2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

duben 2004 - Číslo 4 - Ročník VIII.


Starostův sloupek

Je dobře, že po několikaletých diskusích, nejdříve o potřebě zřízení vůbec a v poslední době o umístění, dojde ke vzniku muzejní expozice v Kaplici a to v prostorách objektu bývalého domu dětí a mládeže. V těchto dnech bylo zahájeno jednání s muzeem v Č. Krumlově a archivy o zápůjčkách exponátů týkajících se kaplické historie. Tento krok bude probíhat do roku 2006 a s otevřením muzea se počítá v polovině roku 2006. Samotné prostory, v nichž bude expozice umístěna, čekají letos stavební úpravy v rámci celkové rekonstrukce objektu. Jsem přesvědčen, že sedmitisícové město takovouto instituci potřebuje, neboť je jeho povinností si i tímto způsobem připomínat historii a tradice předcházejících generací. Nezanedbatelný je i příspěvek k rozvoji turistiky a v neposlední řadě i k výchově nejmladších generací. Za zmínku stojí, že muzeum v Kaplici existovalo až do roku 1946, kdy bylo zrušeno a exponáty uloženy do muzea českokrumlovského.

Poměrně často se v poslední době zúčastňuji diskusí na téma smysluplnosti vytvoření památkové zóny, a v takovém rozsahu, jaký byl zvolen v na počátku devadesátých let rozhodnutím zastupitelstva. Rozhodnutí, určitě v dobré míře míněné, má přinášet finanční prostředky na opravy objektů zóny. Nelze říci, že nepřináší, protože z dotací ministerstva kultury došlo v průběhu uplynulých let k opravám např. kašny na Náměstí, kapličky sv. Jana Nepomuckého, kaple sv. Josefa a Barbory, kostela sv. Floriána, radnice, kostela sv. Petra a Pavla. V současné době se těchto prostředků využívá na opravu jedné z nejcennějších světských kulturních památek - bývalého pivovaru na Bělidle. Dosud byla od roku 1996 za padesáti procentní účasti města vynaložena na opravy částka přes deset milionů korun. Skutečností ale také je, že ostatním potencionálním zájemcům ze stran občanů nebo firem, kteří chtějí provádět stavební úpravy, přináší začlenění do zóny řadu problémů, protože začleněním je nutno respektovat podmínky a dodržování zásad podle Zákona č. 20/1987 Sb. a vyhlášky o prohlášení památkových zón, z čehož mnohdy vyplyne nutnost změny záměru, použití materiálu a i prodražení stavby.

Věřte, aby k rozčarování a potížím docházelo co nejméně, je nanejvýš potřebné již od záměru přes zpracování projektové dokumentace úzce spolupracovat s oddělením památkové péče odboru výstavby, památkového a územního plánování na městském úřadě, neboť jen tak se zabrání zbytečným komplikacím. Případný administrativní proces zrušení zóny, což je také předmětem úvah, je vzhledem k legislativním možnostem prakticky nerealizovatelný.

Počátkem měsíce uskutečněné setkání s podnikateli ukázalo potřebnost těchto schůzek nejen k zvýraznění role této sféry ve společnosti, nejen k uvědomění si zodpovědnosti pro sociální stabilitu města, ale přispělo také k bližšímu vzájemnému poznání. Pro příště je třeba se zamyslet nad jiným asi méně oficielním scénářem.

Vážení spoluobčané, koncem března je připomínán význam osobnosti našich dějin J. A. Komenského pro vzdělanost národa. Nejsem zas tak přesvědčen, že kroky činěné v posledních letech v souvislosti s tzv. reformami školství, kdy se pomalu s každým novým ministrem mění školská politika, přinášejí alespoň udržení nedávné vysoké úrovně vzdělanosti, k níž tento vědec nejen v evropském měřítku rozhodně přispěl. Přes všechny tyto centrální peripetie má školství v našem městě dobrou úroveň a sehrálo a sehrává zde významnou úlohu nejen z pohledu samotné školy. Proto dovolte, abych veškerému kantorstvu počínaje učitelkami mateřských škol a profesory na gymnáziu a obchodní akademii konče, poděkoval za jejich práci v profesi, která má ve společnosti nezastupitelnou roli a popřál jim do dalšího učitelování dostatek optimismu, nápadů a sil.

Ferdinand Jiskra, starosta města


Zápis dětí do MŠ Nové Domovy

Zápis dětí do Mateřské školy Nové Domovy 221 v Kaplici na školní rok 2004 - 2005 proběhne během měsíců dubna a května 2004. Dopoledne 18. 5. 2004 zveme všechny rodiče do naší mateřské školy na Den otevřených dveří. V neposlední řadě Vás zveme na výstavu dětských prací.


Infocentrum aktualizuje informace pro turisty

Ubytování, opravny, stravování, služby, volný čas ...

Tato výzva se vztahuje na všechny firmy i jednotlivce podnikající v oblasti ubytování, stravování a zájmových činností. Infocentrum Kaplice připravuje aktualizaci informací pro turisty a občany i z okolí o službách v Kaplickém regionu. Žádáme proto podnikatele v oborech, vztahujících se k cestovnímu ruchu a službám, jako jsou např. ubytovací a stravovací kapacity, různé druhy opraven a servisů, služby spojené s využitím volného času a podobně, aby nám sdělili svou aktuální nabídku služeb, přesnou adresu a obor, aktuální provozní dobu, spojení telefonem či e-mailem. Zajímají nás všechny informace regionálního charakteru. Využijte této bezplatné reklamy! Vaše příspěvky zasílejte: infocentrum@mestokaplice.cz, příp. na tel. 380 311 388, fax: 380 311 451. Nebo je můžete osobně předat v Infocentru.

KIC Kaplice


Najdete v Infocentru

Od dubna 2004 jste zváni do malé, turisticky zaměřené čítárny v Infocentru Kaplice. Tento čtenářský koutek je určen především studentům a návštěvníkům infocentra.

Zájemcům o turistiku a cestování nabízí místní infocentrum nejen velké množství prodejných turistických map, autoatlasů, plánků cyklostezek, volné propagační materiály a letáky, ale také knihy, bohatě doprovázené fotografiemi. Knihy s tématikou nejzajímavějších turistických cílů v celé České republice. K prohlédnutí vás zajisté naláká např. Velká cestovní kniha České republiky nebo Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Rovněž k nahlédnutí vám poskytneme i rozmanité brožury s texty, které se věnují bezprostřednímu okolí Kaplice, Pomalší, případně Novohradským horám. Některé brožury jsou prodejné či volně k dispozici, jiné z těchto velmi zajímavých materiálů máme pouze v jediném vydání a tak chceme tímto otevřením čtenářského koutku umožnit zájemcům jejich prostudování. A zároveň jim tím i otevřít cestu k jejich samostatnému poznávání tohoto zajímavého regionu. Jsme ochotni pomoci sestavit program pro váš individuální výlet, doplnit jej informacemi o dopravních spojích a možnostech ubytování, upozornit na pozoruhodnosti. Vedle knih samozřejmě nezapomeneme ani na časopisy věnované cestování a budeme se snažit mít tu pro vás vždy zajímavý výběr.

Album Povodeň 2002
Specialitou této čítárny bude také nabídka poměrně rozsáhlé fotografické dokumentace povodní z roku 2002, která monitoruje povodeň na řece Malši na území města Kaplice.

Cinema
A současně zde máme něco pro ty, kteří by se rádi dozvěděli více o filmech, uváděných v kaplickém kině, a nestačí jim stručné informace z propagačních materiálů a jednoduchých programových nabídek. Pro každého zájemce jsou zde k dis-pozici aktuální čísla výpravného filmového časopisu Cinema.


Pro děti

Noc s čarodějnicí Hátou

Z pátku 23. 4. na sobotu 24. 4. 2004 svoláváme děti na čarodějnou noc. Mezi 17.00 a 18.30 hodinou proběhne čarodějnické shromáždění, kde se seznámíte a vyrobíte si čarodějnické jmenovky a přívěsky. V 18.30 hodin nahlédnete do Čarodějnické kuchyně a nejen nahlédnete, čeká vás i vlastní příprava jídel a následná konzumace (malé nahlédnutí do jídelního lístku: ropuší sliz, čarodějnický sen, muší křidélka, pavoučí dech). V půl osmé si dáme malý večírek v Čarodějově. Až do desíti si budete užívat Čarodějnického bálu, soutěží Čáry, máry, fuk a promítání pohádky. O desáté v noci začíná Noc na Havraním vrchu, (žádná postýlka, žádné peřinky a polštářky) čeká vás noc ve spacích pytlích a na zemi (přesněji na karimatkách). Ráno v 8.00 hodin se nasnídáme s Hátou a v 9.00 hodin zavelíme na rozchod.

Co si musíte vzít s sebou: 60,- Kč (to je příspěvek na večeři a snídani), oblečení na spaní (doporučujeme teplákovou soupravu), hygienické potřeby, přezůvky a pokud nemáte spací pytel, zapůjčí vám jej DDM. Informace a přihlášky v kanceláři DDM, u sl. Korecké. Kvůli nákupu potravin je nutné se přihlásit a zaplatit příspěvek do 20. 4. 2004.


KULTURNÍ NABÍDKA
na duben

5. 4. po. 15.30 hod.
BESEDA U PŘÍLEŽITOSTI VSTUPU ČR DO EU
Beseda s panem prof. PaedDr. G. Švejdou CSc. a ekonomickým expertem RNDr. V. Kostkou. Co nás čeká po vstupu do EU.
Kino Kaplice  

 
7. 4. st. 19.30 hod.
ZDENĚK IZER - IZERSKÁ PADESÁTKA
Nový zábavný program populárního imitátora a baviče. Čekají vás oblíbené skeče a parodie nejrůznějších televizních pořadů a soutěží i imitace celé řady populárních zpěváků.
Host programu: Petr Freund. Předprodej v Infocentru 130,- Kč.
Sál kulturního domu Vstupné 150,- Kč

 
25. 4. ne. 10.00 hod.
KAPLICKÁ PARKETA
KIC Kaplice, TŠ ATAK Tábor a Jihočeská divize ČSTS pořádají postupové taneční soutěže v kategoriích Děti, Junioři a Dospělí v latinskoamerických a standartních tancích.
Sál kulturního domu  

 
1. 5. so. 21.00 hod.
MÁJOVÁ ZÁBAVA
Merylin a Agrovanka. Soutěž v pojídání buřtů a další.
Sál kulturního domu  

 
Každou sobotu od 21.00 hodin
DISCOWORLD
  3. 4.  DUBNOVÁ DISCO SHOW
10. 4.  DISCO
17. 4.  BERENTZEN POLAR LIMES PARTY - DJ´
24. 4.  DISCO
30. 4.  DISCO - speciální host VERONA
Předprodej / 80,- Kč * Na místě / 100,- Kč
Sál kulturního domu  Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Španělský, ruský, francouzský, mexický ... tentokrát nabízí Kino Kaplice svým divákům hned několik neamerických a nepochybně zajímavých snímků. Oceněný film Kukuška režiséra Rogožkina (u nás se proslavil Svérázem národního lovu) nabízí humorný, tragikomický pohled na válečnou tragédii. Mexický Zločin pátera Amara slibuje ve své podstatě smutný skandální příběh a výtečné herecké výkony, těšte se na něj o velikonocích. Itálie, SRN, Nizozemí, Velká Británie se podílely na vzniku historického snímku Gangy v New Yorku, hudbu složil "pán hudby" Pána prstenů H. Shore. Nezapomněli jsem ani na děti, Medvědí bráškové vyprávějí o chlapci zakletém do těla medvěda.

 

PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN

 

Žebříček 10 nejúspěšnějších filmů za rok 2003,
které svedly souboj o diváky v KINĚ KAPLICE:

1. Pupendo     6. Taxi 3
2. Želary     7. Rychle a zběsile II
3. Harry Potter a tajemná komnata     8. Pán prstenů: Dvě věže
4. Kameňák     9. Kruh
5. Hledá se Nemo   10. Holky to chtěj taky


U S N E S E N Í
z 13. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 8. března 2004

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 1549/4 k.ú. Pořešín o výměře 928 m2 manželům Vrtílkovým, bytem Č. Budějovice 1 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (dále NSP)

*

prodej pozemku p.č. 1549/5 k.ú. Pořešín o výměře 2144 m2 manželům Voglovým, bytem Kaplice 5 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1549/3 k.ú. Pořešín o výměře 360 m2 manželům Koclířovým, bytem Kaplice 381 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1549/7 k.ú. Pořešín o výměře 858 m2 manželům Zemanovým, bytem Č. Budějovice 28 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1549/2 k.ú. Pořešín o výměře 333 m2 p. Haně Machové, bytem Kaplice - Nádraží 42 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1549/11 k.ú. Pořešín o výměře 505 m2 manželům Kněžínkovým, bytem Hůrka 111, Nová Ves za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1549/1 k.ú. Pořešín o výměře 362 m2 Dr. Evě Šedivé, bytem České Budějovice 12 a manželům Trnkovým, bytem Praha, Peterkova 1959 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1549/8 k.ú. Pořešín o výměře 1535 m2 manželům Klimentovým, bytem Kaplice 730 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1549/6 k.ú. Pořešín o výměře 1546 m2 manželům Vonkeovým, bytem Č. Budějovice 31 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1549/10 k.ú. Pořešín o výměře 471 m2 manželům Fialovým, bytem Č. Budějovice 8 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku pč. 421/1 k.ú. Kaplice o výměře 735 m2 Michaele Zábuškové, bytem Kaplice 760 za cenu 200,-Kč/m2 + NSP - podmínkou je podíl na nákladech spojených s vybudováním přístupové cesty ke stavební parcele provedené v parametrech stávající komunikace, inženýrské sítě si zajistí žadatel na vlastní náklady

*

prodej pozemku p.č. 421/2 k.ú. Kaplice o výměře 699 m2 manželům Mráčkovým, bytem Jíloviště 88 za cenu 200,- Kč/m2 + NSP - podmínkou je podíl na nákladech spojených s vybudováním přístupové cesty ke stavební parcele provedené v parametrech stávající komunikace, inženýrské sítě si zajistí žadatel na vlastní náklady (právní zástupce města vypracuje kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 421/1 a 421/2 dle podmínek stanovených rozhodnutím zastupitelstva města)

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1487 k.ú. Mostky o výměře 941 m2 za cenu 50,- Kč za 1 m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 421/3 k.ú. Kaplice o výměře 35 m2 za cenu 100,-Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 76/1 k.ú. Pořešín za cenu 100,- Kč/m2 + NSP - odbor správy majetku zajistí rozparcelování uvedeného pozemku na stavební parcely pro výstavbu rodinných domků

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1261 k.ú. Blansko o výměře 219 m2 za cenu100,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 368/2 k.ú. Kaplice o výměře cca 256 m2 s věcným břemenem vedení telekomunikačního kabelovodu - za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1565 k.ú. Kaplice o výměře 125 m2 za cenu 200,- Kč za 1 m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 626/34 k.ú. Kaplice o výměře 30 m2 za cenu min. 500,- Kč/m2 + NSP

*

použití prostředků z "Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2004" dle předloženého návrhu odboru správy majetku MěÚ Kaplice

*

zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1234/4 a p.č. 2058 v k.ú. Kaplice pro Český Telecom, a.s. Praha za cenu 100,- Kč

*

zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 384/1 díl I, 384/2 díl 2, 384/3 díl I, 1792 díl 2, 1794/2 díl 1 dle PK pro Jihočeskou plynárenskou a.s. České Budějovice - bezúplatně

*

bezúplatný převod stavby na st. parcele č. 339 k.ú. Blansko od Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice

*

bezúplatný převod trafostanic na st. parcele č. 626/34 a 442/3 k.ú. Kaplice Jihočeské energetice, a.s. České Budějovice

*

odkoupení části pozemku p.č. 776/8 k.ú. Žďár o výměře cca 50 m2 od manželů Ivaničových, bytem Hubenov čp. 14 za účelem vyřešení přístupové cesty k RD za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

závěrečný účet Města Kaplice za rok 2003 s hospodářským výsledkem - ztráta ve výši 1,611.918,55 Kč

*

čerpání závazných limitů, hospodaření s fondy - rezerv, sociálním, rozvoje bydlení, povodňovým

*

výsledek hospodaření za hospodářskou činnost Města Kaplice - zisk po zdanění ve výši 2,704.395,28 Kč přidělit do fondu hospodářské činnosti s tím, že středisko bytového hospodářství spravované Správou domů města Kaplice s.r.o. odvede výsledek hospodaření za rok 2003 ve výši 2,360.507,89 Kč na účet hospodářské činnosti města

*

výsledky hospodaření příspěvkových organizací Města Kaplice za rok 2003 - provedou příděl do rezervního fondu ve výši HV - ZŠ Školní, ŠJ Fantova, ŠJ Školní, MŠ Nové Domky, MŠ Nové domovy. ZŠ Omlenická provedla odvod HV a fondu při zrušení organizace k 31. 7. 2003 do rozpočtu města. Kulturní a informační centrum Kaplice uhradí z HV ztrátu z minulého roku ve výši 66.018,17 Kč, poté zůstatek přidělí do rezervního fondu

*

změny rozpočtu Města Kaplice roku 2004 dle návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice, včetně prostředků na provedení plošné deratizace ve výši 80.000,- Kč

*

Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 2/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Kaplice č. 4/2003 o místních poplatcích - změna Čl. 13 Sazba poplatku za užívání veřej-ného prostranství, písm. f) reklamní tabule - 600,- Kč/ m2/měsíc

*

Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 1/2004 o podmínkách chovu domácího a drobného hospodářského zvířectva tak, jak byla předložena

*

změnu financování "Intenzifikace ČOV Kaplice" a sice, že stavební a technologické náklady budou činit 49,237.000,- Kč, z toho úvěr 24,082.000,- Kč, dotace 13,112.000,- Kč a vlastní zdroje 12,043.000,- Kč - ke změně dochází z důvodu zvýšení DPH na 19% od 1. 5. 2004

II.     b e r e    n a    v ě d o m í

*

zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kaplice za rok 2003 provedenou společností Audit Korrekt s.r.o. Praha

III.     z a m í t á

*

žádosti o prodeje: pozemku p.č. 1473 k.ú. Kaplice, části pozemku p.č. 899/1 k.ú. Kaplice, pozemku p.č. 852/19 k.ú. Kaplice a pozemku p.č. 619/10 k.ú. Kaplice

IV.     o d k l á d á

*

rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 66/2 a části p.č. 86/1 k.ú. Kaplice do vyřešení restitučního řízení.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Evropské volby 2004

Volby do Evropského parlamentu na území ČR proběhnou v pátek dne 11. června 2004 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. června 2004 od 8.00 do 14.00 hodin.

Přinášíme vám informace, které se týkají hlasování občanů jiných členských států EU na území ČR. Občan jiného členského státu EU má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR, jestliže nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je nejpozději od 27. dubna 2004 veden v evidenci obyvatel (má na území ČR povolení k pobytu) a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. O zápis do tohoto seznamu může požádat u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději do 2. 5. 2004 do 16.00 hod. Žádost je možno podat osobně i písemně. K žádosti musí být přiložena kopie průkazu o povolení k pobytu a čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl doposud veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat pouze na území České republiky. Vzor formuláře a bližší informace si můžete vyzvednout v Infocentru Kaplice.

Hlasování na voličský průkaz
Pokud volič nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může nejpozději 27. 5. 2004 požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.


Plnění rozpočtu k 31. prosinci 2003

PŘÍJMY
Druh příjmu Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kč v Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ 9.400 10.192 10.192.189,00
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 7.000 5.370 5.369.871,00
daň z příjmů právnických osob 9.000 9.796 9.798.799,00
daň z příjmů právnických osob obec 1.500 6.350 6.350.402,00
daň z přidané hodnoty 13.700 14.802 14.802.487,00
daň z nemovitostí 2.500 2.910 2.910.371,00
poplatky za odnětí půdy   7 7.245,00
poplatek za znečištění ovzduší 500 4 4.150,00
správní poplatky 1.458 2.209 2.199.902,00
místní poplatky 1.355 1.597 1.597.976,00
Daňové příjmy celkem 46.413 53.237 53.233.932,00
příjmy z poskytnutí služeb a výroby 120 595 595.211,40
příjmy z pronájmu nemovitostí VAK 6.839 8.722 8.722.068,00
příjmy z pronájmu nemovitostí SD s.r.o. 3.740 3.798 3.798.100,00
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 2.894 3.199 3.198.899,00
příjmy z pronájmu pozemků 150 193 191.497,40
přijaté pokuty 265 452 454.970,21
přijaté úroky a výnosy 1.250 968 987.965,87
přijaté vratky - finanční vyp. PO, odpisy 2.070 3.520 3.519.015,60
pojistné plnění   3.702 3.702.236,00
dividendy ČS   128 128.343,00
ostatní nedaňové příjmy 40 966 969.137,66
Nedaňové příjmy celkem 17.368 26.243 26.267.444,14
příjmy z prodeje domů 900 321 321.476,00
příjmy z prodeje pozemků 500 698 698.914,00
příjmy z prodeje majetku   23 23.522,00
Kapitálové příjmy celkem 1.400 1.042 1.043.912,00
neinv. dotace ze SR 15.440 15.490 15.490.000,00
neinv. dotace sociál. dávky 20.400 25.250 25.250.000,00
ost. inv. dotace územní plán   250 250.000,00
dotace na výkon státní správy ŽP   1.729,16 1.729.284,00
dotace na zabezpečení výk. st. správy 8.000 8.805 8.805.000,00
dotace Phare   3.237,43 3.237.429,92
dotace SFŽP obnova Malšského údolí   2.286,20 2.286.200,00
neinvestiční dotace na referendum   263,30 263.300,00
dotace do povodňového fondu   932 932.000,00
dotace na památky   731,96 731.956,00
neinv. dotace na úroky BBŠ 1.105 1.105 1.105.032,00
dotace na školství ze SR   32.564 32.562.461,00
neinv. dotace od obcí   1.714 1.714.188,00
neinv. dotace od kraje hasiči   95,20 95.200,00
převody z vlast. fondů 1.071 399 398.516,00
Přijaté dotace celkem 46.016 94.852,25 94.850.566,92
PŘÍJMY CELKEM 111.197 175.374,25    175.395.315,06

VÝDAJE
Druh výdaje Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kč v Kč
služby v ostatní veterin. péči 95 20 20.270,00
pěstební činnost zaměření lesů 800    
výkon st. správy v lesním hospodaření   1.729,86 1.729.284,00
Zemědělství a les. hosp. celkem 895 1.749,86 1.749.554,00
komunikace úklid, posyp 2.600 1.797 1.796.466,00
opravy komunikací 800 852 851.659,30
BESIP propagace 20 8 7.991,60
oprava a čištění kanál. vpustí 200 190 189.984,00
pasport dopr. značení , údržba cyklotrasy 50 58 57.240,00
komunikace k poliklinice 2.040 3.152 3.150.739,08
soutěž na průjezd městem 50    
přemístění autobus. zastávky Jihostroj 500 69 68.985,00
opravy dopravního značení 150 200 200.170,00
chodníky ZTV Šumavská 200 113 112.838,30
chodníky náměstí 1.500 4.053 4.051.796,00
chodníky Linecká, Pivovarská 350 321 320.228,00
opravy chodníků 250 191 190.617,10
parkoviště dvůr lékárna   488 488.167,00
příspěvek na dopravní obslužnost 284 215 214.770,00
Doprava celkem 8.994 11.707 11.701.651,38
dotace města na vodu pro občany 3.661 3.962 3.961.584,50
oprava kašny, vodovod Hubenov   25 25.199,90
přeložení vodovodního řadu Blansko 900 1.289 1.289.006,90
vodovodní řad Blansko projekt 200 190 189.315,00
pasport vrtů Blansko   33 33.285,00
proplach kanalizace, opr. kanal. Rozpoutí   44 43.239,00
přeložení vodovod. řadu p. Kašpar 50 44 43.435,40
obnova Malš. údolí včetně PHARE, SFŽP 1.500 4.837,25 4.837.407,00
přeložení vodojemu ATYS 500 110 107.730,00
zakruhování vodovodu p. Lepschi 300 384 383.983,75
přípojka inž. sítí Šumavská   7 6.739,10
odlehčovací komora park 150    
oprava kmenové stoky po povodni   172 172.305,00
monitorování kanal. Pobřežní ul. park   43 42.834,00
provozní náklady ČOV Pořešín 210 222 220.624,00
intenzifikace ČOV Kaplice 656 659 658.770,00
oprava hráze rybníčka v Pořešínci 200 100 98.704,20
Vodní hospodářství celkem 8.327 12.121,25 12.114.162,75
Spoje - zřízení TV Prima 30 30 28.800,00
MŠ Nové Domovy otop a TÚV 650 650 650.121,00
MŠ ND opravy dveří, zastřešení rampy 60 40 40.317,00
MŠ ND příspěvek na činnost 968 968 968.000,00
MŠ ND dotace Jč. kraj   3.889 3.889.000,00
MŠ ND rekon. sociál. zařízení, vzduchotech. 645 646 645.285,40
MŠ Nové Domky oprava střechy   97 97.314,00
MŠ Nové Domky příspěvek na činnost 760 805 805.000,00
MŠ Nové Domky dotace Jč. kraj   1.822 1.822.000,00
MŠ Nové Domky odved. dešť. vody 150 110 109.382,70
MŠ 1. máje 771 oprava střechy   16 15.330,00
MŠ 1. máje 771 příspěvek na činnost 704 719 719.000,00
MŠ 1. máje 771 příspěvek Jč. kraj   1.701 1.701.000,00
MŠ 1. máje 771 otop a TÚV 371 475 475.200,00
MŠ 1. máje 771 rozvody teplé a stud. vody 100 79 78.603,00
Předškolní zařízení celkem 4.408 12.017 12.015.553,10
neinvestiční náklady na školství   18 17.908,00
ZŠ Omlenická - otop a TÚV 566 342 341.600,00
ZŠ Omlenická doplatek služby   9 9.023,60
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost 310 181 181.000,00
ZŠ Omlenická dotace Jč. kraj   3.545 3.543.461,00
ZŠ Omlenická oprava budovy 2.459 4.342 4.341.620,70
ZŠ Fantova příspěvek na činnost 1.216 1.216 1.216.000,00
ZŠ Fantova dotace Jč. kraj   9.410 9.410.000,00
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.443 1.443 1.443.403,00
ZŠ Fantova zabezpeč. bývalé kotelny   32 32.046,00
ZŠ Fantova rekonstrukce rozvodů TÚV 400 611 611.324,70
ZŠ Školní oprava ploché střechy   51 51.271,50
ZŠ Školní otop a TÚV 1.258 1.288 1.287.600,00
ZŠ Školní příspěvek na činnost 2.244 2.346 2.346.000,00
ZŠ Školní dotace Jč. kraj   9.705 9.705.000,00
Základní školy celkem 9.896 34.539 34.537.258,50
Školní jídelna Školní opravy 180 82 81.490,00
ŠJ Školní příspěvek na provoz 850 850 850.000,00
ŠJ Školní dotace Jč. kraj   1.410 1.410.000,00
ŠJ Fantova projekt dokumentace   20 18.974,00
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 354 354 354.000,00
ŠJ Fantova dotace Jč. kraj   1.082 1.082.000,00
ŠJ Fantova oprava oken 80 98 97.666,00
Školní stravování celkem 1.464 3.896 3 894 130,00
městská knihovna 1.818 1.668 1.569.465,67
Kaplické slavnosti 250 226 225.188,40
kronika města 15 15 14.373,00
údržba památek 700 1.515,96 1.515.771,00
hrad Pořešín stavebně historický průzkum   68 68.000,00
městský rozhlas údržba 50 45 43.246,00
KIC otop a TUV 544 552 552.324,00
KIC příspěvek na činnost 2.578 2.578 2.578.000,00
inzerát na ředitele KIC   14 13.761,60
občanská komise 70 66 62.930,60
Kultura celkem 6.025 6.747,96 6.643.060,27
údržba a provoz sportovišť 300 300 300.113,00
příspěvek sport. oddílům na mládež 470 470 470.000,00
sečení hřišť a ostatních ploch 1.309 712 711.589,00
sportovní hala Bělidlo 650 693 693.308,00
příspěvek na provoz skautským a j. organizacím 200 201 201.448,90
skateboardové hřiště 600 500 500.000,00
septik hřiště - hasiči 300 53 52.850,70
koupaliště   475 475.734,00
cyklotrasy Kaplicka 300 179,38 178.683,87
výměna písku v pískovištích 30 31 30.996,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem 4.159 3.614,38 3.614.723,47
ambulantní péče   10 10.000,00
poliklinika zálohy TÚV nepronaj. prostory   15 14.550,00
vstup do polikliniky zastřešení 300 103 102.715,00
Zdravotnictví 300 128 127.265,00
úroky z úvěru BSŠ 2.925 2.925 2.924.526,54
byt po Sias - fond oprav 20 9 8.538,00
čerpání povodňov. fondu   344 343.042,00
projekty bytový dům Linecká ul. projekt 500 441 441.000,00
půdní vestavba čp. 127 projekt 70 85 84.735,00
Realitní kancelář HECI služby 81 27 26.950,00
chráněné bydlení Blansko projekt 300 353 351.750,00
projekt Bělidlo 101 270 254 253.395,10
postřik na krov Bělidlo 101   12 12.391,00
opravy Bělidlo 101 SAPARD 1.500 1.180 1.179.852,00
demolice internát Pohorská 500 514 513.860,00
vrata do polikliniky Linecká 3 80 36 35.385,00
veřejné osvětlení - energie 400 429 429.261,00
veřejné osvětlení služby 1.816 776 776.302,50
veřejné osvětlení Blansko 90 86 85.062,30
přívod el. energie pro tržnici u lomu 150 38 37.505,00
provoz hřbitova Kaplice 160 160 159.747,30
chodníky na hřbitově   495 494.796,00
provoz hřbitova Blansko 25 31 31.359,20
přívod teplovodu LEOTEC 300 11 10.237,50
ostatní služby pro územní rozvoj 200 287 285.354,40
právní služby a soudní výlohy v NBH 420 206 205.095,00
hasičská zbrojnice Pořešín 1.400 1.196 1.194.744,00
architekt města 66 66 63.945,00
náhrady od pojišťovny převod SD   3.462 3.462.163,00
koupě pozemků 250 198 197.820,00
zaměření tech. a hist. průzkum 101   70 69.993,00
změna územního plánu   250 250.000,00
rezerva na opravy 727    
Bydlení, komun. služby celkem 12.250 13.941 13.928.809,84
kontejnery, sběr a svoz PET lahví 250 340 339.685,00
sběr a svoz komunálního odpadu 270 926 924.298,00
likvidace černých skládek 100 70 70.312,00
úklid města včetně zeleně 1.900 3.665 3.665.436,00
údržba krajnic u obecních komunikací 90 19 18.286,50
psí záchodky, koše na exkrementy, kotce 55 36 36.094,00
údržba městského mobiliáře 100 63 62.858,05
chem. ochrana, kácení a výsadba dřevin 125 63 62.052,00
LEGRO odborné poradenství 27 27 26.775,00
terénní úpravy v parku   217 217.460,00
ostatní výdaje ŽP 70 41 40.578,00
Ochrana život. prostředí celkem 2.987 5.467 5.463.834,55
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 20.255 20.250 23.578.299,00
dům s pečov. službou 524 511 497.004,76
klub důchodců 65 41 31.023,96
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým 160 15 11.308,10
Sociální péče celkem 749 567 539.336,82
Městská policie 1.319 1.316 1.295.515,79
Požární ochrana 280 318,20 282.887,26
Místní zastupit. orgány 2.068 1.980 1.910.619,48
Volby   87.40 87.414,90
Činnost místní správy 32.500 34.355 33.849.231,52
Finanční operace a ostatní činnost 1.500 5.774,90 5.700.597,00
VÝDAJE CELKEM 118.406   175.606,25   173.062.704,73

FINANCOVÁNÍ - třída 8
změna stavu na bankovních účtech 6.651 -456 -2.042.561,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček -1.242 -1.242 -1.241.537,46
aktivní dlouhodobé operace příjmy 1.800 16.640 12.640.000,00
aktivní dlouhodobé operace výdaje   -10.690 -10.689.707,00
opravné položky k peněžním operacím     -998.804,87
FINANCOVÁNÍ CELKEM 7.209 232,00 -2.332.610,33

Sestavila: J. Jiskrová


Program DDM Kaplice - duben 2004

29. 3. - 2. 4.    JARO JE TU!
     - soutěž ZÚ

29. 3. - 20. 4.    ČÁRY, MÁRY, FUK!
     - výtvarná soutěž + výstavka prací pro všechny zájemce

3. 4.    VELIKONOČNÍ DÍLNA aneb připravujeme se na Velikonoce
     - sobotní dopoledne s ukázkami a vlastní prací určené všem zájemcům o velikonoční tradice od 8.30 hod. v DDM. Kraslice - vosková technika (přineste si: 1 až 2 vyfouklá vejce, 5,- Kč), mramorování, ovazování (1 - 2 vejce, 5,- Kč), oplétání (1 - 2 vejce). Pletení pomlázek (vrbové proutky /dle možností/), vyrábění píšťalek (vrbové proutky), zdobení perníčků (5,- Kč), velikonoční výzdoba, přání.

5. 4.    VOLEJBAL
     - okresní kolo - hoši ZŠ

6. 4.     VYBÍJENÁ
      - okrskové kolo - hoši, dívky

5. - 9. 4.    DOPRAVNÍ ZNAČKY
     - soutěž o malé ceny pro ZÚ

8. 4.    VELIKONOČNÍ HRA
     - soutěže, zábava. Od 9.30 hod. v tělocvičně DDM

9. 4.    PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP
     - výlet do okolí Kaplice + hry, soutěže, sraz v 9.00 hod. před DDM, vuřty a dobrou náladu s sebou

12. - 16. 4.    DOPRAVKA
     - soutěž pro ZÚ

19. - 23. 4.    ZNÁMÁ MÍSTA V JIŽNÍCH ČECHÁCH
     - soutěž

21. 4.    MC DONALD'S CUP
     - okrskové kolo ZŠ

23. - 24. 4.    NOC S ČARODĚJNICÍ HÁTOU
     - návštěva čarodějnické kuchyně, čarodějnický bál, noc na Havraním vrchu.

26. - 30. 4.    ČÍPAK JSOU TO NOŽKY, POVOLÁNÍ PODLE ÚST

KLUB MAMINEK - každý čtvrtek od 9.30 hod. v DDM


Z historie

Pohled na dějiny obchodní stezky
nazývané prostě "Cáhlovská" či "Kaplická"

Obchod Českých Budějovic s Cáhlovem a Lincem
Ve 14. století České Budějovice získaly význam zejména jako středisko obchodu s rakouskou solí. V roce 1335 jim udělil král Jan Lucemburský právo vybírání ungeltu pro všechno zboží dovezené od jihu do země. To se mělo ve městě na tři dny vyložit a pak teprve mohlo jít dál do vnitrozemí. Město také mělo právo zadržovat na cestách zboží a potahy. K tomu byli určeni silniční zřízenci, pojezdní (německy Überreiter). Jako město královské dostaly Budějovice dne 4. května 1351 od Karla IV. privilegium na sklad soli a také výsadu, že kupci z Cáhlova mají jezditi rovně do Budějovic. Další privilegium Karla IV. z roku 1364 na ungelt ze zboží prodávaného i kupovaného stanovilo, že se bude platit za velkou prostici (jednotka - bečka soli) po dvou haléřích od každé strany a stejně při dvanácti prosticích malých. Král Václav IV. sice 13. února 1390 tento ungelt snížil na polovinu, avšak jen proto, aby příliš vysokým ungeltem solný obchod v Budějovicích netrpěl škody. I přes toto opatření, jak se zdá, začal ve druhé polovině 14. století obchod s rakouskou solí upadat. Budějovičtí jezdili nyní do solných skladů do Cáhlova pro tzv. "malou sůl", drobnou čili kobylí hlávky. Oživení solnímu obchodu nepřineslo ani opatření pasovského biskupa Linharta v době husitské revoluce, kterým začala být dopravována přes hornorakouský Cáhlov i část pasovské soli.

Pozn.: Změna souvisí pravděpodobně s obavou pasovského biskupa, že obchodní styky s českými zeměmi by sloužily k pronikání husitského učení do země. Biskup Linhart je znám svým postojem proti osobám, jejichž obchod směřoval do Čech a těmto se zdráhal dát rozhřešení. Srov. list papeže Martina V. Linhartovi vydaný 25. dubna 1429. Uveřejněn je v Monumento Boica, vol. XXXI, pars. II Mnichov 1837, č. 106, str. 215 - 216.

Krizi zřejmě vyvolala ta skutečnost, že do Prahy, do severních a severozápadních Čech pronikala ve větší míře sůl z Míšně. Z roku 1425 máme zprávy z promemoria Cáhlovských, kteří dovozu míšenské soli do Čech dokonce přičítali zdražování soli na lineckých trzích. Odběrateli pasovské a rakouské soli zůstaly zejména jižní a západní Čechy, kde katolické vrchnosti a města byla zárukou obchodních styků. Největšími konzumenty rakouské soli se stali Rožmberkové. Proti nim se pokusili budějovičtí ve třicátých letech 15. století získat, ale bez úspěchu, výhradní postavení obchodu s rakouskou solí. Proto žádali Cáhlovské, aby nenechávali sůl nikomu, kdo od nich nebude mít ceduli. Vždyť již od 14. století udržovali budějovičtí měšťané s měšťany cáhlovskými nejužší styky, neboť jejich prostřednictvím se rozvíjel budějovický obchod s Rakouskem. V obou městech žila nejedna rodina v příbuzenském poměru. Po celý středověk neshledáváme ani náznaku, že by mezi městskými obcemi nebo mezi měšťany docházelo ke stížnostem a sporům.

Jakou prioritu mělo obchodní spojení mezi těmito městy nás informuje nařízení Jiřího z Poděbrad, který v neklidných dobách druhé poloviny 15. století nařídil roku 1466 toto ustanovení: "Silnice z Freistadtu do Českých Budějovic musí zůstat volná pro formany, protože je důležitá pro zemi."

Podle mýtného a celního tarifu z konce 14. století se počítalo v Českých Budějovicích s daleko bohatším sortimentem dovezeného zboží než byla sůl a víno. Významný byl snad i dovoz slaných mořských ryb. Veškerý českobudějovický obchod v předhusitské době byl zaměřen na Cáhlov a Linec. Z těchto měst přicházelo do Čech i dolnorakouské víno. To se pravděpodobně vozilo z Dolních Rakous proti proudu Dunaje do Lince a Pasova. Na cáhlovský a linecký trh se vyváželo ve 14. a v první pol. 15. století z Čech obilí, slad, pivo, ryby, kožešiny a jiné zboží. Např. v letech 1434 - 1435 bylo z Čech do Cáhlova dovezeno 1336 hl piva. Ke konci 15. století jsou dovážena a žádána na lineckém trhu budějovická sukna.

Spory budějovických s Rožmberky a Prachaticemi
Rostoucí význam Českých Budějovic v solním obchodě byl v 15. a 16. století bezpochyby jednou z hlavních příčin rozepří mezi nimi a Rožmberky. Jádrem sporu byla solná cesta z Lince procházející rožmberským územím a budějovická konkurence, jíž trpěly Prachatice. Tento spor vyřešil v roce 1463 král Jiří z Poděbrad ve prospěch královského města. Také se stávalo, že budějovičtí si dojížděli pro velkou prostičnou sůl přímo do Pasova, čímž se cítili prachatičtí poškozeni. Podstatou sporů byly také pokusy rožmberských měst a městeček narušit monopolní postavení Budějovic a to zřizováním vlastních nezákonných skladů soli. V roce 1535 žalovali budějovičtí Jošta z Rožmberka za to, že chce zřídit solní sklad v Českém Krumlově. Budějovičtí opět tuto kauzu vyhráli. Rožmberští se také snažili škodit obcházením nucených cest. Po smrti Petra z Rožmberka v roce 1546 vstoupili budějovičtí do jednání s poručníky rožmberských sirotků o uzavírání městských práv, které skončilo v roce 1554 narovnáním, v němž byla v podstatě práva města uznána. Znovu byly přesně popsány solní cesty, ale ani potom skutečný klid nenastal. Od roku 1546 se také vlekl spor s Prachaticemi. Spory s Rožmberky a jejich městy vstoupily do nového stádia po té, co Habsburkové pojali plán vytlačit z českých zemí bavorskou (pasovskou) sůl. Hodlali se zmocnit solního obchodu ve prospěch vlastní soli, shromaždované v Linci a Mauthausenu.

Loupežníci a lapkové
O tom, jak se dařilo tovaryšům bratrstva loupeživého ovládat na cestách své "řemeslo", nás seznamuje "Popravčí kniha pánů z Rožmberka". O působení lapků na Cáhlovské (Kaplické) stezce jsou v ní záznamy z let 1409 - 1422. Svou nekalou živnost provozovali hlavně v lesních průtazích, ale ani jinde před nimi nebylo bezpečno.

Nejobávanějším loupežníkem byl rytíř z tvrze v Heršláku u Horního Dvořiště, Beneš Macuta. Ten s Matějem a Petříkem, svým střelcem, za Kaplicí v lese řečeném Kramář, jednomu kupci vzali dvě kopy, samostříl a šest perníků.

Jiná zpráva o něm říká, že opět v lese Kramáři společně s Petrem Ocelkou oloupili kupce ze Salzburku. V tomto lese také Matěj a Jindřich z Doudleb číhali na kupce jedoucích do Lince a jednomu z nich vzali dvě kopy grošů.

Dalším místem, kde byli kupci olupováni, byl les za Velešínem, nazývaný Hřeben. Zde Matěj a Petr, páně Valkonův syn, se střelcem svým a Čeněk z Korytnic vzali na silnici kupcům ze Salzburku 28 štočků barevného sukna, a to odnesli na tvrz Maškovec u Kamenného Ujezda. Držitel hradu Hus a Prachatic, Jan Smil z Křemže, mnohou kořist na silnicích bral a na Křemži přivážel. V tomto lese se svou čeládkou obral kupce solnohradské, jindy zase uzmul 1800 zlatých nebo chytil posly a zprávy jimi nesené si přečetl. U Dvořiště, první vsi k Rakousku, vzali Mikuláš, mladý Čelístka, Pěšík, Vidlák z Plzeňska a Jan z Todně na silnici jednomu pěšímu kupci pytel šafránu. U vsi Rozpoutí u Pořešína Matěj a Miknuš, komorník páně Litoldův z Bietova, Dobeš z Kručic a Jan Strýc vzali na silnici jednomu kupci ze Salzburku 101 štočků polského sukna. Kovář Vaněk ze Smědče vypovídal, že byl s Předborským a mnoha jinými u Kaplice, kde oloupili kramáře o koření, barchany (barchet) a jiné věci. Z této loupeže dostal 16 grošů. Lapkové měli také své zpravodaje, jedním byl kramář Míka z Cáhlova, který jim prozrazoval kupce ubírající se po cestě do Čech.

Na Cáhlovské (Kaplické) stezce vládl koncem 15. století čilý ruch. Proto také není divu, že časem docházelo k různým třenicím a nepřátelským projevům. V roce 1497 žádá císař Maxmilián Petra z Rožmberka, aby vyslechl kaplického rychtáře ve věci freistadského městana Rottenbergra, jemuž byl zabaven náklad slanečků, protože mýto objížděl. Šlo zde zřejmě o odvetné opatření za přestupek, při němž v předchozím roce freistadtští zabavili kaplickému rychtáři dva vozy železa.

Václav Hajer

Příště: Novověk a císařská sůl


Akce KIC u příležitosti vstupu ČR do EU

Kulturní dům / Kino
5. 4.   Kino - Beseda s prof. PaeDr. Gabrielem Švejdou a ekonomickým expertem RNDr. Vladimírem Kostkou
V 10.45 hod. pro školy a v 15.30 hod. pro veřejnost
25. 4.   Kaplická parketa - celostátní soutěž v tanci od 10.00 hod.
30. 4.   Disco - host Verona / od 21.00 hod.
1. 5.   Půlnoční vyvěšení státní vlajky a vlajky EU / 0.00 hod.
1. 5.   Taneční zábava s Merilyn a Agrovankou od 21.00 hod.
8. 5.   Slavnostní koncert Lenky Baarové
Zahájení v 17.00 hod. poslancem ing. Kalouskem
 
Náměstí Kaplice
30. 4.   Akce s názvem "Na koštěti do Evropy" od 18.00 hod.
Soutěže pro děti
Lampiónový průvod masek čarodějnic na Suchý vrch
4. 5.   Historická vozidla americké armády - JEEP
americká vojenská hudba
 
Suchý Vrch
30. 4.   Táborák, pálení čarodějnic… vyhodnocení nejlepší masky ve 22.00 hod. Ohňostroj ve 22.30 hod.
 
Restaurační zařízení
1.5. - 10. 5.   Dny evropské kuchyně
K tradiční české kuchyni nabízí tyto restaurace jídla evropských zemí:
Hotel Zlatý Kříž       Italská kuchyně
Slovanský dům       Německá kuchyně
Kavárna U Ševčíků       Maďarská, Slovenská, Rakouská
Restaurace Na Baště       Severská kuchyně (rybí speciality)
1. 5.   Kavárna U Ševčíků: odpolední pečení selete na terase
 
Akce mimo Kaplici
8. 5.   Kladení věnců u pomníků transportu smrti (Omlenice, Netřebice) a francouzského vojáka v Kaplici.
Sraz účastníků ve 14.00 hod.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc duben 2004

6. 4. 12 km
Z CHODČE DO KAPLICE

Autobusem (od školy) v 10.05 hod. do Chodče.
Trasa: Chodeč - Dlouhá - Výheň - Rozpoutí - Pořešín - Pořešínec - Žďár - Kaplice.


 
13. 4. 14 km
Z TRHOVÝCH SVINŮ DO BESEDNICE

Autobusem (z nádraží) v 6.30 hod. do Benešova nad Černou a dále do Trhových Svinů.
Trasa: Trhové Sviny - Svatá Trojice - Mohuřice - Slavče - Dobrkovská Lhotka - Besednice. Autobusem zpět.


 
20. 4. 12 km
Z VELEŠÍNA DO ŘÍMOVA

Autobusem (od školy) v 10.05 hod. do Velešína.
Trasa: Velešín - Svahov - Sedlce - zřícenina hradu Velešín - Hrachový Hory - Kladiny - Římov.
Odtud autobusem ve 14.30 hod. přes Velešín do Kaplice. Zpět autobusem.


 
27. 4. 14 km
BENEŠOV N. Č. / PUSTÉ SKALINY / KAPLICE

Autobusem (z nádraží) v 9.10 hod. do Benešova nad Černou
Trasa: Benešov n. Č. - Dluhoště - Vel. Skaliny - Pusté Skaliny - Mlýn u Dubu - Blansko - Kaplice.Florbal

IMPULS CUP 2004

Již 6. ročník největšího florbalového turnaje na jihu Čech - IMPULS CUP 2004 - přivítá "první májový den" 8 družstev z celé České republiky v hale ZŠ Školní v Kaplici. Fanoušci a družstva účastnící se nižších soutěží se mají na co těšit. Největším lákadlem bude tým TJ Sokol Kooperativa Pardubice, který na turnaj přijede jako družstvo složené z těch nejlepších hráčů 2. a 3. ligy. Více informací a rozpis utkání naleznete na našem webu: http://fbc-kaplice.hyperlink.cz/

Skupina A:   FBC Spartak Kaplice, Sokol Královské Vinohrady, Sokol Čerti Kamenný Újezd, TJ Sokol Kooperativa Pardubice
 
Skupina B:   Ovocné Báze Praha, FBC Sokol Štíři České Budějovice, Spartak Pelhřimov, LITOLICA

Sobota 1. 5. 2004 v hale ZŠ Školní Kaplice
Start prvého utkání v 9.00 hod. Od 17.10 hod. semifinále.
O vítězi IMPULS CUP 2004 rozhodne finále od 18.30 hod.

Kvalifikace o postup
na mistrovství ČR vysokých škol

Středa 7. 4. 2004 od 11.00 hodin
sportovní hala ZŠ Školní v Kaplici
Jihočeská Univerzita Č. Budějovice -
Západočeská Univerzita Plzeň

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 4. čísla 20. 3. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412