Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Sociální služby
Senioři a zdravotně postižení

Ikona SeniořiDOMOV PRO SENIORY


je druh pobytové sociální služby, která je určena seniorům (dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči). Domov pro seniory je obvykle určen osobám, které potřebují trvalou pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti. V ideálním případě by měl klientům trvale či dočasně nahradit domov.


Cílová skupina:
osoby ve věku nároku na starobní důchodu se sníženou soběstačností


Poskytovatel domova pro seniory:


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA


poskytuje zpravidla služby jako donáška obědů, běžný úklid domácnosti, pomoc s osobní hygienou, praní a žehlení prádla, doprovod k lékaři, malé i větší nákupy, běžné pochůzky


Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři


Poskytovatelé pečovatelské služby:


OSOBNÍ ASISTENCE


je terénní služba, lidem se sníženou soběstačností poskytuje zpravidla služby jako pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při samostatném pohybu, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, nákupy a běžné pochůzky


Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením, senioři


Poskytovatel osobní asistence:


SOCIÁLNÍ REHABILITACE


je souborem činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením


CHARITA KAPLICE
Sociální rehabilitace Tolerance


Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením

Tel. 731 604 507, 731 604 506
https://kaplice.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=socialni-rehabilitace-tolerance#directory-detailFOKUS


podpora osob s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života, vytváření příležitostí pro jejích uplatnění ve společnosti

Tel: 732 126 340
http://www.fokus-cb.cz/kontaktujte-nas/

[ Sociální služby - přehled

[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz