Komunitní plán

Komunitní plánování sociálních služeb


Charita Kaplice je realizátor projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“ (dále jen KPSS) ve spolupráci s partnerem projektu Městem Kaplice.


Projekt KPSS, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, bude ukončen v dubnu 2013. Díky dosavadní realizaci projektu, byl na základě činnosti všech účastníků plánování vytvořen tento dokument s aktualizovaným vymezením cílových skupin uživatelů sociálních služeb a s aktualizovanou podobou jednotlivých aktivit, které naplňují priority a opatření plánu pro SO ORP Kaplice. Na základě monitoringu a vyhodnocení původního plánu tak byl zpracován aktualizovaný plán.


Soubor ke stažení (DOCX)Popis projektu

Soubor ke stažení (PDF)Aktualizace komunitního plánu - akční plán na rok 2016

Soubor ke stažení (PDF)Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Soubor ke stažení (DOCX)Tiskové zprávy