2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

Únor 2000 - Číslo 1 - Ročník IV.

PROJEKT 1000 DNÍ PRO EVROPU

je pojmenován společný projekt, který u příležitosti příprav vstupu naší země do Evropské unie připravují Městské knihovny v Českém Krumlově a v Kaplici ve spolupráci s radnicemi, mnoha dalšími institucemi a neziskovými organizacemi. V Kaplici vlastní přípravu akce zaštiťuje neformální tým složený ze zástupců městské knihovny, městského úřadu, kina, domu dětí a mládeže, obchodní akademie a gymnázia, církve, podnikatelské sféry, aj., přičemž účast na přípravě je zcela dobrovolná. Patronát nad celým projektem přijal ing. Jiří Lobkowicz.

Cílem projektu je zajímavou formou připomenout, že sjednocená Evropa, vzájemně kooperující a navzájem se ovlivňující, není nic nového. Počínaje únorem letošního roku bude každý měsíc věnován jedné členské zemi Evropské unie. Vždy se pokusíme přiblížit vám historické i současné jevy, které nás s klíčovou zemí spojují.

Možná netušíte, že současná Evropská unie začala jako Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), potom se stala Evropským hospodářským společenstvím (EHS), Evropským společenstvím (ES) a nyní je tedy Evropskou unií (EU). Na jejím založení se podílelo 6 států, v současnosti má 15 členských zemí (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) a dalších 13 zemí si zažádalo o členství. Mezi těmi je i Česká republika. Evropská unie již není pouze ekonomickým společenstvím, ale je i společenstvím politickým. Členské země podepsali celou řadu dohod, které ve svém souhrnu vytvářejí nové právo společné všem členským zemím. Tyto dohody stanoví, jak mají či nemají působit evropské instituce a co mohu činit. V současnosti je EU zodpovědná za takové záležitosti, jako například životní prostředí, vzdělávání, kultura, některé otázky ekonomiky, podpora rozvoje aj. Společnou měnu tvoří euro (1 euro = cca 36,80 Kč).

Nevíme, ani si netroufáme posuzovat, zda vstup České republiky do Evropské unie bude pro nás příjemným přilepšením nebo nám přinese spíše zklamání. Věříme však, že projekt 1000 dní pro Evropu bude jedním z kamínků mozaiky, která nám občanům usnadní rozhodování.

Vaše redakční rada

 

V měsíci únoru bude představováno Řecko.
Takže, co se chystá :

Tisková konference k zahájení projektu bude v pondělí 7.2. od 10 hodin v hotelu Růže v Českém Krumlově
Slavnostní zahájení projektu v Městské knihovně za účasti vedení města a ing, Jiřího Lobkowicze a vyvěšení řecké vlajky a vlajky Evropské unie na budově radnice - v pondělí 7.2. odpoledne
Uspořádání výstavky "Řecká minulost i současnost" ve vestibulu městského kina složené z propagačních materiálů z řecké ambasády, fotografií z dovolených aj., výstavka potrvá po celý únor
Uspořádání výstavky knih v městské knihovně na téma "Řecké osobnosti a historie", výstavka potrvá po celý únor
Uspořádání výstavy dětských a studentských prací v městské knihovně na téma "Řecká mytologie", výstavka potrvá po celý únor
Uspořádání poznávací soutěže pro dospělé čtenáře knihovny
Vaření specialit řecké kuchyně po celý měsích ve Sportcentru v ulici Nové Domky
Beseda s diapozitivy s panem Radkem Janákem na téma "Řecké ostrovy, příroda a památky", v úterý dne 8. 2. dopoledne pro děti v Domě dětí a mládeže, od 19.00 hodin ve Sportcentru U Froňků v ulici Nové Domky. Při večerní besedě bude ochutnávka řeckých specialit
Zpřístupnění virtuálního průvodce Evropskou unií - Řecko na internetových stránkách Evropského informačního centra prostřednictvím služeb Městské knihovny
Zveřejnění časové přímky, která bude jakousi sondou do historie vztahů českých zemí a států EU, přímku hodláme umístit v Městské knihovně, na přípravě přímky se prozatím intenzivně pracuje v okresním muzeu, hotova bude v březnu
Beseda "Pravoslavné Řecko minulosti a současnosti" v prostorách dětského oddělení Městské knihovny ve čtvrtek 17.2. od 18 hodin, besedovat bude pan biskup Kryštof z Olomouce
"Pojďte s námi do Řecka" - představení Marty a Teny Elefteriadu v divadle v Českém Krumlově ve středu 23.2., odpoledne pro děti, večer pro dospělé, bližší informace bude možno získat přímo v divadle
Rozhovor s řeckou ambasádou v regionálním tisku, kviz pro čtenáře Českokrumlovských listů, celá řada akcí v Českém Krumlově a mnoho dalšího…

 

KULTURNÍ RUBRIKA

KINO KAPLICE
Program na měsíc únor
Linecká ulice 434, Kaplice, tel. 216 89


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-02.htm on line 100

Pracovníci kina přejí všem divákům příjemnou podívanou.


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Program na měsíc únor
Kostelní ulice 128, Kaplice, tel. 220 09


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-02.htm on line 152

Hodně prožitků přeje kolektiv DDM.


MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové Domky 643, Kaplice, tel. 216 41

OTVÍRACÍ DOBA
Oddělení pro dospělé :
Po : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Út : 12:00 - 17:00
Čt : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Oddělení pro děti :
Po : 12:00 - 17:00
St : 12:00 - 17:00
Čt : 12:00 - 16:00


Country v pohodě
DROBEK
s doprovodnou skupinou
Večer písniček nejen Michala Tučného
11.2. 2000 od 19.00 hodin
Kino Kaplice
Vstupné předprodej 60,- Kč, v den koncertu 80,- Kč. Koncert je pořádán ve spolupráci s městem Kaplice. Prodej : Minigalerie Kaplice, Kostelní ul.., tel. 0336/228 76, Městská knihovna, tel. 216 41 .

K 10. letému výročí
znovuvzkřísení skautského hnutí v našem městě

a k 22. únoru
mezinárodnímu svátku všech skautek a světlušek
připravili skauti a skautky ze střediska "SIRIUS KAPLICE"

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve svých klubovnách.
Tímto zvou dne 22.2.2000 v době od 14.00 do 17.00 hodin všechny děti a rodiče do svých nově opravených kluboven v Kostelní ulici č. 123 ve 2. patře (vedle prodejny ADIDAS), kde se mimo jiné můžete seznámit s činností odílů a v případě zájmu se stát novými členy skautského hnutí.

 

Ohlédnutí - poděkování
Těmito řádkami se vracím k uplynulému kalendářnímu roku. Tradici vánoc jsme si v mateřské škole připomínali po celý prosinec. Zdobení vánočních stromků, nácvik koled, vystoupení s dětmi na veřejnosti patří již k tradici naší školky. Vrcholem vánočních oslav bylo posezení s rodiči u vánočních stromků, kde děti předvedou, jaké se naučily písničky, koledy, tanečky. Chtěla bych tímto poděkovat zřizovateli a MěÚ v Kaplici (poděkování patří městu - pozn. red.) za finanční prostředky na hračky pro děti. Z firem patří největší dík kaplické firmě RENOVA - p. Sedlákovi (realizace a zřízení nové tělocvičny s vybavením). Práce v naší mateřské škole se neobejde bez obětavého a kvalitního přístupu učitelek a zaměstanců školy. S končícím tisíciletím si do roku 2000 přejeme, aby lidé byli na sebe hodnější, tolerantnější, snažili se o vzájemnou pomoc. Dejme si záležet a vychovejme děti citlivé, plné pohody, radosti a se šťastným úsměvem.

Miloslava Moravcová, 5. Mateřská škola

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme občanům
kteří se v měsíci lednu a únoru dožívají významného životního jubilea
(50, 60, 65, 70, 75, 80 a více let)

leden
Antonín Badalec, Kaplice
Josef Kučera, Kaplice
Antonín Ločárek, Kaplice
Jiřina Tikalová, Kaplice
Ladislav Bajkanič, Kaplice
Antonín Homut, Kaplice
Jiřina Petroušková, Kaplice
Štefan Bejdák, Kaplice
Vladimír Děkan, Kaplice
Václav Zeman, Kaplice
Vilém Kletzenbauer, Kaplice
Josef Bartošák, Kaplice
Miloslav Kozák, Kaplice
Marie Sokolová, Kaplice
Helena Kellnerová, Kaplice
Růžena Kučerová, Kaplice
Marie Jarošová, Kaplice
Jaroslava Seidlová, Kaplice
PHDr. Zdeněk Rohlíček, Kaplice
Josef Auer, Hubenov, Kaplice
Lidmila Pivcová, Kaplice
Anežka Strháková, Kaplice
Matydla Jedličková, Kaplice
Vojtěch Kotrč, Kaplice
Karel Hejný, Kaplice
František Novotný, Blansko
Anna Wiedersteinová, Pořešín
Marie Sýkorová, Kaplice
Marie Malovcová, Kaplice
Vlasta Reindlová, Kaplice
Marie Sovová, Kaplice
Marie Kartáková, Kaplice
Marie Tíkalová, Kaplice
Josef Koza, Kaplice
Rudolf Kouba, Kaplice
Marie Drnková, Kaplice
Antonie Rešlová, Kaplice
Antonín Švejnoha, Kaplice
Anežka Tröstová, Kaplice
Vlasta Taušková, Kaplice

únor
Irena Putzová, Kaplice
Marie Vrážková, Kaplice
Karel Motyčák, Kaplice
Zdeněk Debnár, Kaplice
Milena Drhová, Kaplice
Ladislav Špičák, Kaplice
Lenka Królová, Kaplice
Ing. Jaroslav Mandík, Kaplice
Ing. Pavel Výborný, Kaplice
Vítězslav Rendla, Kaplice
Juliana Turoniová, Kaplice
Libuše Přibylová, Kaplice
Vojtěch Kožant, Kaplice
Miroslav Interholz, Blansko
Stanislava Zemanová, Kaplice
Antonie Lovčí, Kaplice
Věra Lexová, Pořešín
Berta Valentová, Kaplice
Olga Jandová, Kaplice
Ladislav Levý, Kaplice
Zdeňka Smudková, Kaplice
Ing. Josef Tourek, Blansko
Jiří Kellner, Kaplice
Antonín Novotný, Kaplice
Eliška Kreminská, Kaplice
Ludmila Lhotková, Blansko
Anna Marková, Kaplice
Marie Šputtová, Kaplice
Antonín Roubín, Kaplice
Jiřina Kárová, Kaplice
Vlastimil Reif, Kaplice
Růžena Vašinová, Kaplice
Marie Havlová, Kaplice
Libuše Vajskebrová, Kaplice
Ludmila Korbelová, Kaplice
Emilie Morávková, Kaplice
Růžena Dušáková, Kaplice
František Probošt, Kaplice
Jindřich Šmejkal, Kaplice
Růžena Pruknerová, Kaplice


Vítáme do života nové občánky našeho města
ADAM ČUPITA 6.12.1999
VERONIKA NOVÁKOVÁ 7.12.1999
MAREK KRENAUER 8.12.1999
BENEDIKT ŽOUR 9.12.1999
MARTIN KRÁL 10.12.1999
FILIP NEUBAUER 16.12.1999
DOMINIK TŮMA 17.12.1999
JOSEF BĚLOHLÁVEK 19.12.1999
JAKUB KRTEK 24.12.1999
MICHAL HORÁK 27.12.1999
DOMINIK KOLLER 29.12.1999
TOMÁŠ GRZNÁRIK 30.12.1999
SEBASTIÁN VANĚK 31.12.1999
VOJTĚCH ČUTKA 9.1.2000
MARIE ČÍŽKOVÁ 12.1.2000


SVAZ NUCENĚ NASAZENÝCH
Základní informace pro občany:
Adresa: Svaz nuceně nasazených, U Královské louky 5, Praha 5, tel.: 02/57328358.
Do žádosti občana o zaslání přihlášky a dalších informací je nutno uvést jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, dobu nuceného nasazení a vlastnoruční podpis žadatele (pozn. vzhledem k značnému počtu žadatelů jsou přihlášky zasílány do 3 až 4 měsíců). Roční členský příspěvek činil 60,- Kč v roce 1999.

dle Zpravodaje OkÚ


Město Kaplice zajistilo zavedení nového autobusového spoje do osad Žďár, Pořešínec, Pořešín a zpět do Kaplice Tento spoj zajišťuje ČSAD Dopravní závod Kaplice. Autobus jezdí pouze ve dnech školního vyučování. Spoj jezdí od 24.1.2000 zkušebně do 30.6.2000.

Odjezd z Kaplice: v 16.10 hodin z nástupiště č.9
Příjezd do Pořešína: v 16.20 hodin
 
Odjezd z Pořešína: v 16.20 hodin
Příjezd do Kaplice: v 16.30 hodin

Václav Codl, odbor III.


Sběrný dvůr města Kaplice
Adresa: Českobudějovická ulice 667, Kaplice

Otevírací doba:
Pondělí : zavřeno   Čtvrtek: 9-17 hodin
Úterý : 9-17 hodin   Pátek: 9-17 hodin
Středa : 9-18 hodin   Sobota: 8-12 hodin

Ve Sběrném dvoře Města Kaplice mohou fyzické osoby a původci, pokud uzavřou smlouvu s městem Kaplice o zapojení do systému sběru odpadů, odevzdávat následující druhy odpadů:
kovový šrot všeho druhu
papír
textil
autobaterie s kyselinou i bez
Ni-Cd akumulátory
suché články (tzv. monočlánky, tužkové baterie aj.)
olejové filtry
plechovky od barev a nádoby od ředidel
pneumatiky
prošlé léky
rostlinný odpad, zbytky větví, shrabky listí*
sklo barevné
sklo bílé
starý nábytek a jiný neskladný odpad
nebezpečné odpady s vyjímkou výbušnin a radioaktivních látek
textil znečištěný škodlivinami
stavební suť *
výkopová zemina *

Upozornění:
Komunální odpady, které lze likvidovat běžným způsobem (tj. do sběrných nádob - "popelnic" a 1 100 litrových kontejnerů), sběrný dvůr nepřijímá!

Poznámka: Odpady označené * lze odevzdávat pouze po předchozí dohodě s provozovatelem Sběrného dvora - tel.0336/217 79 nebo 0336/31 10 85 .

RŮZNÉ ZPRÁVY

Městský úřad v Kaplici, Odbor III. upozorňuje občany a podnikatele, že
vylepování plakátů
mimo určené plochy bude posuzováno jako znečišťování veřejného prostranství a náležitě sankcionováno.


Městský úřad v Kaplici, Odbor III.
připomíná chovatelům psů,
že jsou povinni po svých miláčcích uklízet výkaly a že psi mají zakázaný vstup na hřbitov.


Městský úřad v Kaplici, Odbor III.
připomíná vlastníkům nemovitostí,
že dle vyhlášky č.1/96 o veřejných prostranstvích,
za čištění chodníků, včetně odklízení sněhu,

zodpovídá vlastník přilehlé nemovitosti (čl.12. odst.1.). Dle této vyhlášky musí být trvale zajištěna schůdnost chodníků, který musí být uklizen a posypán, jakmile napadl sníh, nebo se vytvořilo náledí. Posypovou hmotu si opatřuje povinný na vlastní náklad. Je zakázáno sypat chodníky solí, popelem nebo škvárou! (čl.12. odst.5.) Sníh se ponechává na okraji chodníků při vozovce na hromadách, nesmí se přihrnovat ke stromům nebo sloupům a nesmí bránit v přechodu přes komunikaci ani v přístupu do budov a k pouličním zařízením inženýrských sítí (čl.12. odst.6.).


Ještě k projektu 1000 dní pro Evropu:
Pro zajímavost uvádíme několik statistických údajů
  Řecko : Česká republika :
Rozloha státu 131 957 km2 78 870 km2
Počet obyvatel 10 508 000 10 299 000
Měna drachma (GRD) 100grd=cca10,80Kč koruna (Kč)
Hlavní jazyky řečtina čeština
Hlavní město Atény Praha
Telefonní kód země 0030 0042
Počet osobních aut na 1000 obyvatel 223 323
Průměrná roční spotřeba cigaret na osobu 3020 ?
Průměrná nezaměstnanost 9,6 % 7,4% Kaplice město
9,37% ČR
(Údaje jsou přibližné, platné v roce 1999, údaje o nezaměstnanosti v Kaplici a ČR jsou k 31.12.1999 )

red.

SPORTOVNÍ RUBRIKA

O Kaplického vánočního kapra
Dne 19.12.1999 se v Kaplici na cvičišti ZKO - Kaplice Na střelnici uskutečnil 1. ročník závodu o Kaplického vánočního kapra ve sportovním výcviku psů. I když celý den hustě sněžilo, měly závody výbornou úroveň. Závodů se zúčastnilo devět psovodů spolu se svými čtyřnohými kamarády. Chtěl bych za pořádající ZKO Kaplice poděkovat všem zúčastněným, divákům a především sponzorům celé akce. Hlavním sponzorem se stalo SD Jednota Kaplice, kterému tímto patří dík všech účastníků soutěže, včetně pořadatelů. Dále děkujeme ČRS Kaplice za hlavní cenu do soutěže, kterou, jak již z názvu vyplývá, byl vánoční kapr. Krásnými cenami přispěly i děti ze ZŠ v Blansku. Ještě jednou všem moc a moc děkujeme.

Po součtu celodenního sportovního klání bylo pořadí na stupních vítězů následující :
1. Klimeš Václav Cora - ZKO Kaplice
2. Halecká Nikola Alice - ZKO Kaplice
3. Codl Rostislav Azir Guenn - ZKO Kaplice

Uznání si ale zaslouží všichni zúčastnění za vzorné sportovní vystupování a připravenost svých psů. Nesmím zapomenout poděkovat ani členům ZKO Kaplice, kteří zajišťovali občerstvení a administrativní činnost po celý průběh soutěže. Po několika letech se tedy do Kaplice vrátily závody ve sportovní kynologii a věříme, že další ročníky soutěže přilákají nejenom diváky, ale i občany , kteří se tomuto sportovnímu odvětví chtějí věnovat, vždyť v minulosti měl kynologický sport v našem městě dobrý zvuk.

Václav Klimeš, ZKO Kaplice, Na střelnici

FOTBAL - MLADŠÍ ŽÁCI - I.A TŘÍDA SK. "A"
7.KOLO
SK Rudolfov - Spartak Kaplice 1 : 4 (0:2)
za hosty: Beránek 2x, Theier, Lesnák
8.KOLO
Spartak Kaplice - FC Lipno 3 : 0 (2:0)
B: Lesnák 2x, Jakubec
9.KOLO
SK Zliv - Spartak Kaplice 0 : 1 (0:0)
B: 40.min.Lesnák
Ml.žáci vyhráli podzimní část soutěže suveréně, neboť v devíti kolech neztratili ani jeden bod. Nejvíce branek vstřelili Jakub Lesnák a Ladislav Kuzma 13.

FOTBAL - PŘÍPRAVKA - OKRESNÍ PŘEBOR
9.KOLO
Šumava Frymburk - Spartak Kaplice 1:10 (1:4)
B: Mai - Svoboda 3x, Mokoš 2x, Hejna 2x, Vaněk, Půlpán, Karala
10.KOLO
Spartak Kaplice - FK Dolní Dvořiště 11:1 (6:0)
D: Svoboda 4x, Karala 2x, Šíma 2x, Půlpán, Kaločai, Mokoš
H: Z.Rubeš
Přípravka vyhrála podzimní základní část skupiny A a postupuje tak do jarních bojů o 1 - 6 místo. Kanonýr je Pavel Svoboda s 24 brankami.

ZIMNÍ PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY "A" MUŽSTVA
Spartak Kaplice - Tatran Lomnice nad Lužnicí 8:2 (4:0)
branky Kaplice: Marek 2x, Bernát 2x, Řehoř, Ginzel, Kubeš, Havlíček
Spartak Kaplice - Tatran Prachatice 0:0

BASKETBAL - MLADŠÍ DOROSTENCI
Spartak Kaplice - BK Pelhřimov 68:73 (26:39)
domácí: Stupka 30, Kratochvíl 15, L.Pulec 13, Mlýnek 6, Cinádr 2, Poláček 2.
Spartak Kaplice - Slovan J.Hradec 69:67 (36:33)
domácí: L.Pulec 22, Stupka 16, Kratochvíl 12, Mlýnek 11, Cinádr 6, Poláček 2

BASKETBAL - MUŽI
1.KOLO
Spartak Kaplice - KIN Č.Budějovice 74:87
domácí: Paukner 29, Přibyl 9, Pe.Dreiling 8, Pe.Ševčík 8, Dvořák 8, Kozlovský 6, Adámek 4, Mardar 2
2.KOLO
BC Cravt Tábor - Spartak Kaplice 75:65
hosté: Paukner 24, Mladý 13, Přibyl 12, Pe.Dreiling 6, Adámek 4, Mardar 2, Pe.Ševčík 2, Dvořák 2,
3.KOLO
Jiskra Bechyně - Spartak Kaplice 59:87
hosté: Paukner 17, Mladý 17, Adámek 13, Přibyl 10, Dvořák 10, Mardar 8, Pa.Dreiling 5, Pe.Dreiling 4, Pe.Ševčík 4,
4.KOLO
Spartak Kaplice - BK Strakonice 66:72
domácí: Paukner 20, Dvořák 12, Přibyl 10, Mladý 9, Břížek 8, Adámek 7,
5.KOLO
Spartak Kaplice - BK Pecom Vimperk 83:76
domácí: Adámek 21, Paukner 17, Břížek 16, Mardar 10, Mladý 7, Pa.Dreiling 7, Pe.Dreiling 3, Přibyl 2,
6.KOLO
Slovan J.Hradec - Spartak Kaplice 49:58
hosté: Paukner 18, Mladý 12, Pe.Dreiling 10, Přibyl 8, Mardar 6, Břížek 4,
7.KOLO
Jiskra Humpolec - Spartak Kaplice 77:71
hosté: Paukner 19, Břížek 14, Mladý 14, Pe.Dreiling 8, Přibyl 8, Adámek 6, Pa.Dreiling 2,
8.KOLO
Spartak Kaplice - Viktoria Tábor "A" 67:77
domácí: Paukner 22, Břížek 9, Kozlovský 7, Pe.Dreiling 6, Mardar 6, Dvořák 6, Přibyl 4, Pe.Ševčík 4, Adámek 3
9.KOLO
Spartak Kaplice - Viktoria Tábor "B" 75:106
domácí: Paukner 19, Mardar 13, Břížek 12, Přibyl 9, Pe.Dreiling 8 Pa.Dreiling 4, Dvořák 4, Pe.Ševčík 3, Adámek 3
10.KOLO
KIN Č.Budějovice - Spartak Kaplice 76:50
hosté: Paukner 17, Přibyl 10, Mardar 8, Břížek 6, Adámek 5, Pe.Dreiling 2, Pe.Ševčík 2

Libor Granec

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydal Městský úřad v Kaplici, náměstí č.p.70, nákladem 1 500 výtisků.
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Ing. Jan Nový. Členové redakční rady: Jiřina Kostková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 20.1.2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412