Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Média
14. ledna 2016
Kaplice připravuje rekonstrukci centrální kotelny. Cílem je ekonomická efektivita i splnění ekologických parametrů

Ekonomika, efektivita, ekologie, splnění moderních i legislativních standardů. Tyto pojmy asi nejlépe charakterizují snahy vedení jihočeského města Kaplice uskutečnit nejnákladnější jednorázovou investici v dějinách města do rekonstrukce centrální městské kotelny. Město má na rekonstrukci dva roky a bude usilovat o získání podpory z veřejných prostředků.


Kaplická radnice bude usilovat o kompletní rekonstrukci a modernizaci kotelny, která dodává teplo občanům, institucím i firmám ve městě. Současné řešení je naddimenzované a od roku 2018 nevyhovující z hlediska legislativy a ekologických norem. Audit i rozptylová studie, které si město nechalo zpracovat, potvrdily, že je nutné přizpůsobit kotelnu aktuálním i budoucím požadavkům.


Současná kotelna je kapacitně naddimenzovaná. Došlo totiž k zateplení městských sídlišť i veřejných budov, jako jsou všechna školská zařízení či zdravotní středisko. Díky tomu sice došlo k úsporám tepla na místech odběru, ale na druhé straně se provoz kotelny stal nehospodárný. Zástupci města také přiznávají, že v minulosti došlo ke špatnému strategickému rozhodnutí, když se několik významných odběratelů tepla rozhodlo odpojit od centrální výtopny. Pro město tehdy bylo jednodušší a méně nákladnou variantou, pouze souhlasit s jejich rozhodnutím.


Vedení kaplické radnice aktivně připravuje postup, jak nastalou situaci řešit. „Základní otázka zní, jakou technologii zvolit? Nejlépe nám vychází kombinace několika druhů s tím, že se také zamýšlíme nad otázkou alternativních paliv. Vše děláme pro udržení přijatelné ceny tepla s ohledem na zpřísnění ekologických limitů od začátku roku 2018,“ přibližuje plány místostarosta Kaplice Libor Lukš. Pokud by kapličtí měli novým standardům vyjít vstříc pouhou úpravou současných technologií spalování, byly by náklady pravděpodobně vyšší, než výstavba zcela nového řešení. „Vzhledem k prolomení těžebních limitů uhlí nevíme, jak dlouho můžeme počítat s využitím hnědého uhlí. Plynové vytápění zase může přinést problémy s dodávkou ze zahraničí. Alternativou je ale také biomasa, která je zase drahá,“ upřesňuje možné kombinace zdrojů pro novou kotelnu starosta Kaplice Pavel Talíř. Ať v Kaplici zvolí jakékoliv řešení, bude se jednat o největší jednorázovou investici v historii města v řádu několika desítek milionů korun. S investicí by měly asi z poloviny pomoci veřejné prostředky. Jak ale upozorňuje starosta Talíř, přidělení dotace není automatické. Je potřeba připravit propracovaný plán změn technologií a s tím pak soutěžit. Pokud se akce podaří, bude výsledkem vyšší efektivita centrálního vytápění ve městě a možná také nižší cena tepla. „Vzhledem k tomu, že je zrekonstruovaná většina sítí a tyto se průběžně dále inovují, je jasnou volbou podpora centrálního vytápění ve městě. Platí přitom jasný vzorec: Čím více odběratelů tepla v soustavě, tím nižší cena,“ upozorňuje tajemník městského úřadu v Kaplici Lukáš Bodnár.

Kontakt a více info:

Jan Bohdal
specialista PR
Město Kaplice
media@mestokaplice.cz

www.mestokaplice.cz
www.ikaplice.cz

Zobrazit všechny články rubriky:
Média
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz