Aktuální informace z Města Kaplice přímo na Váš mobil. Stáhněte si mobilní aplikaci


 27. leden 2023  |   Ivana Chromá

 31. prosinec 2022  |   Pavel Svoboda

 14. prosinec 2022  |   Ivana ChromáPotřebujeme projet!


 8. prosinec 2022  |   Pavel Svoboda


Město Kaplice a HZS Kaplice se připojují k republikovému projektu: ,,3 metry K ŽIVOTU“. Smyslem tohoto projektu je naučit řidiče neparkovat svá vozidla na místech, kde by byl znemožněn či ztížen průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému k mimořádné či krizové situaci a dále vozidel provádějících zimní údržbu komunikace a vývoz komunálního odpadu.

Městská policie Kaplice bude na vytipovaných místech za stěrače vozidel umisťovat informativní letáky. Žádáme řidiče, kteří na svých vozidlech naleznou předmětný informační leták, aby svá vozidla na těchto místech již neparkovali!! Umístění letáku na vozidlo je čistě preventivní opatření, které má za cíl naučit řidiče neparkovat vozidlo(a) na daném místě. V případě nerespektování, bude toto jednání postihováno dle zákona.

Zobrazit více

Zraněná kočka

Zraněná kočka


 30. listopad 2022


Dne 29.11.2022 byla v ulici K Zámečku v Kaplici hlídkou MP Kaplice odchycena zraněná kočka (zranění zadních končetin) černobílé barvy. Kočka byla hlídkou MP Kaplice převezena na ošetření ke smluvnímu zvěrolékaři Města Kaplice. Touto cestou hledáme majitele kočky či případné zájemce k osvojení. Telefonní kontakt: 605 111 039.


Kočka byla dne 29.11.2022 umístěna do náhradní péče. Děkujeme všem občanům za spolupráci. Majitel kočky může v dané věci kontaktovat MP Kaplice.Bc. Martin Griga

za MP Kaplice

 


Uzavření Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Kaplici


 3. únor 2023


Dne 09.02.2023 bude Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Kaplici z důvodu plánovaného výpadku sítě uzavřeno. Podání bude možné vhodit do schránky nebo vyřídit elektronickou cestou.

Děkujeme za pochopení.
Termíny jednání zastupitelstva města


 23. leden 2023


25.01., 22.02., 29.03., 26.04., 31.05., 28.06.2023.Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech


 1. únor 2023


Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC).
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Zobrazit více

Výluky ČD


 21. prosinec 2022


lednu 2023 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 196 České Budějovice - Horní Dvořiště s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Zobrazit více


Oprava poruchy teplovodu


 14. listopad 2022


Od 16.11.2022 budou probíhat práce na opravě havárie teplovodního potrubí. Práce budou prováděny v chodníku, který propojuje ulici Nové domovy u č.p. 493 a 495Při těchto opravách bude částečně snížena průchodnost chodců po chodníku z Nových Domovů do ulice Linecká.

Zobrazit více


Datové schránky


 9. listopad 2022


Vážení spoluobčané,

od 1.1.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.