2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

květen 2004 - Číslo 5 - Ročník VIII.


Starostův sloupek

Rekonstrukce Dlouhé ulice, vodovodní řad / lokalita Kaplice Jih, a další...

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že byla výběrovým řízením uzavřena etapa příprav k zahájení dvou významných investičních akcí, chci vás upozornit na to, že dojde k opatřením, která je po dobu jejich realizace potřebné akceptovat. Tato opatření, lze říci omezení, se především budou týkat průjezdu městem, kdy vzhledem k rekonstrukci Dlouhé ulice dojde k odklonění dopravy. To souběžně přinese problémy i s pohybem a v zásobování firem.

Druhou akcí je vybudování přívodního vodovodního řadu pro posílení lokality Kaplice Jih /k zámečku/, kde je sledován cíl rozvoje bytové výstavby a stabilizace stávající průmyslové výroby. V současné době se zpracovává harmonogram prací, s kterým budou především dotčení občané a firmy seznámeni.

Těmito rozsáhlými investicemi je pokračováno v řešení jednoho z nejpalčivějších problémů, kterým je obnova kanalizační a vodovodní sítě ve městě, vždyť celkové náklady jenom na avizovaných stavbách dosáhnou 28,4 milionů. Město se podílí necelými dvěma třetinami a zbytek je kryt z dotací. Chápu, že každý takový nebo podobný zásah do navyklého běhu života přináší komplikace, nervozitu či rozladění. Dovolím si proto apelovat na vaši toleranci, trpělivost a děkuji za pochopení.

Setkání s českobudějovickým biskupem Mons. Jiřím Paďourem uskutečněné na půdě biskupství a patřící do kategorie nevšedních opakovaně potvrdilo, že především komunikace, objasnění postojů a názorů vede k porozumění a respektování se navzájem bez ohledu na různé vnímání světa. Při podobných kontaktech, kdy dochází k vzájemnému obohacení, si člověk plně uvědomí malost těch, jejichž programem je pomluva, zloba a negace.

Setkání mezi starostou města, ředitelem KIC a Mons. J. Paďourem se uskutečnilo 6. dubna

Jinak lze vypozorovat, že Kaplice, coby město téměř provinční, rozevřelo náruč v oblasti dalších nabízených restauračních služeb, kdy jako houby po dešti vyrůstají sport-bary a tak žíznivý a sportu chtivý pozorovatel může po obejití Náměstí sledovat např. každou třetinu hokejového utkání v jiném zařízení. Jistě luxusní a málokde možná nabídka. Zdá se, že jsme v tomto směru víc než evropští. Ještě, že se dají alespoň někde koupit rohlíky, s kalhotami je to už horší.

Přeji krásný Máchův měsíc lásky.

Ferdinand Jiskra


Volby do Evropského parlamentu

Starosta města Kaplice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
dne 11. června 2004 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 12. června 2004 od 8.00 do 14.00 hodin

Místa konání voleb:

Voleb. okrsek č. 1     MATEŘSKÁ ŠKOLA, 1. máje, čp. 771
pro voliče bydlící: v ulici 1. máje čp. 758-763, 764-769, 771-775 a osadách Hubenov a Rožnov

Voleb. okrsek č. 2     MATEŘSKÁ ŠKOLA, 1. máje, čp. 771
pro voliče bydlící: v ulici Míru čp. 744-757, 366, 1. máje čp. 776-777 a v osadě Žďář čp. 17 a 19

Voleb. okrsek č. 3     KLUB DŮCHODCŮ, Českobudějovická ulice, čp. 448
pro voliče bydlící: na sídlišti Na vyhlídce čp. 514-530, 541-543

Voleb. okrsek č. 4     ŠKOLNÍ JÍDELNA, ul. Gen. Fanty, čp. 446
pro voliče bydlící: na sídlišti Na vyhlídce čp. 496-513, v ulici Českobudějovické část čp. 79, 264-265, 267-272, 281-285, 287, 288, 300, 306, 307, 313, 317, 321, 326, 329, 374, 396, Malšské údolí čp. 113, 187-189, 252, 273-277, 301, 344, 531-540, 648-664, 743, 849

Voleb. okrsek č. 5     HASIČSKÁ ZBROJNICE BLANSKO
pro voliče bydlící: v osadách Blansko, Hradiště

Voleb. okrsek č. 6     SLOVANSKÝ DŮM, Náměstí čp. 41
pro voliče bydlící: Bělidlo čp. 72, 101, 102, 111, 114, 118, 180, 642, Pohorská - část, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, Okružní, K Zámečku, v osadách Mostky, Dobechov, Květoňov

Voleb. okrsek č. 7     SLOVANSKÝ DŮM, Náměstí čp. 41
pro voliče bydlící: v ulici Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 26-34, 38-40, 312, 335, 359, 448, 741, Dlouhá, Pivovarská, Pobřežní, K Malši, Horská, Nové domovy, Novohradská, Široká, Tržní, Masná, Kostelní, Bělidlo - část, Linecká čp. 1-4, 20-23, 216-220, 305, 332, 333, 336, 337, 343, 345, 348-358, 360, 368, 373, 389-392, 413-415, 427, 432, 843, Nové Domky čp. 339, 634, 637, 643, Náměstí, Farské náměstí, Pohorská část čp. 104, 121, 122, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 289, 302

Voleb. okrsek č. 8     INFOCENTRUM, Linecká ul., čp. 434
pro voliče bydlící: Linecká 230, 304, 310, 318, 383-386, 400, 404, 439, 457, 458, 484-488, 644, 647, 816-829, 851-855, 857 Omlenická, Nové Domky, Bezručova, Gen. Fanty, Školní, SNP, Březová, Lipová, Samoty čp. 253, 262, 328, 435, 850

Voleb. okrsek č. 9     HASIČSKÁ ZBROJNICE Pořešín čp. 70
pro voliče bydlící: v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár (bez čp. 17 a 19)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem ČR), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní.

Ferdinand Jiskra, starosta města


Lov divočáka

Myslivecké sdružení existuje v Kaplici již od roku 1948. Obhospodařuje 1062 ha, z toho 9 ha vodních ploch. Místní sdružení bude jedním z účastníků chovatelské přehlídky trofejí, konané v kulturním domě v Kaplici a přístupné veřejnosti mezi 21. až 23. květnem 2004. Kaplické myslivce jsme požádali o zprostředkování zážitku z honitby.

Myslivecké sdružení Kaplice nemá ve své honitbě stálou černou zvěř, což je zapříčiněno nevýhodnou polohou honitby kolem města Kaplice. Avšak na sklonku roku 2003, dne 10. prosince, přišel jeden z členů sdružení se zprávou, že se v katastru obce Strádov pohybuje postřelený divočák. Toho dne už padal na krajinu soumrak a tak se ve sdružení rozhodlo, že se na lov divočáka vydají co nejdříve následujícího dne. Ještě za šera vyrazili čtyři členové sdružení a s nimi jeden lovecký jagteriér do honitby... Pes pracoval výborně a šel po stopě a barvě zraněného zvířete. Dva z myslivců předstoupili houštinu, psovod Honza se psem Danem šli po stopě a myslivecký hospodář oba kamarády jistil. V tom konečně psovod zpředu hlásí "divočák je za cestou v houštině, dávejte pozor!". Zvíře však v houštině nebylo. Divočák ležel pod malými smrčky před cestou a jakmile psa a myslivce navětřil, nečekal a vyrazil na psovoda takovou rychlostí, že ten se nestačil ani otočit, natož pak zamířit. Během okamžiku ho divočák srazil. Honza zůstal ležet na zádech a jen kolem sebe kopal nohama, aby rozvášněné zvíře nepustil k tělu. Jeho věrný jagteriér byl sice zakouslý v srsti divočáka v oblasti krku, ale ten si z toho příliš mnoho nedělal. Bylo potřeba rychle jednat, situace se jevila nepříznivou i pro střelce, zvíře se vyskytovalo příliš blízko člověka. Myslivecký hospodář v nejpříznivější moment zacílil a mířil přesně. Po jeho ráně nechal divočák Honzu na pokoji a odkázal se do věčných lovišť. Ostatní postavili psovoda na nohy, Honza byl sice bledý a v šoku, ale kromě modřin na nohou žádné zranění neutrpěl. Divočák kňourek, lončák vážil 53 kg. Takový byl a tak skončil jeden prosincový lov na divočáka v Mysliveckém sdružení Kaplice Hubert.


KULTURNÍ NABÍDKA
na květen

1. 5. so. 21.00 hod.
MÁJOVÁ ZÁBAVA
Hraje: Merylin a Agrovanka. Soutěže, např. v pojídání buřtů.
Sál kulturního domu

 
3. 5. po. 16.30 hod.
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory

 
4. 5. út. mezi 13.00 a 15.00 hodinou
PRŮJEZD KOLONY VOJENSKÝCH JEEPŮ
Kolona amerických vojenských vozidel z 2. světové války "obsadí" náměstí. Koncert vojenské hudby americké armády. Pořádá VSR Český Krumlov - Kaplice.
Náměstí, Linecká ul.

 
8. 5. so.  
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ / kladení věnců
14.00 Sraz účastníků u pomníku v Netřebicích / položení věnců u pomníků obětí druhé světové války v Netřebicích, Kaplici a Omlenicích
16.00 Kulturní dům / Vernisáž lidového řezbáře Aloise Mareše (Křížová cesta). Setkání s poslanci parlamentu ČR, senátorem a hejtmanem Jihočeského kraje
KONCERT LENKY BAAROVÉ
17.00 Slavnostní koncert za řízení dirigenta J. Niederleho. Host: přední sólová flétnistka ČR Lenka Baarova. Koncert 30-ti členného The Baarova Orchestra v sále kulturního domu zahájí Ing. Miroslav Kalousek, poslanec ČR.
Sál kulturního domu Vstupné 50,- Kč

 
11. 5. út. 9.00 hod.
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ZVLÁŠTNÍ ŠKOLU
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory

 
11. 5. út. 10.00 hod.
12. 5. st. 8.15 a 10.00 hod.
KAMARÁDI
Oblíbený brněnský divadelní spolek v pořadu pro děti. Zváni jsou i rodiče se svými ratolestmi.
Sál kulturního domu Vstupné 20,- Kč

 
17. - 24. 5.
21. - 23. 5. pro veřejnost 9.00 - 18.00 hod.
VÝSTAVA TROFEJÍ
Chovatelská přehlídka trofejí uživatelů honiteb.
Sál kulturního domu

 
18. 5. út. 9.00 hod.
VÝCHOVNÉ KONCERTY
Pro ZŠ Školní, ZŠ Fantova a kaplické MŠ
Kino Kaplice

 
29. 5. so. 20.00 hod.
PAPOUŠKOVO SIROTCI
Taneční zábava. Předprodej v Infocentru 60,- Kč.
Sál kulturního domu Vstupné 80,- Kč

 
1. - 10. 5.
DNY EVROPSKÉ KUCHYNĚ
K tradiční české kuchyni nabízí tyto restaurace jídla evropských zemí: Hotel Zlatý Kříž Italská kuchyně, Slovanský dům Německá kuchyně, Kavárna U Ševčíků Maďarská, Slovenská, Rakouská, Restaurace Na Baště Severská kuchyně (rybí speciality)
1. 5. Kavárna U Ševčíků: odpolední pečení selete na teraseLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN

Na měsíc červen připravujeme v Kině Kaplice:
Týden dětských pohádek (DOBA LEDOVÁ, MEDVĚDÍ BRÁŠKOVÉ), Týden českých filmů - nejúspěšnější české filmy posledních měsíců v jednom týdnu (ŽELARY, KAMEŇÁK 2, JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI), KRAJINA STŘELCŮ, GOTHIKA, a další...


V knihovně se mluvilo také polsky

Hodiny mezi "klekánicí a zakokrháním kohouta" z 2. na 3. dubna roku 2004 patřily v městské knihovně v Kaplici každoroční, již čtvrté, kouzelné Noci s Andersenem. Noc, při které přebírají vládu nad světem knih, fantazie a pohádkových příběhů děti a při níž nocují v pravém světě knížek pod starostlivým dohledem knihovnic i knižních skřítků, se tentokrát nesla v duchu českých velikonočních zvyků a zvyků zemí ležících v sousedství naší republiky.

Kouzelná noc s Andersenem v městské knihovně v Kaplici

Hned první zemí, kterou děti na své cestě knihovnou navštívily, bylo Polsko. V původním jazyce k nim promluvila rodilá Polka a děti měly dokonce za úkol identifikovat známou pohádku, vyprávěnou v tomto slovanském jazyce. Poznaly ji všechny. Večer se pak dále vyvíjel ve znamení národních zvyků a her, typických pro danou zemi. Představilo se Slovensko, Rakousko, Česká republika a Německo. Pozornost dětí upoutávaly především nepříliš známé velikonoční hry, z nichž nejvíce si užily u odebírání soli pod velikonočním vajíčkem, zvyku, který pochází z Německa. U svíček si každé dítě vzpomnělo na kamaráda, se kterým si mělo vzájemně za celý uplynulý rok co odpouštět a znovu se tak ujistit o trvajícím přátelství. Tento zvyk má především duchovní základ. Vítěze soutěžních hrátek čekaly sladké odměny a účastníky pak pohádka na dobrou noc, kterou se dle přání stalo filmové zpracování Harryho Pottera a Tajemné komnaty. Malí svěřenci z klubu "nečtenářů" paní Blanky Rožánkové nemohli být zklamaní...

red


Ohňostroj v Kaplici

Na pátek 30. dubna 2004 pro vás KIC a DDM Kaplice připravilo tradiční "pálení čarodějnic", letos nazvané "Na koštěti do Evropy". Atraktivní součástí akce se stane ohňostroj na Suchém vrchu, realizovaný za finanční podpory firem VLADIMÍR MERUNKA KOVOOBRÁBĚČSTVÍ Kaplice a AREX CZ a.s. z Českých Budějovic.

KIC Kaplice oběma firmám děkuje.


Veřejná dražba

25. května / Kaplice

Veřejná dražba věcí movitých se uskuteční v úterý dne 25. května 2004 v 15.00 hodin v budově Finančního úřadu v Kaplici, Kostelní 124, Kaplice, v zasedací místnosti ve druhém poschodí, číslo dveří 32. Registrace dražitelů proběhne dne 25. 5. od 14.30 hodin. Dražené věci je možno si prohlédnout 25. 5. v době od 12.00 do 14.00 hodin na Finančním úřadě v Kaplici. Draženy budou: Ruční výpusť do vany, ovládací tlačítko k WC, automatická vanová výpusť, sifon bidetový, stavbařský butylenový tmel - 310 ml, sprchová hadice plastová TESCOMA, bidetové stojánkové vod. baterie pákové s výpustí, stojánková vod. baterie páková DUFOUR, stojánková vanová a sprch. baterie DUFOUR (zlatá, bílá), věšák koupelnový rozkládací, držák na mýdlo na stěnu, svinovací metry 3 m, oboustranné samolepky na přichycení předmětů, zásobníky na tekuté mýdlo, opravný smalt v laku, spořiče na vodovod. baterie, stěrka na lepidlo, protiskluzové vložky do sprch. koutu, bateriové hodiny nástěnné skleněné, zrcadla na stěnu samolepící, kleště SIKA. Kompletní seznam dražených věcí je uveden na dražební vyhlášce, vyvěšené na úřední desce FÚ a MěÚ v Kaplici.


Přešlapujeme ?

V návaznosti na mou minulou úvahu na toto téma chci znovu zdůraznit, že jsem toho názoru, že ve městě nepřešlapujeme, ale že se pomalu a jistě cílevědomě zlepšují měsíc po měsíci podmínky pro náš každodenní život.

Něco přes rok má Kaplice za sebou odpovědnost za spádové území (jako obec se zvýšenou pravomocí). Co se tedy za tu dobu jednoho roku událo?

Podařilo se stabilizovat chod městského zastupitelstva i jeho aparátu. V zásadě se personální politikou vytvořily podmínky pro řešení výkonu státní správy v celé spádové oblasti. Až na nepodstatné věci se vyřešily následky povodně. Došlo po letech stagnace ke stavebním úpravám objektu polikliniky a jejího okolí. Začala fungovat rychlá záchranná služba. Upravili se chodníky na náměstí. Řada věcí se zlepšila v oblasti materiálně technického zázemí sportu. Je připravena úprava ČOV a Dlouhé ulice. Na tradičně dobré úrovni je práce Technických služeb. Zlepšuje se práce v oblasti aktivní i pasivní kultury. Připravuje se řešení bytových problémů pro seniory a upravuje se východní část objektu čp. 101 Na Bělidle. Připravuje se rekonstrukce kanalizační sítě v jižní části města. V přípravném řízení je rychlostní komunikace R3 České Budějovice - Dolní Dvořiště včetně odbočky ve směru na Benešov nad Černou.

Vím, že všechno ještě není v pořádku, ale udělaly se první kroky k dalšímu dlouhodobému rozvoji města a mám za to, že by bylo dobře, začít přemýšlet, jak dál. Nechci radit. Ale podle mého názoru by se mělo postupně přejít od nárazového řešení problémů k doplnění jednotlivých oblastí dlouhodobého sociálního programu nejenom města, ale celé spádové oblasti a na základě toho stanovit upřesněné priority. Vytvořit tak možnost kontroly zastupitelským orgánem, ale i všemi občany.

O jaké oblasti dle mého názoru by mohlo jít.

 1. Prvořadě by mělo jít o problematiku zaměstnanosti, tedy možnosti pracovního uplatnění každého občana.
 2. V návaznosti na tento problém rozebrat úsek školství a jeho perspektivy.
 3. S životem každého z nás úzce souvisí zdravotnictví a sociální oblast.
 4. Nelze vynechat aktivní a pasivní kulturu, zájmovou činnost, práci Domu dětí a mládeže a práci Informačního centra.
 5. Důležitou oblastí, ke které je nutno neustále soustřeďovat pozornost, je tělovýchova, turistika a sport.
 6. Bez dopravy (včetně komunikací a chodníků) a dopravní obslužnosti si dnes život města nelze představit.
 7. Nelze zapomenout na Technické služby, třídění komunálního odpadu, čistotu a údržbu veřejné zeleně.
 8. S tím úzce souvisí problematika životního prostředí.
 9. A jsou tu osady a spádové obce, které tvoří nedílnou součást městské aglomerace.
 10. Důležitou součástí činnosti města je správa městského majetku.
 11. Nelze zapomínat na bezpečnostní problematiku, občanskou kázeň a dodržování zákonných opatření. Sem patří i proti havarijní opatření a činnost HZS.
 12. Život města si nelze představit bez společenských organizací.

Znovu zdůrazňuji, že nechci radit, ale bylo by dobře zamyslet se nad tím, jak v zastupitelstvu projednat výše uvedenou oblast zvlášť a přijmout závěry, které by měly obsahovat:

 1. stručné shrnutí současného stavu
 2. klady
 3. problémy
 4. nástin dalšího vývoje a z toho vyplývající opatření.

Závěry z projednávání zastupitelstva pak zveřejňovat v Kaplickém Zpravodaji.

Jak jsem poznal z jednání zastupitelstva, je kvalita vedoucích odborů i aparátů na takové výši, že je tu předpoklad úspěšného vyhodnocení každé oblasti a zároveň je tu schopnost závěry voleného orgánu realizovat.

Záboj Čampula


Poděkování

V březnovém čísle Kaplického Zpravodaje jsme se dočetli o lékařské péči a především o obětavosti doktora Dvořáka a jeho zdravotní sestry, paní Dvořákové. Rádi bychom se k podobnému poděkování připojili i my. Pan doktor měl v péči pana Karla Matějku. Naše poděkování patří také paní Prudilové, zdravotnímu personálu a všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení. Děkujeme za květinové dary.

rodina Matějkova a Tetourova


Edvard Beneš - 120 let od jeho narození

Prezident, který navštívil Kaplici

Dne 28. 5. 2004 uplyne 120 let od narození druhého prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. Do prvních bojů o československý stát vstoupil Beneš již na počátku 1. světové války. Bylo mu v té době 30 let, byl docentem sociologie na pražské univerzitě i na pražské technice a měl za sebou významná vědecká díla z oboru filosofie, sociologie, historie a práva. Svůj vstup do politiky po Masarykově boku považoval za svou povinnost k národu a současně chtěl aplikovat na svou politickou praxi svou vědeckou metodu a svou filosofii. Stabilita zásad a postupů v politice patřily také po celý život k jeho charakteristickým rysům a výrazně ho odlišovaly od politiků bezkoncepční každodennosti. V roce 1918 přispělo také Benešovo politické umění rozhodující měrou ke zrození samostatného československého státu.

7. 5. 1937, Náměstí, pohled k domu čp. 206  
Jako ministr zahraničních věcí i jako prezident republiky se Beneš trvale střetával s dramatickými etapami poválečného vývoje. Ve 20. letech se snažil překonat poválečnou labilitu Evropy rozrušené válkou a aktivně se podílet na činnosti Společnosti národů. Jeho úsilí směřovalo k vybudování kolektivní bezpečnosti a trvalého míru tak, jak se o to pokusil v roce 1924 v tzv. ženevském protokolu, jehož byl spoluautorem. Záhy ve svém životě byl však konfrontován se sílícími tendencemi o revizi výsledků 1. světové války, v jejichž čele stanulo postupně Hitlerovo nacistické hnutí. Vedl s tímto hnutím od počátku úporný zápas a varoval před ním i mezinárodní veřejnost. Jako člen odzbrojovací komise Společenství národů přispěl svými informacemi k odmítnutí žádosti nacistického Německa na vyzbrojování německé armády. Tím si vysloužil Hitlerovu trvalou nenávist. V republice prosadil zákaz činnosti německé nacistické strany a usiloval i o zákaz Henleinovy strany, která pašovala do republiky nacistické hnutí. Proti tomu podporoval Beneš německé demokraty a jeho přičiněním se Československo stalo přední azylovou zemí německých emigrantů.

Protože však nebyl jen teoretikem, snažil se mimo zahraniční politiku poznávat a řešit i problémy uvnitř republiky. Proto také postupně navštěvoval hlavně nejchudší části naší země a řešil tam probíhající problémy. A tak došlo k tomu, že jako jediný prezident za 85 let existence našeho státu navštívil Kaplici. Stalo se to 7. 5. 1937. Přijel se svým doprovodem, ve kterém byli ministři Dostálek a Zajíček, směrem od Vyššího Brodu. Projel do města slavobránou postavenou u budovy někdejšího Okresního úřadu (Linecká čp. 349 / dnešní GE Capital Bank). Vlajkami vyzdobenou Lineckou ulicí přijel na náměstí. Zde se konalo slavnostní přivítání. Na čestné tribuně, která byla postavena před budovou městského pivovaru, byl přivítán tehdejším starostou děkanem Schütznerem. (P. František (Franz) Schützner byl zajímavou postavou novodobých dějin Kaplice. Působil u nás ve městě více než půl století (od roku 1904 jako kaplan, od 1911 jako děkan). Zažil zde pět režimů. Rakousko-uherskou monarchii, separatistický Böhmerwaldgau, meziválečné Československo, nacistickou Třetí říši i obnovené Československo po roce 1945. Nebyl vězněn nacisty, ani nebyl později zařazen do odsunu. Církevním hodnostářem zůstal prakticky (až na krátkou dobu důchodu) až do své smrti 26. 5. 1957.) Starosta ve svém projevu poukázal na bídu a nouzi obyvatel města a požádal prezidenta o podporu při zadávání nouzových prací pro nezaměstnané. Po přehlídce čestné roty vojenské posádky projednal prezident na radnici řadu problémů se zastupiteli. Při rozhovorech se hledaly možnosti řešení. Po ukončení rozhovorů se zástupci města celá delegace odjela na kaplické nádraží, odkud prezidentským vagónem odcestovala do Českých Budějovic.

Výsledky prezidentské návštěvy se projevily relativně rychle. Bylo započato s výstavbou kanalizace ve střední části městské aglomerace, otevřelo se několik lomů, začalo se s úpravami náměstí. Řada občanů našla zaměstnání při výstavbě školy v Omlenické ulici. Byla vydána brožura "Dovolená v Kaplici", která do města přilákala v letních měsících 119 turistů, kteří zde strávili 1.181 nocí.

  Prezident Eduard Beneš v Kaplici
Vrátím se ale zpět k obecné charakteristice osoby Edvarda Beneše. Starověcí sofisté prodávali umění jak dělat z většího menší a z černého bílé. Naši současní obráběči veřejného mínění si se sofisty nezadají. Mají-li hodnotit historické zásluhy E. Beneše, v zásadě nepřipomínají ty děje, do kterých účinně a úspěšně zasahoval. Stranou jejich pozornosti tak zůstává vše, co jsem uvedl v úvodu, tj. jeho lví podíl na prvním zahraničním odboji (1914 - 1918). Nevšímají si jeho podílu na budování meziválečného Československa a rozměrných principů zahraniční politiky v evropském i světovém měřítku. Nepřipomínají ani jak vedl druhý zahraniční odboj (1939 - 1945) k osvobození a znovuobnovení naší vlasti. Zato podle zásad goebbelsovské propagandy donekonečna omílají stále znovu tzv. poválečné prezidentské dekrety.

Proč demagogové opakovaně nespravedlivě odsuzují E. Beneše? Patří totiž k jeho četným nepřátelům, kterých od jeho vstupu do politiky neubývalo, ale naopak. Nejprve to byli ctitelé Habsburského mocnářství, později agresivní němečtí nacionalisté (Herr Benesch byl pro A. Hitlera úhlavním nepřítelem), nepřátelé ČSR doma i za hranicemi, intelektuální rivalové v oblasti politiky, veřejného mínění i kulturního života. Ti všichni se předháněli a předhánějí ve výpadech a odsudcích. Je proto dobře si přečíst Benešovy knihy, Paměti, Úvahy o Slovanství, Mnichovské dny a stovky jeho projevů, aby člověk pochopil jeho nezastupitelnou úlohu v našich novodobých dějinách. Proto 120 výročí jeho narození i jeho 67 výročí návštěvy Kaplice je příležitostí ocenit a připomenout si slova T. G. Masaryka "Bez Beneše bychom republiku neměli".

Záboj Čampula


RTG - zrušeno omezení provozu

MUDr. Pavla Žáková sděluje, že od 1. 3. 2004 je zrušeno omezení provozu rtg pracoviště pro děti do 10 let. Od tohoto data lze vyšetřovat děti do 10 let věku bez omezení a nemusí se dojíždět na vyšetření do Č. Krumlova a Č. Budějovic.

MUDr. Pavla Žáková, radiodiagnostika


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc květen 2004

4. 5. 8 km
NAUČNOU STEZKOU BRLOŽSKA

Autobusem od školy v 5.40 hod. do Č. Krumlova a dále do Brloha.
Trasa: Brloh - naučná stezka - hrad Kuglveit - klášter Kuklov. Zpět autobusem v 12.45 hod.


 
8. 5.  
POCHOD NA KOHOUT

Odjezd v 8.00 hod. od bývalých jeslí.


 
11. 5. 15 km
Z LEOPOLDOVA NA POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ

Autobusem z nádraží v 9.10 hod. do Leopoldova.
Trasa: Leopoldov - Baronův Most - Jiřice - Pohoří na Šumavě a zpět na autobus do Leopoldova. Odtud ve 14.30 hod.


 
19. 5. 16 km
JARO NA KLETI

Autobusem od školy v 6.35 hod. do Č. Krumlova.
Trasa: Č. Krumlov - Nový Dvůr po m. na č. - Kleť - zpět do Č. Dvora, autobusem v 15.21 hod.


 
25. 5. 12 km
CHUDĚJOVSKÝ VRCH

Autobusem od školy v 10.00 hod. do Omlenice.
Trasa: Omlenice - Bočkov - Michničky - Chudějovský vrch - Vracov - Omlenička - Blažkov - Kaplice.


 
Skupina méně zdatných turistů: sraz každé úterý v 9.00 hodin v parku.
Trasa: po dohodě účastníků.


Program DDM Kaplice - květen 2004

3. - 7. 5.    NAŠE HORY
     - soutěž ZÚ

7. 5.    SOUTĚŽ LETECKÝCH MODELÁŘŮ
     - okres. kolo

10. - 14. 5.    KDO SI JAK HLÍDÁ ČAS?!
     - soutěž ZÚ

12. - 14. 5.    KOLEČKO SE NÁM POLÁMALO
     - pro ŠD

17. - 21. 5.     PŘESMYČKY, RÉBUSY
      - soutěž o malé ceny ZÚ

22. 5.    POZNÁVÁME OKOLÍ
     - sobotní turistický výlet do okolí Kaplice, vuřty s sebou, sraz před DDM v 9.00 hod.

24. - 28. 5.    REKLAMA
     - soutěž ZÚ

24. 5. - 4. 6.    VÝSTAVA KERAMIKY
     - - práce dětí z kroužku keramiky. Výloha v PC servisu.

24. - 26. 5.    CESTA FERDY MRAVENCE
     - pro ŠD

27. 5.    VYBÍJENÁ ZŠ
     - krajské kolo

28. 5.    BLUDIČKA aneb PYŽAMOVÁ PÁRTY
     - hry, soutěže, zábava od 18.30 hodin v tělocvičně DDM
ZLATÁ UDICE - bude upřesněno

KLUB MAMINEK - každý čtvrtek od 9.30 hod. v DDM


Ostrov YKSED 2003

"Jenom blázen by si myslel, že mu může být někdo vděčný."

Všem malým i větším táborníkům z ostrova YKSED 2003 oznamujeme, že pro nezájem ze strany vedení DDM Kaplice s vámi letos na dětský tábor v Deskách jet bohužel nemůžeme. KRÁSNÉ PRÁZDNINY VÁM PŘEJÍ vaši vedoucí

Johana, Radka, Ludvík, Krtek


26. ČERVNA 2004

Výlet pro děti, rodiny a všechny zájemce o cykloturistiku. Výběr ze 3 tras. Doprovodný kulturní program.

Start v městském parku v 9.00 hodin.


Z historie

Pohled na dějiny obchodní stezky
nazývané prostě "Cáhlovská" či "Kaplická"

Novověk
Tato cesta nebyla jen živou obchodní tepnou, ale také součástí poštovní linky ve směru Praha - Benátky, přičemž jedna ze stanic byla v Kaplici. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1530. Spojení udržovali jízdní poslové, kteří ve stanicích měnili koně. Poštmistry se stávali proto měšťané vlastnící pro takový účel vhodné prostory a potřebný počet koní. Z Kaplice proslul jako poštmistr jistý Schober, v jehož rodu tato funkce zůstala po několik generací.

Nástup císařské soli
Po vítězství nad odbojnými městy v roce 1547 se rozhodl český král Ferdinand I. Habsburský k ráznějším opatřením. Projevil zájem o zásobování Čech císařskou solí pocházející z habsburských solivarů v oblasti Gmundenu. Měl v úmyslu splavnit Vltavu z Českých Budějovic do Prahy. V Gmundenu založit solní sklad pro Čechy a současně bavorská a míšenská sůl měly být podrobeny clu. Další vlastní sklady měly být v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou a Starém městě Pražském. K těm měly o něco později přistoupit i solní sklady v Linci a Cáhlově. Místo malých soumarských prostic měly do Čech přicházet prostice (bečky) o váze 140 - 150 liber (asi 74 kg), které se neměly nosit na hřbetech soumarů, ale vozit na vozech a plavit na lodích. V roce 1550 se přistoupilo k zahájení prací. Tehdejší český místodržící arcikníže Ferdinand Tyrolský dal příkaz kaplickému rychtáři Wolfgangu Scheplackovi (do rychtářské knihy zapisoval česky), aby vystavěl skutečnou obchodní cestu pro povozy, dovážející do Čech sůl a vyvážející české ryby, slad a jiné produkty na trh do Cáhlova (Freistadtu) i dále do Lince. (Jak se zdá, až do té doby to byla jen prostá soumarská stezka). Bylo rozhodnuto, aby se silnice držela levého břehu řeky Malše a rychtáři dáno nařízení, co nejdříve ji dostavět.

Rychtář Scheplack měl již v červnu následujícího roku (1551) stavbu silnice téměř hotovu. Stačily už jen 3 až 4 měsíce, aby byla dána plně do užívání. Postaveny byly dva klenuté mosty, jejichž stopy můžeme ještě dnes dobře vidět u Zdíků, přijíždíme-li od Dolního Dvořiště. Kaplický rychtář stavěl silnici ve vlastní režii a pracovalo na ní asi 150 lidí. Komplikaci s dokončením stavby zapříčinil požár, jenž vypukl z neznámých příčin v Kaplici dne 30. května 1551. Tehdy (podle Scheplackovy zprávy) zůstalo pouze 21 domů nespálených. Při tomto požáru shořel rychtáři všechen majetek. Ten se obrací na místodržitelsví v Praze, aby mu pomohlo zaplacením vynaložených nákladů na dokončení silnice a obnovu jeho domu. Jelikož také prováděl regulaci Malše, kde podobně vše platil ve vlastní režii, ocitl se na mizině.

Novohradské panství, pro něž pracoval, mu mělo vyplatit 500 zlatých, to však otálelo s placením a k tomu měl ještě vyplatit 30 dělníků sjednaných v Cmuntu (Gmündu). Jak je z této stručné zprávy patrno, slibný průběh stavby silnice byl ohrožen touto smutnou událostí. Dodnes není známo, jak byla tato finanční záležitost vyřešena. Prostičná sůl z alpských solivarů se plavila loďmi po Hallstattském a Traunském jezeře do Gmundenu. Z gmundenského skladu se nakládala na lodě a dopravovala po řece Traunu do Mauthausenu. Odtud se část soli vozila povozy přímo do Freistadtu, část se později dovážela do skladu v Linci. Z Freistadtu sůl putovala po silnici do solnice v Českých Budějovicích. Tady se nakládala na lodě a v Týně nad Vltavou překládala na vory a po Vltavě se plavila do Prahy. Habsburkové dne 5. července 1564 vyhlásili monopol císařské soli pro území položená východně od Vltavy. Tímto opatřením zamezili zásobování této oblasti cizí solí, zejména pasovskou. Nová obchodní silnice vycházela z Českých Budějovic a ubírala se k jihu na Kamenný Újezd, Velešín, Kaplici, Dolní Dvořiště, Kerschbaum, Reinbach a Freistadt. Zde navazovala na dvě komunikace směřující sem od Dunaje - starou cestu "Zwags-straße" z Lince přes Katzbach, Gallneukirchen a Neumarkt, a cestu "Salzweg" z Mauthausenu přes Marbach, Pregarten a Kefermarkt.

Na rakouské straně bylo velké stoupání (Linec 263 m n.m. - Kersrchbaum 713 m n.m., rozdíl převýšení činí 450 metrů), proto se muselo místy připřahat. Z Kerchbaumu do Českých Budějovic cesta klesá (České Budějovice leží 385 m n. m.), rozdíl převýšení činí 328 metrů. Přestože jsou tam protisvahy, jejich zdolávání bylo pro koně namáhavé. Formani, kteří jeli pro sůl s nákladem obilí, ryb, sádla, sýrů, sladu a piva měli z toho platit mýto a mostné. Když vezli zpět sůl, nic neplatili, neboť sůl byla zboží komorní. Zvláštní místo v českém vývozu náleželo dodávkám kovů, především stříbru a cínu. Ještě v 15. století byla do Lince dovážena kutnohorská měď. V 16. století to byl hlavně krušnohorský a zejména slavkovský cín. Sortiment zboží, který se z rakouských měst dovážel do Čech byl daleko pestřejší než český vývoz. Dováželo se kromě soli a vína luxusní zboží z Itálie a Orientu ("Benátské zboží"), koření, ovoce, suroviny, jakostní výrobky ze železa a oceli, zábavné zboží (karty), textilní výrobky, mýdla, papír, tisky a vše co přinášelo růst životní úrovně a potřeb. Dopravu soli z Lince do Českých Budějovic obstarávali se svými vozy a potahy formani. Podle ustáleného zvyku se vozila sůl etapově.

Linečtí povozníci ji naložili a odvezli do Freistadtu, od nich ji převzali formani freistadtští nebo budějovičtí. Kromě těchto profesionálních přepravců soli měli i někteří poddaní sedláci, např. na křemežsku, robotní povinnost vozit koňským potahem do Němec obilí nebo přivážet sůl z rakouského Freistadtu do Kaplice případně do budějovické solnice. Sůl se přepravovala ve velkých prosticích (což také byla tehdejší jednotka berní a celní) a nakládala se na specielní vozy. Na vůz se dávalo maximálně 12 prostic o celkové váze 888 kg. Každý vozka si nakládal podle toho, jak měl silné koně a kam jel. Časté spory o výši mzdy mívali dopravci s císařskou dvorskou komorou. Císařští úředníci zavedli pro dopravu soli z Hallstattu do Českých Budějovic režijní tarif. V Hallstattě stála velká prostice 4 krejcary, plavba do Mauthausenu ji zdražila o 8 kr., clo v Gmundenu bylo 2 kr. a skladné v Mauthausenu 1 kr. Vozkům do Cáhlova se platilo 8 kr., z Cáhlova do Českých Budějovic 10 kr. Celková kalkulace v Českých Budějovicích činila 33 krejcarů. Ještě před zavedením těchto cen se v letech 1496 - 1507 prodávala malá prostice o obsahu 107 liber (55 kg) v Českých Budějovicích v ceně kolem 50 grošů a za toto období zde bylo prodáno 81 598 prostic. Ve druhé polovině 16. století se po silnici vozilo 28 000 velkých prostic ročně. V době předbělohorské to bylo 70 000 prostic ročně. Třicetiletá válka velmi ochromila dopravu soli i jiného zboží. Tak jako v celé naší zemi, tak i na Kaplicku zanechala třicetiletá válka těžké následky. Soudobý kaplický kronikář o tom píše: "Po silnici, která v době míru přinášela městu prospěch a byla pro jeho obyvatele i zdrojem obživy, procházely nyní četné vojenské jednotky a odebíraly dobytek, obilí a vymáhaly výpalné". Během války se snížil počet obyvatel v Čechách asi na polovinu, podle odhadu jich zůstal jeden milion a tím poklesla spotřeba soli. Od 18. století začal počet obyvatel opět vzrůstat. K zásadní změně došlo v letech 1753 - 1755, kdy byla nově vystavěna tzv. erární neboli císařská silnice spojující České Budějovice - Kaplici - Horní Rakousy. Po ní bylo na začátku 19. století v neustálém pohybu mezi Mauthausenem, Freistadtem a Českými Budějovicemi 400 souprav formanských vozů. Doprava soli po silnici skončila definitivně výstavbou a uvedením do provozu koněspřežné železnice Linec - České Budějovice dne 1. srpna 1832.

Václav Hajer

Které významné památky lze spatřit na cáhlovské obchodní stezce v blízkosti Kaplice, to se dozvíme v závěrečném článku o dějinách stezky.


Brána názorům otevřena ...

Vstupte! Nehas, co tě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl něco, co se ti líbilo, pak zde máš novou rubriku a do ní můžeš kdykoliv vstoupit. Chválou, kritikou, námětem do diskuse. Touto cestou se mohou vyjasnit věci nejasné...
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz

Toto je v roce 2004 místo pro Vás.

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 5. čísla 20. 4. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412