Členové komisí

Složení komisí pro volební období 2018 - 2022
/viz. § 102 odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích/


Rozvojová a koncepční komise

předseda:

Mgr. Pavel Talíř

členové:

Ing. Lukáš Bodnár, Mgr. Dagmar Chaloupková, Mgr. Jiří Krba, Mgr. Libor Lukš, Ing. Karel Mach, Josef Šedivý, Mgr. Stanislav Trs

 

 

Bytová komise

předseda:

Pavla Opekarová

členové:

Jana Bílková, JUDr. Vanda Kárová, Jiřina Kostková, Bohumil Tíkal, Lenka Urazilová , Martin Pařízek

 

 

Občanská komise

předseda:

Jiřina Kostková

členové:

Marie Blessbergerová, Pavlína Hanzalíková, Jitka Jirkalová, Andrea Novotná Maurencová, Eva Perausová, Jaroslava Poltová

 

 

Dopravní komise

předseda:

Petr Blahna

členové:

Tomáš Bílek, Mgr. Jan Cinádr, Milan Ertl ml., Martin Griga, Filip Hejný, Josef Kaloš, Ing. Jakub Žahourek, Mgr. Dagmar Chaloupková

 

Školská komise

předseda:

Mgr. Jana Drdáková

členové:

Mgr. Helena Cinádrová, Mgr. Jana Kopúnová, Mgr. Libor Lukš, Bernard Riepl, Bc. Zdeňka Sípalová, Lenka Furišová

 

 

Kulturní komise

předseda:

Mgr. Stanislav Trs

členové:

Mgr. Jana Drdáková, Václav Holemý, Mgr. Pavel Janota, Mgr. Václav Kahovec, Mgr. Jana Kopúnová, Mgr. Libor Lukš, Daniela Wimmerová

 

 

Komise pro bezpečnost a prevence kriminality

předseda:

Bc. Jiří Kolín

členové:

Martin Griga, Mgr. Jiří Kalina, Bc. Jan Krenauer, Ing. Luděk Kvasnička, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Martin Pivec

 

Sociální komise

předseda:

Mgr. Pavel Janota

členové:

Pavlína Bláhová, Jitka Jirkalová

 

Komise pro oceňování a vyřazování majetku

předseda:

Ing. Lukáš Bodnár

členové:

Josef Bedlivý, Mgr. Dagmar Chaloupková

 

Sportovní komise

předseda:

Mgr. Ferdinand Jiskra

členové:

Bc. Jiří Bohata, Petr Janura, Mgr. Libor Lukš, Ladislav Kuzma, Pavel Milsimer, Jan Šuhaj

 

Komise Smart City

předseda:

Martin Pařízek

členové:

Ing. Luděk Keist, Stanislav Šebek, Radek Tomáš, Mgr. Stanislav Trs

 

 

 

 

 

Komise pro sociálně – právní ochranu dětí, kterou zřizuje dle ust. § 38 odst. 1) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, starosta města.

Mgr. Pavel Talíř, starosta města Kaplice, jmenuje dle ust. § 38 odst. 3) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů:

 

předsedou:

Bc. Jiřího Kolína

členy:

JUDr. Vanda Kárová, Mgr. Pavel Petr

tajemníkem:

Bc. Lenka Vávrová