VZNIK SENIOR TAXI V KAPLICI


 25. červenec 2022  |   Libor Lukš

VZNIK SENIOR TAXI V KAPLICI

VZNIK SENIOR TAXI V KAPLICI

Město myslí na své seniory a podporuje myšlenku vzniku služby senior taxi pro občany Kaplice a přilehlých osad. Příprava vzniku projektu vyžaduje samozřejmě dostatek času a úsilí. Město aktivně hledá cesty, aby služba mohla v Kaplici brzy vzniknout. Podporovanými účely cesty jsou hlavně návštěva lékaře, lékárny, hřbitova, cesty na autobusové či vlakové nádraží, kostely a knihovny. V červnu letošního roku byli osloveni potencionální poskytovatelé této služby, kterými jsou Charita Kaplice a Ledax o.p.s. Dne 21.07.2022 již proběhlo první jednání, a to se zástupci společnosti Ledax o.p.s., která službu provozuje ve městě Dačice a má tedy s provozem praktické zkušenosti. V následujících dnech proběhne také jednání s Charitou Kaplice.

Senior taxi by zajišťovalo a finančně podporovalo město Kaplice prostřednictvím vybraného poskytovatele. Na cestovném by se pak částečně podílel přepravovaný senior a částečně by bylo dotováno z rozpočtu města.

Věřím, že vznik služby senior taxi senioři z Kaplice jistě uvítají.


Mgr. Pavlína Bláhová

vedoucí odboru sociálních věcí a péče