Investiční záměr obce Mojné


 4. květen 2022

Tento investiční záměr spočívá v koupi a rekonstrukci stávajícího hotelu Černice, kde by mělo vzniknout 19 bytových jednotek pro seniory.

Jelikož jde o značnou investici, ráda by obec Mojné udělala nejprve přehled o tom, zda o tento druh ubytování bude ze strany veřejnosti zájem či nikoliv.