2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

duben 2003 - Číslo 4 - Ročník VII.


Setkání podnikatelů

Dne 13. března 2003 se na pozvání vedení městského úřadu sešli ředitelé a zástupci nejvýznamnějších firem a podniků z Kaplice. Starosta města pan Ferdinand Jiskra vřele přivítal všechny podnikatele v nově rekonstruované zasedací místnosti městského úřadu. Cílem tohoto setkání bylo navázat neformální diskusi pro řešení různých témat. Vedení města také připravuje smlouvu o spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která bude zahrnovat náměty umožňující rozvoj dalších podnikatelských aktivit v Kaplici. O této smlouvě bude městský úřad veřejnost ještě informovat.

Pozvané firmy jsou zaměstnavateli velkého počtu pracovníků a podílejí se na stabilizaci zaměstnanosti v Kaplici a okolí. Město chce být pro podnikatelskou sféru ve městě dobrým partnerem v jednáních. Jiná stránka je, že rozhodnutí úřadů státní správy, např. odboru výstavby či odboru životního prostředí jsou daná zákonem a nelze je promíjet.

Starosta města poděkoval všem za finanční i materiální podporu zájmových, kulturních, sportovních a společenských organizací, škol i dalšího sponzorování, které věnují hlavně mládeži v Kaplici. Poté se rozvinula diskuse na různá témata. Patřil mezi ně rozvojový strategický plán města, nedostatečný počet odborníků v elektronice, malá kapacita dočasných ubytovacích kapacit, upřednostnění místních firem v dodávce zakázek při splnění kvality a ceny, spojení na pohotovostní lékařskou službu, námět na zřízení místní linky mezi vzdálenějšími místy v Kaplici. Na závěr setkání popřál starosta všem zúčastněným hodně síly, elánu a nápadů při rozvíjení jejich firem.


Deset let Městské policie

Obecní policie jsou v naší republice institutem staronovým. V období první republiky, ale i dříve, zde působily stovky místních policií, které byly významnou složkou bezpečnostního systému. Po roce 1990 došlo k velkému rozvoji v této oblasti, na což reagovala Česká národní rada přijetím zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Problémy, které vyvstaly ve městě po otevření státních hranic, přivedlo městské zastupitelstvo k zřízení městské policie i v našem městě. Od přijetí zřizovací vyhlášky dne 25. března 1993, tedy již deset let, chrání městská policie bezpečnost občanů a jejich majetek a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. V nemalé míře rovněž spolupůsobí s policií ČR při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, při odhalování trestné činnosti nebo při zadržení pachatelů trestných činů. Další nezanedbatelnou výhodou je i skutečnost, že strážníci jsou viditelní při venkovních obchůzkách. Může se na ně s žádostí o pomoc obrátit každý občan a to nejen osobně, ale i telefonní linkou 156. Dalším nepřehlédnutelným přínosem městské policie je i vzkříšení tradic města, které prezentuje své heraldické označení na rukávových nášivkách strážníků.

Za uplynulé desetileté období se má městská policie čím pochlubit. Strážníkům se podařilo snížit přestupkovost v dopravě, došlo k většímu zabezpečení klidu a pořádku, k zlepšení poskytnutí pomoci občanům, a to nejen při mimořádných událostech. Samozřejmě není vše ideální. Městská policie má také své problémy. Potýká se s obměnou strážníků, s rušením nočního klidu návštěvníky nonstop barů, odchytem a umisťováním toulajících se psů do útulku a především s lhostejností a nevšímavostí k nepořádkům právě občanů města.

Městská policie je systémem staronovým, avšak v současné době přínosným a funkčním. Chce to však najít cesty, jak jej zdokonalit a propojit účinněji se systémem republikové policie. Nechce to však hledat jednoduchá či zjednodušená řešení, která by negovala deset let poctivé a občanům prospěšné činnosti.

J. Malovec

„Policejnímu strážníku náleží dbáti neustále toho a přihlížeti k tomu, aby se obyvatelstvu města v příčině bezpečnosti osoby, jmění a mravnosti potřebná opatřila ochrana. Rovněž mu náleží, aby bedlivou pozornost obracel k zařízením všelikým, která vzhledem na bezpečí osoby a majetku, jakož i na mravnost jsou nutnými."

Instrukce obecní stráže z roku 1884


Lékařská služba první pomoci

Ordinace lékařské služby první pomoci sídlí v přízemí kaplické polikliniky, přístupná je přímo ze vstupní haly. Ve všední dny od pondělí do pátku je držena pohotovostní služba každý den od 16.00 hodin odpoledne do 7.00 hodin ráno. Pohotovost vždy drží jeden lékař se zdravotní sestrou. V sobotu a v neděli je tato služba nepřerušená, to znamená od 16.00 hodin v pátek do pondělí 7.00 hodin. V těchto hodinách zastihnete lékaře na telefonním čísle 380 313 045. Lékaři pohotovosti ošetřují nejen dospělé pacienty, ale i děti. V případě nouze se využívá dětské pohotovosti v nemocnici v Č. Krumlově.

V dopoledních hodinách, a to až do 14.00 hodin zajišťují neodkladné ošetření - závažné stavy i úrazy u registrovaných pacientů příslušní praktičtí lékaři. V době od 14.00 do 16.00 hodin připadá zajištění této služby vždy na některého z lékařů. V této službě se lékaři střídají a jméno toho, který pohotovost slouží, je vždy vyvěšeno na dveřích polikliniky. Ve stavu nouze a potřeby výjezdu a také v případech akutního ošetření neregistrovaného pacienta vždy volejte v jakoukoliv hodinu dispečink Nemocnice v Českém Krumlově s číslem 380 761 911 (volat vždy v době mimo službu pohotovosti).


O nás s námi

Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady,
tel.: +420 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

I takto by se dala uvést událost, která nás čeká v polovině června letošního roku. Význam tohoto okamžiku však nespočívá pouze ve věci, o které budeme rozhodovat, ale také ve skutečnosti, že v historii občané našeho státu neprožili mnoho příležitostí, kdy mohli sami a svobodně rozhodovat o vztazích s jinými státy. Ať už to byl diktát jiných států či domácí politické reprezentace, občané nemohli do rozhodování nijak výrazně zasahovat. V červnu tomu však bude jinak.

Všelidové hlasování, které rozhodne o našem členství či nečlenství v Evropské unii je výjimečnou příležitostí pro nás všechny rozhodnout o dalším vývoji našeho státu. Je to příležitost vzácná a proto bychom ji neměli promarnit. K tomu, aby se tak nestalo je třeba překonat dvě úskalí. Tím prvním je překonat pohodlnost a snad již zakořeněnou nedůvěru v jakékoli volby. Druhá překážka je však složitější. Kdo chce volit musí se totiž umět rozhodnout. Někdy k tomu stačí laciné reklamní slogany. Referendum o Evropské unii je ale natolik závažnou věcí, že peníze za televizní či rozhlasové reklamy, billboardy a jiné prostředky pro krátkodobé ohlupování lidí by měly zůstat ušetřeny a využity na prospěšnější účely.

Rozhodování v tomto hlasování je především o objektivních informacích. Každý z nás totiž případným vstupem něco získá a současně ztratí. Jde jen o to přijít na ten správný poměr ztrát a zisků a dle něho hlasovat. Je jasné, že jinak na tom bude zemědělec, podnikatel ve službách či nezemědělské výrobě, učitel, student nebo nezaměstnaný. Každý bude mít ten poměr nastaven trochu jinak. A protože si myslíme, že jsme schopni poskytnout objektivní informace pro všechny uvedené skupiny, pokusíme se v květnovém a červnovém zpravodaji přispět k tomu, aby si každý mohl najít svoji odpověď.

Současně bychom rádi vyzvali čtenáře k položení otázek, které se týkají referenda a členství či nečlenství v EU. Otázky můžete adresovat na novnos@tiscali.cz nebo telefonicky na číslo 776 296 285. Rádi na všechny Vaše dotazy odpovíme.


Sběrný dvůr v Kaplici

Sběrný dvůr v Kaplici se nalézá v areálu Sběrných surovin a.s. na Českobudějovické ulici. Provozují ho Technické služby města. Občané města mohou ve sběrném dvoře bezplatně skládat malá množství komunálního i nebezpečného odpadu (např. bude-li se jednat o stavební suť pak maximálně jedno kolečko). Při větším množství si je občan povinen objednat odvoz na skládku na vlastní náklady. Ve sběrném dvoru je při bezplatném uložení odpadu nutné předložit doklad, který dosvědčuje, že klient je občanem Kaplice. Podnikatelé uložení jakéhokoliv množství odpadu platí. Technické služby žádají občany, aby odpad v žádném případě neskládali před dveřmi Sběrného dvora.

Pracovní doba :
Po zavřeno  
Út 9.00 - 17.00 polední přestávka: 11.30 - 12.00
St 9.00 - 18.00 polední přestávka: 11.30 - 12.00
Čt 9.00 - 17.00 polední přestávka: 11.30 - 12.00
9.00 - 17.00 polední přestávka: 11.30 - 12.00
So 8.00 - 12.00  

Sběrné suroviny a.s. nabízejí výkup druhotných surovin. Cena za jeden kilogram sběrového papíru je stanovena na:
0,20 Kč u vlnité lepenky
0,30 Kč u černobílých novin
0,10 Kč u ilustrovaných časopisů a smíšeného papíru
3,00 Kč za tabelační papír

Bílé i barevné sklo a skleněné střepy, jsou vybírány zdarma. Za jeden kilogram ocelového odpadu dostanete:
0,60 Kč u lehkého odpadu do 4mm
0,80 Kč u těžkého odpadu nad 4mm
0,50 Kč u litiny
1,20 Kč u těžkého upraveného odpadu (kusy do velikosti 1500x500x500mm, tloušťka stěny od 6mm, průřez lan a drátů od 6mm, slisované trubky, svázané kruhy z lan a drátů)

Pračky a bojlery jsou vybírány zdarma a elektromotory nad 1 kW za cenu 0,50 Kč za jeden kilogram. Z barevných kovů je vybírán tento odpad: měděné dráty a plechy, nemagnetická bronz, hliníkové dráty, plechy, lana, kabely a třísky, hliníkové a měděné chladiče, olovo, zinek, cín, magnetická nerez včetně pračkových bubnů, nerez potravinářská nemagnetická aj.


Pomáhejte sami sobě ke zlepšení životního prostředí a vracejte cenné druhotné suroviny do výroby

Společnost Sběrné suroviny a.s. nabízí školám spolupráci při zajištění sběrové akce, a to v rámci zlepšení životního prostředí a ochrany přírody. Společnost Sběrné suroviny a.s. nabízí převzetí v dohodnutý den papír v balíčcích od dětí přímo do vozidla Sběrných surovin a.s. Peníze pak budou po odvozu druhotných surovin převedeny na účet školy.

Sběrné suroviny a.s., Pražská 493, České Budějovice - pan P. Mikeš telefon 380 712 012


Vysvětlení k ohlédnutí za historií kina

V minulém čísle Kaplického zpravodaje byl zveřejněn článek o historii kaplického kina. Jednalo se o jakousi kroniku kina, kterou sepsal promítač pan Míka. Zápis pana Míky byl do zpravodaje přepsán bez zásadních změn, pouze se stylistickou a jazykovou úpravou.

V zápise k roku 1977 bylo uvedeno, že byl z kina propuštěn pan Blessberger. Tato formulace je poněkud nešťastná a vyznívá v neprospěch pana Blessbergera. Ten totiž dle svého vyjádření nastoupil v uvedenou dobu jako řidič sanitního vozu. K výkonu mimopracovní činnosti potřeboval potvrzení od svého tehdejšího zaměstnavatele. Ten mu ho však odmítl vydat a proto musel práci promítače pro kaplické kino ukončit.


Peníze pro neziskové organizace

Uzávěrky grantových programů v období 30. dubna až 1. června 2003

30. 4. 2003 - Nadace Tomáše Bati
Prioritou programu „Do Evropské unie na základě evropských vědomostí a národní hrdosti" jsou vzdělávací aktivity, jejichž cílem je formou seminářů, konferencí, workshopů a dalších nástrojů vzdělávání informovat o nejnovějších úspěšných českých a evropských výsledcích vědy, techniky a ekonomiky.
Možní příjemci grantu jsou neziskové organizace, školy a školská zařízení. Maximální částka jednoho grantu je 50 000,- Kč.

30. 4. 2003 - Nadace Partnerství a Nadace Via
Prioritou programu „Doprava pro 21. století" jsou aktivity, které se zabývají dopravou z jiného hlediska než je ochrana přírody. Jde například o tyto oblasti: doprava a místní rozvoj, doprava a bezpečnost, doprava a zdraví, doprava a kvalita života, doprava a urbanismus.
Možní příjemci grantu jsou neziskové organizace včetně škol a obcí. Maximální částka jednoho grantu je 120 000,- Kč.

30. 4. 2003 - Kanadské velvyslanectví
Prioritou programu „Fond Kanady pro místní iniciativy" je pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám společnosti, včetně romské menšiny, dále podpora rovného postavení žen ve společnosti, účast veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na místní úrovni, dobrovolnické aktivity na místní úrovni a komunitní rozvoj.
Možní příjemci grantu jsou nevládní neziskové organizace. Maximální částka jednoho grantu je 10 000,- kanadských dolarů.

30. 4. 2003 - Nadace Heinricha Boella
Prioritou programu malých grantů této zahraniční nadace je zlepšování sociální, ekonomické a politické pozice žen a vyrovnávání rozdílů mezi muži a ženami v těchto oblastech.
Možní příjemci grantu jsou nevládní neziskové organizace žen, které se zabývají ekologií a lidskými právy. Maximální částka jednoho grantu je 4 000,- EUR.

30. 4. 2003 - Gema art, spol s.r.o.
Prioritou programu „Podpora fotografických projektů" je prezentace fotografických děl a s ní spojených aktivit, například realizace výstav, uspořádání workshopu, překlad a vydání odborné nebo obrazové fotografické publikace, stáže a vzdělávací pobyty.
Možní příjemci grantu jsou individuální fotografové, umělecké skupiny a neziskové organizace. Maximální částka jednoho grantu není stanovena, ale podpora bude ve výši 25% až 50% z celkových nákladů.

1. 6. 2003 - Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Nadace vyhlašuje dva programy. Prvním je „Podpora kulturních projektů", který je zaměřen na popularizaci barokní hudební a divadelní kultury. Druhý program „Ochrana kulturních památek" je zaměřen na rekonstrukce zámeckých historických divadel a jejich oživení, na posilování vztahu místních komunit k památce (výstavy, besedy, benefiční akce) a na vzdělávání mladé generace zaměřené na posilování vztahu ke kulturním památkám.

Celoroční průběžný termín - Ministerstvo kultury ČR
Prioritou programu „Podpora lokálních kulturních tradic" jsou kulturní aktivity spojené s významným výročím měst a obcí, s kulturně-historickými událostmi a s význačnými osobnostmi v kultuře.
Možní příjemci grantu jsou občanská sdružení, fyzické osoby, podnikatelské subjekty i obce.

Vážení čtenáři,
nemůžeme zaručit, že zde uvedené programy jsou jedinými, které mají uzávěrku v daném období. Některé organizace, mezi jinými i Krajský úřad Jihočeského kraje, vyhlašuje své programy maximálně měsíc či méně před plánovanou uzávěrkou. Vzhledem k termínu uzávěrky zpravodaje tak není v našich možnostech uveřejnit tyto programy. Z tohoto důvodu, ale i pro případ, že Vás některý ze zde uvedených programů zaujal a chcete o něm získat více informací můžete použít naší kontaktní adresu :
Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady, tel.: 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

M. Jarolímek (NOS)


U S N E S E N Í
4. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 3. března 2003

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s o u h l a s í

*

s využitím budovy ZŠ Omlenická pro Zvláštní školu, Dům dětí a mládeže a školní družiny od 1. 9. 2003

II.    s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 1851/1 k.ú. Mostky manželům Bauernöplovým, Dlouhá 168, Kaplice za cenu 50,- Kč/m2 spolu s náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemků p.č. 76/24 a p.č. 76/27 k.ú. Pořešín za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1801 k.ú. Mostky za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prominutí části dluhu na nájemném z pronájmu nebytových prostor paní Věře Táchové, Kaplice 450

*

rozpočet Města Kaplice na rok 2003

*

výši mzdových prostředků a výdaje na reprezentaci a dary v roce 2003

*

režim používání prostředků sociálního fondu a rozpočet na rok 2003

*

provádění rozpočtových opatření Radou města Kaplice podle předloženého návrhu

*

rozpočet hospodářské činnosti Města Kaplice předložený Správou domů města Kaplice s.r.o. na rok 2003

*

rozpočet Městské policie na rok 2003

*

smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno - Blansko vodovodní řady

*

jednorázový příspěvek pro občany postižené povodněmi v srpnu roku 2002 na úhradu nákladů s odstraňováním škod po povodních a ponechání části peněz na opravy spojené s povodněmi

*

zřízení bezpečnostní rady města, krizového štábu města a povodňových komisí

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 16. 12. 2002

*

měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi Ing. Kozyrevovi dle nařízení vlády 37/2003 Sb.

*

způsob odměňovaní neuvolněných členů zastupitelstva podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

III.     b e r e    n a    v ě d o m í

*

odbor dopravy bude mít sídlo v budově bývalé polikliniky v Linecké ulici, předpokládaný termín je konec roku 2003

*

informaci starosty města o realizačním programu na období 2002 - 2006

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Schválený rozpočet města na rok 2003

PŘÍJMY :
druh příjmu v tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ 9.400
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 7.000
daň z příjmů právnických osob 9.000
daň z příjmů práv. osob obce 1.500
daň z přidané hodnoty 13.700
poplatky za znečišťování ovzduší 500
daň z nemovitostí 2.500
správní poplatky :
rybářské lístky 10
stavební povolení 150
výherní hrací automaty 700
živnostenské listy 300
správní poplatky matrika 150
tombola 5
ostatní správní poplatky 73
správní poplatky - OP, pasy 70
místní poplatky :
ze vstupného 40
za užívání veřejného prostranství 500
pobytové poplatky 25
z ubytovacích kapacit 20
za provozovaný výherní hrací přístroj 600
ze psů 170
daňové příjmy celkem 46.413
příjmy knihovna 70
poplatky za hrobové místo 20
příjmy pečovatelského domu 20
náklady přestupkového řízení 25
odvod z fondů PO - odpisy z budov 2.070
příjmy z pronájmu pozemků 150
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - VAK 6.839
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SD s.r.o. 3.740
přijaté úroky 450
přijaté úroky TS 500
ostatní nedaňové příjmy Sporoinvest 300
pokuty městské policie 190
pokuty přestupkové komise 50
příjmy z úhrad vydobývaného prostoru 10
ostatní nedaňové příjmy 40
příspěvek na splátky úvěru a úroků SD HČ 2.313
příspěvek na splátky úvěru a úroků SB 581
nedaňové příjmy celkem 17.368
příjmy z prodeje pozemků 500
příjmy z prodeje domů (HECI) 900
kapitálové příjmy celkem 1.400
neinvestiční dotace od krajů 35.840
dotace na zabezp. obce III. stupně 8.000
ostatní neinv. přijaté dotace na úroky BBŠ 1.105
převod z fondu HČ 954
převody z vl. fondů - depozitní 117
přijaté dotace celkem 46.016
PŘÍJMY CELKEM 111.197

VÝDAJE :
druh výdaje v tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství
ostatní zvířata /odchyt a umístění do útulku/ 95
zaměření lesů Pořešín, Žďár 800
celkem 895
doprava
komunikace úklid, posypy 2.600
oprava komunikací 800
pasport dopravního značení 50
BESIP propagace 20
přemístění autobusové zastávky u Jihostroje 500
čištění kanálových vpustí 200
retardéry na komunikaci u ZŠ Školní 40
soutěž na průjezd městem 50
silnice k poliklinice 800
parkoviště u polikliniky 400
chodník poliklinika - Českobudějovická ul. 800
chodníky ZTV Šumavská 200
chodník v Omlenická ulici 150
chodník Linecká - Bezručova 200
opravy chodníků 150
chodníky materiál 100
chodníky náměstí část 1.500
příspěvek na dopravu 284
opravy dopravního značení 150
celkem 8.994
vodní hospodářství
osazení vodoměrů 9
dotace na vodu pro občany 3.652
přeložení vodojemu ATYS (dříve SIAS) 500
přeložení vodovod. řadu Kašpar 50
Malšské údolí obnova SFŽP 700
Malšské údolí obnova Phare 800
přeložení vodovod. řadu Blansko 900
dokončení PD vod. řadu Blansko 200
zakruhování vodovodu Lepschi 300
ČOV Pořešín provoz 180
ČOV Pořešín příprava pro úhr. stočného 30
intenzifikace ČOV Kaplice služby 110
intenzifikace ČOV Kaplice PD 546
odlehčovací komora park 150
oprava hráze rybníčka Pořešínec 200
celkem 8.327
spoje
příspěvek na zřízení TV Prima 30
celkem 30
předškolní zařízení
MŠ Nové Domovy otop a TÚV 650
MŠ Nové Domovy příspěvek na činnost 968
MŠ Nové Domovy rekonstrukce soc. zařízení 400
MŠ Nové Domovy kuchyně výměna vchod. dveří 20
MŠ Nové Domovy zastřešení rampy u kuchyně 40
MŠ Nové Domky příspěvek 760
MŠ Nové Domovy vzduchoteh. kuchyně 245
MŠ Nové Domky odvedení dešťových vod 150
MŠ sídliště oddělení rozvodů teplé a stud. vody 100
MŠ sídliště příspěvek 704
MŠ 5 sídliště otop a TÚV 371
celkem 4.408
základní školy
ZŠ Omlenická otop a TÚV 566
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost 310
ZŠ Omlenická oprava budovy 1.500
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.443
ZŠ Fantova příspěvek na činnost 1.216
ZŠ Fantova rekonstrukce rozvodů topení a vody 400
ZŠ Školní otop a TÚV 1.258
ZŠ Školní příspěvek na činnost 2.244
celkem 8.937
školní stravování
ŠJ Školní příspěvek na provoz 850
ŠJ Školní výměna oken v kuchyni 80
ŠJ Školní oprava venkovní zídky a chodníku 70
ŠK Školní oprava podlahy v jídelně 30
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 354
ŠJ Fantova výměna oken 80
celkem 1.464
ostatní zařízení
opravy Omlenická čp. 436 pro ZVŠ, DDM, družinu 959
kultura
městská knihovna 1.818
Kaplické slavnosti 250
kronika města 15
Kulturní a informační centrum příspěvek 2.578
KIC otop a TUV 544
údržba památek podíl 700
údržba městského rozhlasu 50
občanská komise 70
celkem 6.025
tělovýchova a zájmová činnost
neiv. příspěvek sport. oddílům na mládež 470
provoz sportovišť 50
údržba sportovišť 250
sečení hřišť a ostatních ploch u hřišť 1.309
sportovní hala Bělidlo 650
příspěvek na provoz skautským a j. organ. 200
výměna písku v pískovištích 30
cyklotrasy Kaplicko Phare 300
skateboardové hřiště 600
septik hřiště hasiči 300
celkem 4.159
zdravotnictví
poliklinika čp. 25 - vstup do polikliniky 300
celkem 300
bydlení, komunální služby a územní rozvoj
úroky z úvěru BSŠ 2.925
projekt na chráněné bydlení Blansko 300
bytový dům Linecká ulice projekt 500
půdní vestavba Kostelní ulice 127 70
byt po SIAS nájem, fond oprav 20
realit. kancelář Heci - služby 81
Bělidlo čp. 101 SAPARD opravy 1.500
demolice internát 500
veřejné osvětlení energie 400
veřejné osvětl. údržba, revize, výměna kabelů 1.816
přívod el. energie pro tržnici u lomu 150
veřejné osvětlení Blansko 90
provoz hřbitova Kaplice 160
provoz hřbitova Blansko 25
přívod teplovodu LEOTEC 300
hasičská zbrojnice Pořešín 1.400
právní služby a soudní výlohy 20
ostatní služby pro uzemní rozvoj 200
platby daní a soudních poplatků 400
rezerva na opravy 727
architekt města 66
nákup pozemků, lesa Pořešín 250
projekt Bělidlo čp. 101 270
vrata do polikliniky Linecká 3 80
celkem 12.250
ochrana životního prostředí
sběr a svoz komunálního odpadu - uložení 270
kontejnery na PET vývoz 150
nákup PET kontajnerů 100
likvidace černých skládek 100
úklid města včetně zeleně 1.900
kácení dřevin 90
výsadba dřevin 30
chemická ochrana 5
údržba krajnic u obecních komunikací 90
opravy městského mobiliáře 100
koše na psí exkrementy 15
psí záchodky na sídlištích, úklid 40
oprava dětských hřišť na sídlištích 20
údržba cyklotrasy 20
posudky, rozbory 15
příspěvek na výstavu trofejí 15
LEGRO poradenství 27
celkem 2.987
dávky a podpory v sociálním zabezpečení
dávky sociální péče 14.878
dávky zdravotně postiženým občanům 4.877
ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 500
sociální péče a pomoc starým a postiž. občanům 80
sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5
sociální péče a pomoc manželství a rodinám 22
ostatní činnost a nespecifikované výdaje 38
celkem 20.400
sociální péče a pomoc
dům pečovatelské služby 524
klub důchodců 65
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým 15
celkem 604
bezpečnost a veřejný pořádek
městská policie 1.319
požární ochrana
z hlediska města 80
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 200
celkem 280
zastupitelstva obcí 2.068
činnost místní správy 32.500
finanční operace a ostatní činnost
daň z příjmů obce 1.500
VÝDAJE CELKEM 118.406

financování - třída 8
změna stavu na bankovních účtech 6.651
uhrazené splátky dlouhodob. půjček ČS a.s. -1.242
aktivní dlouhodobá operace 1.800
FINANCOVÁNÍ CELKEM 7.209


Fitness centrum

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nabízí svým pojištěncům bezplatné návštěvy bazénu a fitness center v Č. Krumlově a v Kaplici. V Kaplici můžete navštívit zdarma Fitness centrum Jan Froněk, Nové Domky 638 :
v úterý od 10.00 do 11.00 a od 18.00 do 19.00 hodin,
ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin,
v sobotu od 18.00 do 19.00 hodin.

Bezplatný vstup platí po předložení průkazu pojištěnce VZP.


Státní sociální podpora

Státní sociální podpora, která zahrnuje dávky sociální podpory, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, sociální příplatek a další, má na kontaktním místě OSSP v Kaplici telefonní číslo 380 311 234.


Státní sociální podpora

MUDr. Haláčková 380 312 121
MUDr. Liška 380 313 802


Okénko do historie

Svobodníci z okolí Kaplice

Při studiu sociálních dějin se objevuje zvláštní skupina vesnického lidu, kteří se nazývají „svobodníci". Měli stejná práva i výhody jako nižší šlechta. Mohli míti své poddané, příslušelo jim právo svobodné honby, rybolovu i právo vařit pivo. Ve sporných a dědických záležitostech podléhali zemskému soudu. „Od nepaměti" však museli platit svobodnickou berni a konat v době válek zemské roboty. V praxi to znamenalo dopravovat vojenský trén a dodávat koňské spřežení pro dopravu dělostřelectva a v době třicetileté války je známá přímá účast svobodníků v českém stavovském vojsku.

Nejstarší seznam svobodníků je z roku 1550 a tvoří prvou „svobodnickou knihu". Další seznamy svobodníků jsou v berních seznamech z let 1557, 1603, 1612 a 1615. Převážná většina svobodníků vznikla drobením vladyckých statků a jejich majitelů. Svobodníci, byli potomci zchudlých vladyckých rodů. Menší část svobodníků vznikla zakoupením části statku, který byl zapsán do zemských desk, což stačilo k tomu, aby byl nový majitel považován za svobodníka. Svobodníci nebyli uváděni v pozemkových knihách společně s ostatními poddanými. Měli svou vlastní „gruntovní knihu", sami si oceňovali - „šacovali" svůj majetek a v urbářích pro celé panství byli vždy uváděni odděleně pod názvem svobodníci nebo také dvořáci.

Na území dnešní Kaplice byly svobodnické statky v blízkosti dnešního železničního nádraží Kaplice, v osadách Malý Chuchlík a Velenov. Celkem se jednalo o čtyři svobodnické statky. Prvá písemná zmínka o osadě Malý Chuchlík je již z roku 1312, kdy je svědkem Bavora ze Strakonic vladyka Hildebrand z Chuchlíka. V roce 1378 je uváděna Kateřina Peraslinová z Malého Chuchlíku jako manželka Mikuláše Plachty z Boršova s věnem 25 hřiven vídeňských. Svědkem této smlouvy byl i Jan Žižka z Trocnova. V berním rejstříku z roku 1523, kde jsou zaznamenány „příspěvky na turka", je uváděn jako přikázaný dědiník Václava Rovného Valentin z Malého Chuchlíka. Po shoření zemských desk obnovil si v roce 1544 svobodník Valenta vklad s tím, že „svého dědictví drží po rodičích bez odporu v rozloze dvou a půl lánu a šacuje si svůj statek ve 200 českých kopách." Ze zachovalého seznamu dlužníků berně z roku 1573 je zřejmé, že statek byl v té době rozdělen mezi Matyáše a Matěje, bratry z Malého Chuchlíka.

Po rozdělení svobodnického statku v Malém Chuchlíku se na větším statku usazuje v roce 1598 Matyáš Dvořák, který má roční předepsanou berni 7 kop 30 grošů. Od roku 1600 do roku 1620 je držitelem svobodnického statku Matěj Dvořák, který jej prodal Janovi Vilímkovi za 400 kop míšenských grošů. Tento Vilímek býval také nazýván „myslivec". Podle „svobodnické gruntovice" držel Jan Vilímek statek až do roku 1658, kdy je zaznamenán poslední majetkový převod. Tento dvůr je dodnes nazýván „Jankovský". Na druhém, menším svobodnickém statku v Malém Chuchlíku, který je dodnes nazýván „Dvořákovský", se od roku 1579 postupně vystřídali jako svobodníci: Vondra Dvořák zde byl až do roku 1605, kdy „šacuje svůj majetek" na 140 kop míšenských grošů. Ještě v roce 1612 je zde uváděn svobodník Ondra Dvořák, avšak v gruntovnici není o tomto svobodníkovi dalších záznamů. Až v letech 1652 a 1653, tedy po třicetileté válce, je majitelem svobodnictví Thobiáš Dvořák.

Osada Velenov u kaplického nádraží je svým původem také vladycký statek. Jan Ktil z Velenova je několikrát jmenován jako svědek na listinách pánů z Pořešína a v roce 1443 zakládá v Českém Krumlově studenskou nadaci. Dědictvím a prodejem se rozdělil tento vladycký statek na dva svobodnické statky. V roce 1542 si „klade do zemských desk Havel poplatník z Mirovic dvůr svobodný pustý, někdy Mikuláše Velického, mezi dvěma horami ležící v šacunku 150 kop českých grošů." Ze šacunku z roku 1550 je zřejmá velikost obou svobodnických statků ve Velenově. Bartošův statek byl šacován v ceně 80 kop českých grošů a náleženo k němu jeden a půl lánu. K většímu statku, kde byl svobodníkem Matouš Dvořák, náleželo dva a tři čtvrtě lánu.

Na větším svobodnickém statku ve Velenově byl v roce 1579 Bartoloměj, s platem roční berně šest kop míšenských grošů. V roce 1580 zde byl svobodníkem Jiří Janoušek a po něm od roku 1598 jeho syn, také Jiří Janoušek, který byl též nazýván Janoušek Dvořák. Po otci převzal majetek v ceně 775 kop míšenských grošů a navíc měl 120 kop míšenských grošů sirotčích peněz, které byly uloženy ve vyšebrodském cisterciáckém klášteře. Tento svobodník Jiří Janoušek držel statek až do roku 1638, kdy jej předal Kašparovi Jiříkovi, „ve stejném šacunku". Kašpar Jiřík je naposledy jmenován jako svobodník v roce 1652. Na menším svobodnickém statku ve Velenově, který se nazýval „Holíkovský", je v roce 1579 uváděn svobodník Ondřej Holík. Ze svobodnictví platil berně vždy k svatému Mikuláši a to tři kopy 25 krejcarů míšenských grošů až do roku 1621. Ten rok, „jsouce lidskej dlužník, nemoha více práv bejti," prodal statek za 350 kop míšenských grošů robotníkovi Bicanovi z Oseka. Naposledy je uváděno svobodnictví Holíkovské v roce 1653 a jako svobodník je zde uváděn Bicek Holík.

Po třicetileté válce svobodnictví na novohradském panství s příchodem Buquoyů zaniká. Ve fondech pražských archivů je zachována petice svobodníků z novohradského panství z října roku 1652. Svobodníci v této petici sami sebe označují „císařskými ubohými svobodníky co trpí velikou křivdu tím, že je hraběnka Buquoyová potahuje k robotám." Poslední zmínky o svobodnících a jejich ztracené svobodě jsou v novohradském archivu z roku 1679.

František Schusser


Zájezd na plavání

TJ Cíl Kaplice pořádá dne 6. dubna 2003 (neděle) zájezd na plavání do Aquaworldu Marina na Lipně nad Vltavou. Odjezd je naplánován na 10.00 hodin od bývalých jeslí pod Vyhlídkou. Zúčastnit se mohou i nečlenové TJ Kaplice. Cena za autobus je 50,- Kč pro dospělého, 20,- Kč u dítěte a 60,- Kč u dospělého nečlena. Vstupné na 2 hodiny bazénu činí 68,- Kč pro dospělé a 40,- Kč pro děti.

Přihlásit se je nutné nejpozději jeden týden před uskutečním zájezdu u paní Žákové (omezený počet míst).


Waldorfská škola

Velikonoční setkání s rodiči a dětmi proběhne 15. dubna v úterý od 16.00 do 18.00 hodin ve Štajnerově domě (Nové město 22, Latrán) v Č. Krumlově. Doporučujeme předem se informovat, co je potřeba si vzít s sebou.

V pátek 18. dubna proběhne od 18.00 hodin v Kapli sv. Martina v městském parku v Č. Krumlově pokračování cyklu přednášek: "Bílá paní vypravuje", tentokrát na téma "Bílá paní hledí do současnosti". Lektor: Anežka Janátová (Krčková).

Vstupné je 90,- Kč, děti a důchodci 50,- Kč, partneři 140,- Kč.

Kontakt :
e-mail: naruc.a.bezpeci@seznam.cz
M. Vudyová: 380 715 400, 380 729 147
E. Svobodová: 380 713 081, 606 476 742Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-04.htm on line 794

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


Program DDM Kaplice

31. 3. - 4. 4.    ŽIVOT V MOŘI
     - soutěž pro děti z kroužků

3. 4.    STOLNÍ TENIS
     - okresní kolo
     - pro SŠ (rozeslány propozice)

7. - 11. 4.    JARO JE TU !
     - soutěž o drobné ceny

9. 4.    VOLEJBAL
     - okresní kolo
     - pro hochy SŠ (rozeslány propozice)

9. - 11. 4.    VELIKONOCE
     - beseda pro děti ze ŠD, od 13.30 hod. v DDM

14. - 18. 4.    VELIKONOČNÍ SYMBOLY
     - soutěž

15. 4.    VOLEJBAL
     - okresní kolo
     - pro dívky SŠ (rozeslány propozice)

11. - 12. 4.    JARNÍ BAZAR
     - prodej oblečení, hraček, sportovního materiálu
11. 4.    - 13.00 - 18.00 hod. - příjem zboží v DDM
12. 4.    -   8.00 - 11.00 hod. - prodej zboží
     - 11.30 - 12.00 hod. - výdej neprodaného zboží

17. - 18. 4.    VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

17. 4.    STŘELBA ZE VZDUCHOVKY
     - v 9.15 hod. sraz v DDM (v případě nepříznivého počasí náhradní program)
     HRY NA POČÍTAČI
     - od 15.00 hod. v DDM

18. 4.    VELIKONOČNÍ HRA
     - od 9.00 hod. v DDM
     JARNÍ ROSTLINY
     - poznávání , od 10.00 hod. v DDM

21. - 25. 4.    DOPRAVKA
     - soutěž pro děti z kroužků

23. 4.    ZÁJEZD DO PLAVECKÉHO STADIONU

28. 4. - 3. 5.    ŽIVOT V LESE
     - soutěž pro děti ze ZÚ

30. 4.    Mc DONALD´S CUP
     - okrskové kolo ZŠ


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc duben 2003

1. 4. 13 km
PRO VZPOMÍNKU NA MATĚJČKOVU VYHLÍDKU

Odjezd z Kaplice autobusem v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička - Vracov - Matějčkova vyhlídka - Poluška (919 m) - Rojov - Velký Chuchelec - Rožnov - Jermaly.


 
8. 4. 15 km
VÍTE, KDE JE JÍROVA SKÁLA ?

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Nové domky - Mostky - dále po žluté značce - Hradiště - přehrada na Černé - Mlýn u Dubu - Jírova skála - Papírna - Suchý vrch - Kaplice.


 
15. 4. 15 km
Z POHORSKÉ VSI PŘES BĚLOU DO MALONT

Odjezd z Kaplice autobusem v 9.10 hod. do Pohorské Vsi.
Trasa: Pohorská Ves - po červené značce - Jednoty - Dolní Příbrání - před Janovou Vsí vpravo - směr Bělá - Malonty.


 
22. 4. 16 km
Z RYCHNOVA U N. HRADŮ DO ŽUMBERKA A TRHOVÝCH SVINŮ

Odjezd z Kaplice autobusem v 9.10 hod. do Benešova n/Č.
Trasa: Rychnov u N. Hr. - po modré značce - Kamenná - Žumberk - Klažany - Mezilesí - Trhové Sviny.


 
29. 4. 13 km
OKOLO TŘEŠŇOVICKÉHO KOPCE DO D. DVOŘIŠTĚ

Odjezd z Kaplice autobusem do Rožmitálu v 9.10 hod.
Trasa: Rožmitál - po modré značce - Třešňovický kopec (814 m) - Na rozhledu - Rožmberk - po červené značce - Horní Kaliště - Přibyslav - Trojany - Dolní Dvořiště.


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


KULTURNÍ NABÍDKA
na duben

7. 4. po. koncert
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Skladby pro čtyři ruce

Kaple sv. Josefa a sv. Barbory při ZUŠ, 16.30 hod.  

 
12. 4. so. koncert
ROCKFEST

Přehlídka kaplických rockových skupin a jejich hostů.

Kulturní dům  

 
14. 4. po. koncert
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory při ZUŠ, 16.30 hod.  

 
25. 4. pá. koncert
RADOSTNÉ HRANÍ

Hudební výprava žáků ZUŠ a hostů do ostrovních zemí Irska, Skotska a staré Anglie.

Kaple sv. Josefa a sv. Barbory při ZUŠ, 17.00 hod.  

 
26. 4. so. divadlo
KAPLICKÝ KRAJÁČ

Jihočeská krajová přehlídka ochotnických divadelních souborů.

Kulturní dům  

 
30. 4. st. májový podvečer
ČARODĚJNICKÉ PÁLENÍ

Soutěže pro děti, lampionový původ, vatra, ohňostroj a jiné.

Náměstí, Blanský kopec  

 


BASKETBAL

Basketbal - KP muži

19. kolo SK Viktoria Tábor "B" - Spartak Kaplice 83:66 (46:31)
body za Kaplici: Mladý 25, Přibyl 16, L. Hejný 7, P. Ševčík 7, Paukner 4, P. Kratochvíl 3, P. Dreiling 2, Vl. Kratochvíl 2, Míšek 0

20. kolo BC Cravt Tábor - Spartak Kaplice 78:68 (43:34)
body za Kaplici: Mladý 17, Přibyl 15, Vl. Kratochvíl 9, Paukner 8, Míšek 8, L. Hejný 5, P. Ševčík 4, P. Kratochvíl 2, P. Dreiling 0


FOTBAL

Přípravné utkání - "A" mužstvo
Jiskra Třeboň - FK Spartak Kaplice 3:1 (0:0)
FK Spartak Kaplice - SK Č. Budějovice "B" 2:2 (2:1)

Turnaj Rožnov - semifinále
SK Č. Budějovice ligový dorost - FK Spartak Kaplice 1:1 (0:0)
na penalty 5:3

Kapličtí by měli hrát o třetí místo s Jankovem, ale tento zápas se zřejmě s časových důvodů již neodehraje.

Turnaj Čt. Dvory
7. kolo FK Spartak Kaplice "A" - SK Čt. Dvory 4:0 (2:0)

DIVIZE - "A" muži
FK Spartak Kaplice - SK Slavia Vejprnice 0:2 (0:0)

Přípravné utkání - "B" mužstvo turnaj Čtyry Dvory 6. kolo SK Slavia Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice "B" 0:4 (0:2)
Odložené utkání s týmem Vodňan se na žádost soupeře nehrálo, a tak se kaplická rezerva stala vítězem celého zimního turnaje.

Přípravné utkání mladší dorost
FK Spartak Kaplice ml. dorost - FK Slavoj Č. Krumlov st. žáci 3:0 (3:0)

Přípravné utkání starší dorost
FK Spartak Kaplice st. dorost - FC Velešín dorost 1:5 (1:1)
FK Spartak Kaplice st. dorost - SK Č. Budějovice "B" ml. dorost 0:1 (0:1)

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
2. 4. 2003. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412