Zahájení výstavby nové sportovní haly v Kaplici je již nadohled.


 16. únor 2021  |   Libor Lukš

Zahájení výstavby nové sportovní haly v Kaplici je již nadohled.

Poté, co bylo v měsíci červnu loňského roku rozhodnuto o demolici stávající sportovní haly na Bělidle, začalo se intenzivně pracovat na přípravě projektu nové sportovní haly s cílem využít dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. I přes velmi krátký čas na zpracování projektové dokumentace takovéto stavby se podařilo v daném termínu podat žádost a město Kaplice v těchto dnech bylo oficiálně vyrozuměno, že projekt „Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělidlo v programu 11782 – Podpora regionů 2019“ byl vybrán ke spolufinancování ve výši 30 milionů z celkových nákladů 58 455 928 Kč.

Jsou činěny i další kroky k realizaci této pro Kaplici velmi žádoucí stavby, kdy v současné době bylo vydáno stavební povolení, zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby a připravuje se výběrové řízení na výběr zhotovitele.

Nová sportovní hala bude moderním sportovním stánkem, který bude splňovat všechny požadavky a poskytovat ideální podmínky nejen pro trénink v tradičních kaplických sportech, ale i pro pořádání sportovních utkání a soutěží. Zejména kapličtí florbalisté tak budou mít konečně podmínky pro to, aby svá utkání ve vyšších soutěžích mohli odehrát v domácím prostředí. Vedle florbalistů zde budou mít zejména své tréninkové zázemí pro zimní období i kaplické fotbalové týmy. Hala bude samozřejmě vybavena i pro další sporty, jako jsou basketbal, volejbal či tenis.

Zvláštností nové sportovní haly je i vytvoření ideálních podmínek pro činnost jednoho z velmi úspěšných kaplických oddílů, kdy v hale bude samostatná menší tělocvična s vybavením pro judo. Součástí haly dále budou 4 šatny, sociální zařízení pro sportovce a pro diváky, zázemí pro správce, bufet, hlediště pro cca 100 lidí a nářaďovna.