Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Média
7. března 2016
Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko prakticky zahájila činnost. Nabrala členy a představila základy programu na podporu turistického rozvoje oblasti.

Propagovat území v jihovýchodním příhraničí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska. To je cíl nové destinační společnosti, která vznikla z inciativy Jihočeské centrály cestovního ruchu a aktivně se na jejím vzniku podílely již fungující spolky, obce i podnikatelé z této oblasti. Právní formou zapsaný spolek nese název Novohradsko – Doudlebsko a oficiálně vznikl asi po ročních přípravách. V úterý 9. února proběhla řádná valná hromada, do spolku vstoupili první členové a byl zvolen výkonný výbor. Předsedou výkonného výboru byl na řádném jednání zvolen starosta Kaplice Pavel Talíř, místopředsedkyní paní Věra Korčaková, místostarostka Trhových Svinů. Organizačními záležitostmi a praktickým fungováním spolku se zabývá produktový manažer, který vzešel z výběrového řízení, které proběhlo již na konci minulého roku. Do funkce nastoupil Michal Jarolímek, který již má zkušenosti s prací v mikroregionálních spolcích v oblasti Novohradska.


„Prvním krokem, posláním do prvního roku fungování, bude stabilizovat organizaci, přizvat členy, stanovit výkonné orgány a zajistit její plnohodnotné fungování,“ upřesňuje Michal Jarolímek a dodává: „Myslím si, že bude potřeba stanovit expertní tým, který bude společně s manažerem konzultovat jednotlivé kroky a jehož členové budou přispívat vlastními odbornými poznatky.“


Navenek je cíl spolku pro letošní rok jasný: Najít silná témata, která definují území a v návaznosti na to způsob jejich komunikace a propagace. „Chceme propagovat naše území na úrovni tzv. měkké turistiky v konkurenci přilehlých oblastí, které lze označit za adrenalinovější. To jsou Lipno, Český Krumlov, Třeboň a České Budějovice,“ říká k plánům spolku jeho předseda a zároveň starosta města Kaplice Pavel Talíř, který byl dříve i předsedou přípravného výboru.


Cílovou skupinou pro oblast Novohradska – Doudlebska jsou aktivní turisté a rodiny, kteří mají rádi čistou přírodu a bezpečné prostředí, pěší či cykloturistiku. „Chceme podpořit místní pensiony a další pevná ubytovací zařízení stejně, jako turistickou nabídku a infrastrukturu jednotlivých zúčastněných obcí,“ doplňuje Jarolímek. Podle statutu spolku mohou být členy fyzické osoby i organizace. Prakticky se jedná o mikroregiony a podnikatele, působící v oblasti.


Projekt této destinační společnosti není ojedinělý. Jedná se o synchronizovaný postup Jihočeského kraje a zejména Jihočeské centrály cestovního ruchu. Ta vznik těchto destinačních společností nebo spolků podporuje základní investicí právě do služeb produktového manažera. Členové spolku pak dle konkrétních ustanovení statutů přispívají do rozpočtu členskými příspěvky. Plánováno je osm až devět stejně orientovaných subjektů v celém kraji.


Vedení destinační společnosti:
Mgr. Pavel Talíř - předseda
Mgr. Věra Korčaková - místopředsedkyně


Zvolení členové 9členného výkonného výboru na jednání řádné Valné hromady spolku (Trhové Sviny, 9. 2. 2016):
Mgr. Pavel Talíř, Jaroslav Bartizal, Radek Kocanda, Jaroslav Zeman, David Stibor, Václav Cvach, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Věra Korčaková, Magdalena Hluštíková


Produktový manažer, vítěz veřejného výběrového řízení:
Michal Jarolímek


Hlavní atributy spolku:
- zaměření na tzv. měkkou turistiku
- kvalitní a dostupné služby
- efektivní marketing
- management destinace a rozvoj partnerství
- všechny služby a produkty šetrné ke krajině a obcím, šetrné k lidem, šetrné k návštěvníkům


Další specifika oblasti a poslání spolku:
- Novohradsko – Doudlebsko z.s. je certifikovanou společností
- zakládajícími členy jsou Svazek měst a obcí regionu Pomalší a Sdružení Růže
- důvodem meziobecní spolupráce byla již dříve témata: odpady, školství, sociální politika a rozvoj a udržitelnost turistického ruchu
- důvodem založení spolku byla celistvost území (která byla úspěšně ověřena výše zmíněnou meziobecní spoluprací), ohraničeného na jihu hranicemi s Rakouskem
- hlavní cíl spolku: propagace území, které se nachází uprostřed silných oblastí jako je Třeboňsko, Lipensko, Český Krumlov či regionální metropole České Budějovice
- největšími městy jsou Trhové Sviny a Kaplice
- podpora Jihočeského kraje a JCCR (jihočeská centrála prakticky pomáhá s provozem – dotace na provoz kanceláře a odměnu produktového manažera)
- spojení do jednoho spolku podporovaného krajem přináší lepší pozici pro fundraising, získávání prostředků na projekty nejen ze soukromých zdrojů, ale také z veřejných
- členem spolku může být jak právnická osoba – nezisková, podnikatelský subjekt, tak fyzická osoba platící členské příspěvky


Pro další informace kontaktujte:

Jan Bohdal
specialista PR
Město Kaplice
+420 608900067
media@mestokaplice.cz 
www.mestokaplice.cz 
www.ikaplice.cz 

Zobrazit všechny články rubriky:
Média
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz