Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - Praktik MM Kaplice, s.r.o.


 4. duben 2024  |   Michaela Štěpánková

Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - Praktik MM Kaplice, s.r.o.

Zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb, kterým byl Praktik MM Kaplice, s.r.o., IČO 01799169, obor všeobecné praktické lékařství, je uložena na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Zdravotnická dokumentace bude předána nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství na základě jeho písemné žádosti nebo na základě písemné žádosti pacienta.


Náležitosti písemné žádosti o předání zdravotnické dokumentace:
1. žádost pacienta (pacient zde uvede jméno, příjmení, RČ, adresu + pacient v žádosti uvede adresu nově zvoleného lékaře)
2. žádost zvoleného poskytovatele zdravotních služeb (poskytovatel zde uvede jméno, příjmení, popřípadě název společnosti, adresu místa poskytování zdravotních služeb, telefonní kontakt*, podpis + připojí ke své žádosti písemné vyjádření pacienta o provedené volbě, součástí žádosti je jméno, příjmení, RČ, adresa pacienta)


Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete na internetové stránce www. kraj-jihocesky.cz, Potřebuji si vyřídit, Odbor zdravotnictví, Žádost pacienta o předání zdravotnické dokumentace.


Žádosti zasílejte na adresu:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Identifikátor datové schránky: kdib3rr


V případě potřeby kontaktujte:

Editu Sovovou MSc. - tel. 386 720 613,
Bc. Kateřinu Kučerovou - tel. 386 720 607.