2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

listopad 2000 - Číslo 9 - Ročník IV.


OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města KAPLICE podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje :

1. 

volby do zastupitelstva kraje Budějovického se uskuteční dne 12. listopadu 2000 od 8.00 do 22.00 hodin

2. 

místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA 5, SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA
pro voliče bydlící: v ulici 1. máje č. p. 758-763,764-769,771-775 a osadách Hubenov a Rožnov

ve volebním okrsku č. 2
místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA 5, SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA
pro voliče bydlící: v ulici Míru č. p. 744-757,366, 1. máje č. p. 776-777 a v osadě Žďár č. p. 17 a 19

ve volebním okrsku č. 3
místnost: KLUB DŮCHODCŮ, ČESKOBUDĚJOVICKÁ ULICE
pro voliče
bydlící:
na sídlišti Na Vyhlídce č. p. 5l4-530,54l-543

ve volebním okrsku č. 4
místnost: JÍDELNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY, FANTOVA ULICE
pro voliče bydlící: na sídlišti Na Vyhlídce č. p. 496-5l3, v ulici Českobudějovická část č. p. 79,264,265,267-272,281-285,287,288,300,306,307,313,3l7,321,326,329,374,396, Malšské údolí č. p. l13,187-189,252,273-277,30l,344,531-540,648-664,743

ve volebním okrsku č. 5
místnost: POŽÁRNÍ ZBROJNICE BLANSKO
pro voliče bydlící: v osadách Blansko, Hradiště

ve volebním okrsku č. 6
místnost: SLOVANSKÝ DŮM, NÁMĚSTÍ
pro voliče bydlící: v ulici Dlouhá č. p. l32-l38,l54-l59,l6l-l68,294,34l,367, Masná č. p. l29-l3l, Kostelní l23-l28, Tržní č. p. 112,115,l53,449,666, Bělidlo č. p. 72,92,96,97,99,l0l,l02,106-111,114,118,180,369,642,669 Pohorská - celá, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, Okružní, K Zámečku, v osadách Mostky, Dobechov, Květoňov

ve volebním okrsku č. 7
místnost: SLOVANSKÝ DŮM, NÁMĚSTÍ
pro voliče bydlící: v ulici Českobudějovická č. p. l2,l3,24,26-34,38-40,312,335,359,448,741, v ulici Dlouhá č. p. l70-l73,l90-l92,207,308,347,196,197,175,176 Pivovarská, Pobřežní,K Malši, Horská, Nové Domovy, Novohradská, Široká, Tržní, Masná č. p. l99-20l,286, Kostelní č. p. 74-76,78, Bělidlo č. p. 87-91,119,120, Linecká č. p. l-4,20-23,2l6-220,305,332,333,336,337,343,345,348-358,360,368,373,389-392,4l3-4l5,427,432,843, Nové Domky č. p. 339,634,637,643, Náměstí, Farské náměstí

ve volebním okrsku č. 8
místnost: INFOCENTRUM, LINECKÁ ULICE č. p. 434
pro voliče bydlící: Linecká 230,304,310,318,383-386,400,404,439,457,458,484-488,644,647,816-828,851-854 Omlenická, Nové Domky, Bezručova, Fantova, Školní, SNP, Březová, Lipová, Samoty č. p. 253,262,328,435,850

ve volebním okrsku č. 9
místnost: BÝVALÝ HOSTINEC, POŘEŠÍN
pro voliče bydlící: v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár (bez č. p. l7 a l9)

3. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. 

Každému voliči budou doručeny 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise.

6. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu vol. komise hlasování neumožní.

V Kaplici dne 26.10.2000

Ing. František Doležal
starosta města


Oznámení občanům

Podle zákona č. 158/1999 Sb. bude na celém území České republiky provedeno sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001. Za tímto účelem bude potřeba jmenovat sčítací komisaře a revizory z řad občanů starších 18 let. Za práci spojenou s provedením sčítání přísluší každému sčítacímu komisaři a revizorovi odměna. Zájemci o tuto činnost hlaste se na Městském úřadě Kaplice u paní Jiskrové, dveře číslo 16 do 20. listopadu 2000.

Telefonní čísla Městského úřadu a dalších institucí
MěÚ   311154
Starosta   311021
Tajemnice   311114
FAX, záznamník   311149
Stavební úřad   311141
Sociální oddělení MěÚ   311277
Sociální dávky OkÚ   311234
Živnostenský úřad   311278
Evidence obyvatel   311416
Odbor majetku místního
hospodářství a životního prostředí
  311409
Městská policie   311117
Kino   312689
Městská knihovna   312641
Správa domů - jednatel   311047
Technické služby   311085
E-mail MěÚ:   mesto-kaplice@ka.ipex.cz
Infocentrum:   info.kaplice@ka.ipex.cz
tel: +420 380 311 388


Podzimní výsadba

20.10. 2000 byl den věnovaný významnému stromu na naší planetě. Při Mezinárodní akci nazvané STROM MILÉNIA, která proběhla za slunného počasí v parku a na Suchém vrchu, se sázely stromky. V parku se jednalo zejména o jasany a na Suchém vrchu o duby a javory. Členové komise ŽP spolu se žáky základní školy v Omlenické ulici doplnili výsadbu poškozených, zničených a uschlých stromků.

Komise ŽP děkuje za pomoc: žákům základní školy v Omlenické ulici, panu Kořínkovi, paní Veselé (školkařské středisko Dvory nad Lužnicí), Středisku lesní výroby, panu Blažkovi, panu Novému a všem, kdo se na této akci přímo nebo nepřímo podíleli.

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/216 89

Program na měsíc listopad 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-11.htm on line 186

vedoucí kina V. Chromá

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Kostelní ulice 128, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/220 09

Program na měsíc listopad 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-11.htm on line 240

 

TRAVESTI SHOW
SKUPINY SCREAMERS PRAHA

vystoupí v kině Kaplice
24. 11. 2000 od 19.00 hod.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči, jak se dá "vyrobit" krásná žena a navíc při tom zažít mnoho legrace.

Vstupné 150,- Kč
Předprodej od 6. 11. 2000
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, tel.: 311388
(pondělí - pátek 8.00 - 18.00 hod., v sobotu 8.00 - 12.00 hod.)
Městská knihovna, Nové Domky 643, tel.: 312641, prodej ve výpůjční dny
Sportklub Kaplice, Nové Domky tel.:314885


 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KAPLICE

1000 dnů pro Evropu - VELKÁ BRITÁNIE

V oddělení pro dospělé Městské knihovny v Kaplici bude instalována výstavka z anglické literatury společně s kvízem o V. Británii.
V dětském oddělení budou informace o V. Británii vystaveny na nástěnkách a panelech.
1.11. 2000 - vyvěšení vlajky V. Británie na radnici

J. Kostková, vedoucí měst. knihovny

 

VÁNOČNÍ KONCERT
MARTY KUBIŠOVÉ S KLAVÍRISTOU P. MALÁSKEM

se koná 4. 12. od 19.00 hod. v kině
Vstupné 160,- Kč
Předprodej: Infocentrum Kaplice, Linecká 434,tel.: 311388
(pondělí - pátek 8.00 - 18.00, v sobotu 8.00 - 12.00)
Městská knihovna, Nové Domky 643, tel.: 312641,
prodej ve výpůjční dny
Sportklub Kaplice, Nové Domky, tel.:314885

Pozvánka na "Čajové setkání"
28.11. 2000 od 19.00 hod.
Sportklub Kaplice, Nové Domky pořádá "Čajové setkání" - vyprávění o historii čaje, jeho příchodu na svět, o způsobech pití, obřadech, zvycích a jeho přípravě. Samozřejmě nebude chybět ochutnávka, večerem bude provázet Vít Klimeš z DOBRÉ ČAJOVNY - obchod s čajem velejemným.
Prosíme o rezervaci míst předem na tel.: 314885


Pozvánka na výstavu "AMULET PRO TISÍC LET"
od 25. 11. 2000 - 17. 12. 2000
instalovanou v kapli sv. Josefa a sv. Barbory
Výstava obrazů pana Ladislava Špičáka. Otevřeno vždy od 14.00 do 18.00 hod. Můžete zde zhlédnout obrazy: např. Popraskaná staletí, Tíha, Pandořina skříňka, Katedrála na mléčné dráze, Modrý začátek, Moment života - příspěvky ke konci tisíciletí


Pozvánka na výstavu
Českokrumlovsko - Mozaika dějin 1850 - 1990

Státní okresní archiv Český Krumlov
Otevřeno pondělí - pátek 9.00 - 16.00 hod.
Vstupné: 5,- Kč
Výstava potrvá do 15. 12. 2000


Blahopřání jubilantům

Městský úřad Kaplice blahopřeje všem občanům, kteří se v říjnu dožili významného životního jubilea.

MěÚ Kaplice, evidence obyvatel


Poděkování
4. Mateřská škola v Kaplici děkuje za poskytnutý sponzorský dar firmě Kominictví, kamnářství pana Jaroslava Prodana.

4. Mateřská škola, Nové Domky 643, Kaplice


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc listopad 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-11.htm on line 386

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny

 

Jak přežít?
Zveme Vás na besedu s českým polárníkem panem Jaroslavem Pavlíčkem. Součástí besedy bude i promítání videa. Kde se sejdeme? V knihovně. Kdy? Ve čtvrtek 9. 11.200 v 18.00 hodin. Na setkání s Vámi se těší evangelíci z Kaplice.

Tenisová sezóna roku 2000 TC Sokol Kaplice

Kdysi byl dlouhá léta v tenisu okresu Český Krumlov pokud se týká výchovy mládeže i celkových výsledků dominantní Jihostroj Velešín. Poslední léta, a i letošní rok to prokázal, převzal toto postavení TC Sokol Kaplice. Nejen výchovou od přípravky, ale jako jediný z okresu měl ve všech věkových kategoriích návaznost od mladších žáků přes starší žáky a dorost až do dospělých, kde byl jediným zástupcem okresu Č. Krumlov.

Výsledky v kolektivních soutěžích byly tyto:

Mladší žáci: ve smíšeném družstvu 4 žáci a 2 žákyně do 11 let skončili na 2. místě v Jihočeském přeboru za VS Tábor, když nejvíce bodů udělali Tomáš Makovec a děvčata Jana Theierová a Martina Lučaniková.

Starší žáci: skončili v Jihočeském přeboru z 8 účastníků na 3 místě za Sez. Ústím a ZVVZ Milevsko. Nejvíce bodů zaznamenali Radek Theier, Fr. Brabec a M. Lučaniková.

Dorost: skončil na 2. místě za S. Ústím, když nejvíce bodů zaznamenali Jaroslav Špilauer a děvčata Codlová s Plchovou.

Dospělí: jako jediní z okresu hráli divizi a umístili se na 8. místě z 12 družstev. Z jednotlivců nejvíce bodů zaznamenali Ing. Milan Theier a Mgr. Jiří Bohata, z děvčat Bára Pavelková a Eva Codlová.

Z jednotlivců se v krajském přeboru Tomáš Makovec v mladších žácích dostal do čtvrtfinále a ve st. žácích Jaroslav Špilauer do finále KP a vybojoval si účast na Mistrovství republiky v Ostravě, kde se však již neprosadil.

Dále jsme uspořádali 5 turnajů mládeže, kde se umísťoval především Jar. Špilauer, ale slušně též i další - Radek Theier, Fr. Brabec a Martina Svobodová. Tito mladí hráči i další též bodovali na turnajích ať již v Č. Krumlově, K. Hoře i jinde.

Turnaje pořádané v letní sezóně naším tenisovým oddílem:

3.-4. 7   Starší žáci   16 účastníků
3.-4. 7.   Starší žákyně   12 účastnic
31. 7. - 2. 8.   Starší žáci   24 účastníků
12.-14. 8.   Starší žákyně   16 účastnic
2.-3. 9.   Dorostenci   15 účastníků

V letošním roce bylo vybudováno umělé osvětlení na 1 kurtu rozpočtem 120 tisíc Kč. Je stále zřetelnější , a proto bylo osvětlení budováno, že tři kurty již nestačí poměrně značnému zájmu mládeže, veřejnosti i zájemcům z okolí. Výbor TJ jedná o možnosti výstavby dalších 3 - 4 kurtů v dalším areálu mimo Sokolskou louku, kde již prostor pro výstavbu není. Věříme, že s pomocí MěÚ se to postupně podaří.

za tenisový oddíl Ing. V. Kozyrev


 
FOTBAL

"A" mužstvo

7. kolo
FC ZVVZ Milevsko - Spartak Kaplice 0 : 3 (0 : 1)
8. kolo
Spartak Kaplice - FK Tachov 4 : 1 (0 : 1)
9. kolo
SK Č. Budějovice - Spartak Kaplice 1 : 1 (0 : 1)
10. kolo
Spartak Kaplice - SK Strakonice 3 : 5 (2 : 1)
11. kolo
Sokol Čížová - Spartak Kaplice 5 : 3 (2 : 2)

"B" mužstvo

5. kolo
Spartak Kaplice-FC Vltava Loučovice 4 : 7 (1 : 2)
6. kolo
FK D. Dvořiště - Spartak Kaplice 1 : 0 (0 : 0)
7. kolo
Spartak Kaplice - SK Jankov 3 : 2 (3 : 0)
8. kolo
Sokol Olešnice - Spartak Kaplice 4 : 2 (0 : 2)
9. kolo Spartak Kaplice - Dříten 4 : 0 (1 : 0)

Starší dorost

5. kolo
FK Rašelina Soběslav - Spartak Kap. 3 : 0 (3 : 0)
6. kolo
Spartak Kaplice - FC Písek 2 : 1 (2 : 1)
7. kolo
Netolice - Spartak Kaplice 2 : 0 (2 : 0)
8. kolo
Spartak Kaplice - SK Čt. Dvory 1 : 1 (0 : 0)
9. kolo
Slovan J. Hradec - Spartak Kaplice 2 : 2 (0 : 2)

Mladší dorost

5. kolo
FK Rašelina Soběslav - Spartak Kap. 1 : 3 (0 : 0)
6. kolo
Spartak Kaplice - FC Písek 0 : 1 (0 : 1)
7. kolo
Netolice - Spartak Kaplice 1 : 2 (0 : 0)
8. kolo
Spartak Kaplice - SK Čt. Dvory 0 : 5 (0 : 3)
9. kolo
Slovan J. Hradec - Spartak Kaplice 3 : 1 (2 : 1)

Starší žáci

5. kolo
Spartak Pelhřimov - Spartak Kaplice 4 : 0 (2 : 0)
6. kolo
Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. K. 1 : 3 (0 : 3)
7. kolo
FK Humpolec - Spartak Kaplice 4 : 0 (2 : 0)
8. kolo
Spartak Kaplice - FK Tábor 1 : 1 (1 : 0)
9. kolo
Loko Č. B. - Spartak Kaplice 5 : 1 (3 : 0)

Mladší žáci

5. kolo
Spartak Pelhřimov - Spartak Kaplice 5 : 0 (3 : 0)
6. kolo
Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. K. 0 : 1 (0 : 0)
7. kolo
FK Humpolec - Spartak Kaplice 2 : 0 (0 : 0)
8. kolo
Spartak Kaplice - FK Tábor 1 : 4 (0 : 2)
9. kolo
Loko Č. B. - Spartak Kaplice 3 : 0 (0 : 0)

Přípravka

4. kolo
SK Kájov - Spartak Kaplice 2 : 1 (0 : 1)
5. kolo
Spartak Kaplice - FK D. Dvořiště 7 : 0 (3 : 0)
6. kolo
Smrčina H. Planá - Spartak Kaplice 1 : 4 (1 : 1)
7. kolo
Spartak Kaplice - FC Vltava "A" 6 : 1 (2 : 0)
8. kolo
Větřní - Spartak Kaplice 3 : 2 (2 : 1)
9. kolo
Spartak Kaplice - Nová Ves 2 : 1 (1 : 0)

Libor Granec

"Odpustit je možné na základě pokání,
ale zapomenout nelze"

Nacistická ideologie a kapličtí Němci

Po úvodním pojednání o úloze kaplických Němců při likvidaci první republiky v roce 1938-1939 a před popisem události kolem tragédie Boeingu B-17 G, vlaku smrti a květnových dnů 1945, pokládám za nutné říci několik slov o sociálním a psychologickém tlaku na naše dřívější německé spoluobčany, který zde v době 1930-1945 existoval.

Kapličtí Němci žili v prostoru České země řadu století. I když zde vždy existovala jazyková bariéra mezi českým a německým etnikem, až do druhé poloviny našeho tisíciletí nevytvářela tato skutečnost zvláštní problémy. V tomto období se pozornost lidí upírala spíše k náboženské problematice.

Nacionální otázka se začala ve městě projevovat až v posledních dvou stoletích. Různě se stupňovala a tlumila , až došlo k prvnímu vyvrcholení v údobí kolem roku 1918.

V prosinci 1918 bylo totiž naše město začleněno po skončení první světové války do ČSR. K praktické realizaci tohoto rozhodnutí však došlo pro odpor místního německého obyvatelstva až po použití československých jednotek. Stalo se tak až 3. 12. 1918, tedy zhruba pět týdnů po 28. říjnu. Až tehdy se kaplický Volkswehr podrobil novému státnímu uspořádání v Evropě. Tento incident se neobešel bez ztráty na životech. Na německé straně padl Josef Neugebauer, těžce zraněn byl Johann Laudon. Také na české straně byli zranění a snad i mrtví.

Nacionální rozmíšky se potom ve větší i menší míře projevovaly po dobu celé existence první republiky. Roznětkou k těmto rozmíškám bylo mj. těžké sociální postavení kaplických Němců. Nezaměstnanost, těžké životní podmínky a v řadě případů neúnosné sociální postavení bylo těmi, kdo tuto situaci nepřímo zavinili, tj. hraběcím rodem Buqoyů, prezentováno jako vina Českého státu.

Nebylo proto divu, že politika Hitlera, která propagovala rasismus a nadřazovala německý národ nad zbytek Evropy (tj. i nad český národ), našla u kaplických Němců takovou odezvu a takové ztotožnění se s ní. Od této politiky si totiž slibovali vlastní hmotné i sociální zajištění a s tím spojené ovládání druhých národů - v našem případě Čech.

Cíle této politiky příkladně vyjádřil Heydrich 2. října 1942, když vystoupil krátce po svém příchodu do Prahy v Černínském paláci na přísně důvěrném shromáždění.

Po krátkém expozé, v němž narýsoval budoucnost "nové Evropy" podle nacistického receptu a v němž zdůraznil, že na územích osídlených Slovany, by "dobrota byla chápána jako slabost", se rozhovořil o tzv. českomoravském prostoru.

"...Tento prostor se musí stát německý, tady nemá koneckonců Čech co pohledávat". Po tomto svém oznámení pokračuje: "Řešení českého problému je nutno rozdělit na dvě etapy. V první etapě, v současném období války, je třeba udržet klid a dát českým dělníkům "toliko žrádla", aby mohli dělat svoji práci, ale přitom musíme dávat pozor, aby Čech podle svého obyčeje nevyužil tento nouzový stav říše a aby si pro sebe nevydobyl výhody." Druhá etapa začne po válce, samozřejmě vítězné. Tuto část projevu začal Heydrich slovy: "A nyní, pánové, několik myšlenek o konečném řešení. Prosím, abyste si je ponechali pro sebe. Pokusím se podle staré metody poněmčit českou havěť a začít už dnes maskovaně tím, čím můžeme."

Jako první úkol vytyčuje Heydrich pořízení soupisu Čechů v "rasově národnostním smyslu". Podle výsledků tohoto soupisu se bude postupovat dál. "Jedni jsou dobré rasy, dobře smýšlejí, tady je to jednoduché, ty můžeme poněmčit. Pak jsou už ostatní, kteří stojí na opačném pólu, a ty musíme vyhnat ven. Na východě je místa dost. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musíme důkladně prozkoumat." Do této vrstvy patří podle Heydricha "dobře smýšlející lidé špatné rasy", kteří budou posláni na práci do říše, ale bude nutno zamezit tomu, aby měli děti. Zato "špatně smýšlející lidé špatné rasy" jsou pro Heydricha nejnebezpečnější. Bude prý je třeba v čistě německém prostředí buď "poněmčit a převychovat", a když to nepůjde, tak postavit ke zdi. "Vystěhovat je nemůžeme, protože tam na východě by vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám."

Pod rouškou této rasistické pseudovědy se tedy zcela nepokrytě objevil a odkryl vlastní cíl: likvidovat český národ.

Heydrich patřil bezesporu mezi největší nacistické zločince. Bylo by však mylné představovat si ho jako primitivního hrdlořeza. Vraždil v "glazé rukavičkách". Byl vzdělaný hudebně nadaný, hrál výborně na housle a pěstoval šerm. V době, kdy v českých zemích rozpoutal největší teror, usedá v čestné lóži koncertní síně, aby naslouchal Beethovenově hudbě. Při této příležitosti ovšem neopomene "navrátit" pražské Rudolfinum "německé kultuře".

Jeho pojetí kultury je však svérázné. V tentýž den, kdy naslouchá Beethovenově Leonoře, odjíždí z jeho příkazu první transport židovských občanů z Prahy do Lodže. Zanedlouho začnou hromadné deportace do Terezína. A několik dnů po koncertu v Rudolfinu, v druhé polovině října 1941, pověřuje Franka, aby pohrozil zavřením českých středních škol...

Připomeňme si, že se psal podzim 1941 a Hitlerovy armády v této době ještě nepoznaly hořkost válečného neúspěchu.

Proto tato Heydrichova politika nebyla, dle zápisu v kronice, cizí většině kaplických Němců.

Škoda jen, že nepochopili, že pojem německé panské rasy je vymezený a podmíněný dobou a různými okolnostmi a vlivy. Zde nešlo totiž o náhodu, ale o zákonitost. Proto nebyl právě tak náhodný zánik nacistické nadvlády v Evropě a s tím i spojený osud kaplických Němců.

ZO ČSBS Záboj Čampula


Významní rodáci Kaplicka

I když kaplický region neoplývá plejádou významných osobností, přece jenom zde spatřily světlo světa osoby, na něž je třeba vzpomenout. Byli to především kněží a učitelé, z nichž někteří vynikli na poli literárním.

Kaplice - prvou známou osobností narozenou v Kaplici byl Husův vrstevník kněz Jakub z Kaplice , který se svými druhy koupil v Praze dům "U černé růže" a věnoval jej českým univerzitním studentům.

Z Kaplice též pocházel Páter Placidus Hall (1774 - 1853) učitel latiny na benediktinském gymnáziu v rakouském Kremsmünsteru. Učil také básníka Šumavy Adalberta Stiftera, který si po celý život na něho uchovával tu nejlepší vzpomínku. Kaplickým rodákem byl i Ignaz Oberparleiter, jenž se zde narodil 3. dubna 1846.

Po ukončení 4. třídy měšťanské školy v roce 1861 byl rok na reálné škole v Českém Krumlově. Poté pokračoval ve studiu na budějovickém učitelském ústavu, kde v roce 1866 vykonal semestrální zkoušky. Působil v Kaplici nejdříve jako pomocný učitel a od roku 1874 se stal učitelem na měšťanské škole. Byl literárně činný. Své povídky zasílal do časopisu Böhmerwald. Žertovná povídka "Vydařená pomsta" byla přeložena do češtiny ve studentské práci Gymnázia v Č. Krumlově ve svazku "Šumavské povídky" vydaného v roce 1998.

Dolní Dvořiště - plodným spisovatelem jižních Čech a Šumavy byl zdejší rodák Hans Watzlik vl. jménem Johann Vaclík. Narodil se 16. prosince 1879. Jeho otec byl poštmistrem v Rožmitále na Šumavě. Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a učitelském ústavu v Praze. Jeho prvé učitelské místo bylo v Ondřejově (Andreasberg) u Chvalšin. V roce 1905 se oženil ve Chvalšinách s Linou Paschnerovou. Od roku 1906 až do odsunu v roce 1945 působil jako učitel a později ředitel na škole v Nýrsku. Watzlikovy romány a novely jsou podány dokonalým vypravěčským uměním, jsou však poznamenány nacionalizmem, který se výrazně projevil například v románě "O Böhmen!" (1917, Ó Čechy!). V novelistickém umění byli jeho učiteli Mörike Eichendorff a zvláště Adalbert Stifter svými šumavskými prózami. Za nejvýznamnějších z Watzlikových románů je považován "Der Pfarrer Dornloh" (1931 "Farář z Dornlohu), za nějž byl vyznamenán československou státní cenou. K jeho nejznámějším novelám patří zejména "Die Abenteuer des Florian Regenbogner" (1919, Dobrodružství Floriana Regenbognera), "Einöder" (1922, Poustevník), "Faust in Böhmerwald" (1930, Faust na Šumavě), "Die romantische Reise des Herrn Carl von Weber" (1932, Weberova romantická cesta, česky 1944, tato novela byla v roce 1956 zfilmována a bylo to poslední dílo slavného režiséra G. W. Pabsta.), "Bayrische Erzählungen" (1944, Bavorské povídky). Watzlik vydal též "Böhmerwaldsagen" (1921, Šumavské pověsti, česky částečně 1996) a několik knih pro děti. Jak vyplývá z předchozích řádek, Watzlikova prozaická tvorba čerpá ze šumavského prostředí, osudů lesních sedláků této oblasti a jejich rodin. Hans Watzlik zemřel 24. listopadu 1948 v Tremmelhausenu u Řezna. Věrnému synu Šumavy umístili jeho příznivci pod vrcholem Ostrého pamětní desku s tímto nápisem:

"Den Grossen Sohn und Dichter Des Böhmerwaldes Gewidnet von Der Alten Prager Akademischen Landsmannschaft Böhmerwald."

Jméno Hanse Watzlika nese také háj v Bavorském lese, který se rozprostírá kolem cesty vedoucí z Ostrého na Falkenstein. Václav Hajer


Kde všude si můžete vyzvednout Kaplický zpravodaj
Radnice, trafiky Wald, Cinert, Štěpánek, v Dlouhé, Na Vyhlídce, kavárna Litera, městská knihovna, poliklinika, domov důchodců, supermarket Albert, pekárna Blanka, prodejny Na Vyhlídce, Ema, na sídl. 9. května, v Omlenické, obchod v Blansku, Pořešíně, Infocentrum, kino, kuchyně býv. statků Hubenov a další

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Petra Zemanová, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 30. 10. 2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412