Milostivé léto


 28. červenec 2022

Milostivé léto – proběhne letos v termínu od 1. 9. 2022 – 30. 11. 2022. Uvádíme odkaz na stránky organizace Člověk v tísni, které se věnují Milostivému létu 2022 Milostivé léto - Ověřte si, zda Milostivé léto pomůže i Vám! (milostiveleto.cz), https://milostiveleto.cz/.

 

Pravidla pro využití Milostivého léta II:

  • dlužníci budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do tří měsíců od účinnosti níže uvedené novely zákona, tedy od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022
  • paušální náhrada nákladů exekuce je nově 1 500,- Kč + DPH (pokud je soudní exekutor plátcem DPH, tak 1 815,- Kč)
  • dlužník musí písemnou formou ve výše stanoveném termínu sdělit soudnímu exekutorovi, že žádá o zahájení postupu dle právní úpravy Milostivého léta II
  • soudní exekutor má povinnost, poté co jej dlužník písemně požádá o sdělení dlužné částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek Milostivého léta II, dlužníkovi do 15 dnů od doručení žádosti odpovědět
  • Milostivé léto II lze využít pouze pro exekuční řízení zahájená přede dnem 28. 10. 2021, poté již nelze.

 

Mgr. Pavlína Bláhová, Odbor sociálních věcí a péče