Munipolis - Aktuální informace z Města Kaplice přímo na Váš mobil. Stáhněte si mobilní aplikaci

Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - Praktik MM Kaplice, s.r.o.

Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - Praktik MM Kaplice, s.r.o.


 4. duben 2024  |   Michaela Štěpánková


Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byl Praktik MM Kaplice, s.r.o., IČO 01799169, obor všeobecné praktické lékařství, je uložena na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Zdravotnická dokumentace bude předána nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství na základě jeho písemné žádosti nebo na základě písemné žádosti pacienta.

Zobrazit více


foto


 5. duben 2024


Parkování na sídlištích v Kaplici

V ranních hodinách dne 05.04.2024 proběhla preventivně informativní akce týkající se parkování motorových vozidel na sídlištích (Na Vyhlídce, Míru a 1.Máje) v Kaplici. Řidiči, kteří měli za stěračem vozidla letáček (viz foto) žádný správní trest (pokutu) nedostanou.

Akce má preventivně informativní charakter!!!!!!!!

                                                                                                                                                    Město KapliceNová stomatologická ordinace v Českém Krumlově


 26. březen 2024  |   Michaela Štěpánková


Vážení občané,

v Českém Krumlově začíná provozovat stomatologické služby nová ordinace paní MDDr. Radky Lindner - www.mydentlindner.cz.

Dle informací paní doktorky má stomatologická ordinace kapacitu pro registraci pacientů i z Kaplicka. Kdo tedy ještě nejste u žádného stomatologa zaregistrováni, můžete se zaregistrovat pomocí formuláře na webových stránkách orddinace.

 

Ing. Pavel Svoboda místostarosta Kaplice
Informace k poskytování lékařské péče pro pacienty zrušené ordinace


 14. březen 2024  |   Ivana Chromá


Vážení občané, 

pokud jste pacienty zrušené ordinace Praktik MM Kaplice s.r.o. a v současné době potřebujete zdravotní péči obvodního lékaře, můžete se obrátit se žádostí o registraci na MUDr. Ivo Faflíka z FAF-MEDIC s.r.o., Senovážné nám. 13, České Budějovice 370 01, www.faf-medic.cz, tel. číslo: 386 354 647.ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V KAPLICI


 7. březen 2024  |   Michaela Štěpánková


Dne 20.2.2024 odebral Krajský úřad společnosti Praktik MM Kaplice s.r.o. oprávnění poskytovat zdravotní služby (to znamená vystavovat recepty, neschopenky, žádanky k odbornému lékaři, pořizovat výpisy ze zdravotní dokumentace apod.). Společnost byla současně vyzvána k předání zdravotnické dokumentace Krajskému úřadu. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ve středu 6.3.2024.

1

Zobrazit více


Řešení parkování na sídlištích Na Vyhlídce a 1.Máje - Míru


 28. únor 2024  |   Michaela Štěpánková


Představujeme Vám možnosti řešení parkování na sídlištích Na Vyhlídce a 1.Máje - Míru, která byla prezentována na zastupitelstvu dne 28.2.2024.

Můžete hlasovat v anketě a lístek odnést na podatelnu městského úřadu v Kaplici do 31.03.2024.

Bližší informace v příloze tohoto článku. 

Obr.4 (1) Obr.3 Obr.9

Zobrazit více


Finanční úřad pro Jihočeský kraj - dopis občanům Kaplice


 21. listopad 2023  |   Michaela Štěpánková


V polovině letošního roku došlo v Kaplici ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa při tomto rušení slíbila, že v lednu a březnu bude v Kaplici poskytovat veřejnosti služby související s podáváním daňových přiznání, na které jste byli zvyklí v minulosti. Tento slib Finanční správa plní a na této adrese budete moci osobně odevzdat daňová přiznání a poradit se ohledně jejich vyplnění: Kostelní 124, 382 41 Kaplice, 1. patro, kancelář č. 27 (bývalá budova finančního úřadu).


Rozpis dnů a časů v příloze.


Zobrazit celý článek: Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu

Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu


 17. duben 2024


Odbor vnitřních věcí - agenda občanských průkazů a cestovních dokladů

Odbor dopravy a silničního hospodářství - registr řidičů a registr vozidel


V průběhu dubna jsme pro Vás zavedli pro vyřízení občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu a záležitostí ohledně registru vozidel vyvolávací systém, což znamená, že přijdete-li si na úřad vyřizovat uvedené doklady, vyžádáte si v samoobslužném kiosku, který je v případě OP a CD umístěn v 1. patře naproti schodišti a v případě odboru dopravy v čekárně, pořadové číslo a u daného pracoviště pak vyčkáte, až se Vaše číslo objeví na vyvolávací tabuli.

Zobrazit více

Práce na I/3 Hubenov - Kaplice


 4. duben 2024


Od 08.04.2024 se bude provádět úprava povrchu sil. I/3 Hubenov- Kaplice úsek 5 - 8 dle mapy. Další úseky jsou naplánované na podzim.


Práce na I/3 Kaplice nádraží - etapa 1 od 04.04.2024 do 08.05.2024


 3. duben 2024


Práce na I/3 -  Kaplice nádraží, etapa 1, od 04.04.2024 do 08.05.2024, práce prováděny za provozu, krátkodobé omezení dopravy bude řízeno poučenými pracovníky.


Trestní odpovědnost v 6.A v podání městské policie

Trestní odpovědnost v 6.A v podání městské policie


 27. březen 2024


V pondělí se v 6.A konala přednáška s následnou diskuzí v podání vedoucího strážníka městské policie Bc. M. Grigy. Žáci se dozvěděli a popovídali si o trestné odpovědnosti. Začleněno bylo samozřejmě i pořádání a účastnění se bitek po Kaplici a okolí, pouštění petard.


Zdroj: https://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje/udalosti-a-akce/trestni-odpovednost-v6.html
Vyhrazená parkovací místa


 21. únor 2024


Vážení,

informujeme Vás o dvou volných parkovacích stání v lokalitě ulice Na Vyhlídce u budovy č.p. 503, která jsou určena k vyhrazení, viz zákres.

Částka za parkovací kartu je stanovena dle OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a to na 6000 Kč/rok.


Písemné žádosti o vyhrazená parkovací stání mohou občané města Kaplice podávat na MěÚ Kaplice odbor správy majetku, budova Náměstí č.p. 70 nebo na podatelně MěÚ a to do 8. 3. 2024.

Obrázek1

Zobrazit více

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech


 13. únor 2024


Český statistický úřad organizuje v roce 2024 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění  pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Zobrazit více

Trestní odpovědnost ve věcech mladistvých v šestých třídách - pokračování

Trestní odpovědnost ve věcech mladistvých v šestých třídách - pokračování


 8. únor 2024


Ve středu 7.2 se uskutečnilo v šestých třídách pokračování prevence na téma Trestní odpovědnosti ve věcech mladistvých. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých věcí týkající se Kaplice. Mluvilo se o častých přestupcích v tomto městě. Probralo se kouření na zakázaných místech, plánování "bitek", bouchání petard, atd... Vše se konalo pod vedením vedoucího strážníka městské policie Martina Grigy.


Zdroj: https://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje/udalosti-a-akce/trestni-odpovednost-ve-vecech-mladistvych-v-sestych-tridach---pokracovani.htmlJeden průkaz k vozidlu místo dvou


 24. leden 2024


Od 1. ledna 2024 vám k nově registrovanému vozidlu vydáme jen „malý technický průkaz“ - osvědčení o registraci vozidla.
Pokud neměníte registraci, velký i malý technický průkaz dál platí.

Více informací naleznete v příloze.


Uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele V+H Dent s.r.o.


 17. leden 2024


Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byl V+H Dent s.r.o., v oboru zubní lékařství, s místem poskytování Dolní Dvořiště je uložena na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Více informací naleznete v příloze.