2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

listopad 2002 - Číslo 11 - Ročník VI.


Čištění Malše

Od chvíle, kdy nám Malše ukázala, co dokáže síla vody, uplynuly více než dva měsíce. Každý z nás má jistě ještě na paměti skládky vytvořené pomocí všech různých materiálů, které lemovaly břehy řeky a které si jen člověk dokáže vyrobit, od dřeva po igelity, PVC, plechy, textil a jiné. Právě to bylo impulsem pro členy místního vodáckého oddílu „Utopenci" k tomu, aby přiložili ruce k dílu a zaneřáděné řece alespoň částečně pomohli od nepřirozené přítěže. V sobotu 21. září 2002 se sešlo asi dvacet dospělých „Utopenců" a sedm dětí z dětského oddílu na loděnici k dobrovolné akci „Čištění Malše".

Skupina čističů se svou kořistí na jednom ze svozových míst

První skupina čističů se vydala po obou březích od rybárny a druhá od mostu na Blansko. Cílem bylo vyčistit úsek řeky až k elektrárně. Obě „suchozemské" skupiny byly doplněny raftovým týmem, který svážel odpad nasbíraný pěšáky na místa přístupná vozidlům Technických služeb města Kaplice a Povodí Vltavy. Raftaři se též snažili vyčistit koryto řeky od pneumatik, kusů linolea, plechů a dalších různých odpadů. Nutno podotknout, že všechny předměty nepřinesla s sebou rozlévající se řeka. Na obou březích totiž voda odkryla též skládky odpadu, které by jistě zůstaly ještě dlouho pod porostem kopřiv. Všechny tyto skládky se nacházely v blízkosti zahrádkářských kolonií a nebylo žádných pochyb o tom, odkud pocházejí. Snad největším paradoxem je, že tato místa zřejmě mají pro notorické „skládkaře" určitou přitažlivost. Nakonec se můžete sami přesvědčit, že opět vznikají drobná smetiště podél toku řeky, hlavně ve výše specifikovaných místech. Nasbíraným odpadem by podle odhadu bylo naplněno asi nákladní vozidlo.

Ke zdaru celé naší akce jistě přispěla spolupráce s Technickými službami v Kaplici, které dodaly ochranné rukavice a pytle na odpad a spolu s Povodím Vltavy se podílely na odvozu nasbíraného odpadu z míst, na která jej raftové týmy svezly.

Ivana Putzerová


Volby do zastupitelstva

Volby do Zastupitelstva města Kaplice se budou konat v pátek 1. listopadu od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 2. listopadu od 8.00 do 14.00 hodin. V minulém čísle Kaplického zpravodaje byla mylně zveřejněna příslušnost k jednotlivým volebním obvodům. Věnujte proto prosím pozornost obálkám s volebními lístky. Vedle vaší adresy je uveden nejenom volební obvod, ale i umístění volební místnosti. Další podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu.


Večerní běh Kaplicí

Již 35. ročník Večerního běhu Kaplicí proběhl 26. září 2002. Za poměrně chladného a deštivého počasí se ho zúčastnilo celkem 347 závodníků, z toho 33 zainteresovaných družstev. Nejhojnější účast měla ZŠ Školní (95 závodníků), další v pořadí byla ZŠ Fantova (56 záv.) a pak následovaly ZŠ D. Dvořiště (21 záv.), ZŠ Velešín (19 záv.) a ZŠ Křemže (18 záv.). Nejvíce bodů za umístění nasbírala také ZŠ Školní. Druhou nejsilnější školou byla ZŠ Velešín a třetici nejlepších doplňuje ZŠ Malonty. Nejsilněji obsazenou kategorií byly hoši ročníku 1992, kde běželo celkem 36 závodníků. Nejvzdálenějším účastníkem z dětí byla Miriam Andršová (kategorie 1990-91) z Prahy a z dospělých Radomír Soukup (kategorie muži) z Kladna.

Večerní běh Kaplicí

Dům dětí a mládeže děkuje všem závodníkům, kteří svedli krásný boj a neodradilo je ani škaredé počasí. Dále děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný a regulérní průběh závodu, zejména Policii ČR, Městské policii a Městskému úřadu Kaplice. Poděkování patří i sponzorům akce. Na krásné ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích přispěli :

Večerní běh Kaplicí, start

Klenotnictví paní Mocková, Silniční a stavební práce - pan Milan Ertl, firma KOPP, Jednota spotřební družstvo Kaplice, směnárna Impuls, Technické služby s.r.o. města Kaplice - pan Šedivý, Společné stravování s.r.o. - pan Mikule, firma Jouza union - pan Pavel Jouza, firma Propal - pan Koura, odborová rada Jihostroj Velešín, firma elektro Tomka, sportovní prodejna pan Pulec, Topenářské a instalatérské práce pan Zlatinský, Kavárna "U Ševčíků", Lesy a.s., domácí potřeby paní Kořánová, firma Ipema - pan Drudík, Květiny a zahradnické potřeby pan Bauernöpl, Cukrárna Duha, Ovoce zelenina pan Koschant, Sportklub pan Froněk.

Výsledková listina Večerního běhu

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo
dívky 1996 a ml. Kristýna Kožíšková, SK Čtyři Dvory Kristýna Mrzenová, ZŠ Školní Aneta Franková, ?
hoši 1996 a ml. Pavel Kotva, ZŠ Fantova Matěj Mareček, ZŠ Školní Marek Rychnavský, ZŠ Školní
dívky 1995 Ester Petroušová, ZŠ Boršov Kateřina Halabrínová, ZŠ Školní Markéta Havlíčková, ZŠ Školní
hoši 1995 Denis Roule, ZŠ Školní Jindřich Ovádek, ZŠ Malonty Roman Bláha, ZŠ Besednice
dívky 1994 Pavla Kohoutková, ZŠ Velešín Kateřina Kavková, ZŠ Školní Bohumila Jouklová, ZŠ D. Dvořiště
hoši 1994 Stanislav Šálek, ZŠ Besednice Petr Balín, ZŠ Dolní Dvořiště David Franta, ZŠ Malonty
dívky 1993 Veronika Kalivodová, ZŠ Školní Sabina Kovaříková, ZŠ Školní Marie Valová, ZŠ Kamenný Újezd
hoši 1993 Martin Zimermann, ZŠ Křemže Jiří Petrov, ZŠ Velešín Michal Mladý, ZŠ Školní
dívky 1992 Veronika Jedličková, ZŠ Malonty Martina Kalivodová, ZŠ Školní Lucie Behancová, ZŠ Školní
hoši 1992 Marek Líbal, ZŠ Fantova Petr Talkner, ZŠ Malonty Filip Rozkošný, ZŠ Velešín
dívky 1991/90 Markéta Rajková, ZŠ Velešín Klára Štěpánková, ZŠ Fantova Katka Hermanová, SK Včelná
hoši 1991/90 Adam Pečl, ZŠ Velešín Jan Petrov, ZŠ Velešín Vít Jindřich, SK Čtyři Dvory ČB
dívky 1989/88 Zdeňka Komzáková, SK Včelná K. Smrčková, SK Čtyři Dvory ČB Michaela Dulovcová, Sokol Křemže
hoši 1989/88 Michal Bernhard, ZŠ Školní Kamil Krol, ZŠ Frymburk Pavel Beránek, ZŠ Grünwaldova ČB
dívky 1987/86 Veronika Šoškolová, SOU Kaplice - - - - - - - - - -
hoši 1987/86 František Fatura, SOU Kaplice Zdeněk Skipala, ZŠ Frymburk Pavel Pešl, Sokol Křemže
hoši 1985/84 Jan Hadrava, Větřní Ján Čoka, Č. Buděj. Nerudova Luboš Habal, Č. Buděj. Nerudova
ŽENY Lucie Špatenková, SKP ČB Radka Reschová, Křemže Lucie Mačková, Kaplice
MUŽI Radomír Soukup, AC Kladno Milan Souček, SKP ČB František Laštovka, AC Č. Krumlov
VETERÁNI nad 40 Fr. Tík, Jihočeská drůbež Vodňany Ladislav Olšiak, JKP ČB František Petrouš, Včelná
VETERÁNI nad 50 Zdeněk Mikšovský, SK Včelná Ladislav Palkovič, Větřní Ladislav Kresl, AC Český Krumlov

Dům dětí a mládeže Kaplice


Výuka anglického jazyka na OA a G

Na obchodní akademii a gymnáziu se snažíme při výuce jazyků udělat pro studenty maximum. Naším cílem je, aby zvládli dobře dva světové jazyky, byli schopni v cizím jazyce nejen číst a psát, ale hlavně pohotově komunikovat. Jsme malá škola, těžko můžeme studentům zajistit velký výběr jazyků, ale nabízíme povinně dva základní světové jazyky a volitelně i jazyk ruský. V loňském roce se vyučovala pro zájemce latina. Je samozřejmé, že všechny jazyky vyučují kvalifikovaní učitelé.

Díky regionu, ve kterém žijeme, mají studenti možnost poměrně často se procvičovat v němčině, ale jen zřídka zde mohou využít svých znalostí angličtiny v kontaktu s rodilými mluvčími. Proto jsme se zaměřili na to, abychom jim i v malém městě mohli dát příležitost jazykově se rozvíjet v jednom z nejrozšířenějších světových jazyků.

Co se nám podařilo a čeho jsme dosáhli? Bez nadsázky můžeme říci, že nabízíme studentům angličtiny takové možnosti, jaké mnohdy nemají ani v daleko větších školách.

Od roku 1994 spolupracujeme s univerzitou Morris v Minnesotě, USA. Zapojili jsme se do jejich mezinárodního projektu ELTAP (English Language Teaching Assistant Program). V rámci tohoto programu američtí vysokoškolští studenti, rodilí mluvčí, asistují učitelům angličtiny ve školách v zemích, kde angličtina není oficiálním jazykem. A tak v naší škole působí každoročně nejméně 2 američtí studenti nebo studentky. Pracují jako asistenti učitelů ve vyučovacích hodinách, ale hodně času tráví se studenty také po vyučování. Jsou vždy ubytováni v domově mládeže a záleží jen na studentech samých, jak jejich pobytu v Kaplici dokáží jazykově využít. Ti, kdo si uvědomují jedinečnost této šance, je zvou na víkendy, na různé kulturní a sportovní akce nebo s nimi tráví alespoň volná odpoledne.

Letos opět můžete potkávat v ulicích Kaplice dvě usměvavé americké dívky, a to až do konce listopadu. Od začátku školního roku u nás působí Christina Clarkson a Christy Cyr. Obě jsou veselé a ochotně přijímají každé pozvání, které od studentů dostanou. Během týdne mají spoustu volného času a uvědomují si, že jsou tu hlavně kvůli nim a jejich jazykovému rozvoji.

Za necelých devět let se v Kaplici vystřídalo už 22 studentů a řada z nich pořád udržuje kontakty s našimi absolventy. Jsme rádi, že spolupráce s americkou univerzitou tak dobře funguje a jen doufáme, že bude ještě dlouho pokračovat. Není to ovšem jediná jazyková šance, kterou studenti na kaplickém gymnáziu a obchodní akademii mají. Nezávislá poradkyně univerzity Morris pani Paula Richardson nabízí dvěma našim výborným studentům nebo studentkám čtrnáctidenní pobyt na anglické základní škole, kde asistují učitelům při výuce. Pobyt je bezplatný, studenti si hradí jen cestu do Anglie a zpět.

Dvě naše studentky uprostřed fota

V loňském roce byly poprvé ze školy vyslány do Redhillu dvě studentky - Zuzana Janová a Jana Petrmichlová.
Položili jsme jim několik otázek :

Co jste v Anglii dělaly?
Každý den jsme chodily do školy. Vyučování začínalo v 9 hodin. Před zahájením výuky se celá škola sešla v jedné místnosti, zpívali nebo povídali příběhy. Pak se rozešli do jednotlivých tříd a my jsme byly vždy přiděleny do některé třídy, kde jsme pomáhaly vyučujícím. Každá z nás byla v jiné třídě a pracovaly jsme se žáky, kteří pomaleji chápali probíranou látku.

Jak jste trávily volný čas?
Po vyučování jsme navštěvovaly místní plavecký bazén, kde jsme strávily asi nejvíce času.

O víkendu jsme podnikly výlet do Londýna. Cesta trvala asi půl hodiny vlakem. Také jsme jezdily na kole, zvykaly jsme si na jízdu vlevo.

Co vám pobyt v Anglii dal?
J. P.: Dokázala jsem si, že rozumím, že se domluvím a získala jsem plno nových zkušeností. Poznala jsem zvyky Angličanů, jejich kulturu a styl života.

Z. J.: Největší přínos pro mě byl v tom, že jsem mohla každodenně komunikovat jak s žáky, tak i s učiteli. Už jsem byla v cizině mnohokrát, zúčastnila jsem se i studijního jazykového pobytu v Anglii, ale tam jsem byla žákyně a pořád nad námi byl dohled. Tady jsem byla samostatná, působila jsem jako asistentka učitele a moc se mi to líbilo.

Největší zážitek?
J. P.: Jedna z učitelek nás pozvala domů na večeři. Sešli jsme se tam s jejím manželem, dvěma syny a jejich přítelkyněmi. Byla tam velmi příjemná atmosféra, dlouho jsme si povídali a i jídlo bylo vynikající.

Z. J.: Určitě také ta večeře a navíc ještě náš samostatný výlet do Londýna.

Na obě studentky jsme dostali ze školy St. John`s vynikající hodnocení, poděkování za jejich pomoc a zároveň pozvání pro další studenty z naší školy. Dívky skvěle reprezentovaly školu a i díky nim mohou každoročně další žáci využít této jedinečné nabídky. Na jaře 2003 opět odjedou do Redhillu dva studenti, kteří budou vybráni ze zájemců o tento program.

A ještě jedna novinka. V letošním školním roce vyučuje externě na naší škole další rodilá mluvčí, paní Elizabeth Bergerová z Jihoafrické republiky. Vede samostatně hodiny konverzace v anglickém jazyce ve dvou třídách a nesporně tak přispívá k rozvoji jazykových schopností žáků.

Při výuce jazyků usilujeme o co nejlepší výsledky. Uvědomujeme si však, že sebelepší učitel, sebelepší učebnice, sebelepší jazykový program či sebelepší lektor nedokáže nic, pokud student aktivně nespolupracuje. Proto si přejeme hodně aktivních studentů.

Mgr. Jiřina Staňková


U S N E S E N Í
41. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 7. října 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 146 k.ú. Blansko za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 81/3 k.ú. Pořešín za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 653/1 k.ú. Kaplice za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1660/22 k.ú. Kaplice za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 3. 4. 2000 týkající se prodeje pozemku p.č. 558/27 k.ú. Kaplice Evě Koubové, dříve bytem Kaplice 673 a schvaluje prodej uvedeného pozemku manželům Zdeňce a Pavlu Kertesovým, nyní bytem Kaplice 673 za stejných podmínek

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 20. 8. 1998 týkající se prodeje pozemku p.č. 1680/30 a p.č. 596/2 k.ú. Kaplice firmě Pekařství u Drhovských a schvaluje prodej uvedených pozemků (ideální poloviny) Jaroslavu Drhovskému, bytem Kaplice 635 a Zdeňku Drhovskému, bytem Kaplice 700 dle geometrického plánu za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - celková cena bude ještě snížena o částku 100,- Kč/bm za uložení el. vedení v délce 3,5 m v prodávané části pozemku

*

nákup nového terénního vozidla pro odbor majetku MěÚ Kaplice a pověřuje vedoucí finančního odboru MěÚ Kaplice a jednatele Technických služeb města Kaplice s.r.o. a Správy domů města Kaplice s.r.o. zajištěním nejvhodnější formy nákupu vozidla

*

nákup kontejnerů na PET lahve pro osady města Kaplice

*

poskytnutí materiálu Kynologické organizaci Kaplice na opravu areálu cvičiště jako náhradu za práce provedené na vyklizení objektu staré polikliniky čp. 3 Linecká ulice

*

provedení změn rozpočtu roku 2002 předložených odborem I MěÚ Kaplice s výjimkou opravy objektu čp. 3 Linecká ulice (stará poliklinika) pro městskou policii

*

ustavení pracovního týmu pro řešení průtahu městem směr Benešov nad Černou a Malonty v souladu s územním plánem města a pověřuje vedením týmu Ing. Jaroslavu Líbalovou, vedoucí odboru III MěÚ Kaplice

*

Obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 5/2002 o Změnách územního plánu sídelního útvaru města Kaplice tak, jak byla předložena

*

Obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 6/2002, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/1995 o provozu jeslí a úhradě poplatku stravného tak, jak byla předložena

*

Zřizovací listinu Městské knihovny v Kaplice tak, jak byla předložena

*

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele č. 2047 a p.č. 2044/1 k.ú. Kaplice uzavřenou s Jihočeským krajem na akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Kaplice - Dlouhá a Tržní ulice"

*

odkoupení objektu čp. 30 a 31 v Českobudějovické ulici od firmy OTAVAN Třeboň a současně schvaluje změnu rozpočtu související s nákupem uvedeného objektu

*

přijetí daru od p. Josefa Šedivého, bytem Kaplice ve výši 332.000,- Kč na likvidaci povodňových škod

II.     s o u h l a s í

*

dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti se vstupem Města Kaplice se svými pozemky do honebních společenstev Pořešín - Hubenov, Věžovatá Pláně - Poluška, Hubert Kaplice a Soběnov pod Kohoutem

*

se změnou Obecně závazné vyhlášky města Kaplice č. 1/2002 o místních poplatcích dle návrhu ředitele KIC Kaplice

*

s pomocí řešit situaci p. Drljačové v zajištění finančních prostředků pro osobní asistentku jejího zdravotně postiženého syna s doporučením zahrnout tyto výdaje do rozpočtu na rok 2003

III.     z a m í t á

*

nabídku firmy FULL s.r.o. Praha zastoupenou JUDr. Z. Čihákem na odprodej pozemků KN p.č. 1785/1 k.ú. Kaplice o celkové výměře 12.823 m2 za cenu 700,- Kč/m2

*

odprodej části pozemku p.č. 382 k.ú. Kaplice (za domem čp. 351 Linecká ulice) obyvatelům domu v souvislosti s privatizací bytového fondu s tím, že část pozemku za domem čp. 351 zůstane jako veřejné prostranství

*

žádost manželů Princových, bytem Rozpoutí 40 o poskytnutí finančního příspěvku z krizového fondu „Povodně 2002" na obnovu malé vodní elektrárny v k.ú. Dlouhá

*

žádost manželů Brejžkových, bytem Kaplice 761 o prominutí zmeškání lhůty pro 5% slevu z kupní ceny půdního prostoru v domě čp. 478 Pohorská ulice

*

žádost Zdeňky Menšíkové, bytem Kaplice 759 o snížení kupní ceny pozemku p.č. 260/3 k.ú. Mostky

*

žádost manželů Kadlecových, bytem Orlová - Lutyně o odkoupení stavební parcely č. 590/1 k.ú. Kaplice

IV.     o d k l á d á

*

rozhodnutí žádosti manželů Mikešových, bytem Kaplice 777 o úhradu přípojky el. energie ke stavební parcele č. 1680/49 a 1680/27 k.ú. Kaplice

*

rozhodnutí žádosti Pavla Beneše, bytem Kaplice 894 o finanční vyrovnání úhrady plynu spotřebovaného za rok 2001

V.     o d k l á d á

*

rozhodnutí ve věci prodeje části pozemku p.č. 650/1 k.ú. Kaplice do doby ukončení restitučního řízení

*

žádost Okresní organizace Českého svazu chovatelů v Č. Krumlově o prodej objektu čp. 11 v Horské ulici v Kaplici

*

rozhodnutí o vstupu Města Kaplice do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje

VI.     p o v ě ř u j e

*

jednatele Správy domů města Kaplice s.r.o. p. Musila jednáním s firmou LEOTEC o nabídce a podmínkách odprodeje pozemků (majetkové vypořádání pozemků týkajících se výměníku v Nových Domovech)

*

místostarostu města Kaplice p. Kozojeda okamžitou změnou rozvrhu služeb Městské policie v Kaplici tak, aby byl zajištěn zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku a nočního klidu ve dnech pátek a sobota

*

starostu města Kaplice Ing. F. Doležala jednáním s ředitelem okresní Policie ČR v Českém Krumlově a velitelem obvodního oddělení Policie ČR v Kaplici o řešení bezpečnostní situace ve městě a možnosti posílení dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a nočního klidu v Kaplici, zejména v okolí nočních podniků, zároveň bude projednána s provozovateli nočních podniků součinnost v dodržování nočního klidu.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


U S N E S E N Í
42. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 21. října 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

odkoupení objektu čp. 30 a 31 v Českobudějovické ulici, včetně stavebních parcel č. 155, 156 v k.ú. Kaplice - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 588 m2, od firmy OTAVAN Třeboň, a.s. za cenu 1.850.000,- Kč

*

bezúplat. výpůjčku mostní konstrukce TMS v délce 42 m k provizornímu přemostění místní komunikace Blansko - Kaplice od Správy státních hmotných rezerv a pověřuje starostu města Ing. Doležala podepsáním smlouvy o výpůjčce

*

podíl Města Kaplice na provedení úpravy povrchu místní komunikace k Zámečku Schrötrů, která je zahrnuta do seznamu cyklotras, ve výši 165.057,- Kč Svazku měst a obcí regionu Pomalší Římov

*

provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2002 na úhradu odkoupení objektu čp. 30 a 31, včetně parcel od firmy OTAVAN Třeboň, a.s. a úhradu podílu Města Kaplice na provedení úpravy povrchu místní komunikace k Zámečku Schrötrů

II.     s o u h l a s í

*

jako vlastník pozemku č. 384/6 (staré č. 525) k.ú. Blansko s rozšířením tenisového areálu, jeho oplocením a úpravou terénu dle žádosti Tenisového klubu Sokol Kaplice (s podmínkou zachování turistické pěšiny u řeky Malše)

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Plnění rozpočtu k 30. září 2002

PŘÍJMY
Druh příjmu  Rozpočet 
 schválený 
 Rozpočet 
 upravený 
 Skutečnost 
v tisících Kč v Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY
daň z příjmů fyzických osob ZČ 6.400 6.400 6.880.620,00
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 8.000 8.000 5.607.315,00
daň z příjmů právnických osob 7.000 7.000 7.210.113,00
daň z příjmů právnických osob - obce 1.000 4.690 4.689.680,00
daň z přidané hodnoty 11.000 11.366 9.721.304,00
daň z nemovitostí 2.300 2.300 1.831.368,00
správní poplatky 1.084 1.089 868.889,00
poplatky za odnětí půdy   6 368.470,00
místní poplatky 958 970 1.225.132,00
Celkem 37.742 41.821  38.402.891,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
příjmy z poskytnutí služeb 108 148 181.059,30
odvod z fondů přísp. org. 2.069 2.194 922.230,78
příjmy z pronájmu pozemků 300 300 139.897,00
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí VAK 7.534 7.534 6.097.540,90
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí SD s.r.o. 4.200 4.200 2.652.750,00
přijaté pokuty 215 475 501.932,94
přijaté neinvestiční příspěvky a dary 2.930 4.085,24 3.533.728,00
přijaté úroky 1.150 1.150 1.414.140,39
ostatní nedaňové příjmy 60 78 540.463,55
přij. neinv. dary - povodně     938.643,00
Celkem 18.566 20.164,24 16.922.385,86
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
příjmy z prodeje pozemků 500 1.255 1.556.409,00
příjmy z prodeje domů 3.800 9.484 4.771.783,83
ostatní kapitálové příjmy   77 77.871,50
Celkem 4.300 10.816 6.406.064,33
PŘIJATÉ DOTACE
dotace na zabezp. výk. obce III. st.   5.000 5.000.000
dotace ze SR soc., likvidace škod   4.555 4.555.000
dotace volby   108,77 108.768,60
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 19.891,76 19.891,76 14.918.823,00
neinvestiční dotace na školství ze stát. rozpočtu   29.697 22.062.000,00
neinvestiční dotace přijaté od obcí 220 1.528,00 1.574.361,00
ostatní přijaté neinvestiční dotace 1.105,24 30 954.561,00
dotace z Phare   55 55.044,00
převody z vlastních fondů   550 611.202,00
investiční dotace ze SR   2.560 2.560.000,00
neinv. dotace od kraje povodně   1.640 1.640.000,00
Celkem 21.217 65.615,53 54.039.759,60
PŘÍJMY CELKEM 81.825 138.416,77  115.771.100,79

VÝDAJE
Druh výdaje  Rozpočet 
 schválený 
 Rozpočet 
 upravený 
 Skutečnost 
v tisících Kč v Kč
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ostatní zvířata (odchyt a umístění do útulku) 15 15  
pěstební činnost nákup pozemků   150 150.000,00
pěstební činnost a zaměření lesů   400 815.640,00
Celkem 15 565 965.640,00
DOPRAVA
komunikace úklid, posyp 2.600 2.600 1.958.897,10
rekonstrukce Českobudějovické ulice včetně sítí 5.000 4.915 4.822.514,58
projektová dokumentace náměstí dokončení 261 261 260.400,00
oprava povrchu komunikace Dlouhá   350 350.000,00
oprava komunikací, vpustí 1.830 991 786.921,20
opravy chodníků 100 396 131.790,00
parkovací plochy nové sídliště 1.200 2.200 2.077.141,37
chodníky na náměstí 2.000    
příspěvek na dopravu 20 24 17.727,75
opravy doprav. značení 110 110 75.166,80
Celkem 13.121 11.847 10.480.558,80
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
dotace na vodu pro občany 4.808 4.808 2.405.578,00
ČOV Pořešín - dokončení investiční akce 3.000 3.200 3.138.078,00
intenzifikace ČOV Kaplice   853 828.485,00
rekonstrukce vodovodního řadu Hubenov 740 740  
přeložení vodovodního řadu Blansko 800 301 90.583,00
rekonstrukce přívodního řadu Pořešín 800 800 782.823,50
výměna hlavního rozvaděče vody   132 131.933,00
studie a projekce   102 51.140,70
Celkem 10.148 10.936 7.428.621,20
SPOJE
příspěvek na zřízení TV PRIMA 30 30 22.403,00
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Příspěvek ObÚ Netřebice - asistent MŠ 11 19 19.000,00
doplatky z roku 2001   49 49.487,34
MŠ Nové Domovy likvidace mazut. nádrží 40 45 45.370,00
MŠ Nové Domovy - otop a TÚV 475 636 427.440,00
MŠ Nové Domovy příspěvek na činnost 992 4.544 3.387.000,00
MŠ Nové Domky oprava střechy   70 60.082,00
MŠ Nové Domky příspěvek na činnost 824 2.444 1.828.000,00
MŠ sídliště příspěvek na činnost 684 2.286 1.712.000,00
MŠ sídliště - otop a TÚV 465 515 378.027,00
Celkem 3.491 10.608 7.906.406,34
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
neinvestiční náklady na školství   27 27.512,00
ZŠ Omlenická - otop a TÚV 765 874 469.395,00
ZŠ Omlenická - příspěvek na činnost 340 5.361 3.988.000,00
ZŠ Fantova - oprava sociálního zařízení 220 220 217.492,00
ZŠ Fantova - studie na umístění bazénu 50 50  
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.100 1.405 1.236.338,00
ZŠ Fantova - příspěvek na činnost 996 8.683 6.483.000,00
ZŠ Školní - otop a TÚV 1.100 1.443 1.155.000,00
ZŠ Školní - příspěvek na činnost 2.007 10.015 7.470.250,00
ZŠ Školní - oprava ploché střechy   20 20.160,00
Celkem 6.578 28.098 21.067.147,00
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna Školní - příspěvek na provoz 828 2.122 1.585.000,00
Školní jídelna - investice (digestoře) 100 100 100.000,00
ŠJ Fantova - oprava oken 70 99 97.738,00
ŠJ Fantova - příspěvek na provoz 392 1.475 1.101.000,00
vzdělávání učitelů   56 56.000,00
Celkem 1.390 3.852 2.939.738,00
KULTURA
městská knihovna 1.540 1.570 978.850,96
kronika města 15 15 2.186,50
KIC - příspěvek na provoz 3.061 2.831 2.295.750,00
KIC - otop a TUV 390 390 349.200,00
KIC - kino Dolby stereo systém 1.100 100 23.100,00
KD - doplatky nákladů za rok 2001   268 268.383,73
KIC - kino - oprava ploché střechy   13 12.350,00
údržba památek podíl města - střecha čp. 101 1.000 1.000  
městský rozhlas údržba a poplatky OSA 30 230 218.636,00
občanská komise 70 70 39.801,50
Celkem 7.206 6.487 4.188.258,69
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
neinvestiční příspěvek sport. oddílům na mládež 470 470 470.000,00
údržba a provoz sportovišť 300 300 96.779,00
sečení hřišť a ostatních ploch u hřišť 1.244 1.244 933.300,00
odvodnění zadního hřiště   58 57.750,00
sportovní hala Bělidlo 600 600 429.585,50
sportovní areál - objekt šaten 1.500 1.500 37.792,00
sportovní hřiště na novém sídlišti 700    
příspěvek na provoz skautským a j. organizacím 107 107 104.500,00
výměna písku v pískovištích, oprava PT Desky 60 60 3.987,40
koupaliště 300 300 157.321,50
cyklotrasy Kaplicka   180 191.076,32
odstraňování následků povodně na hřišti     272.563,00
Celkem 5.281 4.819 2.754.654,72
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
úroky z úvěru BSŠ 3.006 3.006 2.255.589,59
rekonstrukce Dlouhá čp. 158 2.500 2.820 2.719.406,00
rekonstrukce Dlouhá čp. 158 - dotace stát. rozpočtu   1.920 1.920.000,00
rekonstr. Náměstí čp. 47 3.500 3.500 3.567.757,00
rekonstrukce Náměstí čp. 47 dotace st. rozpočtu   640 640.000,00
Realitní kancelář Heci - služby 50 94 261.800,00
veřejné osvětlení 2.466 2.479 1.668.165,00
provoz hřbitova Kaplice, Blansko 185 185 136.683,70
zřízení stojánku na hřbitově v Kaplici 70 85 85.759,00
vodoměrná šachta hřbitov Blansko 25 22 22.137,50
rekonstrukce družiny na kanceláře 600 164  
oprava kapličky v Pořešínci 15 172 171.817,00
pozastávka parovodu Na Vyhlídce   300  
ostatní služby pro územní rozvoj 600 646 216.100,00
platby daní a soudních poplatků 200 200 518.039,00
nákup pozemků   210 126.040,00
oprava klubovny Pořešínec   51 50.732,00
architekt města 60 60 44.415,00
studie na kasárna 100    
hasičská zbrojnice a voleb. místnost Pořešín 800 60 57.750,00
ostatní platby 300 624 252.665,60
Celkem 14.612 17.238 14.714.856,39
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
sběr a svoz komunálního odpadu - uložení 270 270 202.500,00
kontejnery na PET 60 60 109.786,20
likvidace černých skládek 100 100 42.692,30
úklid města včetně zeleně 1.776 1.776 1.332.000,00
kácení a výsadba dřevin 140 140 61.821,20
údržba krajnic u obecních komunikací 90 90 3.870,50
opravy městského mobiliáře 105 105 27.813,20
koše na psí exkrementy, záchodky   35  
Celkem 2.541 2.576 1.780.483,40
 
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 14.800 16.555 13.459.842,00
Sociální péče a pomoc 447 457 252.075,63
Civilní nouz. pl. - povodně   10.110 3.829.180,00
Bezpečnost a veřejný pořádek 310 310 138.585,19
Požární ochrana   108,77 110.754,70
Volby do parlamentu ČR a zast. sborů 1.535 1.542 969.686,11
Místní zastupit. orgány 13.072 13.758 9.407.238,74
Činnost místní správy   6.000 3.459.796,00
Půdní vestavba radnice 1.000 3.148 4.401.437,60
Finanční operace a ostatní činnost 96.859 150.541,77 111.309.226,25
VÝDAJE CELKEM 96.859 150.541,77 111.309.226,25

změna stavu na bankovních účtech 18.901 14.431 -5.043.972,13
uhrazené splátky dlouhodobých půjček SFŽP -2.707 -2.707 -2.043.000,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček ČS, a.s. -1.160 -1.160 -686.958,41
aktivní dlouhodobé operace   1.561 3.494.056,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 15.034 12.125 - 4.461.874,54

Sestavila: J. Jiskrová


Předvolební harašení

Poslední vydání Kaplického zpravodaje je natolik zavádějící, že mě po 53 létech života v Kaplici nemůže nechat lhostejným svým obsahem. Zpravodaj se tentokrát propůjčil k mnoha nadkritickým invektivám.

K věci: Nekonané Kaplické slavnosti - kritik a analyzátor občan Rous. Briskně odsuzuje starostu města a všechny radní šmahem, že slavnosti odřekli z humánních důvodů, ač se zde nabízelo získání prostředků na pomoc postiženým povodní - možná také v řádu statisíců jako jinde - třeba z dobrovolného vstupného a tak. Připomenu jen, že ten, kdo opravdu přispět chtěl a chce, mohl a může tak učinit i bez slavností - slouží k tomu konto u spořitelny. A dají každému dokonce i stvrzenku.

...Co to vlastně jsou „Kaplické slavnosti"? Až dosud příležitost k rozptýlení i povyražení od nejmenších až k přestárlým. Dominantou akce je na prvém místě pivní velkostan pivovar Egenberků blahé paměti středověku, dále vystoupení novodobých kejklířů, jasnovidců, kteří předčí i Nostradama, potulných umělců, nespočet stánků s perníkovými srdci i srdéčky s neobyčejně poutavými slogany a především cenami! Patří to k folklóru města a město také konání dotuje z rozpočtu. A to ne právě malou částkou - pro rok 2002 se počítalo s 260 tisíci korunami. A tomu rozhodně ani ten nejoptimističtější odhad neodpovídá. Výdaj letos nenastal, prostředky byly účelově použity jinak a rozhodně důležitěji. Kaplické slavnosti nepokládám za humanitární a kulturní akce v pravém slova smyslu a vize statisíce z výnosu poněkud kalí zrak.

V roli kritického pozorovatele, který je vždy nad věcí, viděl ve dnech povodní „v akci" jen dva funkcionáře města - ostatní chodili jen s hlavou sklopenou. Snad kdyby měli také k ruce těžkou a jinou mechanizaci a uměli s ní pracovat jako Technické služby, neklopili by hlavy. A ten „někdo", kdo v poklidu užíval dovolenou, byl pan starosta, t.č. v Řecku, odkud je to do Kaplice co by kamenem dohodil. Snad si mohl najmout letadlo? Vy, pane Rousi nemáte patrně dost odvahy pana starostu jmenovat ač je zřetelné, že právě jeho máte na mysli. Ovšem - jinotaje jsou snazší.

Psaní pana Rouse sekunduje nepodepsaný anonym. Známý neznámý v něm hraje v podstatě stejnou kartou - totiž nekonáním slavností. Znevažuje stanovisko pana starosty a radních, totiž, že oslavovat za dané situace by bylo krajně necitlivé. Ano, bylo. Povodeň v Kaplici si vyžádala lidský život a nemalé ztráty na majetku občanů. A postiženým, resp. pozůstalým by jakákoli slavnost musela připadat nejen necitlivě, ale spíše morbidně - snad něco jako tanec kostlivců nad vlastními hroby.

Odřeknutím slavností nadřadilo zastupitelstvo města důsledky a zkázu nad zábavu! O tom není sporu. Anonymní malefikant se navíc prezentuje přiblblou ironií na účet zastupitelstva. Hodila by se do pivního sněmu.

Josef Mikšátko

Dopis byl redakčně zkrácen o kritiku volebních programů stran kandidujících ve volbách - v předvolební době nepřípustné.


Kaplické slavnosti a finance

Pořadatel Kaplických slavností Kulturní a informační centrum je samostatnou organizací, která hospodaří se zisky z vlastní činnosti a s příspěvkem města. Při tvorbě výše příspěvku KIC na letošní rok byl do něj zahrnut i příspěvek města na Kaplické slavnosti ve výši 230 tisíc Kč.

V letošním roce byly předpokládané výdaje Kaplických slavností (dle uzavřených smluv a odhadu pořadatelské činnosti) ve výši 187 tisíc Kč. Kulturní a informační centrum vlastní činností získalo na pořádání Kaplických slavností zvláštní dotace z fondu Evropské unie ve výši 130 tisíc Kč. Dále se počítalo se ziskem z pronájmu barových míst v kulturním domě, ze vstupného a jiných zdrojů v celkové výši 37 tisíc Kč. Z toho tedy vyplývá, že Kaplické slavnosti by v letošním roce byly dotovány z rozpočtu města 20 tisíci Kč. Zbývajících 210 tisíc Kč by pak mohla organizace KIC použít například pro zkvalitnění své činnosti, rozšíření svých služeb nebo kulturní nabídky.

V konečném důsledku mohlo být i oněch 20 tisíc Kč kompenzováno příjmem za stánkový prodej, který Kaplické slavnosti doprovází. Tento je zpoplatňován přímo městem a v předcházejícím přehledu příjmů KIC s ním není počítáno. Jen pro orientaci je třeba dodat, že za 1 m2 a den zabrané plochy stánkem je dle vyhlášky účtován poplatek 100,- Kč.

Jiří Anderle
ředitel KIC Kaplice


Okénko do historie

Císařské manévry v roce 1895

Velké vojenské manévry v císařsko královském rakousko - uherském mocnářství se konaly každým rokem vždy v září. Říkalo se jim císařské, neboť se jich pravidelně účastnil i stárnoucí císař František Josef I. Manévry prakticky vždy končil jeho letní pobyt v Bad Ischlu a po manévrech se již vracel do Vídně.

  Císař František Josef I.
Bylo rozhodnuto, že císařské manévry v roce 1895 budou na jihu Čech, na Kaplicku. Dne 2. června 1895 přijel do Kaplice šéf generálního štábu Beck s doprovodem „velkého počtu štábních důstojníků, aby přímo v terénu připravili průběh bojů." V závěru srpna „po kaplické silnici projížděly před zahájením manévrů kolony vozatajstva, dělostřelectva a dragounů. Pochodovaly zde pěší útvary a mezi nimi jely kuchyně, vojáci na jízdních kolech Jax z Lince a sanitní povozy." V rámci císařských manévrů byly „obce vyzdobeny a louže na cestách čerstvě zavezeny." Inu mnoho se od dob císařských návštěv nezměnilo. Mimo to muselo být zajištěno ubytování důstojníků po domech a sedláci prodávali vojsku potraviny, oves, seno a slámu. Prostí vojáci spali po stodolách, na půdách i pod širým nebem.

Císař se snažil o udržení přehlídkového charakteru armády, naopak mladší generace důstojníků se snažila změnit duch armády na válečnický a manévry 1895 byly jedny z přelomových. Císařské manévry roku 1895 byly zahájeny dne 1. září a zúčastnil se jich osmý a čtrnáctý armádní sbor. Oba sbory „válčily" proti sobě na rozsáhlém území mezi Velešínem a Kaplicí. Sídlo generálního štábu bylo ve škole v Netřebicích a na blízkém kopci Hůrka byl připoután pozorovací balón. Císař František Josef I. přijel vždy ráno z Českých Budějovic dvorním vlakem na kaplické nádraží a odtud jel za doprovodu generality a pobočníků na koni do Netřebic, kde pozoroval manévry. Večer se vždy vracel stejným způsobem do Českých Budějovic, kde byl ubytován na biskupství. V českokrumlovském muzeu je i dvojjazyčný jízdní řád zvláštních vlaků, „vypravených za účelem přítomnosti Jeho Veličenstva císaře v Budějovicích."

Manévry trvaly řadu dní, „ruch manévrů byl únavný" a tak není divu, že „místní obyvatelé radostně uvítali, když jim bylo odtroubeno." Je samozřejmé, že zvítězila armáda, která zvítězit měla a prohrála ta armáda, která prohrát měla. To již tak o manévrech bývá. V rámci císařských manévrů 1895 „se dostalo městu Kaplici velkého vyznamenání, neboť mohlo ve svých zdech hostit po několik hodin Jeho Výsost našeho milovaného panovníka." Zpráva o císařově příjezdu přišla dne 1. září 1895 večer a císař František Josef I. přijel do Kaplice hned 2. září, kdy byly kaplické ulice „plné místního i okolního obyvatelstva." Před radnicí se shromáždilo městské zastupitelstvo, úředníci, ostrostřelci, hasiči a členové tělovýchovného spolku. Naproti nim stála školní mládež se svými učiteli, členové zpěváckého spolku Harmonie a zástupci okolních obcí. Bylo velké volání slávy a kapela zahrála hymnu. Císař vystoupil z kočáru a kráčel špalírem lidí „křepkým krokem." Byl doprovázen arcivévodou Rainerem a královským místodržitelem, který do Kaplice přijel o hodinu dříve. V půl třetí byl slavnostní oběd s císařem, kterého se zúčastnil kaplický starosta Grabensteiner a děkan Spanninger. Zatím co císař obědval, lid na náměstí čekal, až se císař znovu objeví a „opět mu provolával slávu." O půl páté císař z města odjel. O výzdobě města se reportér vyslovil velmi pochvalně: „byla vkusná, zvláště v Kostelní ulici." Na náměstí byly postaveny dva triumfální oblouky a na několika místech obelisky zdobené císařským orlem. „Jeho Veličenstvo vyslovilo svou nejmilostivější spokojenost, poděkovalo za slavnostní a srdečné přijetí." V rámci udělovaných vyznamenání obdržel od císaře okresní hejtman Jindřich Rzesnick v Kaplici pozlacenou jehlici s císařovým monogramem. Byla to jakási odměna za to, že císař se na cestě k manévrům zastavil v jeho bytě a dostalo se mu tam občerstvení. Snad stojí za připomenutí, že „noviny dementovaly zprávu, že v Kaplici byla provolávána sláva také v českém jazyku."

  Císař František Josef I. na koni
Dozvuky císařských manévrů a návštěvy císaře Františka Josefa I. v Kaplici byly 22. a 23. září 1895, kdy předal okresní hejtman Jindřich Rzesnick zlatý záslužný kříž s korunou kaplickému starostovi Robertu Grabensteinovi. Dne 22. září bylo uspořádáno dostaveníčko před domem starosty s pochodňovým průvodem, kterého se zúčastnilo celé městské zastupitelstvo a všechny kaplické spolky. Zpěvácký spolek Harmonie zazpíval dvě písně a zahrál tři hudební skladby. Vlastní vyznamenání bylo předáno 23. září ve slavnostně vyzdobené třídě školy. Starostovo vyznamenání se v Kaplici přijímalo jako významné ocenění města, „vždyť bylo uděleno z vůle císaře." Harmonie zazpívala „Sláva Bohu" a hejtman předal starostovi vyznamenání a v projevu ocenil jeho zásluhy. Po gratulacích se šlo do kostela na slavnostní mši. „Na sklonku dne byla na náklady obce uspořádána večeře, na níž se provolávala sláva císaři a pak se jedlo, pilo a zpívalo."

František Schusser


Zahájení tanečního kurzu

V letošním roce bude Kurz tance a společenské výchovy zahájen v sobotu 7. prosince 2002 v 19.00 hodin. Vzhledem k tomu, že se toto datum rychle blíží, vyzýváme všechny, kteří se přihlásili, ale dosud si nevyzvedli průkaz účastníka, aby se do konce listopadu dostavili do Infocentra v Kaplici. S sebou prosím přineste doklad o zaplacení kurzovného, případně si zde můžete ještě složenku vyzvednout.

Obzvláště zváni jsou žáci tanečníci z řad chlapců! Jsou dosud volná místa. Taneční kurz bude probíhat v Kulturním domě pravidelně v sobotu (prosinec 2002) a v pátek (leden, únor 2003) ve večerních hodinách. Proběhne 10 lekcí.



Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-11.htm on line 1591

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


KULTURNÍ NABÍDKA
na listopad

12. 11. út. koncert
PETR SPÁLENÝ & M. VOBORNÍKOVÁ

Koncert stálice našeho nebe populární hudby. Na koncertu zazní nejen staré známé a uznávané hity, ale i písně nové.

Kulturní dům, 19.30 hod. vstupné 120,- Kč

19. 11. út. zábavný večer
KAPLICE ZASE SOBĚ

Komponovaný pořad kaplických amatérských umělců.

Kulturní dům, 19.30 hod. vstupné 50,- Kč
 

22. 11. pá. divadlo
AUGUST AUGUST, AUGUST

Vynikající divadelní představení dramatika Pavla Kohouta v podání volyňského divadelního souboru PIKY. Komedie o touze cirkusového klauna stát se panem ředitelem s vynikajícími hereckými výkony hlavních představitelů.

Kulturní dům, 19.30 hod. vstupné 50,- Kč

Kaplice sobě 2002, představení amatérských umělců



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Listopad 2002

4. - 8. 11. ČÍ JSOU TO PSÍ "MILÁČCI" ?
  - soutěž pro ZÚ
  VYTVOŘ NEJDELŠÍ SLOVO
  - soutěž pro ZÚ

4. - 25. 11. BÁSNIČKA NA VYBRANÁ SLOVA
  - lit. soutěž pro ZŠ

6. - 8. 11. KLÍČEK KE ŠTĚSTÍ
  - pro děti ze ŠD

11. 11. TURNAJ V PEXESU
  - od 17.00 hod v DDM, pro všechny zájemce

11. - 15. 11. KAPLICE V OBRÁZCÍCH
  - poznávací soutěž

15. - 16. 11. PODZIMNÍ BAZAR
  – zimní oblečení, sportovní potřeby, hračky, knihy,...
15. 11.   13.00 - 18.00   výběr zboží
16. 11.   8.00 - 11.00   prodej zboží
  11.30 - 12.00   výdej zboží
Přijímáme maximálně 20 ks věcí od osoby !

18. - 22. 11. ACH TY POČTY !
  - soutěž pro děti ze ZÚ o ceny

20. - 22. 11. HÁDANKY, SKRÝVAČKY, RÉBUSY
  - zábavný program pro ŠD

25. - 29. 11. VELKÁ EVROPSKÁ MĚSTA
  - soutěž pro ZÚ

26. 11. SPRÁVNÉ STOLOVÁNÍ
  - pro ZÚ vaření


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc listopad 2002

5. 11. 2002 - Z CHABIČOVIČ PŘES PŘÍDOLÍ DO Č. KRUMLOVA
Odjezd autobusem v 8.20 do Chabičovic
Trasa: Chabičovice - Zahrádka - Přídolí - Machovce - Drahoslavice - Křížový vrch - Český Krumlov, 14 km

12. 11. 2002 - OKOLO VODNÍ NÁDRŽE ŘÍMOV
Odjezd autobusem v 9.15 do Velešína
Trasa: Velešín - Strahov - Římov - Kladiny - Labuť - Svatý Jan Sedlice - Velešín, 15 km

19. 11. 2002 - Z MIRKOVIC PŘES VČELÍNY DO KAPLICE
Odjezd autobusem v 8.20 do Mirkovic
Trasa: Mirkovice - Malčice - Včelíny - Věžovatá Pláně - Rojov - Velký Chuchelec - Jermaly - Kaplice, 14 km

27. 8. 2002 - Z LIČOVA PŘES LHOTKU DO BESEDNICE
Trasa: Ličov - Velké Skaliny - Daleké Popelice - Sedlo pod Kohoutem - Lhotka - Sýkorův Hamr - Besednice, 13 km

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Fotbal Kaplice

okresní přebor - přípravka
5. kolo   FK Spartak Kaplice - FC Velešín   6:2 (1:2)
6. kolo   FC Vltava Loučovice - FK Spartak Kap.   2:8 (1:3)
7. kolo   FK Spartak Kaplice   volno
8. kolo   FK Dynamo V. Brod - FK Spartak Kap.   0:5 (0:3)
I. A - mladší žáci
5. kolo   FK Spartak Kap. - Hluboká nad Vltavou   5:2 (1:1)
6. kolo   Dolní Bukovsko - FK Spartak Kaplice   0:7 (0:4)
7. kolo   FK Spartak Kaplice - Vltava Č.Budějovice   1:4 (1:3)
8. kolo   SK Č. Budějovice "C" - FK Spartak Kaplice   odlož.
I. A - starší žáci
5. kolo   FK Spartak Kap. - Hluboká nad Vltavou   4:0 (3:0)
6. kolo   Dolní Bukovsko - FK Spartak Kaplice   1:2 (0:1)
7. kolo   FK Spartak Kap. - Vltava Č. Budějovice   2:2 (0:1)
8. kolo   SK Dobrá Voda u ČB - FK Spartak Kaplice   odlož.
krajský přebor - mladší dorost
5. kolo   SK Rudolfov - FK Spartak Kaplice   4:2 (1:1)
6. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Čtyři Dvory   1:2 (0:0)
7. kolo   Netolice - FK Spartak Kaplice   1:2 (0:0)
8. kolo   FK Spartak Kaplice - FC Písek   1:1 (0:0)
krajský přebor - starší dorost
5. kolo   SK Rudolfov - FK Spartak Kaplice   0:0
6. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Čtyři Dvory   2:4 (1:3)
7. kolo   Netolice - FK Spartak Kaplice   2:2 (1:2)
8. kolo   FK Spartak Kaplice - FC Písek   0:2 (0:1)
I. B - "B" muži
5. kolo   FK Spartak „B" - Hraničář H. Stropnice   1:1 (0:1)
6. kolo   Sokol Olešnice - FK Spartak Kaplice "B"   1:2 (1:1)
7. kolo   FK Spartak Kap. - FC Westra Sousedovice   2:2 (0:1)
8. kolo   JIP Větřní - FK Spartak Kaplice   odloženo
divize - "A" muži
7. kolo   Přeštice - FK Spartak Kaplice   3:0 (0:0)
dohr. 2. kola   FK Spartak - FC ZVVZ Milevsko   1:1 (1:1)
8. kolo   FK Spartak Kap. - Hluboká nad Vltavou   3:1 (2:0)
9. kolo   SK SENCO Doubravka - FK Spartak Kap.   4:0 (2:0)
10. kolo   FK Spartak Kap. - FC Dragoun Břevnov   odloženo

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
25. 10. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412