Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Média
14. června 2016
Dokončení rekonstrukce prostranství před bývalým pivovarem na Bělidle v Kaplici

Před budovou bývalého pivovaru na Bělidle v Kaplici byla dokončena rekonstrukce obou mostů, chodníků a zeleně. U historického mostu před vjezdem do bývalého pivovaru byla citlivě řešena rekonstrukce mostní klenby, která je chráněnou památkou. Celé prostranství je vydlážděné a v prolukách již proběhla výsadba zeleně a okrasných květin. „Město Kaplice touto stavební akcí vyřešilo neutěšený stav obou mostů, které byly v havarijním stavu. Jednalo se o předem naplánovanou akci, navázanou na rozpočtované prostředky,“ říká Bc. Miluše Lukšová, referentka odboru správy majetku, ekonomiky a školství Městského úřadu v Kaplici. Zároveň upřesňuje, že si rekonstrukce vyžádala náklady ve výši necelých 3,8 milionu korun a trvala od září do prosince loňského roku. V prvních měsících letošního roku pak došlo k předání stavby a odstranění závad. Nyní se již čeká jen na dokončení kolaudace.
Zhotovitelem stavby byla firma GRIV, subdodavatelem pak firma Milan Ertl (dlažba). Projekční práce zajišťovali Ing. Radek David Ph.D. a Ing. Miroslav Vondřich. Mostní konstrukce projektoval Ing. Hynek Brázda. Sadové úpravy projektovala Ing. Lenka Marcínová a jejich realizace provedl Ing. Jan Jedlička, zahradnické práce.

 

Rekonstrukce dopravních tras ve městě nekončí, naplánovány jsou další etapy


Rekonstrukce dopravních tras v této části města budou pokračovat. Město Kaplice má již zpracovanou studii pro další etapy, které se týkají komunikací kolem Bělidla. Na tyto stavební úpravy je již zpracovaná projektová dokumentace, zatím nebylo vydáno stavební povolení a není stanoven termín zahájení prací. Rekonstrukce si vyžádá nemalé finanční prostředky. V případě, že budou vypsány vhodné dotační tituly, bude se Město Kaplice snažit o jejich čerpání.
Již od července do letošního prosince proběhne oprava teplovodu, kanalizace a vodovodního řádu, včetně silničního povrchu a přilehlých chodníků v oblasti od ulice Novohradské až po Nové domovy. „V případě zájmu o připojení na teplovod mohou občané Kaplice kontaktovat společnost Technické služby Kaplice spol. s r.o.,“ upozorňuje dále Bc. Miluše Lukšová. Centrum Kaplice bude z důvodu těchto stavebních úprav uzavřené. Vjezd na náměstí bude umožněn ulicí Pivovarskou z ulice Dlouhé a výjezd pak ulicí Masnou a Kostelní. V Nových domovech bude komunikace uzavřena až k opravně a prodejně jízdních kol Pavel Čížek. Doprava řízená semafory bude do Nových domovů zajištěna ulicí Gen. Fanty kolem lékárny u polikliniky. Tato rekonstrukce bude realizována po částech. Po dokončení každé z nich dojde vždy k obnovení provozu. Kromě Nových domovů bude omezen provoz také v ulici Linecká a Tržní.
Rekonstrukci od křižovatky Linecká - Tržní po Náměstí připravil projektant Ing. Miroslav Vondřich a stavební úpravy křižovatky Linecká – Tržní - Nové domovy Ing. Martina Opelková a Ing. František Stráský. Projekt úpravy kanalizace a vodovodu vypracoval Jiří Sváček. Zhotovitelem stavby jsou Technické služby Kaplice spol. s r.o. Tato rekonstrukce si vyžádá z rozpočtu Města Kaplice celkem 21 milionů korun bez DPH.


Jan Bohdal, PR Město Kaplice

Zobrazit všechny články rubriky:
Média
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz