2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

Červen 2000 - Číslo 5 - Ročník IV.

 

VYŠŠÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky byl změněn zákonem č.347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Tento ústavní zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Na území České republiky se vytvářejí tyto vyšší územní samosprávné celky:
1.

Hlavní město Praha, vymezený územím hlavního města Prahy

2.

Středočeský kraj se sídlem v Praze, vymezený územím okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník

3.

Budějovický kraj se sídlem v Českých Budějovicích, vymezený územím okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor

4.

Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, vymezený územím okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov

5.

Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, vymezený územím okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov

6.

Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, vymezený územím okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem

7.

Liberecký kraj se sídlem v Liberci, vymezený územím okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily

8.

Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, vymezený územím okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov

9.

Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, vymezený územím okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí

10.

Jihlavský kraj se sídlem v Jihlavě, vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou

11.

Brněnský kraj se sídlem v Brně, vymezený územím okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo

12.

Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, vymezený územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk

13.

Ostravský kraj se sídlem v Ostravě, vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město

14.

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, vymezený územím okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín

V letošním roce se budou konat první volby do zastupitelstev krajů.

Pro stanovení počtu členů zastupitelstva kraje je rozhodující počet obyvatel kraje k 1.lednu roku, v němž se první volby do zastupitelstva konají. Podle sdělení Českého statistického úřadu byl počet obyvatel Budějovického kraje k 1.1.2000 "626.112" obyvatel.

Podle § 69 odst.1 písm.b) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů bude mít zastupitelstvo Budějovického kraje 55 členů.

Jarmila Trojáková, tajemnice MěÚ
Zveřejněno na úřední desce 2.6.2000


MĚSTO KAPLICE BUDE MÍT SVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
V současnosti probíhají dokončovací práce na informačním centru v Kaplici. Centrum bude umístěno na Linecké ulici v budově kina, bude mít dva stálé zaměstnance a mělo by na svá bedra mimo jiné vzít i vydávání Kaplického zpravodaje, rozšiřování a aktualizaci internetových stránek města, prodej propagačních materiálů, ale i například vyhlášek města a spousty dalších činností spojených především s prezentací kaplicka, na které se nám v rámci běžného chodu úřadu nedostává času.

Slavnostní otevření infocentra pro veřejnost je plánováno na 3. července od 14 hodin.

(Pozn.: Věřím, že se blýská na lepší časy a že mé (splněné) přání přenést přípravu zpravodaje na infocentrum, kde budou moci tomuto místnímu plátku věnovat podstatně více času, povede brzy k jeho rozšíření co do počtu dobrých zpráv, tak i rozsahu stran. Jan Nový, zodpovědný redaktor)

 

Město Kaplice
na základě zákona č.367/90 Sb. o obcích, v platném znění
sděluje občanům nabídku na:

pronájem pivního stanu za účelem zajištění občerstvení v den konání 5. kaplických slavností dne 2.9.2000, nájemné 1.000 Kč, podrobnější podmínky smlouvy budou dohodnuty na městském úřadě - termín podání žádosti do 5.6.2000.

Zájemci o pronájem si podají své písemné žádosti na Městský úřad v Kaplici. Konečné rozhodnutí o pronájmu učiní Městská rada na svém nejbližším zasedání.

 

ZPRÁVY Z RADNICE

POZVÁNKA
21. zasedání Městského zastupitelstva v Kaplici se bude konat ve středu 7. června 2000 od 16 hodin v zasedací místnosti 1. patro Kostelní ulice č.p. 73

Program:
1)

Zahájení

2)

Interpelace členů městského zastupitelstva

3)

Žádosti

4)

Schválení prodeje pozemků ZTV Šumavská (výsledky dražby)

5)

Schválení výsledku hospodářské činnosti města Kaplice

6)

Schválení rozpočtových změn

7)

Zástava dalších objektů pro hypoteční úvěr na výstavbu "Obytného souboru Šumavská"

8)

Schválení Vyhlášky č.2/2000 o dani z nemovitostí

9)

Rozprava - různé

10)

Usnesení - závěr

Ing. František Doležal, starosta města


SDĚLENÍ SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU

Vážení řidiči, majitelé osobních vozidel,
v těchto dnech jsou osazovány na sídlišti Na Vyhlídce nové dopravní značky: "PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE" a "NÁSTUPNÍ PLOCHY PRO POŽÁRNÍ ÚČELY". Značení se provádí z důvodu zajištění větší bezpečnosti občanů žijících ve výškových domech, ke kterým není umožněn vhodný příjezd záchranné techniky. Z těchto důvodů musela být odstraněna i vývěsní skřínka u samoobsluhy Na Vyhlídce. Nahrazena byla skřínkou vedle novinového stánku.

Žádáme proto řidiče, aby respektovali na označených místech omezení parkování.

MěÚ v Kaplici - odbor III., Silniční správní úřad
Václav Codl


SDĚLENÍ OBČANŮM
V měsících červnu až srpnu bude na sídlišti Na Vyhlídce prováděna výměna teplovodního potrubí. Z tohoto důvodu dojde k provádění výkopových prací v místních komunikacích v prostoru sídliště. Největší zásah do silnice a chodníku bude prováděn v ulici u Domu služeb, od panelových domů č.p. 514-515 až před panelový dům č.p. 543. Prosíme tímto majitele automobilů, aby měli pochopení a parkovali mimo trasy výkopů. Tímto pomůžete k rychlejšímu a bezpečnějšímu postupu stavebních prací.

MěÚ v Kaplici - odbor III., Silniční správní úřad
Václav Codl

 

OZNÁMENÍ

Město Kaplice na základě zákona č.367/90 Sb. o obcích, v platném znění sděluje občanům nabídku na:

pronájem nebytových prostor v č.p. 751 ulice Míru o výměře 32,37 m2

pronájem nebytových prostor v č.p. 101 Bělidlo o výměře 70 m2

pron. nebyt. prostor v č.p. 123 Kostelní ulice, 2. patro, o výměře 30,90 m2

pronájem nebytových prostor v č.p. 206 Dlouhá ulice o výměře cca 35 m2

Zájemci o pronájem si podají své písemné žádosti na Městský úřad v Kaplici. Konečné rozhodnutí o pronájmu učiní Městská rada na svém nejbližším zasedání.

 

PROVOZ KOUPALIŠTĚ
Od začátku letošní sezóny provozují koupaliště Technické služby Kaplice s.r.o. Město Kaplice uhradilo náklady na jeho uvedení do provozuschopného stavu a dále bude hradit běžné provozní náklady. Výši vstupného stanovila Městská rada takto:
dospělí   20,- Kč
děti do 15 let   10,- Kč
děti do 6 let   zdarma

Návštěvní doba je stanovena od 9 do 20 hodin. Období, po jaké bude koupaliště otevřeno, bude záviset na počasí, minimální doba je stanovena od 15.6. do 31.8.

 

ZPRÁVY ODJINUD

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Zvýšení životního minima
Od 1.dubna 2000 nabylo účinnosti nařízení vlády č.56/2000 Sb., o zvýšení životního minima.

Osobní potřeby občana
dítě do 6 let 1600,-
dítě od 6 - 10 let 1780,-
dítě od 10 - 15 let 2110,-
nezaopatřené dítě od 15 - 26 let 2310,-
ostatní občané 2190,-
Společné potřeby domácnosti
domácnost jedince 1580,-
2 osoby v domácnosti 2060,-
3 nebo 4 osoby v domácnosti 2560,-
5 nebo více osob v domácnosti 2870,-

Přídavek na dítě
Na dotazy ze strany žadatelů o dávky SSP odpovídáme:
K "prodloužení" přídavku na dítě se dokládají příjmy rozhodné za období roku 1999.

Sociální příplatek, příspěvek na bydlení
a sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného

Od 1.7.2000 - nové žádosti o "čtvrtletní" dávky, přílohu tvoří doklad o výši příjmů rozhodných 2.čtvrtletí 2000, tj. období od 1.dubna do 30. června roku 2000, u přísp.na vyrovnání nájemného - potvrzení o zvýšení nájmu od 1.7.2000

Kontaktní místo Kaplice, ref. SSP OKÚ Č. Krumlov

 

Dne 3.6.2000 v 10.00 hodin
u příležitosti Světového dne životního prostředí slavnostní otevření
přírodovědné naučné stezky
Údolím Černé
u údolní nádrže v Děkanských Skalinách
Naučná stezka je dlouhá 3 km, má 12 zastavení, začíná u přehrady a končí u elektrárny pod Blanskem.


Od 12.5. do 23.6. je ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově (Plešivec 268, otevřeno pondělí až pátek od 9 do 16 hodin) instalována výstava s názvem

Století Slováků v Českých zemích
1882 - 1999


V sobotu 17.6. ve 14 hodin bude zahájena výstava
Adalbert Stifter
Děsivě krásný svět

ve výstavních sálech Okresního vlastivědného muzea
Horní 152, Český Krumlov


Dne 20. června bude v Hořicích na Šumavě otevřena nová pamětní síň pašijovýh her a naučná stezka obcí a pašijovým areálem. Expozice je nazvána Pašijová obec Hořice na Šumavě. Bližší informace na tel. +420 380 737 101.

 

KULTURNÍ RUBRIKA

KINO KAPLICE
Program na měsíc červen
Linecká ulice 434, Kaplice, tel. 216 89


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-06.htm on line 272

Pracovníci kina přejí všem divákům příjemnou podívanou.

 

18.6. 2000
BOLEK POLÍVKA A CHANTAL POULLAIN
ŠAŠEK A KRÁLOVNA

od 19.00 hod. v KD v Kaplici

Divadelní představení Divadla Bolka Polívky. V roli královny Chantal Poullain - Polívková a jako šašek sám autor a režisér Bolek Polívka. Tentokrát se představení jistě zadaří.

Předprodej vstupenek:
Sportklub u Froňků, ul. Nové Domky tel: 0336/238 85 od 9.00 do 19.00 hod
Městská knihovna, Nové Domky 643, ve výpůjční dny


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
V MĚSÍCI ČERVNU


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-06.htm on line 338

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny

 

Město Kaplice Vás zve na
Koncert populární skupiny
22.6.2000
YO - YO BAND
od 19.00 hodin v KD Kaplice

Vstupné 160,-Kč k sezení, 110,-Kč k stání.

Předprodej vstupenek od 1.6.2000:
Sportklub u Froňků, Kaplice, tel. 0336/23885 od 9.00 hod do 19.00 hod.
Minigalerie v Kostelní ul. Kaplice, tel:0336/228 76 od 9.00 hod do 16.30 hod.
Městská knihovna Kaplice tel: 0336/21641 ve výpůjční dny.

 

PROJEKT TISÍC DNŮ PRO EVROPU
MĚSÍC ČERVEN - RAKOUSKO

1. června

VYVĚŠENÍ RAKOUSKÉ VLAJKY NA BUDOVĚ RADNICE

8. června

ŽIVOT V RAKOUSKU OČIMA ČECHA
Beseda s Terezou Draxlerovou žijící v Rakousku. Od 18 hodin v Městské knihovně v Kaplici.

10. června

ŘEMESLO NA ŘECE/GEWERBE AM FLUSS
Cyklistická projížďka po cykloturistické trase, tentokráte zejména rakouské části. Délka trasy podle fyzických možností zúčastněných. Pasy, koruny na vlak, cca 20 šilinků na vstup do historického hamru (zájemci, kteří by chtěli navštívit i muzeum v Reinbachu či koněspřežku v Kerschbaumu, nech´t si vezmou alespoň 120 šilinků na osobu) a občerstvení s sebou, odjezd v 7 hodin z náměstí v Kaplici. Doporučujeme horská kola. V případě možnosti popojedeme kousek vlakem. Předpokládaný návrat do 18 hodin.

30. června

POVÍDÁNÍ O KONĚSPŘEŽCE
Povídání o historii a současnosti nejzajímavějšího dopravního díla na území Čech a Rakouska. Od 18 hodin v Městské knihovně v Kaplici.

Po celý měsíc:

ČASOVÁ PŘÍMKA ZOBRAZUJÍCÍ VZTAHY ČECH A RAKOUSKA
Obchodní akademie a gymnázium

VÝSTAVA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ O RAKOUSKU
SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE
Městská knihovna Kaplice

Představování jednotlivých zemí Evropské unie v rámci projektu Tisíc dnů pro Evropu bude pokračovat po prázdninách

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme občanům
kteří se v měsíci červnu dožívají významného životního jubilea
(50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a více let)

Olga Součková, Kaplice
Květoslava Kožantová, Kaplice
František Papaj, Kaplice
Božena Wolfschlägerová, Kaplice
Jana Jarošová, Kaplice
Pavla Exlová, Kaplice
Milada Požárková, Kaplice
Marie Papajová, Kaplice
Marta Kodadová, Kaplice
Jiří Slad, Kaplice
František Zlatínský, Kaplice
Olga Bláhová, Kaplice
Zita Střelečková, Kaplice
Zdeňka Himmerová, Kaplice
Petr Outrata, Kaplice
Pavel Čada, Kaplice
František Kolín, Kaplice
Helena Levá, Kaplice
Pavel Sýkora, Kaplice
Jiřina Zemanová, Kaplice
Pavel Kovář, Kaplice
Marie Šedivá, Rozpoutí
Marie Faktorová, Kaplice
Ing. Jaroslav Grenar, Kaplice
Jan Netušil, Rozpoutí
Jaromír Novák, Kaplice
Antonín Štrosser, Pořešín
Jan Loula, Kaplice
Anna Zardová, Kaplice
Antonín Šimek, Kaplice
Milena Veverková, Kaplice
Ludmila Pavelková, Kaplice
Marie Zárubová, Kaplice
Anna Konopná, Kaplice
Josef Gajdoš, Hubenov
František Hovorka, Kaplice
Anna Gertnerová, Kaplice
Dobromila Honetschlägerová, Kaplice
Klotylda Žáčková, Kaplice
Marie Mikešová, Kaplice
Marie Jelínková, Kaplice
Terezie Pavlíková, Kaplice
Vlasta Rajalová, Kaplice
Anna Petroušková, Kaplice
Rozálie Papajová, Kaplice
Ladislav Hurda, Kaplice


Vítáme do života nové občánky našeho města
ANETA JONÁŠOVÁ 24.4.2000
FILIP ŠVARC 28.4.2000
ADÉLA VALDOVÁ 4.5.2000


SKAUTSKÉ STŘEDISKO SIRIUS
Okresní kolo závodu vlčat a světlušek 2000 je již minulostí.

Dne 20. května se v Městském parku sešli nejmenší zástupci našich skautských středisek, aby vybojovali mezi sebou titul nejlepší hlídky v okrese na rok 2000. Naše středisko SIRIUS jim k tomu vytvořilo opravdu skvělé podmínky. Zatímco dívky připravovaly trať a soutěžní pomůcky, chlapci z oddílů z Kaplice, Vyššího Brodu, Pohorské Vsi a Nových Hradů dokázali připravit v parku ukázkový tábor, který sloužil i jako zázemí pro soutěžící a rozhodčí.

A protože se jednalo o akci formátu okresního, neušla ani pozornosti tisku. A tak si v pondělních novinách mohl každý přečíst, že vavříny vítězství si odnesla 1. smečka vlčat z Českého Krumlova a 3. roj světlušek od nás z Kaplice ve složení Ivana Marková, Zdenka Outratová, Lucie Pőschková, Alena Říhovská a Iveta Moštková. Tito společně s druhou postupující hlídkou budou reprezentovat okres na krajovém kole v Jindřichově Hradci.

Středisko SIRIUS vyslovuje poděkování všem svým členům, kteří svou rukou přispěli k průběhu akce a jménem okresní rady děkuje starostovi za pomoc města, řediteli a zaměstnancům Technických služeb za dopravu a řediteli Gymnázia Kaplice za poskytnutí noclehu v tělocvičně školy.

Cy

 

PRO VOLNOU CHVILKU
Neprošlo jazykovou úpravou

Malý Princ na Modré planetě
(O čem pan Antoine de Saint-Exupéry nenapsal, protože v jeho době se jako největší neštěstí lidstva jevil boj jedněch lidí proti druhým, a ne boj takřka celého lidstva proti jeho vlastní planetě jako dnes)

Malý Princ přistál na Modré planetě asi patnáct stupňů na jih od severní polární čepičky. kolem se rozprostírala nekonečná pláň šedé hladiny oceánu, přerušovaná občas bílými skvrnami ledovců nebo šedobílými plochami ledových polí. Malý Princ si pomyslel, kde asi vzala Modrá planeta své jméno, když převládajícími barvami jsou tu bílá a šedivá. Vtom pohlédl na oblohu a užasl: byla blankytně modrá , ale takovou modří, jakou ještě na svých cestách po vesmíru nespatřil. A tu nádhernou modř doplňoval žlutý kotouč zdejšího Slunce, v této téměř polární krajině sice malý a zdánlivě slabý přesto však plný života a oslepující svým přímým zářením i odrazem paprsků od sněhu a ledu v okolí.

Jiskřivá nádhera byla však náhle přerušena čímsi zdánlivě nepatřičným - hladina oceánu se vzedmula a vystříkl z ní mocný gejzír vody, opalizující v paprscích zdejší hvězdy. Zároveń se mrazivým vzduchem rozlehlo mocné zafunění a hladinu oceánu rozčeřila mohutná černá hmota, mávající na jednom konci mohutným ocasem a mžikající na druhém konci dvojicí malých moudrých oček. Malý Princ se nejprve polekal, protože stvoření nepřipomínalo žádné ze zvířat, s nimiž se až dosud na své pouti vesmírem setkal, protože však nebyl strašpytel, sebral odvahu a tajemné zjevení oslovil:

"Jsem Malý Princ z malé planety na okraji vesmíru a navštěvuji světy, abych pátral po bytostech jako jsem já a dozvěděl se něco o světě, který mě obklopuje."

Obrovský živočich vypustil oblak páry z místa na hlavě, odkud před chvílí zřejmě tryskal onen gejzír, kterým tvor ohlásil svůj příchod z hlubin oceánu, a zaduněl temným basem: "Jsem velryba z velkého oceánu , ale nejsem žádná velká ryba."

Malý Princ se tomu jinotaji v duchu podivil, ale nedal na sobě nic znát, a aniž by se pokusil tu hádanku rozlousknout, hned se zeptal:

"Jaký je tvůj svět? Jistě nádherný a plný harmonie a přátelství!"

"Samozřejmě," odpovědělo zvíře poněkud trpce, "nádherné je především přežít neustálé pronásledování ze strany lidí, jako jsi ty. A harmonie opravdu existuje, bohužel však jen v hlubinách oceánu, když se svými bratry a sestrami domlouváme písněmi, které lidské ucho nezachytí a nám slouží ke sdělování sounáležitosti k našemu rodu a k domluvě, kde jsou bezpečné mořské pastviny, a naopak kterým místům je lépe se vyhnout."

"Tak veliký tvor přece nemůže mít nepřátele?" dal Malý princ průchod svému úžasu. "Divil by ses, můj malý příteli," odtušila rozšafně velryba a máchla na důraz ocasní ploutví připomínající svou plochou list gigantického stromu, "lidská chamtivost nezná mezí a pro celkem nepatrný výtěžek z našich těl nás už člověk téměř vyhubil. Dnes už jen zřídka slýchám zpěv svých družek a druhů a jako by zněl ze stále větší dálky…" mořský obr se odmlčel a přemýšlel nejšpíš nad svým prohlubujícím se osaměním a nad krutým osudem svého velrybího lidu.

"Mohl bych pro vás něco udělat?" otázal se Malý Princ a zalekl se, jestli snad ten dotaz nevyzněl - vzhledem k nepoměru jeho těla k velikosti trupu toho zvláštního obyvatele Modré planety - jaksi nepatřičně a možná i domýšlivě.

Impozantní obr dlouho nepovídal, až si Malý Princ pomyslel, že snad tvor otázku přeslechl nebo ji opravdu považuje za hloupoučkou a bezvýznamnou. Nakonec návštěvník Modré planety dočkal: "Určitě ano. Tvé srdce dosud není okoralé a vidíš věci takové, jako jsou. Projdi Modrou planetu krok za krokem a vyprávěj lidem, co jsi viděl na své cestě prostorem: že jiné takové planety není a že - až na vzácné vyjímky, jež jsi spatřil - jinde vládne jenom chlad, smrt, tma a bezútěšnost prázdnoty. Přesvědčíš-li jen každého desátého, tvůj úkol bude splněn a vykonáš pro nás - ale i pro sebe - víc než kdokoli před tebou."

A Malý Princ tak učinil a činí dones. Může vypadat jako kluk rozdávající po nároží letáky proti zabíjení zvířat pro kožešinu, jako Matka Tereza, jako dalajláma, jako herečka bez angažmá, ale milovaná svým národem, jako potulný pěvec balad nebo moudrý stařešina kmene původních Australců. Nebo může být skryt v duši vlastního dítěte každého rodiče. Důkazem toho je, že Modrá planeta i velryby ještě žijí...

Vít Pejcha, 12 let


CLEAN UP THE WORLD
Děti ze ZŠ Omlenická se v květnu připojili k celosvětové akci "Ukliďme svět". Žáci 3., 6. a 9.B třídy vysbírali vše, co bylo odhozeno v okolí dětského hřiště, polikliniky a na Suchém vrchu až k silnici do Blanska.

Víc než poděkování by si žáci přáli, abychom my všichni byli ohleduplnější ke svému okolí a těšili se z hezkého prostředí.


ZÁHADNÉ PAVUČINY
Možná jste objevili záhadné pavučiny na střemchách nebo i na jiných listnáčích. Dozajista se jedná o stromy napadené housenkami malého motýlka patřícího do rodu předivek. V Čechách je jich známo 8 druhů, u nás nejpíše spatříte předivku zhoubnou. Ačkoli housenky dokážou zcela "oholit" listí na stromech, napadeným stromům nebezpečí úhynu nehrozí a není nutno propadat panice. Při napadení ovocných stromů je možno použít chemické ochrany, což doporučuji nejprve konzultovat s odborníky.

Jan Nový, úsek ŽP

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydal Městský úřad v Kaplici, náměstí č.p.70, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  meu@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Ing. Jan Nový. Členové redakční rady: Jiřina Kostková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 26.5.2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412