Branný závod pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ


 23. květen 2023  |   Michaela Štěpánková

Pod záštitou starosty uspořádalo město Kaplice ve čtvrtek 4. května první ročník oblastního postupového kola branného závodu pro žáky 6. až 9. tříd základních škol ve správním obvodu ORP Kaplice, který měl prověřit nejen jejich tělesnou zdatnost, ale i vědomostní znalosti. Celkem se přihlásilo 6 družstev z 5 škol.

Během bezmála dvoukilometrové trati vedoucí z parku přes Suchý vrch na Blanskou kotlinu plnila šestičlenná družstva, jejichž členem byla vždy alespoň jedna dívka, 16 úkolů na devíti stanovištích. Těmito úkoly byly: překonání vodní překážky na raftu, poskytování první pomoci, transport raněného, člunkový běh, leh-sed, kliky, dřepy, vědomostní testy z historie ČR a AČR, uzlování, práce s mapou a buzolou, určování světových stran v přírodě, odhad vzdálenosti, lanová překážka, střelba ze vzduchovky a hod granátem na cíl.

Jednotlivá stanoviště zajišťovali zaměstnanci MěÚ, Městské policie Kaplice, příslušníci AČR, konkrétně Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích a Střediska obsluhy výcvikového zařízení Boletice, příslušníci pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru Český Krumlov HZS JčK, členové ČČK Český Krumlov a Skautského střediska Kaplice.

Nejlépe závod zvládlo družstvo ze Základní školy Kaplice Školní, které jako vítěz postoupilo do krajského kola branného závodu, jenž se bude konat v pátek 2. června 2023 v Českých Budějovicích, kde bude reprezentovat naše ORP.