2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

červen 2001 - Číslo 6 - Ročník V.


Den matek

Dne 11. 5. 2001 se sešli důchodci u příležitosti svátku matek. Na setkání vystoupily pod vedením ředitelky Miroslavy Moravcové a učitelek Brzoňové a Mužíkové děti z 5. Mateřské školy. Občanská komise děkuje tímto za vystoupení jak dětem, tak hudební skupině pod vedením Františka Komendy, za doprovod.


Vítání občánků

Dne 19. 5. 2001 byli slavnostně uvítáni v kapli sv. Josefa a Barbory noví občánci Kaplice .Uvítání zpestřili žáci ZUŠ pod vedením učitelů M. Bukovské, V. Klaboucha, M. Neckáře a Z. Čítkové.

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
VÁS ZVE

2. června 2001 - sobota
Koncert smíšeného pěveckého sboru
Sonneberger Singecentrum

Sbor z německého Sonnebergu vede Hans Werner Döring.
Program: Církevní a lidové písně
Výtěžek ze vstupného bude určen na opravu chrámu.

Kostel sv. Floriána Kaplice            Začátek v 18.00 hodin            Vstupné dobrovolné

 

12. června 2001 - úterý
Novoty Petra Novotného
s hostem Janem Vančurou

Zábavný pořad známého televizního moderátora a baviče Petra Novotného, tentokrát s hostem - zpěvákem Janem Vančurou.
Předprodej vstupenek v Infocentru Kaplice

Kulturní dům Kaplice            Začátek v 19.00 hodin.            Vstupné 160,-/110,- Kč

Městské kulturní centrum pořádá ve čtvrtek 23. 8. 2001 zájezd na otáčivé hlediště v Č. Krumlově na hru A. Dumase Tři mušketýři. Odjezd autobusu ve 20.00 hod. od radnice na Náměstí. Cena včetně dopravy 320,- Kč . Předprodej vstupenek bude zahájen od 1.7. 2001. Hlášení zájemců do 30.6. 2001 v infocentru (budova kina), tel.: +420 380 311 388

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Program na měsíc červen 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-06.htm on line 110

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
připravuje na léto

8. července 2001 - neděle
Slavnostní galakoncert

Pořádáno k 75. výročí povýšení Kaplice na město. Symfonický orchestr KPH Trhové Sviny uvede slavné operní a operetní melodie od G. Bizeta - Carmen, G. Verdi - Rigolleto, La Traviata, F. Lehár - Veselá vdova, Země úsměvů, J. Strauss ml. - Růže z jihu, Císařský valčík, J. Strauss st. - Pochod maršála Radeckého, J. Offenbach - Orfeus v podsvětí a další.

Kulturní dům Kaplice                                            Začátek v 18.00 hodin
23. července 2001 - pondělí
Láska ke třem pomerančům

Pohádka o zakletých princeznách, zlé a dobré čarodějnici a princi, který se nezalekne daleké cesty. V 15.00 hod.

Brokát - princ z pohádky

Pohádkový příběh o romantickém princi, který chce zažít při osvobozování princezny opravdová pohádková dobrodružství a ukázat své hrdinství. Účinkuje Divadlo Esence Praha.

Radniční nádvoří                                            Začátek ve 21.00 hodin
28. července 2001 - sobota
Kaplické notování

Slavnost dechové hudby spojená s česko - rakouským festivalem dechové hudby.
Odpoledne : slavnostní nástup před kulturním domem
pochod městem
uvítání dechových hudeb na náměstí
společné koncertování
Večer : společné koncertování dechových hudeb v kulturním domě

17. srpna 2001 - pátek
Miroslav Paleček a Michael Janík

Večer písniček a povídek

Radniční nádvoří                                            Začátek ve 20.00 hodin
25. srpna 2001 - sobota
Společenský večer s tancem KČT Start

Kulturní dům Kaplice                                            Začátek 20.00 hodin


Poděkování

Děti ze 4. MŠ Nové Domky děkují Technickým službám v Kaplici za zhotovení dřevěného vláčku na zahradu.


Jazykové kurzy

Infocentrum Kaplice ve spolupráci s Jazykovou školou Skřivánek Č. Budějovice nabízí od září 2001 možnost studia cizích jazyků pro začátečníky i pokročilé. Dne 18.6. ve 20.00 hod. se uskuteční informativní schůzka s ing. Evou Slachovou k upřesnění podrobností.


Tři Moserovy hamry v Mostkách

Průmysl pronikal do příhraničních oblastí jižních Čech, zejména však do podhůří Slepičích hor pomalu a poměrně pozdě. Snad proto zde měla donedávna tradici řemesla jinde dávno zapomenutá. Jedním z nich, pro tento kraj typickým, bylo i hamernictví.

Hamry zpracovávaly železo v menších dílnách, postavených na vodních tocích a přes svou skromnost byly významným článkem v počátcích rozvoje českého železářství. K hamru kdysi patřívalo celé menší hospodářství, právo dolovat rudu, právo na stavební dřevo, na mlýn, na pálení milířů /dřevěné uhlí bylo tehdy nejvhodnějším palivem a hamerničtí dělníci museli milíře často sami pálit v lesích/, případně i vaření piva pro zaměstnance. Hamerští dělníci, kováři, se podobali mlynářským a putovali podle vody od jednoho hamru k druhému.

V malých hamrech pracoval hamernický mistr, většinou majitel, s najímanými dělníky. Hamernický učeň byl najímán na tři roky. Tovaryšské zkoušky se nedělaly a po vyučení se neříkalo "tovaryš", ale jen "pomocník". Skutečným tovaryšem, který vykonával těžkou a zodpovědnou práci, se stával jen mimořádně zručný pracovník. Ostatní zůstali "pomocníky" třeba až do smrti, nebo přešli na kovářství, zámečnictví či do továren.

Patronem všech černých řemeslníků pracujících s ohněm - hamerníků, kovářů a kominíků - byl sv. Florián.

Hamr býval zvenku podoben mlýnu a patřil k němu mohutný komín, kovářská výheň a mlýnská kola. Největší kolo bylo pro pohon "bucharu - kobyly", menší na brus, měch a nůžky. "Kobyla" byla v hamru nejdůležitějším zařízením. Bylo to obrovské kladivo usazené do kmenů či kvádrů. V hřídeli vodního kola byly železné, dříve dřevěné "palce", které otáčením pravidelně stlačovaly konec toporu "kobyly". Váha kobyly se pohybovala mezi 180 - 300 kg a měla 120 až 150 úderů za minutu. V místě, kde dopadala a kde se nejvíce opotřebovávala, bývalo měnitelné jádro. Podstavcem pod ní byl dubový kmen utěsněný kameny a na něm mohutná kovadlina.

Kamenný kotouč brusu pohánělo menší vodní kolo a zavodňovala jej voda ze žlábku. Vedle toho bývaly v hamrech ještě veliké nůžky na stříhání plátů, soustruh na obrábění, obrovský kožený měch u výhně, táhla a hřídele pohybující se u stropu i všude kolem, kleště a další nástroje.

Červené výhně s oslňujícími ohnivými jazyky, ohromující rány vydávané kobylou, bouchání, skřípění, kouř, syčení kalených rozžhavených kusů, čmoud, sírový pach ze železa vyvolávaly v návštěvníkovi dojem čertovy kuchyně.

Hamerníci si museli sami připravit velké kusy železa, například nákolky na menší vhodné velikosti. Velké kusy rozbíjeli tak, že na ně pouštěli obrovské palice zavěšené na lešení.

V dílně bylo množství kleští různých tvarů a velikostí. Jedny z největších byly dva a čtvrt metru dlouhé a muselo je obsluhovat několik lidí. Velkých kleští se užívalo většinou k vyvařování "paušů", "ohňových" k vyhřívání ve výhni, stahovacích "cuchpantů" k přidržování různých tvarů želez. Dále byla v dílně různá kladiva, perlíky, sekáče, děrovače, vyrovnávače, kulatice, "falcry" na zářezy k vysekávání "štychovnic" /polodřevěných rýčů/, "ksenky" na ruční kulacení, značkovací s reliéfem značky dílny.

Základními výrobky hamrů byly "šíny", to bylo ploché železo na pobíjení kol. Dále se zde vyrábělo zemědělské nářadí jako radlice, krájedla, mlynářské potřeby, čepy do hřídelů, kladiva, sekery, motyky, rýče, lopaty, vřetena, pánvice, rošty, rožně, hřebíky, hrubé tvary pro pilníkáře, kosy, srpy a různé nástroje podle objednávky. Některé hamry se časem specializovaly na převážnou většinu výrobků jednoho druhu. Vyráběl se zde často i plech. Drát vyráběli jen ve městech kováři zvaní "dráteníci".

Svou těžkou práci však hamerníci nevykonávali po celý rok. Hamr býval v provozu průměrně 35 týdnů v roce; v zimě se nepracovalo, protože voda zamrzala, a v létě proto, že jí byl nedostatek. Kromě prodeje zákazníkům v okolí prodávali hamerníci své výrobky na jarmarcích. Nejvíce šly na odbyt orací plechy, motyky, lopaty, sekery, kosy.

Pokračování povídání o hamrech v příštím čísle...
Otto Mörtl

 

Městská knihovna Kaplice

Chtěli bychom Vás stručně informovat o akci "NOC S ANDERSENEM", která se uskutečnila z pátku na sobotu 30. - 31. 3. 2001 v dětském odd. městské knihovny.
Noční putování s pohádkami bylo určeno pro děti z kaplických zákl. škol, s nimiž paní Blanka Rožánková z Českého Krumlova vede kroužek dramatické výchovy.
Noční skřítky hlídalo 12 dětí, které v knihovně i přespaly.


26. 3. 2001 se v městské knihovně začalo půjčovat přes počítač. Všechny knihy v dospělém oddělení jsou nyní elektronicky evidovány a byl spuštěn automatizovaný výpůjční protokol. Čtenářům jsou postupně vyměňovány čtenářské legitimace a mohou si knihy vyhledávat v ON LINE katalogu knihovny.


PROVOZ KNIHOVNY PŘES PRÁZDNINY
Oddělení pro dospělé - nezavíráme
- ve všechny výpůjční dny je otevřeno jako celý rok
Dětské odd. - zavřeno celý červenec od 2. - 31. 7. 2001
Pobočka - Sídliště 9. května - zavřeno v červenci

Internet   Po. 9 - 12 13 - 18 hodin
Studovna   Út. 9 - 12 13 - 17 hodin
Stř. zavřeno          
Čt. 9 - 12 13 - 18 hodin
Pá. zavřeno          

Monte Cristo

MKZ Velešín pořádá zájezd na muzikál Monte Cristo - Praha Kongresové centrum, úterý 5.6. 2001, odjezd z Velešína z aut. nádraží v 15.00 h. Vstupné 595,- Kč (5. - 9. řada), doprava 200,- Kč. Objednávky u paní Havlisové tel.: +420 380 331 003

Inzerce
Koupím i vyměním staré pivní lahve s litými nápisy a erby.
Sbírám staré reklamní plechové cedule.
  Volejte prosím na telefon 0723 747750 (oba inzeráty).

 

HLEDÁTE TRADICI, STABILITU A JISTOTU PRO SVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ?
! Využijte možnost jednorázového vkladu !
GARANTOVANÝ VÝNOS + PODÍL NA VÝNOSU REZERV

Informace Vám podá
jednatel České pojišťovny
Marcela Soukupová
Náměstí 204, 382 41 Kaplice
Tel.: +420 380 313 517, +420 602 345 706
  Pracovní doba Po 9 - 12 13 - 16 hodin
Út   12 - 16 hodin
Stř 8 - 12 13 - 16 hodin
  12 - 16 hodin

 

VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
KOMERČNÍ BANKY a.s.

Kaplice má již také své
poradenské centrum

datum otevření: červen 2001
přesné datum otevření záleží na dokončení stavebních úprav a bude zveřejněno v městském rozhlase či na letáku na budově
každý účastník, který přijde v den otevření, obdrží malý dárek
nabízíme:
bezplatný klientský servis (vyzvedněte si známky na své slevové karty)
kompletní úvěrové poradenství
doplňující finanční produkty a poradenství

Kde nás najdete:
Kostelní 78 (1. patro), 382 41 Kaplice
nebo volejte na tel. +420 602 174 881


Informační a poradenské centrum
státní podpora 25% z ročních úspor
úroky a státní podpora nepodléhající dani z příjmů
po 5 letech lze s úsporami libovolně disponovat
výhodný úvěr úročený pouze 6 % ročně
možnost získání meziúvěru nyní již od 6,5 %
pro mladé do 30 let úrazové pojištění zdarma
slevy na pořízení mobil. telefonu až 3.000 Kč

JAROMÍR PADRTA - obchodní ředitel
Adresa: Linecká 413, 382 41 Kaplice
Tel.: +420 380 314 120, +420 606 633 773, +420 602 525 303, denně od. 8.00 do 17.00 hodin


 

AUTOBAZAR BOROVANY - výkup a prodej automobilů

parkovné neúčtujeme   http://www.autoborovany.cz/
převod zařídíme   e-mail.:autoborovany@volny.cz
povinné ručení   mobil: +420 602 186 766
prodej na spotřebitelský úvěr   tel. privát: 038/7981834
leasing vozů od r. 90 již od 20%   prodejna: 038/7980114
aktuální nabídka na internetu      
otevřeno :    Po až Pá 14.30 - 17.00 hod.
So 9.00 - 12.00 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu.


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc červen 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-06.htm on line 394

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Bc. Magdaléna Špičáková
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 28. 5. 2001
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412