2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

červen 2004 - Číslo 6 - Ročník VIII.


Starostův sloupek

Už je to tady?! Nebo vzhůru, vzhůru do Evropy?! S těmito a podobnými rčeními se setkáváme v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Podtrhl bych do Evropské unie a ne do Evropy, jak je mnohdy našemu národu podsouváno, neboť jsme v ní trvale zakotvení od příchodu Čechů na toto území někdy v 5. století. Pouze čas od času, ostatně jak to v našich dějinách bývá, jsme tu více či méně někoho poslouchali a tu více či méně jsme na to nedopláceli a dopláceli. Ostatně být v područí někoho "silnějšího" a malá schopnost vládnout si sami nás provází od počátku 14. století po vymření Přemyslovců. Jsem ale přesvědčen, že se z dlouhodobého pohledu vývoje Evropy nebude jednat o područí a doplácení, nýbrž o partnerství a spolupráci.

  Uzavření dohody mezi městy Kaplicí a Freistadtem
S tím koresponduje i Dohoda mezi našim městem a městem Freistadtem uzavřená u příležitosti státního svátku Dne osvobození. Bylo by jenom dobré, kdyby i v budoucnu docházelo k uzavírání pouze takovýchto smluv mezi sousedy. Je rovněž správné, že se prostřednictvím KICu organizováním připomenutí konce II. světové a pietního aktu u pomníků obětí nacismu v Netřebicích, Omlenicích a Kaplici ujalo spolu se jmenovanými obcemi i naše město. Jednoznačně tak byl dán signál k odpolitizování tohoto svátku, neboť vzpomínka na jednu z největších válečných tragédií v dějinách lidstva nemá s politikou nic společného a musí zůstat trvalým mementem. Co jiným je smrt nevinných Belgičanů, Francouzů, Rusů, Američanů, Holanďanů a Poláků zabitých na Kaplicku. Velmi zásadně pak v tomto kontextu působí položení kytice americkým důstojníkem na pomník rudoarmějců u příležitosti návštěvy hudebního orchestru texaské 49. obrněné divize v Kaplici 4. května, kde je na stuze nápis od amerického lidu.

Ferdinand Jiskra


Dobrý den, sousede

V druhé polovině dubna mě oslovil zástupce starosty z Freistadtu s přáním, aby na tradiční akci na freistadtském náměstí vystoupila při "stavění máje" kultura z Kaplice. Když při slavnostním stavění máje vítali obyvatelé Freistadtu nové sou-sedy v EU, překvapilo nás, že jsme zahlédli vedle plakátů v němčině i české nápisy. Při této akci se velmi úspěšně prezentoval soubor Mladá Agrovanka a baráčnický spolek z Věžovaté Pláně s tancem Beseda.

Ohlédneme-li se za několika posledními dny, musíme konstatovat, že se nám podařilo realizovat stanovený záměr. Stěžejní akce byla v Kaplici naplánována na 8. května v den státního svátku. Mimo tradiční uctění památek z druhé světové války se v tento den konala vernisáž mistra řezbářského pana Aloise Mareše z Kamenného Újezdu. Výstava představovala především jeho veliké dřevoryty Křížové cesty. O kvalitě výstavy svědčí i názor pana hejtmana Zahradníka o vhodnosti a užitečnosti podpory takovéto zájmové činnosti, nebo zájem starosty Freistadtu. U sousedů by rádi organizovali obdobnou akci v době Velikonoc. Tento den gradoval podpisem smluv o vzájemné spolupráci mezi městem Freistadt s městem Kaplice. A nakonec vystoupil v podvečer v Kaplici The Baarova Orchestr se sólistkou Lenkou Baarovou, přední sólovou flétnistkou. Přes sto účastníků bylo s velmi kvalitním uměleckým výkonem spokojeno.

V pátek 14. 5. 2004 jsem se s několika kapličáky zúčastnil premiérového programu Tanec do Evropy, který proběhl ve freistadtském kulturním centru Salzhof. Sympatické bylo na této akci, mimo kvalitního programu, i české přivítání: "Dobrý den, sousede!" Všem účastníkům byl rozdán Euroregionem slovník základních česko - německých výrazů.

V nastávajících dnech připravujeme vedle nejdůležitější akce měsíce června Kolem kolem Kaplicka, která se uskuteční 26.6.2004, také rockový festival ROCKFEST (2.7. od 18.00 hodin), či folk a country vystoupení písničkáře Pavla Dobeše (9.7.), HOP TROP (23.7.) a Jiřího Schmitzera (6.8.) v městském parku. Na dvorku radnice proběhne akce zvaná KAPRADÍ (divadlo, jazz, koncerty). Celou letní sezónu chceme ukončit Kaplickými městskými slavnostmi, konanými v parku poslední srpnovou sobotu 28.8. od 10.00 hodin až do rána druhého dne.

Josef Sejk,
ředitel KIC Kaplice


Kolem kolem Kaplicka

V sobotu 26. 6. 2004 od 9.00 hodin startujeme v Městském parku v Kaplici. Kolem kolem Kaplicka, to je cyklistická akce pro všechny věkové kategorie, kde si můžete vybrat vhodnou trasu na kvalitně připravených cyklostezkách na Kaplicku a poznat tak okolí s rozsáhlou otevřenou krajinou, v mnoha místech civilizací nedotčenou. To vše bude doplněno typickou gastronomií a specialitami, ale i vhodnou muzikou! Mezi doprovodné programy pro děti budou patřit např. ukázky mistrovského cyklotrialu. To vše zapadá do kontextu dnešní doby, která vyžaduje zdravý způsob života, mladistvou vitalitu a fitness. Pro ty, kteří nechtějí trávit čas v posilovně, je jízda na kole ideální alternativou a proto vás chceme na naše cyklostezky pozvat.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Před prázdninami bude Kino Kaplice patřit především českým filmům. Velkému zájmu se těšily snímky Kameňák 2, Želary i páté pokračování série Jak básníci neztrácejí naději, ve druhém červnovém týdnu vás čekají jejich reprízy. Nasadili jsme i dva novinkové filmy, kriminální Bolero a první český zombie horor Choking Hazard. První se může pyšnit skutečně hvězdným hereckým obsazením, druhý zas leckoho překvapí netypickou rolí, kterou zde sehrál Jaroslav Dušek. Česky se bude v kině mluvit i při dětských představeních, Myšák Stuart Little 2, Doba ledová a Medvědí bráškové zastupují příběhy pro nejmladší diváky.

PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN

Od 1. do 31. července 2004 DOVOLENÁ

K promítání se vrátíme v srpnu několika zajímavými filmy: KILL BILL, KILL BILL 2, HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU, PETER PAN, UMUČENÍ KRISTA...


KULTURNÍ NABÍDKA
na červen

7. 6. po. 18.00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Přehlídka orientálních tanců, spojená se zápisem zájemkyň o kurz. Kurz začíná v září.
Sál kulturního domu

 
18. 6. pá. 17.00 hod.
MICHAL NA HRANÍ
viz. článek Michal na hraní
Sál kulturního domu Vstupné 110,- Kč

 
25. 6. pá. 20.00 hod.
VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY
Sál kulturního domu Předprodej 100,- Kč

 
26. 6. so. 9.00 hod.
KOLEM KOLEM KAPLICKA
Městský park a 3 trasy  

 
2. 7. pá. 18.00 hod.
ROCKFEST ´04
Kapely: POOH, LOCOMOTIVE, CRAWALL, DYMYTRY, BED OF THORNS, AN ARAYA
Kaplické koupaliště Vstupné 100,- Kč


Taneční průprava

Od měsíce září 2004 chce KIC Kaplice organizovat pohybovou a taneční průpravu pro děti. K tomuto účelu provede nábor na školách a mezi veřejností. Kaplice po letech obnovila taneční soutěže všech kategorií a tudíž bychom byli rádi, kdyby bylo i naše město v této společenské události zastoupeno. Podrobnosti se dozvíte v Infocentru.

Škola orientálního tance

Kromě taneční průpravy pro děti začne v měsíci září také Škola orientálního tance pro studentky a dospělé ženy. Jejím smyslem není jen tanec, ale i radost. V nabídce budou nové kurzy pro začátečnice. Přehlídka orientálních tanců proběhne v KD Kaplice 7. 6. 2004 od 18.00 hodin. Zápis do kurzu pro začátečníky po ukázce.


Na koštěti do Evropy 2004

Pálení čarodějnic 2004. Díky patří: firmám VLADIMÍR MERUNKA KOVOOBRÁBĚČSTVÍ, AREX CZ a.s., OKNOTHERM s.r.o., manželům Prommerovým, sponzorům dárečků: paní Nataše Mockové, panu Jiřímu Sladovi a hlavnímu spolupořadateli: Domu dětí a mládeže Kaplice. Speciální díky celému společenstvu asistence !

Pálení čarodějnic v Kaplici   Pálení čarodějnic v Kaplici   Pálení čarodějnic v Kaplici


U S N E S E N Í
z 14. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 26. dubna 2004

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

Dohodu o spolupráci mezi Městem Kaplice a Městem Freistadt ve znění jak byla předložena

*

prodej pozemku p.č. 1487 k.ú. Mostky o výměře 941 m2 manželům Marošiovým, bytem Květonov 11 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (dále NSP)

*

prodej pozemku p.č. 421/3 k.ú. Kaplice o výměře 35 m2 manželům Šemrovým, bytem Kaplice 769 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

prodej části pozemku p.č. 368/2 k.ú. Kaplice o výměře cca 260 m2 (přesná výměra po zaměření) s věcným břemenem vedení telekomunikačního kabelovodu manželům Míkovým, bytem Kaplice 339 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1565 k.ú. Kaplice o výměře 125 m2 manželům Pivcovým, bytem Kaplice 72 za cenu 200,- Kč/m2 + NSP s tím, že smlouva o prodeji bude zapsána do KN až po úhradě ceny pozemku - termín nejpozději do jednoho roku od schválení prodeje

*

prodej pozemku p.č. 626/34 k.ú. Kaplice o výměře 30 m2 Jihočeské energetice a.s. České Budějovice za cenu 500,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1261 k.ú. Blansko o výměře 219 m2 Vladimíru Johnovi, bytem České Budějovice 21 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP a schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 8. 3. 2004 s kupní cenou pozemku 100,- Kč/m2

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 2146/1 k.ú. Pořešín o výměře cca 50 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 117/3 k.ú. Kaplice o výměře 11 m2 za cenu 200,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje částí pozemků p.č. 408/1 o výměře 2 m2, p.č. 409 o výměře 4 m2 a p.č. 411/1 o výměře 1 m2 za cenu 200,- Kč/m2 a současně schvaluje odkoupení částí pozemků p.č. 408/3 o výměře 3 m2 a p.č. 407 o výměře 1 m2 - vše v k.ú. Kaplice za cenu 200,- Kč/m2 od Jany Lučaníkové, bytem Kaplice 775, náklady spojené s prodejem a odkoupením částí pozemků uhradí žadatelka

*

revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 8. 3. 2004 týkající se prodeje pozemků v chatové osadě "U Soutoku" Haně Machové a manželům Koclířovým a schvaluje prodej pozemku p.č. 1549/3 o výměře 360 m2 k.ú. Pořešín Haně Machové, bytem Kaplice Nádraží 42 a prodej pozemku p.č. 1549/2 o výměře 333 m2 v k.ú. Pořešín manželům Koclířovým, bytem Kaplice 381 - ostatní podmínky prodeje zůstávají v platnosti

*

revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 8. 3. 2004 týkající se odkoupení části pozemku p.č. 776/8 k.ú. Žďár od manželů Ivaničových, bytem Hubenov 14 a schvaluje odkoupení části uvedeného pozemku o výměře 31 m2 za cenu 100,- Kč/m2

*

prominutí penále z dluhu na nájemném za užívání bytu v čp. 475 Pohorská ulice Janě Burianové ve výši 12.966,- Kč

*

revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 8. 3. 2004 týkající se prodeje pozemků p.č. 421/1 a p.č. 421/2 k.ú. Kaplice s tím, že ruší podmínky prodeje uvedené v usnesení

*

Zřizovací listinu Kulturního a informačního centra Kaplice tak, jak byla předložena, včetně úprav navržených v diskusi

*

provedení změn rozpočtu Města Kaplice roku 2004 dle předloženého návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice

*

přijetí úvěru ve výši 8,5 mil. Kč na zajištění akce "II. tlakové pásmo - ATYS Bohemia s.r.o. Město Kaplice" - bankovní ústav bude vybrán na základě výsledku vyhlášené soutěže

*

uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro zajištění akce "Zaokruhování vodovodu Malšské údolí" mezi Městem Kaplice a ČR - Zemědělskou vodohospodářskou správou, Lesy ČR s.p., Pozemkovým fondem ČR a firmou Eles s.r.o. Kaplice

II.     s o u h l a s í

*

se zařazením místních komunikací na parcelách p.č. 3323 a p.č. 3374 v k.ú. Blansko do kategorie silnic III. třídy

III.     o d k l á d á

*

rozhodnutí o zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 155 v k.ú. Mostky

*

rozhodnutí o zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 450 v k.ú. Kaplice.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Dlouhá ulice

Podivné hospodaření Města Kaplice

V současné době se provádí celková rekonstrukce ulic Dlouhé a Tržní v Kaplici. Je dobře, že tak bylo rozhodnuto. Jen je podivné, že před dvěma lety provedly Technické služby Města Kaplice pokládku nového asfaltového koberce právě v Dlouhé ulici. Účet ve výši "pouze" 350.000,- Kč zaplatilo Město Kaplice. Proč by ne. Vždyť peníze daňových poplatníků plynou stále a jejich kapsy jsou bezedné.

Finanční prostředky však chybí na jiné potřebné věci, jako je více nádob na tříděný odpad všech složek nebo vyšší podpora hromadné autobusové dopravy. Na tu prý Město Kaplice přispívá ročně částkou vyšší než 20.000,- Kč, ale stále je to 17,5 x méně, než na tento luxusní a zcela zbytečný asfaltový koberec, který se za 2 roky musí rozkopat.

Růžena Šandová, Kaplice

Zas tak podivné hospodaření to není
/odpověď na dopis p. Šandové z odboru majetku/

V roce 2001 byla zpracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci komunikace a sítí v ulici Dlouhá a Tržní s tím, že se budou hledat dotační programy, které by umožnily tuto stavbu zrealizovat. V roce 2002 zastupitelstvo rozhodlo položit na tuto komunikaci, i vzhledem k jejímu stavu a hustotě provozu, provizorní postřik, který by prodloužil životnost vrchní vrstvy min. o čtyři roky. Protože letos město získalo státní dotaci, došlo logicky k zahájení stavby. Bohužel nikdy nelze odhadnout, kdy se podaří získat finanční prostředky z dotací nebo od státu a i když by povrch mohl ještě jeden dva roky sloužit, je především nutná generální rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě, což by bez jiné finanční pomoci bylo pro město těžko dosažitelné. I proto, že nás letos čekají další dvě rozsáhlé akce podobného charakteru /nový vodovodní řad do lokality Březová ul. a na Pohorskou a celková rekonstrukce čističky odpadních vod/.

V oblasti třídění odpadu jsou v současné době umisťovány velkoobjemové kontejnery do všech našich osad a jejich vývoz přijde rozpočet města na 200.000,- Kč. Dále se budou v letošním roce rozmisťovat kontejnery na sklo v pořizovací hodnotě 100.000,- Kč. Kontejnery na plast jsou už používány s úspěchem dva roky a ostatní třídění druhotných surovin mají občané možnost provádět zdarma ve sběrném dvoře, jehož provoz stojí ročně 400.000,- Kč.

Ve věci podpory hromadné autobusové dopravy město přispívá na dopravní obslužnost ročně částkou 273.000,- Kč.

ing. Jaroslava Líbalová,
ved. odboru majetku


Deratizace

Ve dnech 14. 6. - 30. 6. 2004 bude probíhat druhá etapa deratizace ve městě Kaplici. Deratizaci provádí firma Deradez. Třetí etapa čeká město na přelomu srpna a září.


Zachráníme "blanský kopec"?

Jedním z nejkrásnějších míst v Kaplici je "blanský kopec" nebo-li Suchý vrch, který rádo navštěvuje mnoho lidí, mezi nimi i velká část místních maminek s malými dětmi. Rok co rok doufáme, že se situace na kopci změní, ale marně. Hromady odpadků, převážně krabiček od cigaret, levného vína, rozbité sklo, papírové kapesníčky a nedopalky cigaret připomínají spíše zakládající se skládku než malebný kout přírody.

Poslední dubnovou noc se na Suchém vrchu konává Slet a pálení čarodějnic, kterou navštíví možná i několik stovek lidí, a přesto po této akci organizátoři v co nejbližší době vrátí místo do původní podoby, nevíme, proč by stejným způsobem nemohla po sobě uklidit nepořádek i mládež, která blanský vrch často navštěvuje. Nepořádek se bohužel rozšiřuje až do městského parku. Maminky se bojí o své děti, které by se mohly zranit například píchnutím o zapomenutou jehlu či pořezat o rozbitou láhev a proto prosí všechny návštěvníky vrchu, aby dbali na pořádek, bezpečí a odpadky odnášeli do městských odpadkových košů nebo popelnic.

maminky s dětmi z Kaplice


Ostrov YKSED 2003

Jenom blázen by si myslel, že DDM Kaplice není vděčný všem svým spolupracovníkům!

Velice se mne dotkl článek OSTROV YKSED 2003 v Kaplickém Zpravodaji č. 5, kde Johana, Ludvík, Radka a Krtek nařkli náš DDM z nevděčnosti. Ráda bych nyní uvedla věci na pravou míru a zveřejnila můj názor na tuto nemilou situaci, jež DDM poškozuje.

Současně však tuto šanci chápu jako příležitost veřejně vyslovit poděkování všem těm, kteří s námi spolupracují, ať už jsou to externí pracovníci (zajišťující chod četných kroužků a různých akcí), nebo ti, jež nám ve svém volném čase pomáhali při nedávném stěhování DDM z dlouholetého působiště v Kostelní ulici do nových prostor v bývalé ZŠ Omlenická.

Ani v případě našich bývalých vedoucích Johany, Ludvíka, Radky a Krtka nemusíme šetřit chválou, co se týká jejich programové práce s dětmi. S dětmi si vždy rozuměli a v tomto směru byla jejich práce hodnocena vždy velmi pozitivně. Také proto s námi spolupracovali opakovaně několik let. Problémy, jež nás nakonec donutily tento rok spolupráci s nimi odmítnout, nastávaly pro nedodržování některých zásad, mimo jiné základních pravidel hygieny. Několikrát jsem je na tento vážný problém upozorňovala a snažila se je přimět k nápravě. Bohužel však z jejich strany nenastal žádný zájem tento problém řešit, naopak jej zlehčovali a podceňovali. DDM musí v první řadě myslet na bezpečnost jemu svěřených dětí. Nemůžeme si dovolit vystavovat naše děti žádným rizikům.

Naposledy jsem s těmito vedoucími mluvila začátkem března, zdůvodnila jim osobně své rozhodnutí a tímto byla celá věc pro mne uzavřena. Proto mě nyní velice mrzí, že musím reagovat na jejich článek a uvést věci na pravou míru.

Chtěla bych také využít této příležitosti a upozornit četné zájemce o naše letní tábory v Deskách, že oba oběhy jsou pro letošek bohužel již plně obsazeny a jsme nuceni odmítat nyní došlé přihlášky. Všem zapsaným dětem i našim spolupracovníkům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na společně příjemně prožité chvíle zábavy i zdokonalování se v tábor-nických dovednostech.

Za DDM Kaplice Korecká Olga


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc červen 2004

1. 6. 16 km
Liščím dolem

Autobusem (z nádraží) v 6.30 hod. do Benešova nad Černou.
Trasa: Benešov nad Č. - Hartunkov - Konratice - Liščí důl - Cikánský vrch - Benešov nad Černou. Zpět autobusem v 15.05 hod.


 
8. 6. 15 km
Zadní a Přední Zvonková

Autobusem (od školy) v 5.25 hod. do Č. Krumlova na vlak v 6.17 hod. do Horní Plané.
Trasa: Horní Planá - přívoz - B. Lhota - H. Dvůr - Zadní Zvonková - Přední Zvonková - Zadní Hamry - Bližší Lhota - přívoz - Horní Planá. Vlakem zpět do ČK, odtud autobusem.


 
15. 6. 15 km
Věncová hora a okolí

Autobusem (škola) v 7.55 hod. do Krasejovky.
Trasa: Krasejovka - Milíkovice - Krnín - Chlumec - Věncová hora - Dolní Třebonín - Prostř. Svince - Holkov. Zpět autobusem.


 
22. 6. 8 km
Z Přibyslavi do D. Dvořiště

Autobusem (škola) v 10.00 hod. do Přibyslavi.
Trasa: Přibyslav - Trojany - D. Dvořiště. Zpět autobusem.


 
29. 6. 12 km
Z Krasejovky přes Plav do K. Újezda

Autobusem (škola) v 7.55 hod. do Krasejovky.
Trasa: Krasejovka - Hamr - Straňany - Plav - Plavnice - Bukovec. Zpět autobusem.


 
Skupina méně zdatných turistů.
Sraz každé úterý v 9.00 hod. v parku. Trasa po dohodě účastníků.


Fotbal

"A" mužstvo - divize
22. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Hořovice   1:3 (0:0)
23. kolo   SK Benešov - FK Spartak Kaplice   0:0
24. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Slavia Vejprnice   2:1 (1:0)
25. kolo   SK Strakonice 1908 - FK Spartak Kaplice   3:1 (0:0)
 
"B" mužstvo - I. B třída
18. kolo   SK Lhenice - FK Spartak Kaplice "B"   1:2 (0:1)
19. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - SK Zlatá Koruna   3:2 (2:2)
20. kolo   Sokol Olešnice - FK Spartak Kaplice "B"   5:1 (4:1)
21. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - SK Včelná   5:0 (4:0)
 
dorost - I. A třída
14. kolo   FK Spartak Kaplice - Smrčina Horní Planá   2:3 (1:0)
15. kolo   Spartak Trhové Sviny - FK Spartak Kaplice   0:1 (0:0)
16. kolo   FK Spartak Kaplice - FC Vltava Loučovice   2:0 (0:0)
17. kolo   Nové Hrady - FK Spartak Kaplice   2:0 (1:0)
 
starší žáci - I. A třída
14. kolo   Spartak Trhové Sviny - FK Spartak Kaplice   0:5 (0:1)
15. kolo   FK Spartak Kaplice - Slavoj Hrdějovice   1:2 (0:1)
16. kolo   Hluboká nad Vltavou - FK Spartak Kaplice   0:3 (0:0)
17. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Dobrá Voda u ČB   13:1 (6:0)
 
mladší žáci - I. A třída
14. kolo   Spartak Trhové Sviny - FK Spartak Kaplice   3:1 (1:1)
15. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Čtyři Dvory "C"   0:6 (0:3)
16. kolo   Hluboká nad Vltavou - FK Spartak Kaplice   0:3 (0:2)
17. kolo   FK Spartak Kaplice - Dynamo Č. Budějovice "C"   1:5 (0:1)
 
přípravka - okresní přebor
8. kolo   FK Slavoj Č. Krumlov "B" - FK Spartak Kaplice   0:8 (0:4)
9. kolo   Sokol Chvalšiny - FK Spartak Kaplice   1:10 (0:5)
10. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Dynamo Vyšší Brod   3:4 (3:2)
11. kolo   FK Slavoj Č. Krumlov - FK Spartak Kaplice   0:1 (0:1)


MICHAL na hraní

Netradiční námět rodičům, jak odměnit své děti. Dárek ve formě zážitku z představení s dětmi zbožňovaným Michalem Nesvadbou. Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky a všechny ostatní na představení MICHAL na Hraní do KD v Kaplici, kde se mohou s Michalem setkat v pátek 18. 6. 2004 od 17:00 hodin a zažít spolu s ním spoustu legrace. Děti se naučí vyrobit si sami za malou chviličku všechny možné hračky a zkusí si pohrát s velkou živou hračkou - Michalem. Také si zasoutěží a nakonec se ještě dozví veliké tajemství: jak se z obyčejného Michala může stát SUPERMICHAL! Děti pozor, přímo na místě vám maminka nebo tatínek můžou pořídit i dárek od Michala - každý však dostane dáreček od živého zajíčka Nesquika.

Vstupenky si můžete zakoupit v Infocentru Kaplice, Linecká ulice, tel. 380 311 388.


Program DDM Kaplice - červen 2004

1. 6.    DEN DĚTÍ
     - od 13.30 do 15.30 hod. v parku před DDM

3. 6.    KROUŽEK KERAMIKY
     - Mami, tati zkus to taky - pro rodiče

4. 6.    DĚTSKÝ DEN
     - ZŠ Rožmitál, ZŠ Bujanov

9. 6.    CROSS
     - od 14.30 hod. Blanský vrch

BAZAR oblečení, bot, hraček, knih… v DDM Kaplice
14. 6. 8.00 - 18.00 hod. - příjem zboží
15. - 17. 6. 8.00 - 10.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod. - prodej
18. 6. 8.00 - 14.00 hod. - výdej peněz a neprodaného zboží

16. 6.    MISS(ÁK) ŠKOLNÍ DRUŽINY
     - od 13.30 hod. v tělocvičně DDM

Keramika na víkend - malé soustředění v přírodě


Příměstský tábor 23. - 26. 8. 2004

DDM Kaplice připravuje pro děti během letních prázdnin denní akce, které proběhnou vždy od 9.00 do 14.30 hodin. Sraz je každý den v DDM ! Co se týče stravy, jsou zajištěny pouze obědy.

Připravujeme pro vás tento program:
23. 8. pondělí: Hrajeme si s písmenky, Hádej, hádej, hadači, Výtvarná soutěž, Sportovní olympiáda. 24. 8. úterý: Výlet do Bujanova (návštěva muzea, různé hry). Dle možností, počasí na kolech, pěšky či autobusem. 25. 8. středa: Střelba ze vzduchovky, Terčový závod, Opékání vuřtů. 26. 8. čtvrtek: Švandyboj aneb MISS(ÁK) léta 2004, Odpoledne plné rekordů.

Ostatní: koupání, promítání pohádek, turnaj v Člověče nezlob se, atd. Pokud přihlásíte své dítě na celý týden (4 dny), cena tábora činí 350,- Kč. Cena na jednotlivé dny činí 100,- Kč za 1 den. Přihlášky a platby je nutno odevzdat od 28. 6. 2004 v DDM. Od 28. 6. 2004 se objednávejte pouze telefonicky na tel. 777 900 745. Počet účastníků je omezen, proto se hlaste co nejdříve.

V ceně je zahrnuto cestovné, obědy, vstupné, režijní náklady. Informace DDM, tel. 380 313009.


Úplná uzavírka komunikace ulic Dlouhé a Tržní

Město Kaplice provádí v době od 5. 5. 2004 do 30. 9. 2004 úplnou rekonstrukci pozemní komunikace včetně kanalizace, vodovodního řádu a chodníků v ulici Dlouhá a Tržní.

Úplná uzavírka ulice Tržní u pošty bude trvat až do 30. 9. 2004, zásobování bude možné pouze z ulice Pohorské přes autobusové nádraží. Veškerá autobusová a nákladní doprava bude pak směrována přes náměstí a ulici Kostelní. Domovní odpad bude odvážen z kontejnerů umístěných v prostorech jejich bezproblémového odvozu. Žádáme všechny občany a návštěvníky města Kaplice, aby po výše jmenované uzavírce věnovali zvýšenou pozornost změnám v dopravním značení dané lokality a dbali na svou bezpečnost.

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, K. Čajan


Odbor životního prostředí

Registrace zemědělských podnikatelů
Odbor životního prostředí tímto oznamuje, že zákonem číslo 85/2004 Sb., kterým se mění zákon číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přechází registrace zemědělských podnikatelů podle §2f odst. 2 na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Kaplice). Tato registrace (osvědčení) nahrazuje dříve vydané osvědčení samostatně hospodařícího rolníka u fyzických osob a nově registruje právnické osoby podnikající v zemědělství.

Rybářské lístky
Dále MěÚ Kaplice, odbor životního prostředí, úsek státní správy rybářství dává na vědomí, že na základě zákona číslo 99/2004 Sb. - o rybářství a vyhlášky číslo 197/2004 Sb. - k provedení tohoto zákona, vydává rybářské lístky pro občany měst Kaplice a občany z ostatních obcí v rámci správního území MěÚ Kaplice. Rybářské lístky jsou vydávány od pondělí do pátku v úřední hodiny MěÚ Kaplice. Podmínkou pro vydání rybářského lístku je předložení osvědčení o složení zkoušky ze základních rybářských znalostí nebo již dříve získaný rybářský lístek. U rybářských lístků vydávaných pro mládež je navíc potřebný souhlas zákonného zástupce na žádosti o rybářský lístek. Bližší informace k oběma oznámením na tel. 380 303 140, 724 188 186.


Otevření 3. třídy v MŠ 1. máje 771

Od 1. 2. 2004 je znovu po 6 letech otevřena 3. třída s dopoledním provozem v mateřské škole na sídlišti v Kaplici. Po zápisu v měsíci dubnu 2004 bude od 1. 9. 2004 otevřena 3. třída školy a to s celodenním provozem. Vzniká tak opět plně funkční mateřská škola dle zřizovací listiny a dodržení všech parametrů z hlediska kapacity, hygieny a duševního rozvoje dětí. Ve 3. třídě budou umístěny děti 2 - 3leté, s kvalifikovaným personálem. Vycházím z požadavků rodičů, kteří děti umísťují do zařízení a zároveň respektuji jejich zaměstnanost. Díky této změně mohou rodiče, kteří uvažují o nástupu do zaměstnání, včas přihlásit dítě do nově zřízeného oddělení po dohodě s ředitelkou školy.

Zároveň děkuji zřizovateli MěÚ Kaplice za vstřícnost.

M. Moravcová, ředitelka školy


Vzpomínka

Dne 3. května 2004 jsme se jako členové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu navždy rozloučili s naší dlouholetou členkou, sestrou Marií Krbovou. Prošla rovně a čestně drahou, která je každému z nás vyměřena počátkem a koncem života. Nezalekla se správné cesty ani v údobí druhé světové války, kdy se ještě jako mladé děvče zapojila do domácího odboje. V našem Svazu pracovala v různých funkcích celá desetiletí a poznali jsme ji jako člověka, který uměl překonávat překážky na pohled nepatrné, a přece vyžadující hodně sil. S úctou si proto při vzpomínce na ni připomínáme slova J. Wolkera: "Žít je tak složité, zemřít je tak prosté."

Český svaz bojovníků za svobodu, z.o. Kaplice


PS Poutníci

PS Poutníci Kaplice pořádá letní tábor Na Cihelně (u Frymburku) v termínu: 15. 8. - 27. 8. (13 dní). Cena: 1.980,- Kč.
Další informace na tel. 380 313515 (večer) nebo 732 580191.

A jaké bylo Májové skotačení ?

Zasoutěžit si přišlo asi 90 dětí. Na 16. stanovištích si mohly vyzkoušet různé úkoly, jako je například hod gumovkou, prolézání pavučinou, chůdy atd. V městském parku vládla dobrá nálada a sportovní duch. Na památku si každý odnesl zvoneček, který vyrobily děti z oddílu PS Poutníci Kaplice a malé drobnosti. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali na stanovištích nebo věnovali sponzorský dar /OMV/. Těšíme se na Vás při dalších akcích PS Poutníci a PS Kaplice.


Oznámení pojištěncům VoZP

MUDr. Petr Tišer oznamuje, že s ním Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu a tudíž přijímá od 1. 5. 2004 i pacienty této zdravotní pojišťovny.

Poliklinika Kaplice, tel. 380 311 180

Nepoteče voda

Důležité upozornění pro občany Kaplice: ve středu dne 7. července od 8.00 do 16.00 hodin nepoteče voda v celé Kaplici z důvodu úpravy potrubí na hlavním vodovodním přivaděči do Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 6. čísla 20. 5. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412