2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

březen 2002 - Číslo 3 - Ročník VI.


Slovo starosty

Navazuji na příspěvek v minulém zpravodaji, kde jsem Vás informoval o problémech s pohotovostní službou. Jak jste měli možnost se dozvědět prostřednictvím Jihočeských listů, mělo by být konečné řešení pro nás přijatelné, tzn. zdravotní pohotovost bez omezení. Nebudu komentovat novinový článek, protože důležitý je výsledek. Neodpustím si ale povzdech nad tím, že nakonec článek vyzněl tak, že ti, kteří takovémuto řešení nejvíce bránili, a se kterými jsem měl největší spory, zde vypadají tak, že to bylo jejich zásluhou a že bylo vybráno jejich řešení. Tak to ale v životě chodí a hlavní je, že rozum zvítězil a služba zde zůstane bez omezení.

Prodleva nastává u zajištění očního lékaře. Jak jsem vás minule informoval, měla by být tato služba v brzké době obnovena. Bohužel jednání se poněkud protahuje a tak není možné slíbit nic konkrétního. Jakmile dojde k vlastní dohodě o znovuotevření oční ordinace, budeme vás informovat.

Co se týká vlastní budovy polikliniky, byl jsem informován, že do poloviny roku by měl být vyřešen její převod na Město Kaplice. V současné době je poliklinika ve správě nemoc-nice v Č.Krumlově, která zde odstraňuje pouze havárie.

Momentálně zpracováváme program regenerace panelových sídlišť. S po-užitím státní dotace chceme vyřešit na novém sídlišti uspokojivě problém parkování. Popisovat tento problém je zbytečné. Všichni obyvatelé sídliště s ním mají osobní zkušenost a nesnese to již odkladu. Nedostatek parkovacích míst nedělá problém pouze řidičům, ale též velmi ztěžuje odvoz odpadků, zimní údržbu, čištění ulic a snižuje průjezdnost sídliště. To by se mohlo projevit v případě krizové situace. Chceme také zpříjemnit život lidem na sídlišti vybudováním víceúčelového hřiště pro děti a mládež v blízkosti sídliště. Tím bychom chtěli umožnit vyžití dětem a současně pro obyvatele sídliště zajistit více klidu. Tyto problémy jsou natolik vážné, že je musíme v letošním roce řešit bez ohledu na to, zda státní příspěvek dostaneme nebo ne. Pokud se povede získat, bude to určité přilepšení a ušetřené peníze bude možno využít pro další akce, na které v rozpočtu nezbyly prostředky. Výstavbu hřiště navíc komplikují problémy s pozemkem. Pokud se nepodaří převod parcely u rybníka Pentlák, budeme muset použít jiný pozemek města.

Po opravě Novohradské ulice a Nových Domků chceme pokračovat rekonstrukcí Českobudějovické ulice od náměstí dolů a úpravou prostoru u restaurace Malše (známé spíše pod názvem Očko). Také řešíme úpravu náměstí. Základní otázkou pro řešení je, zda má převažovat pěší pohyb po náměstí nebo se má dát větší prostor automobilům a rozšířit parkovací místa. Jsem rád, že po diskusi mezi členy komisí rozvojové, dopravní a životního prostředí, pracovníků odboru majetku a investic, zástupců města a též architektem, došlo k určité shodě a nyní již zbývá výsledný návrh předložit ke schválení zastupitelstvu města. Ke schválení je předkládán návrh, který bude umožňovat v prostoru náměstí krátkodobé stání. Omezení parkování se bude týkat především před radnicí. Zde je dnes parkování velmi chaotické a musíme stanovit přesná pravidla, včetně omezení. Vlastní realizace proběhne v etapách a konečné provedení není otázka jednoho roku. Letos chceme udělat především chodníky a ty by měly pokračovat v trendu, nastoleném v Novohradské ulici. To je i požadavek památkářů.

Ing. František Doležal,
starosta města


Městská policie informuje

Občanům našeho města se zdá, že se strážníci Městské policie zabývají hlavně nedovoleným parkováním - nasazováním a sundáváním botiček. Dá se říci, že se městská policie zabývá vším, co občanům znepříjemňuje život v domech a na ulicích, ale k řešení problémů v dopravě jsou strážníci tlačeni vzniklou situací. Řidiči nerespektují dopravní značení, jezdí a parkují kde se jim to hodí.Radnice však chce mít ve městě pořádek a tak nezbývá nic jiného, než proti takovým řidičům zasahovat. Faktem rovněž je, že tato povinnost vyplývá ze zákona o obecní policii.

Ovšem k náplni práce strážníků nepatří jen řešení dopravních přestupků, ale patří sem i signalizace jevů a situací, které poškozují či ohrožují občany. Jedná se mimo jiné o nedovolené zábory veřejných prostranství, odstavování autovraků, odkládání odpadků mimo vyhrazená místa a znečišťování veřejných prostranství. Nemálo starostí je i s majiteli psů. Na chodnících, dětských hřištích, dokonce i v pískovištích se stále vyskytují psí výkaly. Stejné problémy jsou s lepiči plakátů, kteří vylepováním různých nabídek a plakátů hyzdí domy, čekárny a kryty lamp pouličního osvětlení. Strážníci se nevyhýbají ani záležitostem rušení občanského soužití a rušení nočního klidu. Dohlíží však i na to, aby majitelé řádně uklízeli pěší komunikace a odstraňovali závady v jejich schůdnosti.

Ne všechno však může městská policie vyřešit sama. V takových případech se zjištěné skutečnosti předávají k uzavření jiným orgánům. Žel, to se někdy protahuje a efekt se vytrácí. I když uváděné činnosti mají většinou represivní charakter, jsou většinou občanů přijímány kladně a nezřídka zákroky strážníků vyžadují (ti postižení nadšení neprojevují). Dokazuje to značné množství osobních i telefonických upozornění na různé nepořádky ve městě. Pouze na malé dokreslení můžeme uvést případ, který se stal 13. února tohoto roku.

Na podnět občanů vyjela hlídka strážníků do Pohorské ulice k úniku motorové nafty z nákladního vozidla. Na místě zjistila, že z poškozené nádrže vozidla vyteklo asi 50 litrů nafty, která pomalu stékala do Novodomského potoka. Hlídka ihned informovala Hasičský záchranný sbor v Kaplici, který po příjezdu na místo hned začal s likvidací havárie. Posléze řidič vozidla uvedl, že nádrž prorazil na odstavné ploše u pekárny Drhovských, ale zjistil to až u garáží v uvedené ulici. Celkem mu vyteklo asi 130 litrů nafty. Protože začalo pršet, začal boj s časem. Nafta byla vodou splachována do dešťové kanalizace, odtud vytékala do potoka a poté do řeky Malše. Aby se předešlo případným nedorozuměním a zajistil se klidný průběh likvidace ropné havárie, strážníci uzavřeli Šumavskou ulici a v Pohorské řídili po dobu prací dopravu. Protože se nafta dostala až do řeky, byli pracovníci HZS nuceni položit nornou stěnu, aby se zabránilo dalšímu rozšíření ropné skvrny a nedošlo k další kontaminaci vody, kterou používají všichni občané města.

Je to pouze jeden z mnoha případů, kdy na oznámení občanů strážníci okamžitě reagovali a díky profesionálnímu zásahu pracovníků HZS se podařilo předejít možná malé, ale pro občany města přece jen závažné ekologické havárii. Tento případ je pouze zlomkem toho, kdy se občané města obrátili na „svou“ policii a tato se nadále snaží je nezklamat.

Josef Malovec


Zasedání baráčníků

V sobotu 23. února 2002 se v restauraci Slovanského domu uskutečnilo pracovní zasedání Sdružené obce baráčníků Kaplice - Rozpoutí. Na zasedání, které řídila rychtářka Zdenka Chaloupková, byla projednávána činnost spolku v minulém roce a hovořilo o akcích, které se připravují na letošní rok. Mezi pozvanými hosty byl mimo jiné i župní rychtář pan František Čerkl z Boršova. Pozváni byli také zástupci dalších baráčnických obcí z IX. župy, kam zdejší obec spadá.


Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Pořešín děkuje všem sponzorům za pěkné ceny do tomboly na společenský ples, který se konal dne 9. února 2002 ve Slovanském domě v Kaplici.


Obřadní síň v kaplické radnici

V minulém roce byla dokončena úprava a přestavba historické kaplické radnice. V rámci těchto stavebních aktivit, které byly vyvolány havarijním stavem stropů, byla v přízemí objektu vybudována nová obřadní síň (nahoře) a zasedací síň (dole). Kapličtí občané tak získali důstojné prostory pro slavnostní chvíle.

Zasedaci síň v kaplické radnici


Plesová sezóna v Kulturním domě

  Nejčastější a nejoblíbenější maskou je klaun
Letošní plesovou sezónu v kulturním domě zahajoval v sobotu 2. února 2002 maturitní ples kaplického gymnázia. Další plesy pak následovaly po týdnu. Dne 9. února maturitní ples středního odborného učiliště a posledním maturitním plesem byl letos dne 16. února ples obchodní akademie. Posledním z „velkých“ plesů byl v sobotu 23. února maškarní bál TJ Spartak. Všechny plesy proběhly poměrně poklidně, bez vážných potíží. Celá plesová sezóna byla ve znamení hudební skupiny Bud-Band z Českých Budějovic, která si zahrála na třech plesích. Jako ukončení plesové sezóny je v pátek 1. března plánován závěrečný věneček Kurzu tance a společenské výchovy, který byl zahájen 8. prosince minulého roku.

Kromě dospělých si přišly na své i děti. V neděli uspořádalo skautské středisko Sirius čarodějnickou merendu. Diskotékovou produkci pro toto odpoledne se soutěžemi a tombolou připravili moderátoři rádia Faktor. Bohužel akce se nesetkala s přílišným zájmem ze stran návštěvníků. Jiné to bylo s dětským maškarním bálem, který pořádalo v neděli 24. února Městské kulturní centrum. Zde si pořadatelé na návštěvnost nemohli stěžovat. Sál kulturního domu byl proti očekávání zaplněn a na parketu dovádělo odhadem kolem 150 masek. Nedostatkem této akce byl problém příliš hlasité hudby. S diskjockeyjem bylo dohodnuto, že tomuto bude na příštích akcích věnována větší pozornost.

  Že by budoucí král?
Vítězné masky maškarního bálu :

Jednotlivé masky:
1. Žirafa
2. Vrtulník
3. Amorci

Hromadné masky:
1. Simpsonovi
2. Budíci
3. Klauni

V březnu připravuje Infocentrum drobnou výstavu fotografií z plesové sezóny v kulturním domě.

Vyzýváme všechny, kteří po plesích postrádají nějakou cennou věc, aby se obrátili na vedení Kulturního a informačního centra. Telefon: 311 470.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-03.htm on line 233

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


Zeptali jsme se ...

V novém roce jsme zašli do Městské knihovny v Kaplici, kde nám na naše otázky odpovídala vedoucí knihovny paní Kostková.

Jaký byl čtenářský rok 2001?

V knihovně se v roce 2001 zaregistrovalo 1 290 čtenářů, z toho bylo 468 dětí ve věku do 14 let. Knihovnu navštívilo celkem 17 735 čtenářů, kteří si vypůjčili 91 833 knih a časopisů. V tomto roce jsme také otevřeli internetovou studovnu, která je v provozu každý den a jsou zde dostupné dva počítače. Cena jedné minuty je u nás 1,- Kč.

A co přírůstek nových titulů za uplynulý rok?

Nakoupili jsme 1990 nových knih, do toho počítáme jak beletrii, tak i naučné knihy.

Kolik svazků knih knihovna vlastní?

Je to 38 255 knih. Odebíráme 64 druhů časopisů a novin, které je možné si u nás zapůjčit i domů.

Nyní naše dotazy přesuneme do současnosti, tedy do roku 2002. Jaké akce chystá knihovna v nejbližší době?

