Topná sezóna - Technické služby Kaplice spol. s r.o.


 5. říjen 2023

Technické služby Kaplice spol. s r.o. oznamují, že topná sezóna bude zahájena po poklesu venkovních teplot, zřejmě v průběhu druhého říjnového týdne.


Pravidla pro vytápění upravuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Podle této vyhlášky topná sezóna (neboli otopné období) začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

*Reálný termín, kdy se začíná topit, ale závisí ještě na teplotní podmínce. Dodávky tepla se spouštějí ve chvíli, kdy v dané lokalitě poklesne průměrná denní teplota pod 13 °C po dva po sobě jdoucí dny a ani v následující den se neočekává oteplení.

Jak se vypočítá průměrná denní teplota pro začátek topné sezóny?

Ukazatel průměrné denní teploty venkovního vzduchu se stanovuje jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7:00, ve 14:00 a ve 21:00, přičemž teplota naměřená ve 21:00 se započítá dvakrát.*


Bližší informace Vám poskytne Jan Štrbačka, vedoucí výtopny Kaplice, tel: 606 956 396 , e-mail: info@tskaplice.cz

Zahájení topné sezóny 2023 (6) (002)