Odchyt zvířat

Odchyt toulavých zvířat:

 

Městská policie na katastrálním území své působnosti (Kaplice, Bujanov, Malonty) zajišťuje a provádí odchyt volně pobíhajících a toulavých zvířat. Předmětem odchytu jsou nejčastěji zvířata, která bezprostředně ohrožují život zdraví a majetek osob či ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Odchyt provádí strážníci MP Kaplice nebo pracovníci odchytové služby Animal Rescue České Budějovice. Pokud se nenajde majitel zvířete, je toto zvíře dále předáno do útulku pro zájmová zvířata Animal Rescue, Na Štětkách, 370 01 Staré HodějovicePracovníci tohoto zařízení majiteli nevydají jeho zvíře, pokud se neprokáže potvrzením o vyřešení přestupku (nejčastěji volného pobíhání psa), které mu bude vystaveno na MP Kaplice, Náměstí č. 70, 382 41 Kaplice. Z tohoto důvodu je nutno nejprve ve věci kontaktovat MP Kaplice.

 


Telefonní kontakty:       

  •  MP Kaplice: 602 742 458, 605 111 039
  • Útulek pro zájmová zvířata Animal rescue: 777 214 680

Odchyt zvířat
Odchyt zvířat