Protože měsíc březen byl vyhlášen jako měsíc Internetu, chystá se i naše knihovna na celostátní akci BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU. Poslední týden v březnu od 25. do 29. března 2002 nabídne Městská knihovna Kaplice návštěvníkům knihovny Internet zdarma. Je možné si rezervovat 30 minut. Tento týden bude každý den poslední hodina provozu rezervována pro internetové začátečníky.

Co to konkrétně znamená?

Každý zájemce může přijít a seznámit se s počítačem a Internetem za pomoci knihovnice. Tato akce ovšem nebude jediná v měsíci březnu. 22. března 2002 zde pořádáme besedu se spisovatelem Andrejem Gjuričem, tento autor bude vyprávět o své knize Domovní znamení. Zabýval se v ní vznikem, funkcí a vůbec symbolikou domovních znamení a o své poznatky se nyní podělí i s kaplickými posluchači.

Připojíte se také letos k celostátní akci Noc s Andersenem?

Tato pohádková noc zde bude probíhat v noci z 22. na 23. března 2002. V knihovně budou nocovat a hlídat knihovní skřítky děti, které chodí na kroužek začínajících čtenářů pod vedením paní Blanky Rožánkové z Českého Krumlova. Noc s Andersenem probíhá v mnoha českých knihovnách a děti spolu mohou také komunikovat prostřednictvím Internetu. Řekněte nám něco o nových knihách, které právě vstupují na výpůjční pulty. Nové knihy přibudou jak v oddělení pro děti, tak i pro dospělé. Z beletrie jsme zakoupili nové vydání románu Nebe nezná vyvolených od E. M. Remarqua, příběh české herecké hvězdy Adiny Mandlové, další tituly V. Javořické. Kaplická knihovna již vlastní více jak 140 svazků románů této spisovatelky. Zápisky o životě, smrti a útěku na měsíc od W. Saroyana nebo Eastlakeův román o zvěrstvech ve Vietnamu s názvem Umírali jsme v bambusu. Zapůjčit si u nás budou moci čtenáři i velkou knihu Hvězdy formule 1 2002, doplněnou exkluzivními fotografiemi a články o jednotlivých jezdcích a stájích formule 1. Pro milovníky zvířat tu bude kniha o Léčivé síle zvířat. Pro děti připravujeme Barevnou abecedu s krásně ilustrovanými písmenkovými básničkami. Veselé počítání, ilustrované fotografiemi roztomilých postaviček a mnoho dalších poučných, na fotografie bohatých knih o zvířatech, lidech a světě kolem nás. Nebudou chybět ani pohádky. Máme velkou radost z toho, že stále častěji chodí do knihovny maminky s těmi nejmenšími dětmi, které chodí teprve do školky a u nás si půjčují knihy pro jejich věk – leporela, kreslené pohádky. Z těch si vychováváme nové čtenáře.

Děkujeme za zajímavý rozhovor a věříme, že zájem kaplických občanů o návštěvu městské knihovny nebude klesat. Tím spíše, že pracovnice knihovny zvou všechny do jejího příjemného prostředí.


SMS - informace

Mnozí občané si stěžují, že nemají dostatek informací o kulturních akcích, které se v našem městě pořádají. Plakátovacích ploch ubývá a člověk kolem nich ne vždy prochází, informování přes zpravodaj je vždy jen v měsíčním odstupu a městský rozhlas není vždy slyšet.

Kulturní a informační centrum Kaplice proto zahajuje od března novou informační službu pro občany Kaplicka. V době, kdy je mobilní telefon již běžnou součástí našeho života, nabízíme všem zájemcům bezplatné zasílání krátkých SMS zpráv informujících o kulturních akcích. Tímto způsobem může každý, kdo o to projeví zájem, získávat pravidelně upozornění na vše, co je v oblasti kultury v Kaplici připravováno.

A teď již konkrétně, co je pro vás připraveno a z čeho si můžete vybírat:

I. Základní informace
pravidelné zasílání zpráv o připravovaných kulturních akcích, jako jsou například koncerty, divadelní představení, zábavy, diskotéky apod.

II. Rozšířené informace
základní informace doplněné o denní informování o programu kaplického kina

Chcete-li naší nabídky využít, pak si vás dovolujeme požádat o sdělení vašeho telefonního čísla na svůj mobilní telefon. Získaná telefonní čísla budou využívána pouze k dohodnutému způsobu informování a nebudou předána třetí osobě, ani zneužita k jiným než dohodnutým účelům. V případě, že s naší novou službou nebudete spokojeni, lze požádat o vyřazení svého čísla z naší databáze a vaše číslo nebude již dále používáno.

Celá služba je poskytována zcela zdarma a po uživatelích nebude požadována žádná platba.

Telefonní čísla svých mobilních telefonů prosím hlaste:
INFOCENTRUM MĚSTA (zadní část kina)
telefonní číslo: +420 380 311 388
e-mailová adresa: info.kaplice@ka.ipex.cz


KULTURNÍ NABÍDKA

12. 3. út. komponovaný pořad
KAPLICE SOBĚ

V pořadu hudby, tance a scének účinkují pro kaplické občany kapličtí amatérští umělci.
Vystoupí kaplický divadelní soubor, rocková skupina SAXES, kaplický soubor country tanců, kaplické smyčcové kvarteto, skupina stepu KARAMBOL.

Kulturní dům, 19.00 hod. vstupné 40,-Kč

19. 3. út. Josefská zábava
AŤ ŽIJE JOSEF!

K tanci a poslechu hraje staročeská dechovka Šumavanka pana Václava Rožbouda

Kulturní dům, 19.00 hod. vstupné 40,-Kč

22. 3. pá. beseda se spisovatelem
Andrej Gjurič - DOMOVNÍ ZNAMENÍ

O své knize pojednávající o domovních znameních bude besedovat spisovatel Andrej Gjurič

Městská knihovna, 18.00 hod.  

29. 3. pá. dětská diskotéka
VELIKONOČNÍ DĚTSKÁ DISKOTÉKA

moderovaná dětská diskotéka se soutěžemi o ceny. Účinkuje David Liška a Honza Oliwa

Kulturní dům, 15.00 hod. vstupné 20,-Kč

30. 3. so. diskotéka
MAXI DISCO SHOW Ivana Mlejsnara

Diskotéková show se světelnými efekty

Kulturní dům, 21.00 hod. vstupné 50,-Kč

MEZI ZEMÍ A NEBEM
Výstava fotografií Zdeňka Bronce

ŠKOLA ŠKOLNÍ
Výtvarné a keramické práce dětí ze základní školy Školní

Výtvarné a keramické práce dětí ze základní školy ŠkolníDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Březen 2002

1. – 29. 3. BÁSNIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
  – literární soutěž – příležitost pro mladé autory poezie

4. – 8. 3. 7 DIVŮ SVĚTA
  – soutěž pro ZÚ

11. – 15. 3. URČI VÝZNAM STARÝCH SLOV
  – soutěž o drobné ceny pro ZÚ

11. - 22. 3. VELIKONOČNÍ ZVYKY
  – korespondenční soutěž pro ZÚ aerobic, pohybová výchova a taneční klub

13. - 15. 3. JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI „FILIPA“
  – pro ŠD od 13.30 hod. v DDM

18. 3. TURNAJ V ŠIPKÁCH
  – pro všechny zájemce, od 17.00 hod. v DDM

18. - 22. 3. CESTOU NECESTOU
  – pro děti z MŠ

18. - 22. 3. ŽIVOT V MOŘI
  – soutěž pro ZÚ

18. - 29. 3. VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
  – výtvarná soutěž pro ZÚ

20. 3. O TITUL ŠPLHOUN, KLIKAŘ A PODLÉZAVEC ROKU 2002
  – zábavné soutěžní klání pro kaplické ZŠ od 14.00 hod. v tělocvičně ZŠ Fantova

20. - 22. 3. VELIKONOCE JAKÉ JIŽ DNES NEZNÁME
  – beseda pro děti ze ŠD od 13.30 hod. v DDM

25. - 29. 3. ČÍ JSOU TO PSÍ „MILÁČCI“?
  – pro ZÚ

25. - 29. 3. NEJDELŠÍ SLOVO
  – soutěž o ceny pro ZÚ

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 
28. 3. (čtvrtek)  9.00 hod. v DDM VELIKONOČNÍ BINGO
- hra Bingo řízená přes PC obohacená o spoustu soutěží
- cena za tiket = 2,- Kč (max. si můžete zakoupit 5 tiketů)
- jsou připraveny pěkné ceny
28. 3.  10.30 hod. v DDM
- turnaj v ČLOVĚČE NEZLOB SE!
29. 3. (pátek)  9.30 hod. DDM SPRÁVNÁ TREFA
- soutěž v házení, trefování se, míření, ...
29. 3.  10.30 hod. PŘÍRODOVĚDNÁ STEZKA
- za příznivého počasí sraz v parku, za nepříznivého počasí se soutěž uskuteční v DDM

Dům dětí a mládeže v Kaplici pořádá pro děti od 6 do 15 let týdenní letní tábor v Deskách. Tábor se bude konat od 6. do 13. 7. 2002. Cena pobytu: 1050,- Kč

Ubytování na letní táborové základně Domu dětí a mládeže, která se nachází uprostřed malé rekreační vesničky Desky s krásnou přírodou kolem. Děti jsou ubytovány v chatkách, případně v budově bývalé školy, kde je také jídelna, WC a sprchy. Stravování 5x denně. Program tvoří soutěže, turistika, hry, koupání, táboráky, karneval, výlety do okolí.

Zájemci – hlaste se v DDM.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc březen 2002

5. 3. 2002 - OD CAISOVA MLÝNA DO KAPLICE Odjezd z Kaplice link. A v 10.00 hod. na nádraží ČD Kaplice.
Trasa: Kaplice – Památník u Netřebic – Výheň – Caisův mlýn – zřícenina hradu Pořešín - Kaplice, 13 km
Návrat do Kaplice ve 15.00 hod.

12. 3. 2002 - OKOLÍ PŘÍDOLÍ Odjezd z Kaplice link. A v 10.00 hod. do Chabičovic.
Trasa: Chabičovice – Zahrádky – Přídolí – Sedlice – Věžovatá Pláně – Dolní Pláně – A zastávka, 13 km
Návrat do Kaplice ve 14.55 hod.

19. 3. 2002 - Z BENEŠOVA NAD ČERNOU PŘES SVATÝ VÍT DO KAPLICE
Odjezd z Kaplice link. A v 9.10 hod. do Benešova nad Černou.
Trasa: Benešov nad Černou – Svatý Vít – Dluhoště – Padělky – Děkanské Skaliny – zřícenina hradu Sokolčí - Hradiště – Mostky - Kaplice, 14 km
Návrat do Kaplice ve 15.00 hod.

26. 3. 2002 - ULRICHOV A OKOLÍ
Odjezd z Kaplice link. A v 9.10 hod. do Leopoldova.
Trasa: Leopoldov – Ulrichov – Dolní Přibrání – Jednoty - Jelení vrch – Bělá, 14 km
Návrat do Kaplice ve 17.25 hod.

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST

Na poště Kaplice 1. 
 

Česká pošta oznamuje, že dnem 4. března 2002 budou na poště Kaplice 1 upraveny hodiny pro veřejnost. Od tohoto data bude pošta otevřena :

 
  pondělí – pátek 08.00 – 12.00    13.00 – 18.00  
  sobota 08.00 – 10.00  

Česká spořitelna 
 

Nová otevírací doba platná od 1. března 2002 :

 
  pondělí 9.00 – 12.30    13.30 – 17.00  
  úterý 9.00 – 12.30    13.30 – 15.00  
  středa 9.00 – 12.30    13.30 – 17.00  
  čtvrtek 9.00 – 12.30    13.30 – 15.00  
  pátek 9.00 – 12.30    13.30 – 16.00  

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 2500 výtisků, uzávěrka
25. 2. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412