Dokončení obchvatu města Kaplice II. etapa, silnice II/154


 21. březen 2024  |   Michaela Štěpánková

Začátek II.etapy stavby je plánován na 2.4.2024  a bude trvat 730 dní. Investorem je Jihočeský kraj a město Kaplice.


Jedná se o liniovou, veřejně prospěšnou stavbu o celkové délce 1, 619 km, která prochází mimo zastavěné území. Trasa začíná na již dokončené I. etapě výstavby na jihovýchodním okraji města a končí na stávající silnici II/154 před vjezdem do obce Blansko, kde je obchvat ukončen dopravním ostrůvkem s vychýlením obou směrů. Projektová dokumentace řeší také přeložky účelových a přístupových komunikací, vodohospodářské objekty, veřejné osvětlení, přesun fotbalového hřiště a vybudování protihlukových stěn.

C.1_Situacni_vykres_sirsich_vztahu_PDPS-Kaplice


Obrázek1