Výbory - funkce, pravomoce

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Počet členů výboru je vždy lichý.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

 

Finanční výbor

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní výbor

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem  
  • na úseku samostatné působnosti,
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.