Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice správce městských lesů


 24. duben 2024

Dne 24.04.2024 proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice správce městských lesů.

Výběrová komise vyhodnotila došlé přihlášky a byl vybrán pan Pavel Řepa s nástupem od 01.07.2024


Vybranému žadateli přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice