Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Městský úřad
Tajemník

 

Ing. Lukáš Bodnár


tel.: 380 303 112, 606 791 742
e-mail: bodnar@mestokaplice.cz 


 

Tajemník je vedoucím pracovníkem městského úřadu, je nadřízen všem pracovníkům a plní úkoly vedoucího organizace podle zvláštních předpisů. Tajemníka jmenuje a odvolává starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu. Odpovídá za chod městského úřadu uvnitř a zastupuje jej navenek, dále

  • zabezpečuje plnění usnesení rady a zastupitelstva,
  • koordinuje a kontroluje činnost odborů městského úřadu,
  • odpovídá za personální věci a vzdělávání pracovníků,
  • organizuje porady vedoucích odborů,
  • realizuje plnění veřejnoprávních smluv.

 

[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz