Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Média
1. prosince 2016
V Kaplici je bezpečně. Potvrzují to policejní statistiky

Občané Kaplice se mohou ve městě cítit bezpečně. Potvrzují to policejní statistiky i osobní vyjádření vedení kaplického oddělení policie. Podle vedoucího obvodního oddělení Svatoslava Jurka bezpečnému prostředí napomáhá bezvadná spolupráce s Městskou policií Kaplice. Pokud dochází k policejním zásahům, není potřeba nadstandardních praktik, jako třeba použití zbraně.
Obavy o svou bezpečnost vyslovili obavy někteří občané po výtržnosti na konci října, která se stala na Farském náměstí. Výtržnost tam způsobilo osm mužů, čtyři české a čtyři cizí státní příslušnosti. Následovalo policejní obvinění z výtržnosti. Do řešení situace se následně vložili starosta Kaplice Pavel Talíř a místostarosta Libor Lukš. Sešli se společně s vedením obvodního oddělení Policie ČR v Kaplici, aby si o bezpečnosti ve městě promluvili. Je potřeba připomenout, že většina z mužů, kteří se incidentu přímo účastnili, byla pod silným vlivem alkoholu, což logicky vzbudilo v přihlížejících občanech města obavy, poznamenal zástupce velitele Martin Pivec. Sám však nevidí důvod k panice, jednalo se o ojedinělý a v podstatě snadno řešitelný incident. Odmítl také, že by napadání jednoho občana jiným bylo v Kaplici na denním pořádku.
Jak Jurek, tak Pivec si sice uvědomují, že občané mají strach z tzv. migrantů, ale v případě Kaplice, se takové obavy dosud nenaplnily. V policejních statistikách se sice objevují cizí státní příslušníci, ale pořád se jedná o občany Evropské unie, nikoliv migranty z neevropských států.
V meziročním srovnání je dokonce pozitivní, že počet spáchaných trestných činů výrazně poklesl. Zatímco za loňský rok došlo k 457 případům trestné činnosti, letos je jich před koncem roku jen 293. Jen v rámci Kaplice je to 195 oproti 105 trestným činům. Je nutné si uvědomit, že tato statistika obsahuje všechny trestné činy, tzn. jak způsobené českými občany, tak cizinci. Jen menšina přitom připadá právě na cizince. 42 přestupků, kterých bylo vloni v Kaplici celkem 283, spáchali cizinci. Letos je jich zatím 248 a na cizince připadá jen 30 z nich. Za přestupek se považuje například také špatné parkování, drobné krádeže nebo i drobná potyčka lidí, kteří žijí na ubytovnách, takže se ani nedostanou na veřejné prostranství města.

Psáno pro Kaplický zpravodaj (BoJ)

Zobrazit všechny články rubriky:
Média
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz