Komunitní plán 2019

Komunitní plánování sociálních služeb

 

Ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb byl koncem roku 2018 pro region Kaplicka zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2019. Tento dokument vznikl v rámci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539), který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zabezpečit potřeby uživatelů sociálních služeb, mezi které patří například osoby se zdravotním postižením, pomocí podpory a rozvoje místní sítě služeb. Projekt realizuje Místní akční skupina Pomalší.


Soubor ke stažení (PDF)AP_2019_SO_ORP_Kaplice