Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - MÚ - Informace
21. listopadu 2016
Ukončení poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Libuše Drtilová

Oznamujeme ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Libuše Drtilová, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Benešov nad Černou 125, 382 82 Benešov nad Černou.


Zdravotnická dokumentace je uložena na odboru sociálních služeb a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.


Zdravotnická dokumentace bude předána nově zvolenému lékaři v oboru zubní lékařství na základě jeho písemné žádosti nebo na základě písemné žádosti pacienta.


Náležitosti písemné žádosti o předání zdravotnické dokumentace:

1. žádost pacienta (pacient zde uvede jméno, příjmení, RČ, adresu + pacient v žádosti uvede adresu nově zvoleného lékaře)

2. žádost zvoleného lékaře (lékař zde uvede jméno, příjmení, adresu místa poskytování zdravotních služeb, telefonní kontakt, razítko a podpis + připojí ke své žádosti písemné vyjádření pacienta o provedené volbě, součástí žádosti je jméno, příjmení, RČ, adresa pacienta)


Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete na internetové stránce www.kraj-jihocesky.cz, Krajský úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Fromuláře a tiskopisy ke stažení.


Žádosti adresujte na:

Krajský úřad Jihočeského kraje

OSZV

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice


V případě potřeby kontaktujte:

Mgr. Ladislava Kročáka - tel. 386 720 607

Mgr. Ditu Rezlerovou - tel. 386 720 606

Zobrazit všechny články rubriky:
MÚ - Informace
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz