Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent OŽP, ÚP a PP - státní správa lesů, ZPF


 3. duben 2023

Dne 27.03.2023 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče - státní správa lesů, ZPF

Výběrová komise vyhodnotila došlé přihlášky a vybrala paní Ing. Mariku Pařízkovou s nástupem do funkce 11.04.2023

Vybrané žadatelce přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice