Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články - Ostatní
28. července 2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JČK

Krajská hygienická stanice JčK nařizuje s platností od 29.07.2020, 0:00 hodin na celém území Jihočeského kraje:


1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)

  1. ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, lékáren, a zařízení sociálních služeb
  2. ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů

2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na

  1. děti do dvou let
  2. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního vztahu, jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
  3. pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné k poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb
  4. zaměstnance výše uvedených subjektů, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře), nebo kteří jsou od veřejnosti odděleni technickou přepážkou.

Krajská hygienická stanice JčK dále na celém území Jihočeského kraje DOPORUČUJE:


1. pohyb a pobyt s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa)

  1. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště
  2. ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD)

2. pořadatelům hromadných akcí sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace.Zobrazit všechny články rubriky:
Ostatní
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz