Komunitní plán 2020-22

Město Kaplice
Komunitní plán 2020-22

 

 


 

Komunitní plánování sociálních služeb

 

Ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb a dalšími aktéry plánování, byl pro region Kaplicka zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2020 až 2022. Cílem projektu je zabezpečit potřeby uživatelů sociálních služeb, mezi které patří například osoby se zdravotním postižením a senioři. Zároveň byl zpracován přehledný katalog příslušných služeb. Podoba katalogu byla určena pracovními skupinami plánování. Hlavním požadavkem byla přehlednost, aby každý, kdo potřebuje podporu, našel v katalogu rychle službu, která mu pomůže.

Projekt (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539), který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, realizovala Místní akční skupina Pomalší.

 

Kontakt:

MAS Pomalší o.p.s.

 

Zdeněk Říha

+420 774 050 409

planujeme@seznam.cz

http://www.maspomalsi.cz/