Stavební úpravy křižovatky ul. Na Vyhlídce a ul. Českobudějovická


 17. únor 2021  |   Libor Lukš

Stavební úpravy křižovatky ul. Na Vyhlídce a ul. Českobudějovická

Vážení spoluobčané,

v letošním roce plánujeme zrekonstruovat křižovatku ul. Na Vyhlídce a ul. Českobudějovická. Na předmětnou stavbu bylo požádáno o přidělení dotace. V případě, že dotace nebude přidělena, Město Kaplice provede stavbu z vlastních prostředků.

V minulém roce byla zpracována projektová dokumentace, nyní je již stavba připravena k realizaci v souladu se stavebním povolením.

Stavebními úpravami dojde k oddělení parkovacích stání od křižovatky, čímž bude odstraněno problematické a nebezpečné couvání a vyjíždění ze stávajícího parkoviště přímo do křižovatky.

Povrch parkovacích stání bude proveden ze zatravňovací dlažby, která spolehlivě odvádí dešťovou vodu z pojezdové plochy. Novým uspořádáním parkovacích ploch dojde k navýšení počtu parkovacích stání z 15 stání na 18 stání.

Dále bude vybudován i nový vstup do parku, který mohou využít chodci, kteří obchází park po ul. Českobudějovické, kde se vystavují nebezpečí srážky s projíždějícími vozidly, neboť na této části ulice chodník nelze z důvodu nevyhovujících šířkových poměrů vybudovat. Nový chodník bude proveden ze zámkové dlažby a napojen na stávající chodník v parku rovněž tak ze zámkové dlažby.

O zahájení stavebních prací budete včas informováni.

 

Bc. Miluše Lukšková, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice