Členové výborů

Složení výborů pro volební období 2018 - 2022


/viz. § 84 odst. 2, písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích/

Finanční výbor
předseda: 

Mgr. Pavel Janota

členové:    

Bc. Jiří Bohata, Jiřina Jiskrová, Ing. Luděk Keist, Jana Kotlasová 

 

Kontrolní výbor
předseda: 

Josef Kaloš

členové:    

Václav Mikeš, Ing. Jiří Němec, Marcela Soukupová, Kamil Vraspír


Osadní výbor
předseda: 

Jan Opekar

členové: 

Petr Koschant, Josef Šefčík