Vyhrazená parkovací místa


 21. únor 2024

Vážení,

informujeme Vás o dvou volných parkovacích stání v lokalitě ulice Na Vyhlídce u budovy č.p. 503, která jsou určena k vyhrazení, viz zákres.

Částka za parkovací kartu je stanovena dle OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a to na 6000 Kč/rok.


Písemné žádosti o vyhrazená parkovací stání mohou občané města Kaplice podávat na MěÚ Kaplice odbor správy majetku, budova Náměstí č.p. 70 nebo na podatelně MěÚ a to do 8. 3. 2024.


Tyto žádosti budou předloženy Radě města Kaplice, která vydá souhlas, popřípadě nesouhlas s vyhrazením parkovacího stání na místní komunikaci. Odsouhlasené žádosti budou postoupeny odboru dopravy a silničního hospodářství, kde bude v rámci správního řízení vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, které je vydáváno ze zákona na dobu určitou zpravidla na 1 rok.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na tel. 380 303 163, 606 731 351 nebo mail: marika.laiskova@mestokaplice.cz.

Marika Laisková, referent odboru správy majetku MěÚ Kaplice

Obrázek1