Uzavírky: stavba „D3 0311 Třebonín – Kaplice Nádraží“, stavba „Sil. II/157 - zúžení před Kaplice - Nádraží“


 22. květen 2023

...