Munipolis - Aktuální informace z Města Kaplice přímo na Váš mobil. Stáhněte si mobilní aplikaci

Finanční úřad pro Jihočeský kraj - dopis občanům Kaplice


 21. listopad 2023  |   Michaela Štěpánková


V polovině letošního roku došlo v Kaplici ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa při tomto rušení slíbila, že v lednu a březnu bude v Kaplici poskytovat veřejnosti služby související s podáváním daňových přiznání, na které jste byli zvyklí v minulosti. Tento slib Finanční správa plní a na této adrese budete moci osobně odevzdat daňová přiznání a poradit se ohledně jejich vyplnění: Kostelní 124, 382 41 Kaplice, 1. patro, kancelář č. 27 (bývalá budova finančního úřadu).


Rozpis dnů a časů v příloze.Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III


 16. leden 2024  |   Michaela Štěpánková


Logo-vložit na web

Město Kaplice se zapojilo do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“.

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), evropský podíl financování činí 90 % a národní podíl činí 10 %.

V rámci realizace projektu je účelem podpory zajištění potravinové a materiální pomoci, která bude osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci budou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

Realizace projektu: 1. 10. 2023 -  30. 4. 2026

Definice cílové skupiny, které bude distribuována potravinová a materiální pomoc

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Osoby žijící v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou
  • Osoby ohrožené materiální nebo potravinovou deprivací
  • Osoby ohrožené chudobou
  • Děti ze sociálně slabých rodin
  • Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
  • Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení

foto


 5. leden 2024  |   Ivana ChromáMobilní pracoviště ZP MV

Mobilní pracoviště ZP MV


 28. prosinec 2023  |   Michaela ŠtěpánkováOtevření stomatologické ordinace

Otevření stomatologické ordinace


 15. prosinec 2023  |   Michaela Štěpánková


Od nového roku bude otevřena dlouhodobě očekávaná nová stomatologická ordinace na poliklinice v Kaplici. Stomatologickou ordinaci bude provozovat MUDr. Aleš Páťal.


Ing. Pavel Svoboda, místostarosta


ZIMA V KAPLICI

ZIMA V KAPLICI


 28. listopad 2023  |   Michaela Štěpánková
Výsadba stromů


 15. listopad 2023  |   Michaela Štěpánková


V Kaplici proběhla 7.11.2023 plánovaná náhradní výsadba stromů. Konkrétně se nové stromky vysadily nad loděnicí, za koupalištěm, v ulici K zámečku a Míru. Vysázeny byly podle vhodnosti stanoviště lípy, jeřáby, jasany a javory. 

Náhradní výsadbou je i snaha o zachování biodiverzity druhů v našem městě.


Za město Kaplici Ing. Pavel Svoboda místostarosta.

Zobrazit víceSoučasná provozní doba LÉKÁREN V KAPLICI


 6. listopad 2023  |   Michaela Štěpánková


V Kaplici provozuje lékárnu ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. známá jako Dr.Max, a to v provozovně na Náměstí čp. 44 a v ulici Gen. Fanty čp. 36, a Nemocnice Český Krumlov, a.s., s lékárnou na poliklinice, ul. Gen Fanty čp. 25.
V současné době není ani jeden z provozovatelů schopen zajistit provoz v sobotu dopoledne. Dle slov zástupce lékáren Dr. Max se jedná o přechodný stav do doby personální stabilizace provozoven v Kaplici. Obdobné důvody sdělil i zástupce Nemocnice Český Krumlov, a.s., kde se sobotním provozem lékárny zatím nepočítají. V případě úpravy otevírací doby lékáren vás budeme informovat.

Zobrazit více


Vyhrazená parkovací místa


 21. únor 2024


Vážení,

informujeme Vás o dvou volných parkovacích stání v lokalitě ulice Na Vyhlídce u budovy č.p. 503, která jsou určena k vyhrazení, viz zákres.

Částka za parkovací kartu je stanovena dle OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a to na 6000 Kč/rok.


Písemné žádosti o vyhrazená parkovací stání mohou občané města Kaplice podávat na MěÚ Kaplice odbor správy majetku, budova Náměstí č.p. 70 nebo na podatelně MěÚ a to do 8. 3. 2024.

Obrázek1

Zobrazit více

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech


 13. únor 2024


Český statistický úřad organizuje v roce 2024 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění  pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Zobrazit více

Trestní odpovědnost ve věcech mladistvých v šestých třídách - pokračování

Trestní odpovědnost ve věcech mladistvých v šestých třídách - pokračování


 8. únor 2024


Ve středu 7.2 se uskutečnilo v šestých třídách pokračování prevence na téma Trestní odpovědnosti ve věcech mladistvých. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých věcí týkající se Kaplice. Mluvilo se o častých přestupcích v tomto městě. Probralo se kouření na zakázaných místech, plánování "bitek", bouchání petard, atd... Vše se konalo pod vedením vedoucího strážníka městské policie Martina Grigy.


Zdroj: https://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje/udalosti-a-akce/trestni-odpovednost-ve-vecech-mladistvych-v-sestych-tridach---pokracovani.html
Jeden průkaz k vozidlu místo dvou


 24. leden 2024


Od 1. ledna 2024 vám k nově registrovanému vozidlu vydáme jen „malý technický průkaz“ - osvědčení o registraci vozidla.
Pokud neměníte registraci, velký i malý technický průkaz dál platí.

Více informací naleznete v příloze.


Uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele V+H Dent s.r.o.


 17. leden 2024


Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byl V+H Dent s.r.o., v oboru zubní lékařství, s místem poskytování Dolní Dvořiště je uložena na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Více informací naleznete v příloze.Odchycený leguán

Odchycený leguán


 30. prosinec 2023


Dne 30.12.2023 byl v ranních hodinách poblíž sídliště Míru v Kaplici odchycen leguán. Odchycené zvíře je umístěno v Záchranné stanici ZOO Hluboká nad Vltavou, kde si jej majitel může vyzvednout.


Telefonní kontakt na pracovníky ZS: 602 112 143
                                                                         Bc. Martin Griga

                                                                             MP Kaplice


                                                


Odchycený pes

Odchycený pes


 10. prosinec 2023


Pes již byl předán majiteli.


Dne 10.12.2023 byl v dopoledních hodinách v ulici SNP v Kaplici odchycen volně pobíhající pes: kříženec Rhodéského ridgbecka, hnědé barvy, pohlaví: pes (kastrovaný). Odchyt provedl strážník MP Kaplice ve spolupráci s pracovníkem odchytové služby Animal Rescue Vladimírem Kösslem. Při odchytu tohoto psa velmi pomohla hlídka OOP ČR Kaplice (prap. Jakub Šiška a pprap. Adam Turek), za což jim patří veliké poděkování. Pes byl umístěn do smluvního zařízení Města Kaplice (Animal Rescue, Na Štětkách 512, 370 08 Staré Hodějovice), kde si jej majitel může vyzvednout. 


Kontakt na Vladimíra Kössla: 777 214 680
                                                                           Bc. Martin Griga

                                                                               MP Kaplice