Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Média
13. července 2016
Rekonstrukce vnitrobloků Nových Domovů a ul. Bezručovy

Město Kaplice se připravuje na rekonstrukci několika obytných vnitrobloků. Konkrétní plány, které již byly připomínkované občany, existují pro obytné komplexy Nové Domovy a ul. Bezručova. Na webu města jsou publikovány vizualizace projektu se zapracováním připomínek občanů. Jako první má v příštím roce proběhnout rekonstrukce vnitrobloku v Nových Domovech.

Na řadě jsou Nové Domovy


V roce 2006 proběhly stavební úpravy v lokalitě Nové domovy, které stály 1 787 848 Kč z rozpočtu Města Kaplice. Od července do konce září 2015 byly opraveny komunikace před školkou a vedle hřbitova. Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání tehdy realizovala stavební firma Swietelsky. Ve středu 13. dubna 2016 proběhlo veřejné projednání v kině Kaplice, na kterém se občané seznámili se záměrem rekonstrukce vnitřní části obytného bloku, kde se dozvěděli bližší informace k projektu přímo od jejich autorů Ing. Miroslava Vondřicha a Ing. Radka Davida, Ph.D.. Připomínky obyvatel byly zapracovány do projektové dokumentace. „Nejvíce obyvatelům vadil návrh umístění některých parkovacích stání a stojanů na sušení prádla. To je pochopitelný a obvyklý směr připomínek občanů a Město Kaplice je samozřejmě s projektanty řeší,“ vysvětlila Bc. Miluše Lukšová z odboru správy majetku, ekonomiky a školství Městského úřadu v Kaplici. Počet parkovacích stání však nebyl nijak ovlivněn, i po jejich přesunu odpovídá normám a počítá s nárůstem počtu automobilů v budoucnosti. Kromě toho se v námitkách objevilo například nevhodné umístění stání kontejnerů u domu č. p. 491. Občané požadují ponechání kontejnerového stání u domu č. p. 494 s vhodnou úpravou povrchu (zámková dlažba). Některým obyvatelům Nových Domovů vadilo, že v projektu není zajištěn příjezd pro dodavatele topných paliv (uhlí a dřevo). Rekonstrukce by měla začít v příštím roce a Město Kaplice uvolní pro tuto akci vlastní prostředky z rozpočtu ve výši cca 4 000 000 Kč. Realizace je plánována na jaře příštího roku.

nove-domovy-kaplice

Budoucí plány pro vnitroblok ul. Bezručova

Připomínky k projektu rekonstrukce vnitrobloku v Bezručově ulici byly shromážděny po veřejném jednání, které proběhlo letos 21. ledna v zasedací místnosti kaplické radnice. Občané se mohli vyjádřit k pracovní verzi, kterou Město Kaplice nechalo vypracovat projektanty Ing. Miroslava Vondřicha a Ing. Radka Davida, Ph.D.. Podle vyjádření Bc. Miluše Lukšové někteří občané nesouhlasili s navýšením parkovacích míst. „To nás překvapilo, ale na druhou stranu chápeme zvyky tamních obyvatel, kteří s větší části nevlastní motorové vozidlo,“ vysvětlila Bc. Lukšová s tím, že při projektech podobných inovací se musí přihlížet k normám a prognózám do budoucna, kdy bude přibývat vozidel a parkovací stání by pak chyběla: „Došlo proto ke kompromisu. Ve spolupráci s projektanty jsme vynechali v projektové dokumentaci parkovací místa, ke kterým měli občané připomínky, a přemístili jsme je do míst, kde parkování automobilů bylo přijatelné.“ Stavební úpravy se budou týkat dopravních komunikací, parkovacích míst, chodníků i zeleně. Příjezdová komunikace do vnitrobloku je řešena jednosměrně. V této lokalitě bude existovat dopravní omezení v podobě obytné zóny, ve které se chodci mohou pohybovat kdekoliv. Kromě asfaltových povrchů se částečně počítá také s dlažbou. Stejně byly zohledněny také další připomínky obyvatel Kaplice, kteří dokázali logicky argumentovat, jak upravit například skladbu zeleně, umístění stojanů pro sušení prádla či chodníky pro přístup do jednotlivých obytných domů.
Pro tyto stavební úpravy se prozatím nepočítá s jinými prostředky než z rozpočtu Města Kaplice. Pokud by se ale objevil vhodný dotační titul, úřad by této příležitosti mohl využít. Takový postup ostatně platí pro všechny podobné projekty.

bezrucova-kaplice

Veškeré vizualizace stavebních záměrů zveřejňuje Městský úřad Kaplice na svém webu www.mestokaplice.cz v sekci Zprávy a články z MěÚ. 

Zobrazit všechny články rubriky:
Média
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz