2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

listopad 2003 - Číslo 11 - Ročník VII.


U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 29. září 2003

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

uzavření smlouvy o pojištění majetku Města Kaplice s Pojišťovnou České spořitelny na základě výběrového řízení

*

prodej pozemku p.č. 1616 k.ú. Kaplice o výměře 26 m2 Květoslavu Lukešovi, bytem České Budějovice 10 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1619 k.ú. Kaplice o výměře 43 m2 Martinu Trčkovi, bytem Třeboň 813/2 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 745/6 k.ú. Kaplice o výměře 49 m2 Marii Stejskalové, bytem Kaplice 248 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - s úhradou částky ve 4 splátkách v termínu do 30. 6. 2004

*

prodej části pozemku p.č. 1487/8 k.ú. Pořešín o výměře cca 300 m2 manželům Karvanovým, bytem Třeboň 898/II za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemků p.č. 146 k.ú. Blansko o výměře 46 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/29 k.ú. Blansko o výměře 659 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/28 o výměře 796 m2 za cenu 1,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Editě Valentové, bytem Velešín 387

*

prodej pozemků p.č. 1327/41 k.ú. Blansko o výměře 1114 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/27 k.ú. Blansko o výměře 388 m2 za cenu 1,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Řehořovým, bytem České Budějovice 2028

*

prodej pozemku p.č. 1327/21 k.ú. Blansko o výměře 805 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Ladislavu Oberfalcerovi, bytem Včelná 24

*

prodej pozemku p.č. 1327/20 k.ú. Blansko o výměře 513 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Kavěnovým, bytem Kaplice 514

*

prodej pozemku p.č. 1327/19 k.ú. Blansko o výměře 861 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Musilovým, bytem České Budějovice 21/95

*

prodej pozemku p.č. 1327/17 k.ú. Blansko o výměře 974 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Burianovým, bytem České Budějovice 2162/38

*

prodej pozemků p.č. 240 k.ú. Blansko o výměře 58 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a p.č. 1327/18 k.ú. Blansko o výměře 755 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Honsovým, bytem České Budějovice 21

*

prodej pozemku p.č. 1327/26 k.ú. Blansko o výměře 504 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Poppovým, bytem Trhové Sviny 915

*

prodej pozemku p.č. 1327/24 k.ú. Blansko o výměře 459 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Ivetě Karvánkové, bytem České Budějovice 4

*

prodej pozemku p.č. 156 k.ú. Blansko o výměře 40 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/22 k.ú. Blansko o výměře 578 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Evě Brouskové, bytem České Budějovice 23

*

prodej pozemku p.č. 1327/40 k.ú. Blansko o výměře 569 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Hágrovým, bytem České Budějovice 21/1052

*

prodej pozemku p.č. 1327/16 k.ú. Blansko o výměře 991 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Vondráčkovým, bytem České Budějovice 3

*

prodej pozemků p.č. 1327/14 o výměře 799 m2, p.č. 1327/42 o výměře 38 m2 k.ú. Blansko za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Fošumovým, bytem Český Krumlov 358

*

prodej pozemků p.č. 153 k.ú. Blansko o výměře 36 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/13 o výměře 721 m2, p.č. 1327/37 o výměře 128 m2 k.ú. Blansko za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Pranevským, bytem České Budějovice 6

*

prodej pozemků p.č. 1327/12 o výměře 618 m2, p.č. 1327/38 o výměře 90 m2 k.ú. Blansko za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Daně Pravdové, bytem České Budějovice 12

*

prodej pozemku p.č. 1327/11 k.ú. Blansko o výměře 856 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Schusterovým, bytem České Budějovice 1334/3

*

prodej pozemku p.č. 1327/10 k.ú. Blansko o výměře 820 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Němcovým, bytem Kaplice 508

*

prodej pozemků p.č. 293 k.ú. Blansko o výměře 46 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/6 o výměře 429 m2, p.č. 1327/8 o výměře 85 m2 k.ú. Blansko za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Pavlu Troupovi, bytem České Budějovice 31

*

prodej pozemku p.č. 1327/7 k.ú. Blansko o výměře 642 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Janě Hanušové, bytem Prostřední Svince 6

*

prodej pozemků p.č. 1327/5 o výměře 412 m2, p.č. 1327/9 o výměře 134 m2 k.ú. Blansko za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Krýsovým, bytem České Budějovice 20

*

prodej pozemků p.č. 141 k.ú. Blansko o výměře 34 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/4 k.ú. Blansko o výměře 297 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Karlu Veselému, bytem Velešín 510

*

prodej pozemku p.č. 1327/39 k.ú. Blansko o výměře 549 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Vladimíře Kubíčkové, bytem Kaplice 385

*

prodej pozemku p.č. 1327/34 k.ú. Blansko o výměře 410 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Rynešovým, bytem Velešín 385

*

prodej pozemku p.č. 1327/33 k.ú. Blansko o výměře 718 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Kalkušovým, bytem Velešín 385

*

prodej pozemků p.č. 1327/32 k.ú. Blansko o výměře 549 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/28 k.ú. Blansko o výměře 293 m2 za cenu 1,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Jirků, bytem Hrdějovice 469

*

prodej pozemků p.č. 1327/31 k.ú. Blansko o výměře 471 m2 za cenu 10,- Kč/m22 + náklady spojené s prodejem, p.č. 1327/36 k.ú. Blansko o výměře 325 m2 za cenu 1,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Marýškovým, bytem České Budějovice 7

*

prodej pozemku p.č. 1327/30 k.ú. Blansko o výměře 975 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem Ing. Martinu Kadlecovi, bytem Velešín 600

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemků v chatové osadě „U soutoku“ - levý břeh k.ú. Pořešín (okolo chat) za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - v případě nezájmu o odprodej pozemků bude možnost uzavření nájemní smlouvy - výše nájemného 5,- Kč/m2 za rok

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemků p.č. 1551/1 k.ú. Pořešín o výměře 5607 m2, p.č. PK 1551/2 k.ú. Pořešín o výměře 2170 m2 za cenu 1,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1828/1 k.ú. Mostky za cenu min. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje částí pozemku p.č. 1427/1 k.ú. Ličov-Desky za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - zastupitelstvo pověřuje odbor správy majetku MěÚ Kaplice projednáním této nabídky se sousedními vlastníky pozemků a nemovitostí

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 308 k.ú. Kaplice o výměře cca 45 m2 za cenu 500,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

rozdělení přidělených finančních prostředků z Povodňového fondu města na opravu bytů poškozených povodněmi mezi 6 rodin uvedených v tab. č. 1 předloženého návrhu, zbývající částka bude rozdělena stejným dílem mezi další tři rodiny uvedené v tab. č. 2 , které byly již částečně řešeny prostředky přidělenými v červnu t.r.

*

zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1355/1 k.ú. Kaplice manželů Kasparových - vedení vodovodního řadu - za cenu jednorázové úhrady 4.000,- Kč

*

podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod vodovodního řadu v osadě Hubenov do majetku Města Kaplice

*

revokaci usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 15.1.2001 týkající se prodeje domu čp. 123 v Kostelní ulici se st. parcelou č. 27 k.ú. Kaplice Finančnímu ředitelství České Budějovice

*

zveřejnění nabídky prodeje domu čp. 123 v Kostelní ulici se st. parcelou č. 27 k.ú. Kaplice se znaleckým odhadem s tím, že zájemci nabídnou kupní cenu a podnikatelský záměr, který musí respektovat názor Národního památkového ústavu

*

zveřejnění nabídky prodeje bytu II. kat. o vel. 2+1 v čp. 318 Linecká ulice

*

odklad splátek úhrady služeb za provozování bufetu v čp. 45 Náměstí manželům Štěpánkovým do konce roku 2004 s tím, že o odkladu bude uzavřena dohoda, včetně případných sankcí

*

finanční příspěvek K-centru Český Krumlov na rok 2003 ve výši 10.000,- Kč

*

zachování stávajícího způsobu nakládání s komunálním odpadem

*

návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru města Kaplice tak, jak byl předložen a pověřuje odbor výstavby, ÚP a památkové péče MěÚ Kaplice změněním podmínek pro podávání žádostí občanů a podnikatelů o změny územního plánu na 2x ročně

*

změny rozpočtu Města Kaplice na rok 2003 dle návrhu předloženého finančním odborem MěÚ Kaplice, včetně zvýšení mzdového limitu pro KIC Kaplice na částku 853.000,- Kč

*

schvaluje výsledek hospodaření ZŠ Omlenická ulice, Kaplice ke dni 31. 7. 2003, kdy došlo k ukončení činnosti této školy

*

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro plánovanou stavbu „Kaplice - zaokruhování vodovodu Malšské údolí“ uzavřenou mezi Městem Kaplice a Lesy ČR

*

Smlouvu o sdružení prostředků na řešení likvidace stávající vodárenské stanice v areálu firmy ATYS uzavřenou mezi Městem Kaplice a firmou ATYS Bohemia s.r.o. Kaplice

*

Obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 2/2003 o použití účelových prostředků z fondu rozvoje bydlení, včetně příslušných formulářů a změn navržených v diskusi

II.     z a m í t á

*

žádost Karla Sezemského, bytem Kaplice 837 o prodej pozemku p.č. 429/2 k.ú. Kaplice s tím, že zůstává v platnosti nájemní smlouva na pronájem uvedeného pozemku

*

žádost manželů Angyalových, bytem Kaplice 777 o prodej části pozemku p.č. 2/1 k.ú. Mostky

*

žádost Josefa Čapka, bytem Blansko 37 o prodej částí pozemků p.č. 155 a 3309/8 k.ú. Blansko, včetně návrhu na směnu pozemků

*

žádost Marie Brnkové, bytem Kaplice 308 o slevu kupní ceny pozemku p.č. 1828/2 k.ú. Mostky

*

žádost Sdružení sv. J. N. Neumanna v Prachaticích o finanční příspěvek na vybudování hospicu

*

bezúplatné vydání ve věci duplicitního vlastnictví pozemku PK č. 963 k.ú. Žďár a pověřuje odbor správy majetku MěÚ Kaplice oznámit Josefu Perausovi, že má možnost řešení vlastnictví pozemku rozhodnutím soudu

III.     p o v ě ř u j e

*

Odbor správy majetku MěÚ Kaplice zajištěním opravy kanálu u čp. 592 v Luční ulici, zajištěním instalace dopravního značení „Zákaz vjezdu“ k ZŠ Fantova a označení u čtyř nově vytvořených parkovacích míst „vyhrazené parkoviště pro ZŠ“

*

Odbor výstavby, ÚP a památkové péče MěÚ Kaplice zveřejnit v Kaplickém zpravodaji informaci občanům o nezákonném postupu při budování černých staveb a nepovolených oprav domů a jiných objektů, včetně uplatňování následných sankcí a pokut.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Úspěšní za hranicemi města

Představitelé Města Kaplice plánují uskutečnit setkání s jednotlivci, kteří dosáhli v kalendářním roce 2003 výrazných výsledků nebo úspěchů v rámci reprezentace Kaplice v různých činnostech jako např. sport, kultura, umění či v jakékoliv jiné aktivitě. Žádáme proto zástupce organizací, škol, spolků i jednotlivce k podání návrhu na ocenění do 25. listopadu 2003 do kanceláře sekretářky MěÚ. V návrhu uveďte nezbytné údaje o navržené osobě a krátké zdůvodnění návrhu. Výběr z navržených kandidátů provede školská, kulturní a sportovní komise. Setkání a předání ocenění se uskuteční 17. prosince 2003 v zasedací místnosti MěÚ.


Externí spolupráce na Zpravodaji

Redakce Kaplického Zpravodaje vyzývá zájemce o externí spolupráci při vytváření tohoto měsíčníku. Hledáme například studenty, kteří mají zajímavý nápad, hledáme tvůrce článků, které by reflektovaly život města Kaplice, postřehy, ankety. Máte-li chuť stát se dopisovateli a reportéry, máte-li novinářského ducha nebo třeba jen jediný zajímavý text, aktuální postřeh, navštivte redakci v Infocentru Kaplice, případně pošlete zprávu na elektronickou adresu infocentrum@mestokaplice.cz, či na adresu poštovní Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. Články místních obyvatel, ve kterých se vyjadřují k dění ve městě jsou nám vítány.


Poděkování

Občanská komise při MěÚ v Kaplici děkuje dětem MŠ Nové Domky, paní ředitelce Zegermacherové a paní učitelce Trajerové za spolupráci při akcích pro důchodce a vítání dětí do života.


Kulturní a informační centrum uvádí :

TURECKÁ KAVÁRNA 12. listopadu 2003 / 19.30 hodin
Příběhy téměř detektivní: Ustrašený svědek, Pes a kočka, Zlatý pan ministr. Záměr slavného autora Roberta Thomase je jasný - pobavit diváka a dát mu nečekanou pointu. Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce.
Hrají: Václav Vydra, Jana Boušková, Naďa Konvalinková a Matěj Hádek


Poděkování starostovi a řediteli OA a G

Chtěl bych těmito několika řádky poděkovat řediteli Gymnázia a Obchodní akademie panu Havelkovi, právě tak jako starostovi panu Jiskrovi, za hezkou akci, kterou zorganizovali jako vzpomínku na 50. výročí vzniku kaplického středního školství.

Vzhledem k tomu, že již 58 let žiji v našem městě (a z toho podstatnou část života jsem strávil jako veřejný funkcionář - jako místopředseda a předseda MěNV), vím, za jakých nesmírných těžkostí střední škola ve městě vznikala, ale zároveň jsem měl možnost pozorovat, jaké významné výsledky pro život města přinesla a přináší. Vždyť většina těch, kteří školou prošli, ve městě zůstala, oni to byli a jsou, kteří stáli a stojí ve vedoucích funkcích průmyslu, služeb, zemědělství, lesnictví, kultury, sportu i ve vedení města. Oni to byli a jsou, kteří mají zásluhu na tom, že naše město vytváří šťastnou a pohodovou atmosféru nás všech.

A za to, že vychovali a dali dostatek vědomostí stovkám maturantů na jedenáctileté SŠ, SVVŠ, Gymnáziu a Obchodní akademii patří neskonalý dík kantorům. Byly jich stovky. Vidím je defilovat před očima za těch pět desítek let. Ty stovky pracovitých, ochotných, majících rádi lidi a především své studenty. Nebudu nikoho jmenovat, abych někoho neopomenul, ale jejich jména jsou uvedená navždy v městské i školních kronikách. Byli a jsou důstojnými nástupci zakladatele slávy kaplického školství F. Kindermanna. Každý z nich byl tím drobným kaménkem ve veliké mozaice výchovy a výuky ke kulturnosti nás všech.

Ať je toto skromné poděkování tou malou odměnou za vaši práci pro minulost, současnost i budoucnost našeho města. Dali jste našim dětem a vnukům to nejlepší, co člověk člověku může dát: víru v poctivou práci, odvahu a sílu znalostí a vědomostí (ať již technických nebo humanitních). Tato vaše zásluha je ničím nezaplatitelná a nezaměnitelná. Proto ještě jednou díky za tu skromnou a hezkou oslavu 11. září 2003 a za všechnu tu práci, kterou jste přispěli a přispíváte k rozvoji osobností našich dětí a tím i k rozvoji města a naší země.

Záboj Čampula


Městská knihovna

V týdnu od 6. do 10. října 2003 probíhala v českých knihovnách akce nazvaná Týden knihoven. V tomto týdnu se knihovny prezentují a seznamují veřejnost se svými službami. Již po čtvrté jsme se zapojili i my a nabídli většinu svých služeb zadarmo. Letos poprvé všechny knihovny zahajovaly Týden knihoven novu akcí NONSTOP ČTENÍ. V devět hodin pan starosta F. Jiskra přečetl úryvek od spisovatele Jaroslava Seiferta, jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu a tím odstartoval velmi vydařenou akci, na které se po celý den podíleli žáci ZŠ Školní, školní družina, dramatický kroužek ze školy Fantova a kroužek nečtenářů pod vedením paní Blanky Rožánkové. V naší knihovně se četlo nonstop od 9.00 hodin ráno do 17.00 hodin odpoledne. Na čtení se podílelo kolem 200 účastníků. Tímto bych chtěla všem zúčastněným poděkovat.

Městská knihovna v Kaplici

Pobočka Městské knihovny (na sídlišti) oznamuje změnu provozní doby: otevřeno ve čtvrtek 14.00 - 18.00 hod.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-11.htm on line 275


KULTURNÍ NABÍDKA
na listopad

Od 23. října do 7. listopadu 8.00 - 18.00 hod.
VÝSTAVA JOSIP PLEČNIK

Práce pro prezidenta Masaryka
Fotografie architektonických zásahů na Pražském hradě z doby, kdy byl Plečnik pověřen prezidentem T. G. Masarykem přestavbou Hradu.

Kino Kaplice  

4. 11., út. od 10.00 hodin
O VODNÍKU PAČÍSKOVI

Pohádka pro nejmenší děti, zvány jsou i maminky se svými ratolestmi.

Kino Kaplice  

8. 11., so. od 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZ "PRODLOUŽENÁ"
Kulturní dům  

8. 11., so.  
ROMEO A JULIE

Zájezd na lední show do Budvar arény v Českých Budějovicích.

Odjezd ve 13.00 hodin od kina v Kaplici

12. 11., st. od 19.30 hodin
TURECKÁ KAVÁRNA

Autor: Robert Thomas.
Hrají: V. Vydra, N. Konvalinková, J. Boušková, M. Hádek

Kulturní dům  

28. 11., pá. od 19.00 hodin
FOLK A COUNTRY

Nultý ročník muzikantského festivalu.

Kulturní dům  

Každou sobotu od 22.00 hodin
DISCO

Dancing maratón, nápoje v akci, tanečnice, soutěže.

Kulturní dům  


Program DDM Kaplice - listopad 2003

3. 11.    FLORBAL ZŠ
     - okrskové kolo - viz. propozice

3. - 7. 11.    ZNÁMÉ OSOBNOSTI
     - - soutěž ZÚ

3. - 18. 11.    SEZNÁMENÍ S KERAMIKOU
     - pro MŠ, v DDM po dohodě s učitelkami

10. - 14. 11.    ČESKÉ PRINCEZNIČKY
     - soutěž ZÚ

10. - 21. 11.    VÝSTAVKA výtvarných prací na téma DRACI

11. - 12. 11.    „POSLEPU“
     - soutěže pro ŠD

17. - 21. 11.    KDO JE KDO ?
     - soutěž ZÚ

18. 11.    FLORBAL ZŠ
     - okresní kolo - viz. propozice

19. 11.    „7 STUPŇŮ KE ZLATÉ“
     - soutěž pro ŠD
od 13.30 hod v tělocvičně ŠD

21. - 22. 11.    PODZIMNÍ BAZAR
     - čas a místo budou upřesněny na plakátech

24. - 28. 11.    KOLIK JE HODIN ?
     - soutěž ZÚ o drobné ceny

25. 11.    VOLEJBAL SŠ
     - okresní kolo dívky - viz. propozice

27. 11.    STOLNÍ TENIS ZŠ
     - okresní kolo - viz. propozice

29. 11.    BACILOVÁ PÁRTY
     - soutěže, tanec, zábava, ...
od 9.00 hod. v tělocvičně bývalé ZŠ Omlenická
podmínkou účasti: zavázaný krk šátkem

DDM nabízí volná místa v těchto zájmových kroužcích :

Divadelní (od 2.tř.)   pondělí v 14.00 hod.
Sportovní (od 3.tř.)   pondělí v 15.00 hod.
Vaření (od 2. tř.)   úterý v 13.00 hod.
Anglický jazyk (od 3.tř.)   úterý v 16.00 hod.
Německý jazyk (od 3. tř.)   úterý v 16.00 hod.
Košíková (od 10 let)   úterý v 16.00 hod.
Počítače (od 4. tř. )   čtvrtek v 15.00 hod.
Volejbal (od 7. tř.)   čtvrtek v 18.30 hod.
Posilovna (od 6. tř.)   čtvrtek v 17.00 hod.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc listopad 2003

4. 11. 13 km
NOVOHRADSKÝMI HORAMI

Autobusem v 9.10 hod. do Černého Údolí.
Trasa: Černé Údolí - Staré Hutě - Kraví hora - Hojná Voda - Dobrá Voda - Horní Stropnice.
Zpět autobusem.


 
11. 11. 12 km
NA MATĚJČKOVU VYHLÍDKU

Autobusem v 10.00 hod. z Kaplice do Omleničky.
Trasa: Omlenička - Výnězda - Matějčkova vyhlídka - Alpská chalupa - Zahrádka - Omlenička - Blažkov - Kaplice.


 
18. 11. 13 km
Z BĚLÉ PŘES CETVINY DO TICHÉ

Autobusem v 6.35 hod. do Bělé.
Trasa: Bělá - Janova Ves - Mikulov - Cetviny - Tichá.
Zpět autobusem.


 
25. 11. 10 km
Z ROŽMITÁLU NA ŠUMAVĚ DO DOL. DVOŘIŠTĚ

Autobusem v 10.00 hod. do Rožmitálu na Šumavě.
Trasa: Rožmitál na Šumavě - Hněvanov - Trojany - Dolní Dvořiště.
Zpět autobusem.


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Waldorfská škola

Občanské sdružení „Náruč a bezpečí - w. mateřská škola“ podporující vznik waldorfské mateřské školy v Českém Krumlově Vás srdečně zve v úterý 18. listopadu 2003 od 19.00 hodin na setkání na téma „etikoterapie slovem a písní“ s MUDr. Vladimírem Vogeltanzem a Ing. Jiřím Smržem.
Místo konání: Restaurace Bílá paní, Soukenická 42, Český Krumlov, vstupné 90,- Kč.

Realizováno za spolupráce Jógy v denním životě.


Fotbal

"A" mužstvo - divize
7. kolo   SK Hořovice - FK Spartak Kaplice   5:0 (2:0)
8. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Benešov   2:1 (0:0)
9. kolo   SK Slavia Vejprnice - FK Spartak Kaplice   4:0 (3:0)
10. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Strakonice 1908   3:1 (2:0)
11. kolo   SK SENCO Doubravka - FK Spartak Kaplice   2:1 (0:1)
 
"B" mužstvo - I. B třída
7. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - Sokol Olešnice   2:0 (0:0)
8. kolo   SK Včelná - FK Spartak Kaplice "B"   2:2 (1:1)
9. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - SK Slavia Č. Budějovice   2:1 (0:0)
10. kolo   Hraničář Horní Stropnice - FK Spartak Kaplice   2:4 (0:3)
11. kolo   FK Spartak Kaplice - Spartak Trhové Sviny   8:0 (2:0)
 
dorost - I. A třída
5. kolo   FC Vltava Loučovice - FK Spartak Kaplice   2:1 (1:0)
6. kolo   FK Spartak Kaplice - Nové Hrady   3:1 (1:1)
7. kolo   SK Jankov - FK Spartak Kaplice   odloženo
8. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Dobrá Voda   0:1 (0:0)
9. kolo   FK Dynamo Vyšší Brod - FK Spartak Kaplice   2:1 (0:0)
 
starší žáci - I. A třída
5. kolo   FK Spartak Kaplice - Hluboká nad Vltavou   10:0 (4:0)
6. kolo   SK Dobrá Voda (ČB) - FK Spartak Kaplice   0:11 (0:3)
7. kolo   FK Spartak Kaplice - Vltava Č. Budějovice   1:1 (1:1)
8. kolo   FK Slavoj Č. Krumlov "B" - FK Spartak Kaplice   0:5 (0:2)
9. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Zliv   2:2 (1:1)
 
mladší žáci - I. A třída
5. kolo   FK Spartak Kaplice - Hluboká nad Vltavou   7:1 (5:1)
6. kolo   SK Č. Budějovice "C" - FK Spartak Kaplice   5:0 (2:0)
7. kolo   FK Spartak Kaplice - Vltava Č. Budějovice   1:1 (1:1)
8. kolo   FK Slavoj Č. Krumlov "B" - FK Spartak Kaplice   0:1 (0:0)
9. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Zliv   3:0 (2:0)
 
přípravka - okresní přebor
3. kolo   FK Dynamo Vyšší Brod - FK Spartak Kaplice   1:1 (1:1)
4. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov   0:9 (0:3)
5. kolo   FC Velešín - FK Spartak Kaplice   1:3 (1:1)
6. kolo   FK Spartak Kaplice - ZTJ JIP Větřní   1:5 (0:3)
7. kolo   FC Vltava Loučovice - FK Spartak Kaplice   0:1 (0:0)


Legenda o Svatém Kameni

Na 13 kilometrů jižně od Kaplice se již téměř čtyři století nalézá mariánské poutní místo, kterému se říká U Svatého Kamene. Před rokem 1500 zde ležel pouze veliký kámen a jak vypráví stará pověst, na tomto kameni došlo v prvním roce 16. století ke zjevení Matky Boží, Panny Marie, kterou obklopovali andělé. Zjevení Panny Marie a andělů zapříčinilo, že se kámen rozpuknul vedví. Legenda dále vypráví o tom, jak se průrva mezi částmi kamene zvětšuje a čas, kdy mezi nimi bude moci projet vůz se senem, bude znamenat jediné - přijde poslední soud a s ním konec světa. Již krátce po zjevení získal pozemek od Rožmberků řád klarisek z Českého Krumlova.

Poutní kostel Svatý Kámen, celek

V roce 1652 zde byl objeven léčivý pramen a přitažlivost tohoto místa, zjevení i některá zázračná uzdravení daly podnět k založení kostela a malého kláštera. V duchovní správě se vystřídali kromě českokrumlovských klarisek i cisterciáci z Vyššího Brodu, redemptoristé a bratři Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic. V minulosti byl Svatý Kámen hojně navštěvován poutníky. Dnes po rekonstrukci jsou kostel i kaple po celý rok znovu otevřené, přes den běžně přístupné návštěvníkům a od května do října se zde o nedělích konají bohoslužby. Nejpoutavějším místem komplexu je tajemná kaple, přiléhající k severní lodi kostela. Tato svatyně ukrývá rozpuklý svatý kámen. Je pravým místem proseb a díků, které sem přivedly poutníky z Čech i Rakouska. Trochu bokem kostela v nízkém svahu stojí další kaple, kaple s léčivým pramenem. Zdejší voda má překvapivě lahodnou chuť.


Větrná elektrárna nebo Temelín ?

  Větrná elektrárna ve Sternwaldu v Horním Rakousku
V měsíci září jsem se zúčastnil slavnostního otevření jedné z největších větrných elektráren ve střední Evropě (výkon VE: 2 MW), ležící poblíž našich hranic ve Sternwaldu v Horním Rakousku. Na místě, které před dvěma lety postihla větrná kalamita, dnes stojí stometrový tubus se čtyřicetimetrovou vrtulí za cenu 3,5 milionu eur. Na vybudování přispěl stát, obec i občané, uspokojeno je na tisíc domácností. Právě v tomto roce, kdy je sucho a vodní elektrárny nevyrobily tolik, kolik by měly, se domnívám, že vybudování větrné elektrárny byla správná investice. Naši experti a ekologové mají ovšem na podobnou stavbu na českém území negativní názor a to z důvodů nepříznivých podmínek proudění větru. Podpora není ani ze strany státu a obcí. Díky Temelínu má Česká republika elektrické energie nadbytek...

Josef Sejk


Dálnice D3

Zveme vás na diskusní večer s dopravním poradcem Ing. Tomášem Otepkou pod názvem „Dálnice D3 nic nevyřeší aneb mobilita versus automobilita“. Přednáška se bude konat 13. listopadu 2003 od 18.00 hod. v malém salonku Slovanského domu v Kaplici.

Hnutí DUHA Č. Budějovice


Peníze pro neziskové organizace

Uzávěrky grantových programů v období 15. listopad - 10. prosinec 2003

15. 11. 2003 - Ministerstvo kultury ČR
Prvním programem, které ministerstvo vyhlašuje pro rok 2004 je určen na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice. Do výběrového řízení se mohou hlásit projekty zaměřené na umělecké (divadla, muzea, galerie, knihovny), kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, dokumentace národnostní kultury, ediční činnost. Dále jeho obsahem mohou být multietnické kulturní akce směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu.

15. 11. 2003 - Nadace Umění pro zdraví
Nadace svojí podporu člení do třech oblastí. V první z nich podporuje projekty zaměřené na zlepšení prostředí v nemocnicích a sociálních zařízeních - jde o projekty na zlepšení (humanizaci) a výtvarnou úpravu interiérů našich nemocnic. Druhou oblastí podpory jsou kulturně-vzdělávací projekty soustřeďující se na činnosti a výchovu dětí a mládeže v souborech a kroužcích s odborným vedením. Poslední oblastí je podpora studentů uměleckých škol při stážích a při realizaci výstav.

18. 11. 2003 - Ministerstvo kultury ČR
Program na podporu tradiční lidové kultury bude v roce 2004 podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: popularizace lidových řemesel vůči široké veřejnosti - prezentace výrobků lidových řemeslníků, se zvláštním zřetelem na prezentování výrobků učňů - předávání zkušeností a dovedností starých řemeslníků následovníkům - tvůrčí dílny v řemeslných oborech - záznamy technologií - vydání výjimečných publikací - mimořádné počiny v ostatních oblastech tradiční lidové kultury - zaměření na ochranu tradiční lidové kultury, zejména ve smyslu usnesení vlády č. 571/2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.

18. 11. 2003 - Ministerstvo kultury ČR
Dalším z vyhlášených programů se týká podpory kulturních aktivit zdravotně postižených občanů v České republice. Může se jednat o projekty zaměřené na následující aktivity: arteterapie jako cesta k uměleckému projevu a kompenzaci znevýhodnění - prezentace umělecké tvorby jako prostředek ovlivňování (výchovy) veřejnosti - zájmové a vzdělávací aktivity v kulturních oborech ve volném čase - kulturní aktivity dětí a mládeže - kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního programu přípravy na stárnutí podle usnesení vlády ČR č. 485/2002 - ediční činnost (publikace, audio, video) - odstraňování architektonických, informačních a komunikačních bariér v kulturních zařízeních (rozumí se technické vybavení sloužící k bezbariérovému přístupu do objektu a k usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany, nikoliv stavební investice.)

30. 11. 2003 - Krajský úřad Jihočeského kraje
K uvedenému termínu je možné předkládat projekty v oblasti sportu a tělovýchovy, které budou realizovány v roce 2004.

Projekty mohou být přihlášeny do jednoho z následujících programů: I - Příspěvky na úpravu, údržbu a vybavení sportovních zařízení. II - Příprava sportovních talentů. III - Sport handicapovaných. IV - Podpora významných sportovních akcí. V - Podpora veřejně přístupných tělovýchovných a sportovních akcí.

30. 11. 2003 - Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo k uvedenému datu přijímá projekty v programu podpory neprofesionálních uměleckých aktivit, které specificky rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost. Preferovány budou akce celostátního či regionálního významu, které budou zaměřeny na některou z následujících oblastí: tradiční česká hudebnost - slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů - neprofesionální tvorba výtvarná, fotografická, zvuková a videotvorba - všechny druhy tanečního umění od folklóru až po scénický a moderní tanec - dětské estetické aktivity s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů - akce zaměřené na podporu Národního programu přípravy na stárnutí.

10. 12. 2003 - Ministerstvo kultury ČR
Dalším programem ministerstva v našem přehledu je program podpory rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit prováděných ve volném čase. Projekty mohou být zaměřeny na vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit, na rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolského vzdělávání, na celoživotní vzdělávání, na komponované kulturně-vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou etiky (především se zaměřením na děti a mládež) a na kulturně-vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel.

Pro případ, že Vás některý ze zde uvedených programů zaujal a chcete o něm získat více informací můžete použít naší kontaktní adresu: Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady, tel.: +420 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

M. Jarolímek

 

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70,
382 41 Kaplice, IČO 245941, tel.: 380/303100, nákladem 3000 výtisků
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 11. čísla 20. 10. 2003.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434,
382 41 Kaplice, tel.: 380/311388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc.,
redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412