Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Média

13.7.2016

Rekonstrukce vnitrobloků Nových Domovů a ul. Bezručovy

Město Kaplice se připravuje na rekonstrukci několika obytných vnitrobloků. Konkrétní plány, které již byly připomínkované občany, existují pro obytné komplexy Nové Domovy a ul. Bezručova. Na webu města jsou publikovány vizualizace projektu se zapracováním připomínek občanů. Jako první má v příštím roce proběhnout rekonstrukce vnitrobloku v Nových Domovech.

 
13.7.2016

Kaplická sportoviště jsou plně otevřena pro veřejnost

Zasportovat si v ideálních podmínkách není v Kaplici problém. Městská sportoviště jsou k dispozici všem zájemcům. Potřebné informace o všech sportovištích na území města jsou k dispozici na informačním portálu www.ikaplice.cz. Na tomto místě je možné získat i kontakt na správce jednotlivých sportovišť pro provedení rezervace či ceníky pronájmů a vstupného. Všechna sportoviště jsou pravidelně udržována a tam, kde je potřeba rekonstrukce, zajišťuje město potřebnou součinnost. Podle místostarosty Kaplice Libora Lukše je možností pro sportovní vyžití v Kaplici dostatek a stačí jen projevit zájem: „V současnosti ve městě fungují tři velké tělocvičny, dvě malé, na dvou místech tenisové kurty, jeden velký sportovní stadion s umělou atletickou dráhou a hřištěm na basketbal. Zvláště pro mladé máme nově vybudovaný skatepark, rekonstrukcí proběhly také šatny u volejbalových kurtů. A vedle dalšího hřiště, s rozměry například pro hokejbal, jsou po celém městě k dispozici hojně využívaná dětská hřiště s herními prvky.“ Samostatnou kapitolou je areál přírodního koupaliště. Tento způsob letního koupání postupně znovu získává na popularitě, přestože nedokáže plně konkurovat akvaparkům s křišťálově čistou vodou. „Věřím však, že lidé přijdou na to, že koupat se v přírodních podmínkách není nehygienické a že tuto možnost, kterou nabízí přímo jejich město, budou stále více využívat,“ doplňuje Libor Lukš nejen z pozice místostarosty, ale také jako rodilý Kapličák, který s koupalištěm spojil také část svého dětství i pracovního života, a proto má k tomuto místu osobní vztah. 

 
14.6.2016

Deník: Na atletickou olympiádu dorazilo 250 žáků

V Kaplici se konala Okresní atletická olympiáda škol a Středoškolský atletický pohár. Žáky potrápily nejen disciplíny, ale také počasí. Atletický stadion při ZŠ Školní v Kaplici se na tři dny změnil v atletické kolbiště. Své síly zde porovnávali žáci prvních i druhých stupňů z 15 okresních základních škol. Letos se zapojily i tři školy střední, v rámci Středoškolského atletického poháru. Disciplíny byly pro školy podobné, jen se lišily v obtížnostech. Mladí atleti a atletky běhali krátké tratě (50-200m), dlouhé tratě (400-1500m), štafety, skákali do výšky i do dálky, házeli kriketovým míčkem či vrhali koulí.

 
14.6.2016

Dokončení rekonstrukce prostranství před bývalým pivovarem na Bělidle v Kaplici

Před budovou bývalého pivovaru na Bělidle v Kaplici byla dokončena rekonstrukce obou mostů, chodníků a zeleně. U historického mostu před vjezdem do bývalého pivovaru byla citlivě řešena rekonstrukce mostní klenby, která je chráněnou památkou. Celé prostranství je vydlážděné a v prolukách již proběhla výsadba zeleně a okrasných květin. „Město Kaplice touto stavební akcí vyřešilo neutěšený stav obou mostů, které byly v havarijním stavu. Jednalo se o předem naplánovanou akci, navázanou na rozpočtované prostředky,“ říká Bc. Miluše Lukšová, referentka odboru správy majetku, ekonomiky a školství Městského úřadu v Kaplici. Zároveň upřesňuje, že si rekonstrukce vyžádala náklady ve výši necelých 3,8 milionu korun a trvala od září do prosince loňského roku. V prvních měsících letošního roku pak došlo k předání stavby a odstranění závad. Nyní se již čeká jen na dokončení kolaudace. 

 
24.5.2016

Hlavní program Rallye Český Krumlov doprovodí „zelená“ rallye také s posádkou z Kaplice

Pátý ročník New Energies Rallye, který se uskuteční tento týden v rámci letošní Rallye Český Krumlov, bude mít také posádku z našeho okresu. Do kokpitu závodního automobilu na elektrický pohon usednou starosta Kaplice Pavel Talíř s místostarostou Liborem Lukšem. K závodnímu výkonu je neláká vidina vítězství, ale nová zkušenost s vědomím podpory ochrany životního prostředí. „Když jsme dostali nabídku startovat, nejdříve jsme se usmívali nad tím, jací to budeme vlastně závodníci, ale pak jsme si uvědomili, že naším startem můžeme upozornit na důležitost ochrany životního prostředí. Provoz na silnicích totiž dnes již neznamená jen prohánějící se automobily se silnými motory, které produkují škodlivé zplodiny. Existují i jiné alternativní prostředky dopravy,“ říká Libor Lukš. V Kaplici již s alternativními pohony experimentují, místní infocentrum nabízí k zapůjčení elektrokola. To je ostatně i trend i na dalších místech České republiky. V jihočeském příhraničí tato myšlenka zapadá do koncepce rozvoje turistického ruchu a přesně koresponduje s poptávkou rozvoje tzv. měkké turistiky, jako protiváhy k adrenalinovějšímu způsobu vyžití, které nabízí například Lipensko.

 
9.3.2016

Krampus show v Kaplici se po bilancování připravuje na nový ročník

Podle plánů, které si stanovili pořadatelé populární Krampus show v Kaplici, přehlídky alpských démonických bytostí, proběhne do konce března výběrové řízení na produkční společnost, která by měla zajistit tuto akci na dobu příštích několika let. Tato významná akce již nabyla takových rozměrů, že pořadatelé musí zvolit upravenou strategii, zejména z rozpočtového hlediska. To, co si před lety nikdo ani neuměl představit, má nyní konkrétní rozměry a díky profesionálnímu přístupu k poslednímu 4. ročníku Krampus show jsou pořadatelé vybaveni souborem informací a „manuálů“ pro úspěšnou a bezpečnou produkci takové akce. Podle doporučení specialistů na produkci podobných akcí má město Kaplice potenciál si show udržet a dále ji rozvíjet. Vedení kaplické radnice věří, že Krampus show je pozitivním přínosem pro propagaci města.

 
15.3.2016

Kaplice se připojila do projektu Hodina Země, upozorňuje na negativní změny světového klimatu

Pouze dvě obce v Jihočeském kraji se připojily do ekologické aktivity, která má upozornit na špatný stav světového klimatu. Jednou z nich je jihočeská Kaplice. Projekt Hodina Země, jak název napovídá, podpoří na jednu hodinu ekologické zacházení se zdroji naší planety. Vypnutím elektrických spotřebičů a osvětlení občané, instituce, města a obce i jednotlivci symbolicky upozorní na problém, se kterým se naše planeta potýká.

 
7.3.2016

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko prakticky zahájila činnost. Nabrala členy a představila základy programu na podporu turistického rozvoje oblasti.

Propagovat území v jihovýchodním příhraničí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska. To je cíl nové destinační společnosti, která vznikla z inciativy Jihočeské centrály cestovního ruchu a aktivně se na jejím vzniku podílely již fungující spolky, obce i podnikatelé z této oblasti. Právní formou zapsaný spolek nese název Novohradsko – Doudlebsko a oficiálně vznikl asi po ročních přípravách. V úterý 9. února proběhla řádná valná hromada, do spolku vstoupili první členové a byl zvolen výkonný výbor. Předsedou výkonného výboru byl na řádném jednání zvolen starosta Kaplice Pavel Talíř, místopředsedkyní paní Věra Korčaková, místostarostka Trhových Svinů. Organizačními záležitostmi a praktickým fungováním spolku se zabývá produktový manažer, který vzešel z výběrového řízení, které proběhlo již na konci minulého roku. Do funkce nastoupil Michal Jarolímek, který již má zkušenosti s prací v mikroregionálních spolcích v oblasti Novohradska. 

 
14.1.2016

Kaplice připravuje rekonstrukci centrální kotelny. Cílem je ekonomická efektivita i splnění ekologických parametrů

Ekonomika, efektivita, ekologie, splnění moderních i legislativních standardů. Tyto pojmy asi nejlépe charakterizují snahy vedení jihočeského města Kaplice uskutečnit nejnákladnější jednorázovou investici v dějinách města do rekonstrukce centrální městské kotelny. Město má na rekonstrukci dva roky a bude usilovat o získání podpory z veřejných prostředků. 

