21. zasedání zastupitelstva se neuskutečnilo z důvodu nedostatečného počtu zastupitelů.


 6. leden 2021  |   Libor Lukš

21. zasedání zastupitelstva se neuskutečnilo z důvodu nedostatečného počtu zastupitelů.

Na dnešní den 6.1. 2021 bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Zasedání bylo svoláno na základě žádosti 7 opozičních zastupitelů a hlavním bodem programu měl být „Návrh na pořízení změny č.3 Územního plánu Kaplice“. Podnětem pro pořízení této změny je snaha o vyvolání stavební uzávěry v souvislosti s plánovanou výstavbou bytového domu v lokalitě Nové Domky, kdy iniciátorem pro pořízení změny územního plánu je prostřednictvím opozičních zastupitelů spolek Kaplice 2057, z.s.  a investorem uvedené stavby je společnost JPR Staving, s.r.o.

 

Po zahájení zasedání zastupitelstva města bylo na základě údajů z prezenční listiny konstatováno, že není přítomen dostatečný počet zastupitelů (7 zastupitelů přítomno, 14 zastupitelů omluveno) a že zastupitelstvo tak není usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Předsedající Mgr. Pavel Talíř dále přítomným sdělil, že na minulém zasedání (14.12. 2020), kde byl usnesením zastupitelstva tento bod vyjmut z programu jednání, bylo deklarováno, že zasedání zastupitelstva s výše uvedeným bodem programu bude svoláno bezprostředně poté, co město Kaplice zprostředkuje setkání spolku Kaplice 2057, z.s. a investora JPR Staving, s.r.o. Toto setkání se po vzájemné komunikaci a shodě na termínu a počtu zúčastněných zástupců uskuteční 13. ledna 2021 za účasti 5 zástupců z každé strany. Zasedání zastupitelstva je následně naplánováno na nejbližší možný termín, a to na pondělí 25. ledna 2021. Na tomto zasedání jistě proběhne rozsáhlá diskuse nad argumenty všech zúčastněných stran i nad závěry ze společného jednání a bude přijato definitivní rozhodnutí ohledně přijetí či nepřijetí „Návrhu na pořízení změny č.3 Územního plánu Kaplice“.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro svolání dnešního zasedání opozičními zastupiteli nebyl logický důvod, což se mohlo zásadně promítnout na skutečnosti, že zastupitelstvo se sešlo v takovém počtu, kdy nebylo usnášeníschopné.