Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu


 17. duben 2024

Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu

Odbor vnitřních věcí - agenda občanských průkazů a cestovních dokladů

Odbor dopravy a silničního hospodářství - registr řidičů a registr vozidel


V průběhu dubna jsme pro Vás zavedli pro vyřízení občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu a záležitostí ohledně registru vozidel vyvolávací systém, což znamená, že přijdete-li si na úřad vyřizovat uvedené doklady, vyžádáte si v samoobslužném kiosku, který je v případě OP a CD umístěn v 1. patře naproti schodišti a v případě odboru dopravy v čekárně, pořadové číslo a u daného pracoviště pak vyčkáte, až se Vaše číslo objeví na vyvolávací tabuli.

Použití vyvolávacího systému je snadné a intuitivní. V případě jakýchkoliv potíží nebo obavy při jeho využití, se nebojte obrátit na pracovnice jednotlivých odborů, rády Vám pomohou (poradí).

Během května bude tento systém doplněn o rezervační systém, prostřednictvím kterého se můžete pro vyřízení uvedených dokladů a záležitostí objednat na určitý čas, a to z pohodlí Vašeho domova přes webové stránky města. Takto objednaný klient získá na e-mail pin kód, který po příchodu na úřad zadá v samoobslužném kiosku, což mu zaručí vyřízení v době, na kterou se objednal.