 
14.12.2015

Krampus Show Kaplice 2015 se opět vyvedla. Akce má mimořádně pozitivní ohlasy

Čtvrtá Krampus Show v Kaplici proběhla v sobotu 12. prosince. Lidé zcela zaplnili ulice tohoto příhraničního jihočeského města. 400 krampusů z 29 týmů z Rakouska a Německa rozproudilo krev zhruba 20 tisícům návštěvníků akce. Z pohledu pořadatelů se jednalo o největší akci v historii města a zároveň nejlépe koordinovanou. Organizátoři si pochvalovali skvělou atmosféru i hodnocení celé akce, které je mimořádně pozitivní. O Krampus Show Kaplice 2015 projevili zájem desítky novinářů z tuzemských i zahraničních médií. Téma Krampus se svými tradicemi i zásadami je mimořádně atraktivní a kapličtí se je snaží dále rozvíjet. Již nyní plánují program na příští rok. 

 
7.12.2015

Krampus Show Kaplice 2015 proběhne již tuto sobotu 12. prosince. Jedná se o nejstarší a největší přehlídku Krampusů v ČR!

Přípravy vrcholí a všechna pozornost kaplických pořadatelů se v tomto týdnu zaměřuje na největší víkendovou akci ve městě. 4. ročník Krampus Show Kaplice se uskuteční již v sobotu 12. prosince 2015. Do města míří 400 účinkujících z 29 souborů. Ti budou diváky v centru Kaplice bavit celé 2 hodiny na zhruba 1 kilometr dlouhé trati. Alpské démonické bytosti budící hrůzu, děs i obdiv našly v jihočeském městečku své domovské místo. Pořadatelé očekávají rekordní účast. "Přestože je Krampus vzrušující zábavou, město otevřelo v předvánočním čase také třeba výstavu betlémů, jako protiváhu Krampusu. Nestraníme se žádným tradicím, jsme součástí rozmanitého kulturního dění. Krampus představuje umění řezbářství, kožedělnou zručnost i představivost tvůrců," říká starosta Kaplice Pavel Talíř. Krampus Show Kaplice 2015 podpořil svou záštitou také hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

 
12.11.2015

Deník: Myslivci a město nechali kapličku zasvětit svatému Hubertovi

Kaplice - Kaplička v Rožnově za Hubenovem září novotou.

Svěcení kapličky v Rožnově u Hubenova. 

Město Kaplice ji nechalo zrekonstruovat zvenku i zevnitř, navíc nechalo upravit i prostranství kolem.

 
16.11.2015

Jediná originální Krampus Show 2015 proběhne v sobotu 12. prosince v Kaplici. Už počtvrté!

Rej démonických bytostí proběhne již počtvrté Kaplicí v sobotu 12. prosince. Již od časných odpoledních hodin je připraven bohatý program včetně vystoupení slavné rockové kapely Arakain. Na čtyřech pódiích budou moderátoři komentovat průběh akce i průvod Krampusů a návštěvníci nepřijdou ani od kousek představení díky několika velkoplošným LED obrazovkám. Pořadatelé připravili dostatek parkovacích míst a zabezpečili dopravu ve městě v době konání akce. Veškeré informace jsou k dispozici na webu www.krampuskaplice.cz, na Facebooku akce a informovat budou také mediální partneři akce. 

 
22.10.2015

Kaplice se připravuje na 4. ročník atraktivní pekelné přehlídky – Krampus Show 2015

Přehlídku masek démonických stvoření budících respekt a hrůzu – Krampus Show – chystají pořadatelé v Kaplici na sobotu 12. prosince. Kapličtí letos nabídnou propracovanější program než doposud, inovace v produkci, atraktivní hudební vystoupení i pódiovou show či komfortní parkování pro účastníky. Během následujících týdnů budou zveřejněny přesné informace o konání a jména hvězd, které doprovodí hlavní program tzv. „Krampus laufu“, tedy reje démonických masek, který „proběhne“ centrem města. Účastníci se také v dostatečném předstihu dozvědí přesnou trasu pohodu Krampusů a seznámí se s bezpečnostními pravidly pro akci, o kterou každoročně projeví zájem tisíce návštěvníků. 

 
10.9.2015

Kaplice byla o slavnostech nejen prvorepubliková. Možnost vyžití našly děti, milovníci kultury, gastronomie i sportovní příznivci

První zářijový víkend patřil tradičním Kaplickým slavnostem. Od pátečního odpoledne do sobotní noci organizátoři připravili bohatý program, ve kterém si své našly všechny věkové i zájmové skupiny. Přes poměrně nepříznivou předpověď počasí zavítalo do Kaplice velké množství lidí. S návštěvností jsou organizátoři spokojeni stejně, jako s bezproblémovým průběhem slavností a skladbou programu.

 
2.9.2015

Kaplice se o slavnostech ponoří do doby první republiky

V pátek 4. a v sobotu 5. září proběhnou v Kaplici tradiční „Kaplické slavnosti“. Tématem letošních oslav bude období první republiky. Akce začíná v pátek ve 14 hodin a ukončena bude v sobotu o půlnoci. Bohatý kulturní program doprovodí významné sportovní akce, pořadatelé očekávají dojezd jedné z etap cyklistického závodu Okolo jižních Čech či průjezd historických závodních automobilů 6. ročníku South Bohemia Classic. Chybět nebude ani program pro děti, na své si přijdou milovníci hudby různých žánrů i gastronomie. Co by totiž znamenaly Kaplické slavnosti bez Cmundobraní a soutěže na téma Kaplická cmunda.

 
2.9.2015

Deník: Kaplickým se daří v boji s prostitucí

Prostitutek v Kaplici i v jejím okolí ubývá. Kaplické městské policii se daří efektivně odhalovat případy prostituce a dovádět je až k samotnému postihu, jak plyne 
z nejnovějších statistik.V loňském roce bylo blokovým řízením řešeno 233 případů prostituce a k tomu bylo 65 případů oznámeno správním orgánům.

 
5.8.2015

Do Galerie Krampus v Kaplici přišlo v prvním měsíci 1000 návštěvníků. Démonický svět zve na noční prohlídky

Galerii Krampus v Kaplici navštívila za první měsíc fungování téměř tisícovka návštěvníků. Kvůli vysokému zájmu lidí provozovatelé zavedli také noční prohlídky. Ty doplňují pravidelné prohlídky ve všední dny i o víkendech. Unikátní přehlídku démonických masek Krampusů mají návštěvníci města Kaplice možnost vidět do poloviny letošního září. S drobnými úpravami pak provoz galerie bude pokračovat od října. 12. prosince pak masky ožijí v již tradiční Krampus Show, kterou Kaplice přivítá počtvrté.

 
30.7.2015

S hlášením závad či tipy na zlepšení života ve městě pomáhá aplikace Dej Tip. Využít ji může každý ve svém mobilu nebo na webu města

Město Kaplice zavedlo novou službu, která umožňuje všem občanům a veřejnosti upozornit na případné problémy a závady, se kterými se setkávají při pohybu na území města. Pro tipy na zlepšení či nahlášení závady nově slouží aplikace Dej Tip, kterou je možné využít jak na webových stránkách města Kaplice – www.mestokaplice.cz i prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Odeslané informace se zobrazí zaměstnancům Městského úřadu Kaplice, kteří situaci vyřeší. O stavu řešení pak veřejnosti poskytují zprávu prostřednictvím městských webových stránek.

 
26.6.2015

Pekelnou Galerii Krampus slavnostně otevřeli v Kaplici. První návštěvníky přivítá od pátku 26. června

Galerie Krampus byla slavnostně otevřena v Kaplici ve sklepních prostorech bývalého pivovaru na náměstí. Navazuje na úspěšnou a populární Krampus Show, kterou Město Kaplice pořádá letos již počtvrté. Galerie nabízí unikátní přehlídku démonických masek Krampusů, které si realizátoři vypůjčili od zahraniční skupiny z Rakouska. Takových skupin již každoročně na show vystupuje asi dvacet. Prezentace kostýmů v Galerii Krampus probíhá na zhruba 250 čtverečních metrech a doplňuje ji video, které přibližuje uplynulé ročníky Krampus Show. Kaplické Kulturní informační centrum (KIC), které galerii provozuje, počítá s pilotním provozem do třetiny letošního září. Aktivně se ale pracuje na možnosti prodloužení výstavy stejně, jako na přípravách 4. ročníku Krampus Show, který se uskuteční v sobotu 12. prosince.

[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2020  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz