Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Média
8. srpna 2016
Dvě historické knihy zachycují život na Kaplicku. Hledá se cesta k jejich vydání

Černé údolí Leopolda Kukačky

Zajímavé historické pojednání o Kaplicku by mohlo vyjít knižní formou. Materiál se již dostal k rukám starosty Kaplice Pavla Talíře. „Leopold Kukačka je velmi činorodý člověk, který přišel s nabídkou knihy, která pojednává o historii našeho pohraničí,“ představuje starosta Kaplice autora Leopolda Kukačku, syna místního rodáka Leopolda Kukačky. Kukačka ml., který nyní žije v Ústí nad Labem, knihu nazval Černé údolí a sestavil ji na základě zápisků svého otce Leopolda Kukačky st. Pojednává o životě v kraji ve třicátých letech minulého století, před druhou světovou válkou. Deníkové zápisky zatím nebyly nikde publikovány. Je nutné připomenout, že se nejedná o odbornou historickou stať, ale o subjektivně popsaný příběh jednoho z místních rodáků.
„Můj otec, Leopold Kukačka, ročník 1907, nebyl literát. V připozdívajícím se věku důchodcovském, ve svých 80 – 83 letech, sepsal, prý pro ukrácení času a pro informaci svých potomků, budou-li o to stát, nesouvislou a nekonzistentní svitu vzpomínek na svou pracovní karieru zaměstnance postupně pěti státních útvarů: Československé republiky, Republiky Česko-Slovenské, Protektorátu Čechy a Morava, Československé republiky a Československé socialistické republiky (toho posledního už nebyl zaměstnancem, ale jeho důchodcem). Otec zemřel v roce 1999 ve svých nedožitých 92 letech. Někdy kolem roku 2010 mi sestra předala balík písemné a fotografické pozůstalosti po rodičích, že neví co s tím, ať s tím něco udělám,“ vysvětluje v úvodu knihy Leopold Kukačka ml. důvody, proč se odhodlal k uspořádání otcových zápisků do knižní formy a doplňuje: „Poznal jsem a hluboce si zamiloval další z nádherných a pozoruhodných krajů země zvané Česko. Kraj Novohradských a Slepičích hor. Kraj, o kterém vrchní komisař JUDr. Stanislav Charvát v dalším hovoří jako o kraji, kde: „…každé tři chalupy zde mají svou historii z prastarých časů.“ A prastará historie, jejíž nositelé jsou vždy jen a jen lidé, byla tomuto kraji v historickém časovém měřítku ve vteřině, vymazána,“ poznamenává Leopold Kukačka ml. k dohromady několik desítek let trvajícím totalitním režimům, které ovlivnily život v naší zemi. V tomto případě se jedná o první setkání s autorem a starosta Pavel Talíř slibuje další jednání, aby našli společnou cestu k vydání knihy, která by mohla pomoci zviditelnění Kaplice.

Od Klimesche, přes Sailera k Rieplovi aneb z němčiny do češtiny

Druhá kniha, jejíž příprava už probíhá delší dobu, nese název Dějiny malého městečka na Šumavě a napsal ji v německém originále Herbert Sailer, kaplický rodák, který po odsunu Němců již zůstal v Rakousku. Nyní se jiný Rakušan, žijící v Kaplici, Berhard Riepl snaží o vydání této knihy, která má být vydána hned ve dvojí mutaci, v německé na jedné polovině strany a na té druhé v češtině. Tato kniha je již, na rozdíl od knihy Černé údolí, postavena na historických faktech. Kniha bude mít dva díly. První, pro který se nyní hledá vydavatel a tiskárna, pojednává o době od pravěku do roku 1848. Druhá pak zavede čtenáře do choulostivějších novodobých dějin až do doby obou světových válek. Vydání druhého dílu se zatím prakticky neplánuje. „Rád bych zdůraznil, že to celé je společné dílo asi padesáti lidí, kteří na knize pracovali zadarmo, často jsem také jednotlivé věci konzultoval s autorem panem Sailerem, který vydal knihu v němčině na vlastní náklady už v roce 1997 jako dárek rodnému městu,“ říká Bernhard Riepl. Knihu Herberta Sailera původně neznal, ale potom, co se dostala na jeho stůl a seznámil se s ní, ho natolik zaujala, že se rozhodl s ní dále pracovat. Je prý totiž psaná objektivně, což není příliš běžné, a proto může být vhodným materiálem pro místní obyvatelstvo, ale i učivem třeba pro žáky. Velká část obsahu, se kterým Sailer pracoval, bylo badatelské dílo prof. Dr. Johanna Matthäuse Klimesche, kaplického rodáka (resp. významného místního rodáka z Rozpoutí). Velkým úkolem proto bylo najít skupinu lidí, která bude natolik zapálená, aby svůj čas věnovala překladům této německé knihy. To se podařilo.
„Chceme být nápomocni, ale jedná se o projekt, který je závislý na penězích. Budeme se snažit najít tiskárnu a způsob, jak knihu vydat,“ doplnil ředitel kaplického KIC Stanislav Trs ke snahám získat potřebnou podporu pro vydání knihy. „Hledáme usilovně podporu, další lidé hledají tiskaře. V podstatě si musíme nejdříve zmapovat situaci a vědět náklady na vydání. Opět se ale jedná o knihu, která může zviditelnit město Kaplice,“ doplňuje starosta města Pavel Talíř.

Zobrazit všechny články rubriky:
Média
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz