Znak města

znak_kaplice


Historie:


Ve středověku užívala Kaplice pečetního znamení zřejmě s emblémem vrchnosti, pánů z Pořešína se dvěma zkříženými střelami. Asi od 16. století užívalo město na pečeti i jako znaku hradební zdi se dvěma věžemi, mezi nimiž je pětilistá růže. Časem byl tento znak různě komolen bez nějakého potvrzení nebo schválení. Aby byly zkomoleniny odstraněny a podoba znaku pevně stanovena, rozhodli se kapličtí občané vrátit se k původní formě doložené pečetí roku 1655. V listopadu 1968 schválilo plénum městského národního výboru tuto úpravu znaku.


Popis:


Na modrém štítě je v dolní části stříbrná hradební zeď s cimbuřím o osmi stínkách, za níž vynikají dvě rovněž stříbrné čtyřhranné věže, každá s černými dveřmi, oknem a s cimbuřím o třech stínkách. Nad ním je červená valbová střecha se zlatými makovicemi. Mezi věžemi je červená pětilistá rožmberská růže se zlatým středem a zelenými kališními lístky