Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Média
8. srpna 2016
Nová přeshraniční spolupráce oživí turismus v jihovýchodním příhraničí, brzy se zaměří na místní tradiční řemesla

Na začátku července proběhlo setkání zástupců rakouské a české strany, které připravují spolupráci na nových projektech Ty by měly oživit turismus v jihovýchodním příhraničí a připomenout tradice tohoto kraje. Za českou stranu se setkání zúčastnil předseda spolku Novohradsko-Doudlebsko a zároveň starosta Kaplice Pavel Talíř, starosta Nových Hradů Vladimír Hokr a manažer spolku Michal Jarolímek a za rakouskou stranu starosta Windhaagu Erich Traxler se zástupci spolku Tourismusverband Mühlviertler Kernland. Termín pro návrh společného postupu byl stanoven do 22. července. „Chtěli bychom obnovit turistickou stezku s tématem řemesla na řece,“ upřesňuje první záměr starosta Kaplice Pavel Talíř. Mělo by se však jednat o navázání delší spolupráce, která by měla pomoci celé oblasti jihovýchodního cípu jižních Čech. Zde již zahájila činnost nová destinační společnost Novohradsko-Doudlebsko. Vyvrcholením spolupráce na výstavbě stezky by mělo být vybudování mostu pro cyklisty mezi Vidovem a Plavem. Projekt pro tuto stavbu je již hotov. „Dvě podobná jednání již proběhla v Rakousku zhruba před dvěma měsíci, v červenci proběhlo první setkání na našem území,“ doplňuje Pavel Talíř s tím, že aktivity této spolupráce by měly být financovány z prostředků Evropské unie prostřednictvím rakouské strany, z fondu Euroregionu Dunaj-Vltava. „Projekt musí být podaných do konce září, prakticky by se měl realizovat od roku 2017 a potrvá tři roky,“ uvedl manažer destinačního spolku Novohradsko-Doudlebsko a radní Nových Hradů Michal Jarolímek. Původně se v loňském roce uvažovalo o spolupráci jen města Nové Hrady s Tourismusverband Mühlviertler Kernland, resp. Breen Belt Centrem a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Rakouska strana ale stála o rozšíření oblasti, a proto se k obcím Sdružení Růže přidal Svazek měst a obcí regionu Pomalší. Tím došlo k podstatnému územnímu rozšíření. „Tento postup vidím jako pozitivní,“ hodnotí Michal Jarolímek. Na rakouské straně bude prostředky čerpat Tourismusverband Mühlviertler Kernland a na české straně to budou tři subjekty: město Nové Hrady, Sdružení Růže a Svazek měst a obcí regionu Pomalší. Spolek Novohradsko-Doudlebsko by se chtěl v projektu realizovat jako dodavatel služeb, ale to je ještě věc dalších konkrétních jednání a výběrových řízení. Tento spolek se ale bude také podílet na komunikaci společného projektu.
Rakouští partneři se při setkání seznámili s možnostmi, kterými disponuje česká strana. Navštívili oblast Pomalší od hranic přes Bujanov, Kaplici, Velešín a Římov. První prostředky z grantu by měly pomoci prezentaci řemesel v několika obcích v oblasti, například v rámci místních muzeí. Pro starostu Kaplice Pavla Talíře se toto zdá jako vhodná příležitost například pro prezentaci voroplavby a souvisejících řemesel. „Plavení dříví v buquoyských lesích se mi zdá jako zajímavé řemeslo s dlouhou tradicí,“ odhaluje konkrétní nápad.

Zobrazit všechny články rubriky:
Média
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz