Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Odbory městského úřadu
Dokumenty ke stažení


koordinované závazné stanovisko


ochrana zemědělského půdního fondu


odpadové hospodářství

 

ochrana přírody a krajiny


myslivostrybářství

 

vodní hospodářství     

územní plánování a stavební úřad pro vodní díla

 

památková péče[ Zpět - Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče ]
[ Přehled odborů ]
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz