1999 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

Prosinec 1999 - Číslo 10 - Ročník III.

VÁNOČNÍ POHODA
      Vážení čtenáři Kaplického zpravodaje, vážení kapličtí občané,
v následujícím přehledu bychom Vás rádi seznámili s "vánočními událostmi" v našem městě. Věříme, že Vás přehled potěší, a že si v něm každý z Vás dokáže najít to své.

Příjemné prožití vánočních svátků přeje město Kaplice

VÁNOČNÍ UDÁLOSTI V KAPLICI
Akce označené sněhovou vločkou * jsou určené pro zájemce z široké veřejnosti.

1. PROSINCE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Ve středu proběhlo v městském kině představení pohádky O vánočním raráškovi zahrané herci z divadla KOS z Českých Budějovic pro děti z mateřských škol. Součástí byla i mikulášská nadílka.

2. a 3. PROSINCE
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Proběhla v městském kině dopolední mikulášská filmová představení pro školy a školky. Pořádalo Kino Kaplice.

3. PROSINCE
* SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

V pátek 3. prosince vystoupila v kaplickém kině od 19 hodin Jihočeská komorní filharmonie pod taktovkou Břetislava Novotného. Jako sólisté vystoupili Šárka Malínková - soprán a Jiří Pelikán - trubka. Na programu byly skladby: A.Corelli - Concerto grosso č.10 opus 6, J.S. Bach - Kantáta č.51 "Chvalme Boha po vší zemi", G.F. Händel - Vodní hudba. Koncert pořádalo město Kaplice.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ 1. MÁJE
V Mateřské škole na sídlišti 9. května proběhla nadílka pro děti.

5. PROSINCE
* DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

"Veselice" pro děti bude od 15 do 18 hodin ve Společenském centru v Linecké ulici. Součástí bude i soutěžení o ceny. Pořádá Brooklyn Dance s.r.o.

6. PROSINCE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI Z MŠ NOVÉ DOMOVY

Na nadílku jsou přizváni čerti a Mikuláš z 9. třídy ZŠ Fantova. Dárky sponzorsky poskytly firmy Perníkář z Pardubic (perníky) a obchodní dům PRIOR ČR z Českých Budějovic (omalovánky, kalendář, kreslicí potřeby). Školka zajistí ovocnou nadílku. Pořádá MŠ Nové Domovy pro své malé svěřence.

7. PROSINCE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Z MŠ NOVÉ DOMOVY

MŠ Nové domovy zajistila divadelní představení pro své děti. Hru "Zlatovláska" hrají herci z Českých Budějovic.

8. PROSINCE
* ADVENT NA POLŠTÁŘÍCH, DO TŘETICE VŠEHO …..SVATÉHO

Zahájení výstavy prací Ladislava Špičáka bude od 1710 hodin v kapli ZUŠ v Linecké ulici. Zahájení bude provázeno hudebním prologem. Výstava potrvá v odpoledních hodinách do Vánoc.

10. PROSINCE
PROJEKT ETIKA A UMĚNÍ

Studenti Obchodní akademie a gymnázia v Kaplici se zúčastní další přednášky z cyklu projektu Etika a umění v divadle v Českém Krumlově. Tentokráte bude na téma Křesťanství hovořit PhDr. Tomáš Halík.

13. PROSINCE
* ŽÁKOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

Vánoční vystoupení žáků Základní umělecké školy v Kaplici bude od 1630 hodin v kapli v Linecké ulici v Kaplici. Koncert pořádá ZUŠ v Kaplici.

14. PROSINCE
* ŽÁKOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

Další vánoční vystoupení žáků Základní umělecké školy v Kaplici bude od 17 hodin v kapli v Linecké ulici v Kaplici. Koncert pořádá ZUŠ v Kaplici.

VÁNOČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Divadlo Pohádka Praha vystoupí v městském kině pro děti mateřských škol a I. stupně základních škol od 8.30 a 10 hodin s představením Tři pohádky pod vánoční stromeček. Pořádá město Kaplice.

15.PROSINCE
* VÁNOČNÍ BESÍDKA ZŠ FANTOVA

V městském kině se uskuteční od 16 hodin vánoční besídka prvního stupně Základní školy Fantova. Na besídce mj. vystoupí žákovský pěvecký sbor. Zváni jsou rodiče a všichni přátelé školy. Pořádá ZŠ Fantova.

VÁNOČNÍ KONCERT PRO MŠ NOVÉ DOMOVY
MŠ Nové Domovy pořádá vánoční koncert pro své děti. Zároveň děti předvedou své umění pro návštěvníky - příznivce školky- z Heidelberku.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DĚTI Z MŠ 1. MÁJE
Vánoční koledy dětem z Mateřské školy ze sídliště 9. Května zazpívají žáci umělecké školy z Českých Budějovic. Posezení je určeno pouze pro děti z V. MŠ.

15. a 16. PROSINCE
VÁNOČNÍ BESÍDKY V MŠ 1. MÁJE

Děti z Mateřské školy ze sídliště 9. Května vystoupí ve své školce na vánočních besídkách pro rodiče a přátele školy.

18. PROSINCE
* PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

Od 14 hodin začne předvánoční setkání kaplických důchodců v sále Slovanského domu v Kaplici. V kulturním programu vystoupí děti z 5. mateřské školy (MŠ 1.Máje) , k tanci a k poslechu zahraje Miniagrovanka. Setkání pořádá Občanská komise města Kaplice.

19. PROSINCE
* PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Malé divadélko, vystoupení hudebního hosta připomínající krásu svátečních dnů, čtení Vánočního poselství a společný rozhovor nad vánočním cukrovím, to vše proběhne od 15 hodin v sále Slovanského domu v Kaplici. Na setkání se těší evangelíci z Kaplice.

* VÁNOČNÍ KONCERT
Od 18 hodin v kapli Základní umělecké školy v Linecké ulici zahraje a zazpívá skupina EXFANTA vánoční koledy a spirituály. Jako hosté vystoupí Jana Růžičková - zpěv a housle, Daniela Andršová - zpěv. Na varhany zahraje pan Leo Schwarz. Pořádá skupina EXFANTA a ZUŠ v Kaplici.

20. a 21. PROSINCE
* VÁNOČNÍ NONSTOP VOLEJBAL

Dne 20. prosince v 10 hodin zahájí studenti Obchodní akademie a gymnázia v Kaplici 24 hodinové utkání ve volejbalu v tělocvičně své školy.

21. PROSINCE
* UČITELSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

Od 18 hodin vystoupí učitelé Základní umělecké školy v kapli v Linecké ulici. Koncert pořádá ZUŠ v Kaplici.

ŠKOLNÍ AKADEMIE V OA A G KAPLICE - I. DÍL
Představení plná žákovských scének, zpěvu a zábavy v tělocvičně Obchodní akademie a gymnázia v Kaplici. Pořádají mladší studenti školy pro své kolegy a učitele.

22. PROSINCE
ŠKOLNÍ AKADEMIE V OA A G KAPLICE - II. DÍL

Představení plná žákovských scének, zpěvu a zábavy v tělocvičně Obchodní akademie a gymnázia v Kaplici. Pořádají starší studenti školy pro své kolegy a učitele.

23. PROSINCE
* BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO

Již po desáté zajistí pan Ladislav Hurda přivezení betlémského světýlka.V 17. hodin na náměstí v Kaplici pod vánočním stromem bude slavnostně zahájen kratičký průvod přes náměstí završený předáváním Betlémského světýlka. Pěvecký doprovod přislíbil pěvecký sbor ze ZŠ Fantova. Všichni zájemci s vlastními svíčkami a lucerničkami jsou vřele vítáni.

24. PROSINCE
* TRADIČNÍ PŮLNOČNÍ MŠE

Mše začíná ve 24 hodin v děkanském kostele sv. Petra a Pavla. Farní sbor zahraje a zazpívá Rybovu mši vánoční.

25. PROSINCE
* MŠE SVATÁ

Mše začíná v děkanském kostele sv. Petra a Pavla od 9.30 hodin.

29. PROSINCE
* VÁNOČNÍ KONCERT

Od 18 hodin v kapli Základní umělecké školy v Linecké ulici zahraje a zazpívá skupina EXFANTA vánoční koledy, spirituály a barokní balady. Jako hosté vystoupí Jana Růžičková - zpěv a housle, Daniela Andršová - zpěv.


Po celý měsíc prosinec probíha v kině v Kaplici výstava dětských prací z Mateřské školy Nové Domky.

Všechny základní školy a mateřské školky pořádají v měsíci prosinci vánoční besídky pro rodiče a přátele škol, zpravidla v rámci jednotlivých tříd.


PODĚKOVÁNÍ:
MŠ Nové Domky děkuje firmě Ladislav Krejčí, Bělidlo 101, Kaplice, za bezplatnou opravu střechy na budově školky.
MŠ Nové Domovy děkuje rodičům dětí za poskytnutí darů školce na nákup hraček pod vánoční stromeček.
Děkujeme panu Jiřímu Sladovi z Kaplice, který již 3. rok finančně přispívá na zakoupení mikulášské nadílky pro děti mateřských škol z Kaplice, kterou letos dne 1.12. v kině v Kaplici rozdělovali čert s Mikulášem P. Bulíkem z divadla KOS z Českých Budějovic. V rámci připraveného programu herci zahráli dětem pohádku O vánočním raráškovi.
Děkujeme studentům z Obchodní akademie a gymnázia v Kaplici za zhotovení adventního věnce na budovu radnice a za zhotovení vánočních ozdob a řetězů na vánoční strom na náměstí.

 

MALÉ VÁNOČNÍ KALENDÁRIUM A NĚKTERÉ LIDOVÉ ZVYKY

Advent
V překladu znamená příchod. Advent je dobou očekávání, původně očekávání příchodu Spasitele na svět. Adventní doba se od 11. století ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem.

Sv. Ondřej - 30. listopadu
Sv. Ondřej byl žákem sv. Jana Křtitele a stal se jedním z Kristových apoštolů. Po Ježíšově smrti odešel kázat na sever do Řecka a Skytie. Také on zemřel mučednickou smrtí na kříži. V lidové tradici je považován za patrona nevěst.

Sv. Barbora - 4. prosince
Svatá Barbora žila ve 4. století a pocházela z rodiny bohatého kupce a nepřítele křesťanů. Barbora se obrátila na víru a krutý otec jí nechal mučit, později ji setnul hlavu mečem.

Sv. Mikuláš - 6. prosince
Narodil se v polovině 3. století v rodině zbožných křesťanů. Po smrti rodičů rozdal část majetku chudým a mj. zachránil tři dcery zadluženého otce před prodáním do nevěstince. Později se sv. Mikuláš stal velmi váženým biskupem.

Sv. Lucie - 13. prosince
Narodila se ve 3. století v bohaté rodině. Po otcově smrti se ji matka rozhodla provdat za bohatého pohana. Lucie nápadníka odmítla a požadovala své věno, aby jej mohla rozdat chudým. Zhrzený nápadník ji obvinil z tajného křesťanství. Lucie nakonec zemřela katovou rukou. Sv. Lucie byla patronkou švadlen, přadlen a kočích. Ženy a dívky nesměly v tento den příst a prát, aby si odpočinuly.

Štědrý den - 24. prosince
Jinak též předvečer slavnosti, neboť předcházel dnu, kdy se narodil Kristus. Celodenní půst na Štědrý den končil s východem první hvězdy. Teprve poté směla rodina usednou k večeři. Od večeře se nesmělo vstávat a počet sedících u stolu nesměl být lichý.

Boží hod vánoční - 25. prosince
Den Kristova narození. Na Boží hod se nepracovalo, dokonce se nestlala ani lůžka a nikde nesmělo viset žádné prádlo, protože by to mohlo znamenat neštěstí domu.

Sv. Štěpán - 26. prosince
Svatý Štěpán byl ohnivým vyznavačem a šiřitelem Kristova učení. Byl obviněn z velezrady židovské víry a před hradbami Jeruzaléma roku 37 ukamenován. Tento den je spojen s tradicí koled. Na koledu chodívali nejen děti, ale i kantoři, ponocní a obecní chudáci, kterým se dostávalo výslužky. Toho dne mohla čeládka vystoupit ze služby a pokud tak učinila, měla až do Nového roku volné dny tzv. "vánočky".

-jn-

 

KULTURNÍ RUBRIKA

KINO KAPLICE
Program na měsíc prosinec
Linecká ulice 434, Kaplice, tel. 216 89


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr1999-12.htm on line 249

Od 17.12.1999 do 1.1.2000 bude v kině v Kaplici dovolená.

Pracovníci kina přejí všem divákům příjemné prožití svátků vánočních.


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Program na měsíc prosinec
Kostelní ulice 128, Kaplice, tel. 220 09


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr1999-12.htm on line 302

Kolektiv DDM přeje mnoho štěstí a pohody nejen o vánocích.


MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové Domky 643, Kaplice, tel. 216 41

OTVÍRACÍ DOBA
Oddělení pro dospělé :
Po : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Út : 12:00 - 17:00
Čt : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Oddělení pro děti :
Po : 12:00 - 17:00
St : 12:00 - 17:00
Čt : 12:00 - 16:00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KAPLICI OZNAMUJE SVÝM ČTENÁŘŮM:
V oddělení pro dospělé čtenáře bude provoz neomezen až do konce roku 1999.
V oddělení pro mládež bude od 27.12.1999 - 31.12.1999 zavřeno.
Všem čtenářům naší knihovny děkujeme za stálou přízeň a přejeme do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Těšíme se na Vás v roce 2000.

Všechny srdečně zve kolektiv knihovny v čele s Jiřinou Kostkovou


KLUB PŘÁTEL
KULTURNÍ KAPLICE

Z iniciativy městské knihovny v Kaplici vznikl neformální Klub přátel kulturní Kaplice. Jeho hlavním cílem je sdružovat dobrovolné aktivisty, kteří by se spolupodíleli na vzájemné komunikaci a spolupráci mezi zájmovými sdruženími, nevládními organizacemi a oficiálními institucemi, sami by se aktivně podíleli na kulturním životě města a přispívali by k vytváření dobrého klimatu pro kulturní vyžití občanů kaplicka.. Na první oficiální schůzce se sešli zastupci kulturní komise města, Obchodní akademie a gymnázia, knihovny, Českobratrské církve, městského zpravodaje a další zájemci.

Na schůzce byla mj. iniciována příprava těchto akcí :
výzdoba vánočního stromu žáky Obchodní akademie a gymnázia,
vystoupení pěveckého sboru u předávání Betlémského světýlka,
vánoční koncerty,
zapojení se do projektu Tisíc dní pro Evropu, jehož cílem bude v následujících letech představit především kulturní a přírodní specifika jednotlivých zemí Evropské unie. První představovanou zemí bude Řecko v únoru příštího roku,
projekt Kaplická posezení - inspirace literárním textem, různé druhy umění inspirovaná literaturou.
Bližší informace se zájemci mohou dozvědět v Městské knihovně.

UPOZORNĚNÍ

Odbor IV. a I. upozorňuje na obecně platnou vyhlášku č. 4/99, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/95 o místních poplatcích. Zejména na oddíl V. článek 23, který ukládá povinnost pořadateli akce oznámit konání akce nejméně 5 dnů před jejím konáním, a to i v případě, že akce je od poplatku osvobozena.

Martina Šťastná, vedoucí odb. IV.


POTŘEBUJETE KOMINÍKA?
Po Kaplici kolují podivné řeči, že radnice ve městě zrušila kominictví. Samozřejmě tomu tak není a ani tomu tak být nemůže. Pokud Vám tedy někdo něco podobného tvrdí, vězte, že jste se stali obětí klamu.

Pro snažší tel. spojení s MěÚ v Kaplici jsou zřízeny následující přímé linky :
Spojovatelka
311154
Starosta 311021 Městská policie 311117
(tísňové volání na č. 156)
Fax 311149 Tajemník 311114 Živnostenský úřad 311278
E-mail
mesto-kaplice@ka.ipex.cz
Stavební úřad 311141 Oddělení soc. zabezpečení 311277
Sociální dávky OkÚ (kontaktní místo)  311234


SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme občanům
kteří se v měsíci říjnu dožívají významného životního jubilea
(50, 60, 65, 70, 75, 80 a více let)

Ludvík Rajal, Kaplice
Josef Konečný, Kaplice
Marie Viktorinová, Kaplice
Jiřina Procházková, Kaplice
Libuše Bedlivá, Kaplice
Eva Vrchotová, Kaplice
Eva Fuchsová, Kaplice
Karel Benda, Rozpoutí
MUDr. Jana Pelikánová, Kaplice
Jaroslav Žáček, Kaplice
Josef Cigánik, Kaplice
Mária Krajčírová, Kaplice
Marie Theierová, Kaplice
Josef Lovčí, Kaplice
Dagmar Slámová, Kaplice
Anežka Šulková, Hradiště
Antonie Gondeková, Kaplice
Marie Boříková, Kaplice
Kazimíra Míšková, Kaplice
Marie Šiklová, Kaplice
Anna Mášová, Kaplice
František Podlaha, Žďár
Květuše Hejduková, Kaplice
Ljubov Tvarohová, Kaplice
Marie Děkanová, Kaplice
Vlasta Čančíková, Kaplice
Anna Nahodilová, Kaplice
Emilie Přibylová, Kaplice
Marie Nedorostová, Kaplice
Marie Čapková, Kaplice
Marie Kozová, Kaplice

Vítáme do života nové občánky našeho města
BRŮŽKOVÁ KATEŘINA 9.11.1999

SPORTOVNÍ RUBRIKA

ČTRNÁCTILETÁ JUDISTKA JANA HÁJKOVÁ
vybojovala na mistrovství České republiky již třetí medaili

Na víkendovém mistrovství České republiky starších žákyň obhajovala Jana Hájková dvojnásobný titul mistryně republiky.

Mezi 300 závodnicemi z 15 oddílů stratovala Jana v hmotnostní kategorii do 40 kg. v prvním kole nastoupila proti Matějkové z VTJ Loko Louny. Hned od počátku tříminutového zápasu byla Jana technicky lepší než její soupeřka. techniku o-soto-gari ocenili rozhodčí vysokým bodovým hodnocením wazarri. Jana dále pokračovala aktivně, převážně v boji na zemi měla několik dobrých akcí a dovedla utkání do vítězného konce. V dalším zápase Jana nastoupila proti kotkové z Ústí nad Labem. Ve velmi vyrovnaném utkání se Jana vyvarovala technických chyb a po provedení techniky kosoto-gake zvítězila 5:0 a postoupila do finále. Po tomto utkání trenér Libor Štěpánek řekl: "V nezáživném utkání pro diváka předvedla Jana velmi dobrý taktický boj, kdy nedovolila soupeřce prosadit se svým úchopem, a to rozhodlo, že Jana poveze do Kaplice medaili."

Finále do 40 kg mezi Hájkovou a Řehůřkovou z Karlových Varů bylo nejdramatičtějším zápasem mistrovského turnaje. V mostecké hale byla chvílemi atmosféra podobající se fotbalu, či hokeji. Obě soupeřky začali opatrně, což se nelíbilo rozhodčím, kteří udělovali trestné body. Soupeřka v době, kdy do konce zápasu o zlatou medaili chybělo necelých 60 sekund provedla chvat harai-goši a získala vedení 5:0. tento výsledek Jana nedokázala zvrátit ve svůj prospěch i přes větší aktivitu v samotném závěru. Jana tak obsadila 2. místo a stala se vícemistryní republiky pro rok 1999. Po finále trenér kaplické judistky Libor Štěpánek řekl: "Jsme všichni rádi za 2. místo, ale v koutku duše jsme věřili, že by Jana mohla vybojovat pro sebe a kaplické judo třetí medaili v řadě. Nyní jsme trochu zklamáni, ale s odstupem času určitě tuto medaili doceníme"

Je třeba taktéž poděkovat sponzorským firmám MAC-HA Engineering, Šumstav a.s., Vladimír Janoušek a směnárna IMPULS za podporu kaplického juda.

FOTBAL

"A" mužstvo DIVIZE sk. A
12.KOLO
Spartak Kaplice - FK Tábor 2 : 1 (1:1)
sestava: 1.Bílý 2.Fiala 3.Bernát 4.Krůček 5.Románek 6.Havlíček 7.Ginzel 8.Haláček 9.Turek (66.Vávra) 10.Rezek (88.Jirka) 11.Janura (55.Sedlák)
B: 43.min. Bernát, 76.min. Haláček 38.min. Janouch
13.KOLO
SK Vodnany DZ - Spartak Kaplice 2 : 0 (2:0)
sestava: 1.Bílý 2.Fiala 3.Bernát 4.Krůček 5.Románek 6.Havlíček 7.Ginzel 8.Haláček 9. Vávra (54. Turek) 10. Rezek 11. Janura (63. Kubeš)
B: 31.min.Peterka, 36.min.Rainke z pen.
14.KOLO
Spartak Kaplice - SKO Slavoj Vyšehrad 1 : 3 (1:2)
sestava: 1.Bílý 2.J.Kučera 3.Bernát 4.Krůček 5.Románek 6.Havlíček 7.Ginzel 8.Haláček 9.Rezek 10.Sedlák 11.Janura (60.Turek)
B: 28.min.Sedlák - 38.min.Šmíd, 41.min.Cacák, 85.min.Toman
15.KOLO
Spartak Pelhřimov - Spartak Kaplice 0 : 0
sestava: 1.Kopřiva 2.J.Kučera 3.Bernát 4.Krůček 5.Románek 6.Havlíček 7.Ginzel 8.Haláček 9.Turek (86.Vávra) 10.Sedlák 11.Rezek (52.Janura)
V historicky prvním podzimním klání fotbalové divize skončili kapličtí na 11.místě se ziskem 16 bodů. Nejlepšími střelci jsou Zbyněk Ginzel a Jiří Turek, oba dali pět branek.

"B" mužstvo I.B třída sk. A
10.KOLO
SK Slavia Č.Budějovice - Spartak Kaplice 1 : 0 (1:0)
sestava: 1.Kopřiva 2.Maček 3.Ballák 4.Mikeš (78.P.Ševčík) 5.M.Kučera 6.Baláž (3.Kolek - 50.T.Beránek) 7.J.Pulec 8.Sedlák 9.Kubeš 10.J.Ševčík 11.Vávra
B: 35.min.Starczewski z pen.
11.KOLO
Spartak Kaplice - Hraničář H.Stropnice 4 : 5 (1:2)
sestava: 1.Kopřiva 2.Maček 3.Ballák 4.Jirka 5.M.Kučera 6.Vávra 7.J.Pulec 8.Kubeš 9.řimnáč (84.P.Pulec) 10.J.Ševčík (68.P.Ševčík) 11.Baláž
D: Vávra 2x, J.Ševčík, P.Ševčík H: Domanský 2x, Socher, Dvořák z pen., Horalica
12.KOLO
Rožmitál - Spartak Kaplice 1 : 1 (0:0)
sestava: 1.Kopřiva 2.Baláž 3.Mokoš (49.Ballák) 4.Jirka 5.M.Kučera 6.Vávra 7.J.Pulec 8.Kubeš (63.Maček) 9.řimnáč 10.J.Ševčík 11.Kolek
B: 80.min.Mazanec - 78.min.Ballák
13.KOLO
Spartak Kaplice - FC Velešín 2 : 1 (2:0)
sestava: 1.Bílý 2.Maček 3.Ballák 4.Jirka 5.M.Kučera 6.Vávra 7.J.Pulec 8.Baláž 9.řimnáč 10. J.Ševčík (74. P.Beránek) 11. P.Ševčík (57. P.Pulec)
B: 2.min. Baláž, 31.min. J.Ševčík - 90.min. Lhotský
Velmi omlazená rezerva Spartaku je po podzimu 5 místě, když získala 22 bodů. Kanonýrem celku je Jiří Ševčík se 7 brankami.

Starší dorost - Krajský přebor
9.KOLO
FK Protivín - Spartak Kaplice 1 : 4 (0:1)
za hosty: Beutl, P.Ševčík, Jirka, L.Pulec
10.KOLO
Slovan J.Hradec - Spartak Kaplice 3 : 1 (1:0)
B: Vodáček 2x (1x z pen.), Bicenc - P.Pulec z pen.
11.KOLO
Spartak Kaplice - Tatran Prachatice 3 : 2 (2:1)
B: Klein, Beutl, Jirka z pen. - Pěsta, Chocholouš
12.KOLO
Hradiště - Spartak Kaplice 1 : 5 (0:3)
za hosty: Klein 2x, P.Ševčík, Beutl, Jirka
13.KOLO
Spartak Kaplice - SK Strakonice 1908 0 : 2 (0:2)
B: Hanzlík, Kadečka
Starší dorostenci přezimují na 10 místě. Na své konto si připsali 16 bodů. Střelcem týmu je s 8 brankami Pavel Ševčík.

Mladší dorost - Krajský přebor
9.KOLO
FK Protivín - Spartak Kaplice 7 : 1 (4:0)
za hosty: T.Ševčík z pen.
10.KOLO
Slovan J.Hradec - Spartak Kaplice 7 : 1 (1:1)
za hosty: T.Ševčík
11.KOLO
Spartak Kaplice - Tatran Prachatice 0 : 8
Ukončeno ve druhé půli pro malý počet domácích hráčů.
12.KOLO
Hradiště - Spartak Kaplice 5 : 1 (2:0)
za hosty: L.Pulec
13.KOLO
Spartak Kaplice - SK Strakonice 1908 1:4 (1:2)
B: L.Pulec a nedal penaltu - Hanzlík 3x, Slepička
Mladší dorostenci a hlavně jejich trenéři měli velké problémy se sestavou a mnohdy nenastoupili ani kompletní. Výsledkem je poslední 14 místo a 1 bod na kontě. Nejvíce branek vstřelil Lukáš Pulec 5.

Starší žáci - I.A třída sk.A
9.KOLO
SK Rudolfov - Spartak Kaplice 0:3 kontumačně
Domácí se k zápasu nesešli.
10.KOLO
Spartak Kaplice - FC Lipno 4 : 1 (2:1)
B: Račák 2x, Bellovič, M.Pulec - Furik
11.KOLO
SK Zliv - Spartak Kaplice 1 : 1 (1:0)
B: 3.min.Holcepl - 46.min.Schallenberger
Starší žáci by chtěli letos I.A třídu vyhrát. Po podzimu figurují na 4 příčce s 22 body a se čtyř bodovou ztrátou na prvního. Kanonýrem je Lukáš Urazil s 8 brankami.

Libor Granec

 

Kaplický zpravodaj
Vydal Městský úřad v Kaplici, náměstí č.p.70, nákladem 1 500 výtisků.
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Ing. Jan Nový. Členové redakční rady: Jiřina Kostková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 20.11.1999
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412