Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
17. dubna 2020
Komentář k přijetí usnesení rady města ze dne 6.4.2020 o odložení platby nájemného za pronájem nebytových prostor.

Rada města Kaplice na svém zasedání dne 6.4. 2020 přijala usnesení č. 958, kterým rozhodla o odložení platby nájemného za pronájem nebytových prostor určených k podnikání všem fyzickým a právnickým osobám, které provozují svou výdělečnou činnost v pronajatých prostorách v majetku města Kaplice, za měsíce duben, květen a červen 2020 (netýká se pronájmu garáží, garážového stání a pronájmu, propachtování pozemků). Jako reakce na přijetí tohoto usnesení se objevují názory, že toto rozhodnutí není vůči podnikajícím osobám v Kaplici dostatečně vstřícné a odpovídající situaci v jaké se v současné době nacházejí.

Co vedlo radu města k tomuto rozhodnutí? V dané chvíli se jevilo a nadále jeví jako nejrozumnější a nejoptimálnější jak z pohledu majitele, tak z pohledu nájemce pronajatých prostor. Rada města umožnila fyzickým i právnickým osobám, které provozují svou činnost v pronajatých prostorách na dobu 3 měsíců snížit jejich přímé výdaje a zároveň tím vytvořila prostor pro projednání a přípravu dalších případných rozhodnutí, jakým může být např. i požadované plné odpuštění platby nájemného. Přestože pronajímání majetku města je v kompetencích rady města, u přijetí výše uvedeného rozhodnutí už tomu tak být nemusí. Kritériem pro přijetí takovéhoto rozhodnutí je hranice 20 000 Kč, kdy o případném odpuštění nájmu v takovéto výši již nemůže rozhodovat rada města. Orgánem, který jej může přijmout je zastupitelstvo města. Roli v případném rozhodnutí o odpuštění nájmu ať radou či zastupitelstvem může hrát i skutečnost, jaká opatření budou v této otázce přijata vůči podnikajícím osobám ze strany státu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že přijetí usnesení rady města ze dne 6.4. 2020 není definitivním a konečným řešením otázky platby nájemného v nebytových prostorách v našem městě v souvislosti s „koronavirovou krizí“ a orgány města se touto otázkou na svých jednáních budou nadále zabývat.

Za vedení města Mgr. Libor Lukš, místostarosta města

Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz